punim seminarik zbulimi i radios driton nuha

50 %
50 %
Information about punim seminarik zbulimi i radios driton nuha
Technology

Published on March 9, 2014

Author: nuhajj

Source: slideshare.net

Punim Seminarik Zbulimi I Radios Grupi 5

Radiomarrës nga viti 1954

 Nikola Tesla demonstroi eksperimentalisht transmetimin dhe rrezatimi i radio frekuencave të energjisë në vitin 1892 dhe 1893 duke propozuar që ajo mund të përdoret për të telekomunikacionit të informacionit .

   Historia e hershme e radios është historia e teknologjisë që prodhohen instrumente radio që përdorin valët e radios . Brenda afatit prej radios , shumë njerëz kanë kontribuar teori dhe shpikje në atë që u bë radio Radio zhvillimi filloi si wireless radio telegrafi Më vonë historia gjithnjë e më përfshin çështjet e programimit dhe të përmbajtjes.

  Shpikjen e radios erdhi posaçërisht për të plotësuar nevojën për të komunikuar në distanca. Më vonë, ai u adaptua për përdorime të tjera, të tilla si lajme dhe argëtuese, por qëllimi i tij kryesor ishte për komunikim për njerëz të tillë si kapitenët e anijeve. Ndryshe nga njerëzit në tokë, kapitenët nuk mund saktësisht të dërgojnë mesazhe nëpërmjet vrapues.

Ky artikull eshte ne lidhje me radion si nje teknologji per perdorime te tjera perfshin transmetimin radio si nje forme e artit ( e qartesuar ),përcjellëse informacion të tillë si tingujt në një sinjal elektronik i cili është dërguar më pas si një valë radio elektromagnetike nga një transmetues . kap një marrës radio valë dhe nxjerrjen e informacionit duke pasur sinjal elektronik i cili është konvertuar prapa duke përdorur një tjetër dhënës të till si një drejtues. radio është wireless e transmetimit të sinjaleve nëpër hapësirë të lirë nga rrezatimet elektromagnetike të frekuencave në mënyrë të konsiderueshme më poshtë të dritës të dukshme në diapazonin e frekuencave radio nga rreth 30 kHz deri 300 GHz këto valët quhen valët e radios

 Përse pati një nevojë për shpikjen e radios?

 http://wiki.answers.com/Q/Did_the_inventio n_of_the_radio_lead_to_the_invention_of_the_ telephone&src=ansTT

Add a comment

Related presentations

Presentación que realice en el Evento Nacional de Gobierno Abierto, realizado los ...

In this presentation we will describe our experience developing with a highly dyna...

Presentation to the LITA Forum 7th November 2014 Albuquerque, NM

Un recorrido por los cambios que nos generará el wearabletech en el futuro

Um paralelo entre as novidades & mercado em Wearable Computing e Tecnologias Assis...

Microsoft finally joins the smartwatch and fitness tracker game by introducing the...

Related pages

microsoft Access Punim ne Word Driton Nuha - Education

punim seminarik ne word per lenden teknologjia e informimit dhe komunikimit ... microsoft Access Punim ne Word Driton Nuha; Download. of ...
Read more

Sistemet e informimit publik - Education - documents.tips

1. U N I V E R S I T E T I SH T E T R O R I T E T O V Ë SADMINISTRAT PUBLIKESistemet e Informimit PublikProf.Dr.Metush Sulejmani2011 KUMANOVË1 2. KULTURA ...
Read more

Prezantim i Punimit Seminarik - Documents

Prezantim i punimit seminarik MS Office PowerPoint 2007 Punuar nga: ...
Read more