Public participation

67 %
33 %
Information about Public participation
Templates & Forms

Published on January 25, 2014

Author: hamodanielyan

Source: slideshare.net

Description

A presentation about methods of preparing for public participation, identification of participants, tools for boosting participation and evaluation of results.

Տեղեկատվության հավաքագրում, շահառուների ներգրավում և հանրային մասնակցության խթանում Համազասպ Դանիելյան Ծաղկաձոր, 23.01.2014 ԱՄՆ ՄԶԳ│Հայաստան, Հայաստանի Ազգային ժողովին աջակցման ծրագրի շրջանակում Սույն պրեզենտացիան հնարավոր է դարձել Ամերիկայի ժողովրդի աջակցության շնորհիվ ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության միջոցով: Արտահայտված տեսակետները պատկանում են հեղինակներին և հնարավոր է, որ չհամընկնեն ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության կամ ԱՄՆ կառավարության տեսակետների հետ:

Մեր քննարկման ուղղությունները 1. Հանրային լայն մասնակցության հնարավոր առավելությունները և խնդիրները՝ մեր տեսակետից: 2. Հանրային մասնակցության հիմնական դերակատարները (շահառու և քաղաքացի) և նրանց հավաքագրումը: 3. Հանրային մասնակցության գործիքների բազմազանությունը և դրանցից մի քանիսի համեմատությունը:

Մասնակցության ապահովման առավելությունները Ձեր տեսակետը Տեղեկատվություն՝ երկկողմանի (ոչ միայն քննարկվող խնդրի հետ կապված ավելի լավ պատկերացում, այլ կողմերի ընկալումների, կարողությունների և այլն): + Աջակցություն՝ որոշման, նախաձեռնության նկատմամբ (կարճաժամկետ ձեռքբերում), ինչը նշանակում է նաև նպաստել այդ որոշման իրականացմանը: + Վստահության ստեղծում և հեղինակության հաստատում (երկարաժամկետ ձեռքբերում): = Առավել որակյալ որոշումներ և արդյունավետ կառավարում:

Մասնակցության հնարավոր բացասական կողմեր • Մասնակցության ապահովումը կարող է ժամանակատար լինել, • առանձին դեպքերում կարող է նաև պահանջել այլ ռեսուրսներ (գումար, կարողություններ և այլն), • վատ կազմակերպելու դեպքում կարող է նվազեցնել որոշում կայացնողի նկատմամբ վստահությունը, • որևէ կոնկրետ մասնակցության ընթացքից կամ արդյունքներից հիասթափությունը կարող է բացասաբար ազդել նաև հետագա մասնակցության վրա՝ նվազեցնելով համագործակցության պատրաստակամությունը:

Մասնակցության գնահատում ԻՆՉՈ՞Ւ ԳՆԱՀԱՏԵԼ ԻՆՉԸ ԳՆԱՀԱՏԵԼ Արդյունավետություն Գործընթաց Հաշվետվողականություն Կառավարում Ֆինանսներ և այլ ռեսուրսներ Էթիկա Ուշադրությունը «մուտքերի» և դրանց հավաքագրման ու համադրման վրա: Հիմնական հետաքրքրում է կազմակերպիչներին Ազդեցություն Ուշադրությունը «ելքերի» վրա, որքանով մասնակ- ցության արդյունքները բավարարում են կողմերին: Ներգրավում Հիմնական հետաքրքրում է կազմակերպիչներին, պաշՀետազոտություն և տոնյաներին, մասնակիցտեսության մշակում* ներին և քաղաքացիներին: ԻՆՉՊԵ՞Ս ԳՆԱՀԱՏԵԼ Մասնակիցների գոհունակության գնահատում (Հավելված 5) Երկարաժամկետ վերլուծություն Ծախսարդյունավետության վերլուծություն Առանձին դեպքի ուսումնասիրություն Գիտափորձի իրականացում

Շահառու և քաղաքացի Շահառուն կազմակերպված խմբի ներկայացուցիչն է, ով հանրային քննարկման ընթացքում ներկայացնում է որոշակի խմբային շահ (մասնագիտական և քաղաքացիական խմբեր, շահերի խմբեր, լոբիստական կառույցներ և այլն): Քաղաքացին անհատ է, ով մաս է կազմում այն համայնքի, որի վրա ուղղակի ազդեցություն է գործում հանրային քննարկման արդյունքը:

