Przywodztwo

50 %
50 %
Information about Przywodztwo

Published on December 14, 2008

Author: mallin

Source: slideshare.net

Description

Prezentacja dra Stefana Kubowa, dyrektora biblioteki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu przedstawiająca temat przywództwa, m.in. w bibliotece

Przywództwo Oprac. dr Stefan Kubów

Przywództwo Rozumienie pojęcia Do lat 70tych XX w. Przywództwo = kierowanie Przywództwo = zdolność ograniczonego wywierania wpływu i przewodzenie pod pewnymi względami i w stosunku do pewnej grupy formalnych podwładnych Przywódca = członek grupy nieformalnej, wywierający wpływ na dynamikę grupy, tj. na jej wewnętrzne normy, zachowania, decyzje i działania

Rozumienie pojęcia

Do lat 70tych XX w.

Przywództwo = kierowanie

Przywództwo = zdolność ograniczonego wywierania wpływu i przewodzenie pod pewnymi względami i w stosunku do pewnej grupy formalnych podwładnych

Przywódca = członek grupy nieformalnej, wywierający wpływ na dynamikę grupy, tj. na jej wewnętrzne normy, zachowania, decyzje i działania

Przywództwo Obecnie (tzn. l. 90te XX w. i XXI w.): Przywództwo = Niezbędny warunek umożliwiający zmiany, zdolność kreowania systematycznych zmian oraz utrzymywania właściwego poziomu zgodności organizacji z jej otoczeniem oraz zdolność wpływania na innych (czyli wykorzystywania władzy) (Griffin, 1996) Przywództwo = jeden z szeregu obszarów aktywności kierowniczej (obok administrowania, myślenia koncepcyjnego, planowania, zabezpieczania kadr, stawiania zadań i kontrolowania), polegający na wywieraniu wpływu i motywowania do wykonywania zadań (Steinmann i Schreyogg, Koontz i C. O’Donnel,, J. Stoner)

Obecnie (tzn. l. 90te XX w. i XXI w.):

Przywództwo = Niezbędny warunek umożliwiający zmiany, zdolność kreowania systematycznych zmian oraz utrzymywania właściwego poziomu zgodności organizacji z jej otoczeniem oraz zdolność wpływania na innych (czyli wykorzystywania władzy) (Griffin, 1996)

Przywództwo = jeden z szeregu obszarów aktywności kierowniczej (obok administrowania, myślenia koncepcyjnego, planowania, zabezpieczania kadr, stawiania zadań i kontrolowania), polegający na wywieraniu wpływu i motywowania do wykonywania zadań (Steinmann i Schreyogg, Koontz i C. O’Donnel,, J. Stoner)

Przywództwo Przywództwo – kontekst kulturowy Zależy ono od poziomu kultury i poziomu zapotrzebowania przywódcy oraz cech skutecznych liderów (zakładając, że przywódca = lider). Wg tej koncepcji działanie przywódcy skupia się na: Celach organizacji, Jej wartościach oraz Strukturze organizacji jako systemu (A. Vildavski, 1995)

Przywództwo – kontekst kulturowy

Zależy ono od poziomu kultury i poziomu zapotrzebowania przywódcy oraz cech skutecznych liderów (zakładając, że przywódca = lider).

Wg tej koncepcji działanie przywódcy skupia się na:

Celach organizacji,

Jej wartościach oraz

Strukturze organizacji jako systemu (A. Vildavski, 1995)

Przywództwo Przywódca – kompetencje Kompetencje menedżera (planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrolowanie) + predyspozycje, czyli innowacyjność, niekonwencjonalność i tendencja do zmiany status quo (M. Kostera, 2000) Niektórzy dodają rozumienie potrzeb jednostek, co umożliwia współpracę i ułatwia motywowanie (J. Adair, 1997) Inni jeszcze: wyzwalanie energii organizacji, umiejętność przewidywania szans i zagrożeń dla organizacji (L.R. Bittel, 1999)

