advertisement

PvdA jaaroverzicht 2008

50 %
50 %
advertisement
Information about PvdA jaaroverzicht 2008
News & Politics

Published on December 23, 2008

Author: pvda

Source: slideshare.net

Description

Jaaroverzicht van de PvdA-Leiden 2008
advertisement

PvdA-Leiden Jaarplan 2008 in beeld

Januari 2008

5 januari - Nieuwjaarsborrel • De start van een nieuw jaar PvdA politiek met als gasten Kamerlid Pierre Heijnen en kervers partijvoorzitter Lilianne Ploumen. • Onze fractievoorzitter Henny Keereweer doet een aftrap voor de verkiezingscampagne.

15 januari - PEC aan de slag • Het bestuur van de PvdA-Leiden heeft de Programma Evaluatie Commissie (PEC) ingesteld onder voorzitterschap van Michael Juffermans. • De commissie zal onderzoeken welke onderdelen onze gemeenteraadsfractie heeft gerealiseerd van het verkiezingsprogramma. • Bovendien zal de commissie gaan verkennen hoe het gesteld is met de werklast van raadsleden. De rapportage van de commissie zal tijdens de ALV van 6 juni worden voorgelegd aan de leden.

22 januari - Nieuw Coalitieakkoord • De PvdA-fractie is tevreden, maar de rouwperiode over de val van het oude linkse college is nog niet geheel voorbij.

24 januari - Werkgroepen buigen zich over financiering Vogelaarwijken • Werkgroepen werken vaker samen. • Dit keer de werkgroepen Ruimtelijke ordening, verkeer & groen en Financiën & economie. • Conclusies: met al dat geharrewar over de financiering van Vogelaarwijken, is het misschien zelfs een voordeel dat Leiden er geen heeft. • En ja: de Volkshuisvesting lijkt in een moeras terecht te zijn gekomen, maar de gemeente is niet overgeleverd aan woningbouwcorporaties.

Februari 2008

5 februari - Oud & Nieuw viering moet anders • PvdA duo-raadslid Robert-Jan van Ette spreekt met betrokkenen en eigen PvdA-leden: “Er zijn mensen beschoten met zwaar vuurwerk, agenten belaagd, eigendommen van mensen beschadigd. Harder en eerder ingrijpen van de ME is vast nodig, maar wat mij betreft bedenken we met z’n allen iets beters.” • Inmiddels weten we of het dit jaar beter is gegaan. Vreugdevuren in Leiden-Noord tijdens Oud & Nieuw 2003. Op de Marnixstraat werd het grootste vuur volgens plan in een vlikobak gestookt (foto's: Chris de Waard).

14 februari - LD:”Meeste raadsleden stappen op in Leiden.” • Leidsch Dagblad meldt dat in Leiden het grootste aantal raadsleden opstapt. • De PvdA-fractie is echter nog steeds compleet!

16 februari - PvdA markt in de kou • Davied, Iedje, Lahbib, Karlijn, Marina en Robert- Jan vroegen Leidenaars naar hun ideeën over het Huis van de Sport . • Zo lang je in de zon stond, was het prima uit te houden.

Maart 2008

11 maart - Halverwege actie PvdA-fractie • De fractie is halverwege haar periode en geeft hieraan uiting door te communiceren wat ze Halverwege heeft behaald op http://www.leiden.pvda.nl/hal verwege en via folders

14 maart - ALV • De algemene ledenvergadering van de afdeling komt bijeen. • Onder meer met de column van Guido Terpstra (CU), de vaststelling van het jaarverslag 2007, afscheid van bestuursleden en welkom aan nieuwe bestuursleden. • Verder een discussie met Tweede Kamerlid Paul Kalma

26 maart - PvdA Cafe met Jeroen Dijsselbloem • PvdA café met Tweede Kamerlid Jeroen Dijsselbloem over normen en waarden in de Nederlandse samenleving.

April 2008

4 april - ReaGeert • Bestuur zet een columnreeks op en organiseert een debatavond voorafgaand aan het verschijnen van Fitna, om direct te kunnen reageren: De PvdA-Leiden ReaGeert • Het debat werd geleid door Diederik Samsom en werd een opbouwende en respectvolle avond

23 april - PvdA Cafe met Jan Pronk • Solidariteit stond centraal deze avond. • Jan pronk gaf zijn pleidooi voor het herstel van de traditionele sociaal- democratische waarden in de PvdA.

24 april - Bijeenkomst congresafgevaardigden De Leidse afgevaardigden wilden hun bijdrage aan het congres stevig voorbereiden en hebben op 24 april een bijeenkomst gehouden met leden om goed beslagen ten ijs te komen in Breda.