Տարբերությունները մասնակցության տեսակետից ՇԱՀԱՌՈՒ ՔԱՂԱՔԱՑԻ Ներկայացնում են իրենց շահերը առավել համակարգված ձևով, կան փորձագետներ Արդյունավետ է որոշման նկատմամբ լեգիտիմության բարձրացման առումով Պակաս հավանական է քննարկման միջոցով փոխել շահառուի դիրքորոշումը Հավանական է քննարկման միջոցով կփոխվի քաղաքացու դիրքորոշումը հարցի շուրջ: Ներկայացնում են կազմակերպված, հետևաբար նաև կարող խմբեր, որոնք կարող են նպաստել կամ խոչընդոտել թե՛ որոշման կայացման և թե՛ իրականացման փուլում Քաղաքացիների ներգրավումը հետագա գործընթացում պակաս հավանական է, քանի որ հիմնականում մասնակցությունը սահմանափակվում է լսումներով: Շահառուների ընտրությունը կարող է սահմանափակ լինել և չներկայացնել տեսակետների ամբողջությունը Կարող են դժվարություններ առաջանալ արդյունավետ հաղորդակցության տեսակետից Որոշակի շահառուների ընտրությունը կարող է մեկնաբանվել որպես կողմնակալություն և վնասել կազմակերպչի հեղինակությանը Մասնակիցների միջև ազդեցության անհավասարության դեպքում պետք է հաշվի առնել բոլորի տեսակետները լսելի դարձնելու հետ կապված դժվարությունները: Ազեցիկ շահառուները կարող են գերակայել հանրային լսումների ընթացքում Նոր տեսակետների և տեղեկատվության ստանալու առավել մեծ հավանականություն

Մասնակիցների հավաքագրում ՇԱՀԱՌՈՒ ՔԱՂԱՔԱՑԻ Մասնակցությունը որոշումների կայացման գործընթացին շահառուների գործունեության կարևոր բաղադրիչ է: Հետևաբար շահառուները առավել նախապատրաստված են և հաճախ իրենք են հետևողական լինում լսումներին իրենց մասնակցությունը ապահովելու համար՝ հետևելով զարգացումներին և հայտարարություններին: Քաղաքացիների մասնակցության ապահովում առավել դժվար է, սակայն առկա են բազմաթիվ մոտեցումները և գործիքներ այն ապահովելու համար: Կախված առակ միջոցներից այն կարող է նախատեսել ինչպես խնդրին առնչվող բոլոր քաղաքացիների մասնակցություն կամ ներկայացուցչական մասնակցությունը: Սակայն երկու դեպքում էլ մասնակիցների հավաքագրումը ապահովելու համար չպետք է բավարարվել լսումների մասին հայտարարության տարածմամբ: Առկա են մի քանի սկզբունքներ, թե ինչպես կարելի է որոշել լսումների մասնակիցներին (ներկայացուցչական ընտրանք, մասնակիցների բազմազանության ապահովում, ինստիտուցիոնալ/շահերի ներկայացում):

Մասնակցություն. նպատակները Իրազեկում Խորհրդատ Ներգրավում -վության հայցում Համագործակցում Արտոնում Հանրության ներկայացնել հավասարակշռ ված և օբյեկտիվ տեղեկատվություն, որը հնարավորություն կտա հասկանալ խնդրի էությունը, լուծման այլընտրանքային տարբերակներ: Հանրության տեսակետի պարզում խնդրի լուծման եղանակների, դրա այլընտրանքների կամ արդեն ընդունված որոշումների մասին: Հանրության հետ համագործակցություն որոշման ընդունման նպատակով՝ ներառյալ այլընտրանքային տարբերակների մշակում և նախընտրելի լուծումների վերհանում և կիրառում: Վերջնական որոշման կայացման լիազորութ յունը փոխանցվում է հանրությ անը: Հանրության ուղղակի ներգրավում որոշ. ընդունման գործընթացում՝ նպատակ ունենալով շարունակաբար հաշվի առնել հանրային ձգտումներն ու մտահոգությունները: Հավելված 4. Ադապտացված է ՀՆՄԱ-ի կայքից http://c.ymcdn.com/sites/www.iap2.org/resource/resmgr/imported/IAP2%20Spectrum_vertical.pdf