Przywódca – kompetencje

Kompetencje menedżera (planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrolowanie) + predyspozycje, czyli innowacyjność, niekonwencjonalność i tendencja do zmiany status quo (M. Kostera, 2000)

Niektórzy dodają rozumienie potrzeb jednostek, co umożliwia współpracę i ułatwia motywowanie (J. Adair, 1997)

Inni jeszcze: wyzwalanie energii organizacji, umiejętność przewidywania szans i zagrożeń dla organizacji (L.R. Bittel, 1999)

Przywództwo Koncepcje i modele i przywództwa wg F. Fiedlera (1979) Nastawienie na zadania (określenie struktury zadań, poszukiwanie informacji przydatnych do realizacji zadań, dyskusja z pracownikami nt. sposobów realizacji zadań) Nastawienie na stosunki międzyludzkie (dużo czasu na nieformalne stosunki z pracownikami, staranny dobór zespołu) Wzmacnianie pozycji kierownika (zwiększanie fachowości, budowanie własnych kompetencji oraz autorytetu)

Koncepcje i modele i przywództwa wg F. Fiedlera (1979)

Nastawienie na zadania (określenie struktury zadań, poszukiwanie informacji przydatnych do realizacji zadań, dyskusja z pracownikami nt. sposobów realizacji zadań)

Nastawienie na stosunki międzyludzkie (dużo czasu na nieformalne stosunki z pracownikami, staranny dobór zespołu)

Wzmacnianie pozycji kierownika (zwiększanie fachowości, budowanie własnych kompetencji oraz autorytetu)

Przywództwo Model R.J. House’a Wskazywanie kierunku działania i wspieranie podwładnych w osiąganiu celów (organizacji i celów osobistych). Wyróżnia style przywództwa: Dyrektywne (wydawanie poleceń i sposobu wykonania, co jednak przyczynia się do poczucia bezpieczeństwa i akceptacji przez pracownika), Wspierające (zainteresowanie pracą podwładnych i wspieranie w razie potrzeby), Partycypacyjne (zapewnienie pracownikom udziału w podejmowaniu decyzji), Zorientowane na osiągnięcia (wysokie wymagania i wysoka jakość pracy. Przydatny zwłaszcza w firmach innowacyjnych) Rozwijane przez D. i S. Schulzów, S. Robbinsa i in.

Model R.J. House’a

Wskazywanie kierunku działania i wspieranie podwładnych w osiąganiu celów (organizacji i celów osobistych).

Wyróżnia style przywództwa:

Dyrektywne (wydawanie poleceń i sposobu wykonania, co jednak przyczynia się do poczucia bezpieczeństwa i akceptacji przez pracownika),

Wspierające (zainteresowanie pracą podwładnych i wspieranie w razie potrzeby),

Partycypacyjne (zapewnienie pracownikom udziału w podejmowaniu decyzji),

Zorientowane na osiągnięcia (wysokie wymagania i wysoka jakość pracy. Przydatny zwłaszcza w firmach innowacyjnych)

Rozwijane przez D. i S. Schulzów, S. Robbinsa i in.

Przywództwo Model ewolucyjny Hersey’a i Blancharda Polega na takim oddziaływaniu na podwładnych, aby ci rozwijali się przez podnoszenie kwalifikacji, zaangażowanie i odpowiedzialność za własną pracę: Zachowania odnoszące się do zadań: szczegółowe określanie obowiązków jednostki lub grupy (co, jak, kiedy, kto) Zachowania odnoszące się do zakresu relacji interprersonalnych przywódcy z grupą, określające zakres komunikacji, pomagania, doradzania, wspierania itp. W rezultacie pracownicy, którzy z natury są chętni do pracy i uczenia się, wykonują prace coraz lepiej i coraz bardziej samodzielnie, a przy tym rośnie ich identyfikacja z organizacją

Model ewolucyjny Hersey’a i Blancharda

Polega na takim oddziaływaniu na podwładnych, aby ci rozwijali się przez podnoszenie kwalifikacji, zaangażowanie i odpowiedzialność za własną pracę:

Zachowania odnoszące się do zadań: szczegółowe określanie obowiązków jednostki lub grupy (co, jak, kiedy, kto)

Zachowania odnoszące się do zakresu relacji interprersonalnych przywódcy z grupą, określające zakres komunikacji, pomagania, doradzania, wspierania itp.