Mei 2008

1 mei - Dag van de Arbeid • Een fantastische 1 mei viering! Eindelijk weer! • Er werd een bezoek gebracht aan de Elly Kerckhoffskade, om stil te staan bij de betekenis van Elly Kerckhoffs voor Leiden en de afdeling. • 5 leden kregen van burgemeester Lenferink een gouden PvdA-speld, omdat ze tussen de 50 en 60 jaar lid zijn.

14 mei - PvdA Cafe met Frank Heemskerk • 14 mei was Frank Heemskerk in Leiden • Tijdens het PvdA Café legde Heemskerk uit hoe hij zijn sociaaldemocratische idealen overeind houdt in de wereld van grote bedrijven en kapitalistische belangen. Welk verschil maakt de PvdA? • Voorafgaand was weer een ‘aanschuifdiner’

31 mei - Nieuwe Ledendag Tweede Kamer • Op zaterdag 31 mei organiseerde het landelijk voor de nieuwe leden uit het afgelopen jaar een kennismakingsdag met de Tweede Kamer. • Uit de regio Bollenstreek waar Leiden onder valt, waren er zo'n 30 inschrijvingen. • Een gezellige ochtend met een informatief programma maakte het een geslaagde nieuwe ledendag!

Juni 2008

21 juni - Marktactie Perkplantjes! • Oranje vlaggetjes eruit (NL had verloren met EK), plantjes erin • De PvdA gaf de eerste aanzet voor een geveltuintje

6 juni - ALV met Mei Li Vos • ALV met discussie over Arbeid met Kamerlid Mei Li Vos • Bezoek van de mensen van de Vrijplaats • PEC verslag wordt gepresenteerd

Juli en augustus 2008

Tijdens het reces.... • …wenste Marije alle aankomende studenten een fijne El-Cid • … vroeg Bas zich af wie het best geklede raadslid van Leiden was • … baalde Henny van de mislukte onteigening van Het gat van Van der Putte

September 2008

19 september - LedenPanel een jaar bezig • Op 19 september bestaat het LedenPanel van de PvdA-Leiden 1 jaar

29 september - Relus ter Beek overleden • Relus ter Beek, voormalig minister van Defensie en commissaris van de Koningin in Drenthe, is op 64-jarige leeftijd overleden. • Ter Beek was in de jaren '70 en '80 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA, waar hij onder meer buitenlandwoordvoerder was. In het derde kabinet-Lubbers (1989-1994) bekleedde hij de functie van minister van Defensie.

10 september - ALV’s voortaan op donderdag • Het bestuur besluit na overleg met de fractie te peilen of er animo voor is om de ALV voortaan op donderdag te doen ipv de gebruikelijke vrijdag • Na voorleggen aan het LedenPanel blijken er overtuigend meer leden voor donderdag te zijn, en de vaste dag wordt per direct gewijzigd.

13 september - Autoloze Zondag actie • De PvdA-Leiden hield op zaterdag 13 september een parkeerplaats bezet op de Garenmarkt om aandacht te vragen voor Autoloze zondag.

20 september - Een goede buur(t) marktactie • Marktactie ‘Een goede buur(t): 'Meer wijkagenten en overlast aanpakken’ • De PvdA-Leiden stond, net zoals op vele andere plekken in het land, met een flyer en enquete op de markt. Diederik Samsom was ook aanwezig.

Oktober 2008

8 oktober - PvdA Cafe met Paul Tang • Tijdens het PvdA Café ging de discussie met Paul Tang over de financiële crisis op de wereldeconomie, over de rol van de overheid daarin, over de houvast die de PvdA kan bieden en over de miljoenennota.

10 oktober - Fractie beantwoordt vragen van LedenPanel • De rollen waren even omgedraaid: het LedenPanel kon vragen stellen aan de fractie • Belangrijkste vraag was wat de ‘fractie nou deed met de uitkomsten uit het panel’

18 oktober - Marktactie Sport • Marktactie waarin we Leidenaren vroegen ‘Wat wilt u even van u aftrappen’ • Voorzien van een doeltje en een flyer stonden we weer op onze vaste stek

23 oktober - Nieuwe werkgroep Sport • Op 23 oktober kwam de nieuwe werkgroep Sport bij elkaar • Na het kennismaken was er een gezamenlijke bijeenkomst met de Klankbordgroep Onderwijs & Jeugd

November 2008

15 november - Wijkactie in de Mors • Het Diamantplein werd opgeknapt door het opruimen van bladeren en rommel en de perkjes werden opgefrist door het planten van nieuwe boompjes en bolletjes voor komend voorjaar.