Մասնակցություն. գործիքները Իրազեկում Խորհրդատվության հայցում Ներգրավում Համագոր Արտոնում -ծակցում Մենք ձեզ տեղյակ կպահենք Մենք ձեր մտահոգությունները կլսենք և կտեղեկացնենք, թե ինչպես ենք հաշվի առել: Մենք կաշխատենք ձեզ հետ, որ երաշխավորենք, որ ձեր մտահոգությունները արտացոլված են որոշման այլընտրանքներում: Մենք ձեր կարծիքը կներառենք ընդունվելիք որոշման մեջ: Մենք կիրականացնենք այն, ինչ դուք որոշեք: Բաց դռներ, փաստահավաք զեկույցներ, կայքեր: Հանրային հանդիպումներ, ֆոկուս խմբեր, հանրային կարծիքի հարցումներ, ինտերակտիվ կայքեր: Մասնագիտական քննարկումներ, Հանրային կարծիքի խորհրդակցական հարցումներ, ուիքիպլանավորում: Քաղաքացին երի խորհըրդակցական հանձնաժողղովներ, կոնսենսուս համաժողով ներ: Հանրաքվե, պատվիրակված որոշում, քաղաքացիների ժյուրի, մասնակցային բյուջետավորում: Հավելված 4. Ադապտացված է ՀՆՄԱ-ի կայքից http://c.ymcdn.com/sites/www.iap2.org/resource/resmgr/imported/IAP2%20Spectrum_vertical.pdf

Գործիքների բազմազանությունը Անվանումը Առավելությունները Թերությունները Հանրային կարծիքի հարցումներ Ներկայացնում է մարդկանց մեծ զանգված, եթե համապատասխան կերպով է իրականացված, ներկայացուցչական է, Հնարավորություն է ստեղծում պատկերացում կազմել, թե երկարաժամկետ հատվածում ինչպես են փոխվում տեսակետները • Հարցերը պետք է պարզ և հստակ լինեն, • Տեղեկատվությունը կարող է մակերեսային լինել, • Ծախսատար և ժամանակատար է Ֆոկուս խմբեր • Մասնակիցների կարիքների բացահայտման լավ հնարավորություն, • Հիմնականում ոչ ֆորմալ միջավայր, • Քիչ ծախսեր պահանջող հիմնական մոտեցումների բացահայտման նպաստավոր գործիք է Բաց դռներ • Անմիջական միջավայր, • Ցավոտ հարցերի քննարկման հնարավորություն, • Կապերի ստեղծում կողմերի միջև • Ընտրության սկզբունքը կարող է խեղել պատկերը, • Մասնակիցների սահմանափակ թվի հնարավորություն, • Ոչ ներկայացուցչական արդյունք, • Ծախսատար է • • Հստակ խնդիրների բացակայություն, Պահանջում է աշխատակազմի ժամանակն ու ուշադրությունը

Գործիքների բազմազանությունը (II մաս) Անվանումը Առավելությունները Թերությունները Քաղաքացիների ժյուրի • Տեղեկացված ակտիվ քաղաքացիներ, • Խնդրի առավել մանրակրկիտ քննարկում, • Միտված է փոխհամաձայնության ստեղծմանը, • Կառավարողների և կառավարվողների միջև հաղորդակցություն: • Էքսկլուզիվ մասնակցություն, • Արդյունքները պարտադիր չեն, • Ժամանակատար է մասնակիցների և կազմակերպիչների համար, • Խնդիրներ խմբի որոշման առումով: Կոնսենսուս համաժողովներ Ուժեղ կրթական բաղադրիչ, փորձագիտական տեսակետների համադրում շահագրգիռ կողմերի տեսակետների հետ • Ներկայացուցչական մասնակցության ապահովման անհրաժեշտություն • Ժամանակատար է մասնակիցների և կազմակերպիչների համար, Քաղաքացիների • Արդյունավետ քննարկումներ, որոնք երկկողմանիորեն խորհըրդակփոխշահավետ են, ցական հանձնա• Նպաստում է քաղաքացիների ժողովներ տեղեկացվածությանը, • Նպաստում է կողմերի միջև վստահության բարձրացման և նվազեցնում է կոնֆլիկտը • Խումբը ներկայացուցչական չէ, • Պահանջում է երկարաժամկետ ներգրավածություն կողմերի միջև