W rezultacie pracownicy, którzy z natury są chętni do pracy i uczenia się, wykonują prace coraz lepiej i coraz bardziej samodzielnie, a przy tym rośnie ich identyfikacja z organizacją

Przywództwo Koncepcja naturalnego przywództwa D. Golemana i in. Oparta na teorii inteligencji emocjonalnej Inteligencja emocjonalna – rozumne użycie emocji, czyli świadome ich wykorzystanie w konkretnych sytuacjach w celu zapewnienia lepszych efektów działań, czyli: Dokładne postrzeganie, ocena i wyrażanie emocji, Umiejętność dostępu do uczuć lub ich generowanie wg potrzeb, Umiejętność zrozumienia emocji i wiedzy, jaka się z nich wywodzi, Umiejętność panowania nad emocjami w celu wspierania rozwoju emocjonalnego i intelektualnego Posiadanie inteligencji emocjonalnej to główna kompetencja przywódcy

Koncepcja naturalnego przywództwa D. Golemana i in. Oparta na teorii inteligencji emocjonalnej

Inteligencja emocjonalna – rozumne użycie emocji, czyli świadome ich wykorzystanie w konkretnych sytuacjach w celu zapewnienia lepszych efektów działań, czyli:

Dokładne postrzeganie, ocena i wyrażanie emocji,

Umiejętność dostępu do uczuć lub ich generowanie wg potrzeb,

Umiejętność zrozumienia emocji i wiedzy, jaka się z nich wywodzi,

Umiejętność panowania nad emocjami w celu wspierania rozwoju emocjonalnego i intelektualnego

Posiadanie inteligencji emocjonalnej to główna kompetencja przywódcy

Przywództwo Obszary kompetencji przywódczych wg D. Golemana, R. Boyatzisa i A.McKee: a) Samoświadomość - Emocjonalna, Trafna samoocena, pewność siebie, b) samokontrola Samokontrola emocjonalna, Elastyczność, Nastawienie na sukces, Inicjatywa, Optymizm, c) Świadomość społeczna empatia, Świadomość organizacyjna, Nastawienie na klienta d) Zarządzanie relacjami inspiracja, Wywieranie wpływu na innych, Dbałość o rozwój innych, Katalizator zmian, Zarządzanie konfliktami, Praca zespołowa

Obszary kompetencji przywódczych wg D. Golemana, R. Boyatzisa i A.McKee:

a) Samoświadomość

- Emocjonalna,

Trafna samoocena,

pewność siebie,

b) samokontrola

Samokontrola emocjonalna,

Elastyczność,

Nastawienie na sukces,

Inicjatywa,

Optymizm,

c) Świadomość społeczna

empatia,

Świadomość organizacyjna,

Nastawienie na klienta

d) Zarządzanie relacjami

inspiracja,

Wywieranie wpływu na innych,

Dbałość o rozwój innych,

Katalizator zmian,

Zarządzanie konfliktami,

Praca zespołowa

Przywództwo Kompetencje przywódcy na XXI wiek Ograniczanie zatrudnienia, Odchodzenie od zależności pionowej, preferowanie pracy zespołowej, Przechodzenie od jedności do różnorodności w zatrudnianiu (zróżnicowanie kulturowe i społeczne), Odchodzenie od przywilejów stanowisk i władzy. Na rzecz fachowości i kontraktów (np. outsourcing), Budowanie nowych typów relacji między pracownikami i nowych typów lojalności, Uszanowanie rosnących kompetencji i umiejętności pracowników