19 november - Nieuwe werkgroep Studenten • Er komen steeds meer werkgroepen bij • Deze avond komt het Studentennetwerk voor het eerst bij elkaar • Voorafgaand aan de bijeenkomst is er een enquete gehouden onder de leden

21 november - Debat lijsttrekkers EU • De PvdA Leiden regelt op het laatste moment toch nog een debat met de lijsttrekkers voor de EU • Bij Scheltema gingen de 4 kandidaten in debat • Het begon mat, maar eindigde in een goeie discussie, met name tussen Berman en Monasch

27 november - ALV • Tijdens de ALV wordt het project ‘Leidse Wijkenstrijd’ door de gekozen als Stadsproject. 1.000 euro voor de stad werd overhandigd • Proces tot aan verkiezingen wordt vastgesteld • Maarten van Oosterom wordt gekozen als afgevaardigde voor de Politieke Ledenraad

December 2008

14 december - Wouter Bos politicus van het jaar • Het LedenPanel vond in oktober dat het optreden van Wouter Bos bij de kredietcrisis erg goed was • Het eindigde bij een driedubbele benoeming tot politicus van het jaar

20 december - Eerste bijeenkomst Politieke Ledenraad • De eerste Politieke Ledenraad is bij elkaar gekomen • Afgevaardigde Maarten van Oosterom is ‘voorzichtig optimistisch’ • Op de agenda stond drugsbeleid en de kredietcrisis

20 december - Thijs Berman lijsttrekker EU • Het LedenPanel had het al voorspeld: Thijs Berman is de lijsttrekker voor de Europese Verkiezingen

20 december - Marktactie met kerstwens • Marktactie waarin we Leidenaren kransjes uitdeelden met een wens eraan

De PvdA-Leiden wenst u een gezond en sociaal 2009 toe!

Add a comment

Related presentations

Cfbp barometre octobre

Cfbp barometre octobre

November 10, 2014

VITOGAZ vous présente: CFBP baromètre gpl carburant

Ata Escrita da 16ª Sessão Ordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Vereado...

Ata Escrita da 10ª Sessão Extraordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Ve...

Rx1 nasil kullanilir

Rx1 nasil kullanilir

November 8, 2014

Rx1 zayiflama hapi, kullanimi nasildir, yan etkileri var mi? yan etkiler var ise h...

Esposto del MoVimento 5 Stelle sul Patto del Nazareno

Slide Servizi postali

Slide Servizi postali

November 7, 2014

Slides per i servizi postali presentati in occasione dell'incontro azienda e organ...

Related pages

pvda jaaroverzicht 2008, deel 1 - YouTube

Waar mensen vechten voor jobs en koopkracht vind je de PVDA steeds op de eerste rij. Want de PVDA stelt niet het kapitaal, maar wel de mens ...
Read more

pvda jaaroverzicht 2008, deel 2 - YouTube

Waar mensen vechten voor jobs en koopkracht vind je de PVDA steeds op de eerste rij. Want de PVDA stelt niet het kapitaal, maar wel de mens ...
Read more

PvdA jaaroverzicht 2006 | Documentatiecentrum Nederlandse ...

PvdA jaaroverzicht 2006. Uit: P. Lucardie, M. Bredewold, ... Jaarboek 2006 Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (Groningen 2008), 15-104, ...
Read more

PvdA jaaroverzicht 2007 | Documentatiecentrum Nederlandse ...

Home › PvdA jaaroverzicht 2007. PvdA jaaroverzicht 2007. Uit: P. Lucardie en G. Voerman, ... Op 23 januari 2008 mochten de Eindhovenaren hun stem uitbrengen.
Read more

Jaaroverzicht 2008 Eerste Kamerfractie SP

Jaaroverzicht 2008 Eerste Kamerfractie SP Algemeen De Eerste Kamerfractie van de SP bestond in 2008 Tiny Kox, Tineke Slagter, Anja Meulenbelt, Geert Reuten ...
Read more

vrijemedia: Het MediaRegime Jaaroverzicht 2007

Het MediaRegime Jaaroverzicht 2007 ... die de PvdA lijkt af te vallen in haar ‘vredesmissiekeuze’, ... 3 januari 2008. www.vrijemedia.blogspot.com
Read more

2010 - Wikipedia

... in Nederland wordt de liberale VVD van Mark Rutte met een nipte voorsprong op de sociaaldemocratische PvdA de grootste partij. ... dat zich in 2008 ...
Read more

2007 - Wikipedia

<< · < · 2006 · 2007 · 2008 · > ... 22 februari - Het nieuwe kabinet kabinet-Balkenende IV, waarin CDA, PvdA en ChristenUnie zitting hebben, ...
Read more