Առցանց քննարկումներ Հատկություն Դեմ առ դեմ Առցանց Քննարկման Վարողը քննարկում բովանդակութ տանում է մեկ -յունը հիմնական ուղղությամբ Միաժամանակյա զուգահեռ քննարկումներ ստեղծելու և վարելու հնարավորություն Ժամանակ Իրական ժամանակում քննարկումներ Քննարկումը կարելի է կազմակերպել երկար ժամանակի ընթացքում, նոր մասնակիցներ ներառում, հների հեռացում Ուշադրություն Կարևորը ակտիվորեն լսելու ունակությունն է Կարևորը ընթերցելու ունակությունն է, և առանձին խմբերում կիրառելի չէ Տեղեկատվութ Սահմանափակ -յուն տեղեկատվություն է հասանելի Հնարավորություն է տալիս մասնակիցներին օգտագործել և կիսել տարբեր տեղեկատվություն: Տեղը և միջավայր Մասնակցիները պետք է ներկալինեն վայրում Առանց աշխարահարգրական և այլ սահմանափակումների Արդյունքների ամփոփում/ արխիվացում Դժվար է, լրացուցիչ ջանքեր է պահանջում Համակարգիչը հնարավորություն է տալիս հավաքագրման, ամփոփման և արխիվացման նոր հնարավորություններ

Աղբյուրներ • Հանրային մասնակցության գնահատման վերաբերյալ, http://www.businessofgovernment.org/report/manager%E2%80%99sguide-evaluating-citizen-participation, • Հանրային մասնակցության գործիքների նկարագրություն և համեմատություն, http://www.citizenshandbook.org/compareparticipation.pdf, • Հանրային մասնակցության գործիքներ՝ այդ թվում նաև առցանց քննարկումների կազմակերպում, http://www.whitehouse.gov/files/documents/ostp/opengov_inbox/ibm pubdelib.pdf, • Քաղաքացի և շահառու հասկացությունները, դրանց դերը հանրային լսումներիում, http://www.publicdeliberation.net/cgi/viewcontent.cgi?article=1250&co ntext=jpd

Այլ ռեսուրսներ • Հանրային մասնակցության միջազգային ասոցիացիա (International Journal of Public Particpation), www.iap2.org • Հանրային քննարկումների հանդես (Journal for Public Deliberation), http://www.publicdeliberation.net/jpd/ • Քաղաքացիների ներգրավման մեթոդների և միջոցների նկարագրություն, Ավստրալիայի Քուինզլենդ նահանգի կառավարության ձեռնարկը http://www.qld.gov.au/web/community-engagement/guidesfactsheets/documents/engaging-queenslanders-methods-andtechniques.pdf • Հանրային լսումների ձեռնարկ, պատրաստված Ազգային դեմոկրատական ինստիտուտ (NDI), http://www.ndi.org/files/Service%20and%20accountability%20Public%2 0Hearing%20Manual.pdf • Հանրային լսումների ձեռնարկ, պատրաստված ԵԱՀԿ Բոսնիա և Հերցեգովինայի գրասենյակի կողմից, http://www.oscebih.org/documents/osce_bih_doc_2010122016042890 eng.pdf

Add a comment

Related presentations

Consent Form 2014 SW FL Rheem Team Peopleʼs Choice Scholar-Athlete Giveaway

This sample California Irrevocable Trust has a specific provision that states that...

This sample California motion to compel attendance at deposition and produce docum...

A really simple time management chart that we all use and love. We hope you find i...

Related pages

Public participation - Wikipedia, the free encyclopedia

Public participation is a political principle or practice, and may also be recognised as a right (right to public participation). The terms public ...
Read more

public participation consultants - Partizipation ...

With public sentiment nothing can fail. Without it nothing can succeed. - Abraham Lincoln -
Read more

International Association for Public Participation

IAP2: Good public participation results in better decisions. IAP2 – the International Association for Public Participation – is the ...
Read more

Public Participation | Beyond Intractability

The International Association for Public Participation lists seven standards for public participation: The public should have a say in decisions about ...
Read more

What Is Public Participation? | Intellitics

Since Tim is building a public participation engine, I think this question is most interesting in that context – as answers help clarify use cases etc.
Read more

What Is Public Participation? | Intellitics

Following a recent IAP2 Northern California chapter meeting, I came across this definition of public participation: What is Public Participation?
Read more

Principles of Public Participation - The Co-Intelligence ...

Principles of Public Participation . Public participation in democratic society is both vital and problematic. Some public meetings are so ...
Read more

Notice Board - International Association for Public ...

IAP2's Public Participation Spectrum; IAP2's Foundations of Public Participation; Careers. Job Vacancies; Advertise a Job; Contact; Become A Member
Read more

U.S. Public Participation Playbook

What is the U.S. Public Participation Playbook? The U.S. Public Participation Playbook is a resource for government managers to effectively evaluate and ...
Read more

public participation consultants - Partizipation ...

public participation consultants . Anschrift: Billrothstrasse 58/2, 1190 Wien office@public-participation.com IMPRESSUM: public participation consultants OG
Read more