Kompetencje przywódcy na XXI wiek

Ograniczanie zatrudnienia,

Odchodzenie od zależności pionowej, preferowanie pracy zespołowej,

Przechodzenie od jedności do różnorodności w zatrudnianiu (zróżnicowanie kulturowe i społeczne),

Odchodzenie od przywilejów stanowisk i władzy. Na rzecz fachowości i kontraktów (np. outsourcing),

Budowanie nowych typów relacji między pracownikami i nowych typów lojalności,

Uszanowanie rosnących kompetencji i umiejętności pracowników

Przywództwo Przywództwo w bibliotece Konieczność Biblioteka jako firma usługowa Specyfika celów i zadań bibliotek Specyfika zawodu, Specyfika systemów awansów i wynagradzania Wyzwania XXI wieku

Przywództwo w bibliotece

Konieczność

Biblioteka jako firma usługowa

Specyfika celów i zadań bibliotek

Specyfika zawodu,

Specyfika systemów awansów i wynagradzania

Wyzwania XXI wieku

Przywództwo Literatura Kanarski L., Przywództwo we współczesnych organizacjach. Warszawa,, 2005 Adams K., Galanes G.J., Komunikacja w grupach. Warszawa, 2008, rozdz. 10 Borkowski T. (i in., red.), W kręgu zarządzania : spojrzenie multidyscyplinarne. Kraków 2000, s. 107-122 Adair J., Anatomia biznesu : przywództwo. Warszawa, 1997, rozdz. 1-2

Literatura

Kanarski L., Przywództwo we współczesnych organizacjach. Warszawa,, 2005

Adams K., Galanes G.J., Komunikacja w grupach. Warszawa, 2008, rozdz. 10

Borkowski T. (i in., red.), W kręgu zarządzania : spojrzenie multidyscyplinarne. Kraków 2000, s. 107-122

Adair J., Anatomia biznesu : przywództwo. Warszawa, 1997, rozdz. 1-2

Add a comment

Related presentations

Related pages

Przywodztwo: Brian Tracy: Amazon.de: Software

Amazon.de: Przywodztwo - Vorteile bei Amazon: Schneller Versand Kundenmeinungen & Häufige Fragen und Antworten zum Produkt
Read more

Przywództwo dla bystrzaków: Amazon.de: Marshall Loeb ...

Marshall Loeb - Przywództwo dla bystrzaków jetzt kaufen. ISBN: 9788324614929, Fremdsprachige Bücher - Fremdsprachige Bücher
Read more

przywództwo - English translation - bab.la Polish-English ...

Translation for 'przywództwo' in the free English dictionary. More English translations for: objąć przywództwo
Read more

5 poziomów przywództwa - YouTube

Pierwszy odcinek videobloga Skills Hunters poświęcony przywództwu. Bartek Wrzosek przedstawia w skrócie model 5 poziomów przywództwa ...
Read more

przywództwo : Polnisch » Englisch | PONS

Das kostenlose Online-Wörterbuch Polnisch-Englisch von PONS liefert Ihnen eine Vielzahl an Übersetzungen vom Polnische ins Englische und umgekehrt.
Read more

przywództwo - Wiktionary

This page was last modified on 5 January 2016, at 20:27. Text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may ...
Read more

Zarządzanie a przywództwo - YouTube

Zarządzanie a przywództwo Mrseyu91. Subscribe Subscribed Unsubscribe 1 1. Loading... Loading... Working... Add to. Want to watch this again ...
Read more

Przywództwo - szkolenia | 4Results

Leadership is one of the strongest factors influencing the organization because the quality and style of management affects people – their commitment, ...
Read more

PPT - PRZYWÓDZTWO PowerPoint Presentation - ID:4554832

PRZYWÓDZTWO. PAWEŁ KOCH. Przywództwo – na początek. Colin Powell powiedział, że przywództwo to sztuka osiągania więcej, niż nauka o ...
Read more

Przywództwo

Podczas treningu menedżerskiego dla kadry zarządzającej analizuje się i ćwiczy zachowania komunikacyjne. Punkt wyjścia w tym przypadku stanowią ...
Read more