Proxecto 2ª avaliación analizar unha obra de arte contemporánea

50 %
50 %
Information about Proxecto 2ª avaliación analizar unha obra de arte contemporánea
Education

Published on February 17, 2014

Author: EvaPaula

Source: slideshare.net

Proxecto 2ª Avaliación Analizar unha obra de arte contemporánea

Normas  Grupos cooperativos  Formato expositivo: Power Point ou similar (imaxes)  Semana de exposicións: 17-21 de marzo  O power point non pode lervar texto, o esquema- guión o adxuntamos ao final ou nun word aparte  Copiar e pegar será penalizado cun o

Apartados I 1. 2. 3. 4. 5. 6. Título da obra. Localización. Museo, cidade, país,… Museo onde se atopa. Tipo de museo. Autoría (datos relevantes da vida e da obra do autor/a). Cronoloxía e contexto histórico: cando? onde? que? por que?.... Estilo artístico. Cronoloxía e características do estilo. Outras obras e outros autores do mesmo estilo.

Apartados II 7. Análise da obra (exemplos páxinas 126 e 127 do libro): a) Análise da forma: • técnica: fresco, óleo, temple, acuarela, pastel, mosaico,… • composición: piramidal, balanza, circular, a base de diagonais,… • espazo e perspectiva: xerárquica, xeométrica, aérea, subxectiva,… • cor: policromía/monocromía, cores simbólicas, uso arbitrario das cores,… • luz: claro- escuro, simbólica, ambiente,…

Apartados III b) Análise do contido: • tema • función/finalidade • simbolismos (se existen) c) Análise do significado: mensaxe que transmite segundo os valores do autor e da época. 8. A vida da obra. Do seu nacemento ata hoxe en día. 9. Valoración persoal. 10. Fontes/bibliografía e o seu comentario.

SOBRE A ARTE CONTEMPORÁNEA  "Na arte contemporánea a obra ten valor por si mesma, polo que o artista pode expresar a través de ela; xa que non ten porque ser unha copia fiel da realidade”.  Cambia a maneira de entender a arte.  Aparece unha nova forma de entender a estética, a teoría e a función da arte na que o importante xa non é a imitación da natureza ou a súa representación literal.

 A invención da fotografía, os avances técnicos e científicos e as novas teorías revolucionarias repercutiron na forma de entender a arte por parte dos artistas que comezaron a experimentar con novos puntos de vista, novas ideas sobre a natureza, materiais e funcións artísticas.

Finais século XVIII Século XIX Século XX (As Vangardas) En termos xerais a arte contemporánea abarca toda a arte da Idade Contemporánea: dende finais do século XVIII ata os nosos días. Cun carácter moito máis limitado fálase de arte contemporánea ao referirse: • • A arte do século XX (Vangardas Artísticas) Arte do mundo actual: posterior a segunda guerra mundial (1945), posterior a caída do Muro de Berlín (1989) e incluso posterior a caída das torres xemelgas (2001)

Finais século XVIII Século XIX Século XX (As Vangardas) Fauvismo Futurismo Cubismo Expresionismo Abstracción Dadá Surrealismo Rococó Neoclasicismo Prerromanticismo Romanticismo Realismo Impresionismo Postimpresionismo Informalismo ou expresionismo abstracto Pop art Minimal Arte conceptual Hiperrealismo Neofiguración

EXEMPLO

A PONTE DE WATERLOO, 1906

Título: A ponte de Waterloo. Localización: Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid. Autor: André Derain. Cronoloxía: 1906. Estilo artístico: Fauvismo. André Derain

O MUSEO THYSSEN-BORNEMISZA Palacio de Villahermosa Paseo del Prado 8 Madrid 91 369 01 51 www.museothyssen.org

Que tipo de museo é o Thyssen?  É unha pinacoteca.  Un museo que exhibe obras de arte de carácter pictórico (estas abarcan o groso da súa colección).  A colección conta con obras representativas dos principais períodos e estilos artísticos da historia da arte occidental dende o século XIII ata o século XX (Gótico, Renacemento, Manierismo, Barroco, Rococó, Romanticismo, Impresionismo, Fauvismo, Expresionismo e outras Vangardas do século XX).  A súa orixe nunha colección privada evidencia os gustos e preferencias dos seus dous principais artífices, os baróns Heinrich Thyssen-Bornemisza (1875-1947) e Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza (1921-2002). Formados na tradición artística centroeuropea, ambos prestaron especial atención ao xénero do retrato e da paisaxe.

ANDRÉ DERAIN (1880-1954) / O AUTOR  Pintor , ilustrador e escenógrafo francés.  Comeza a pintar en 1895  No 1898-99 inscríbese na Academia Camillo.  Integra o grupo dos Salvaxes (Les Fauves) creadores do fauvismo  Recibe influencias do cubismo e o primitivismo.  Gran amigo de Henri Matisse e Pablo Picasso.  Serviu na Primeira Guerra Mundial nos Vosgos e destacado en Maguncia ata 1919.

ANDRÉ DERAIN (1880-1954) / O AUTOR  Crece a súa fama trás gañar o Carnegie Prize en 1928      con exposicións en Londres, Berlín, Fráncfort del Meno e Düsseldorf en 1929 e en New York e Cincinnati en 1930-1931. Coa ocupación alemá de Francia se inicia a súa caída. Admirado polos nazis, Derain acepta unha invitación a Berlín en 1941 que será publicitada polo goberno alemán e prexudicará a súa imaxe. Deberá enfrontarse aos tribunais ante graves acusacións de colaboracionismo. Entre 1947 e 1953 deseña decorados de ballets de Mozart e Rossini. Morre en 1954 despois de ser atropelado por un camión en Garches.

Henri Matisse por André Derain

As Bañistas de Andre Derain

A ponte de Waterloo de André Derain (Louvre)

Outras pezas de André Derain

O CONTEXTO HISTÓRICO/ 1998-1906  Guerra hispano-norteamericana no 1898  Imperialismo e colonialismo.     Rivalidades entre as grandes potencias (Alemaña de Guillermo II, Gran Bretaña e Francia) Ascenso das potencias extraeuropeas (Estados Unidos e Xapón) Guerra ruso-xaponesa no 1905. Primeira das crisis marroquí (19051906) Revolución fallida contra o réxime zarista en Rusia (1905)

O ESTILO/ FAUVISMO/As primeiras vangardas Entre as características da arte de vangarda…  Ruptura coa tradición  Carácter experimental  Achegamento a arte primitiva e exótica  Abandono dos canons clásicos (perspectiva, naturalismo,…)

O ESTILO/ FAUVISMO Cronoloxía • 1905 Orixe (país) • París, Francia • Reacciona contra o impresionismo. Temas Trazos Característicos • Paisaxes • Bodegóns • Retratos • Tratamento libre da cor e das formas • Amplas áreas de cores intensas e contrastadas • Visión vitalista da realidade Artes nas que se desenvolve • Pintura Artistas e obras destacadas • Matisse, A Raia verde (1905), A danza (1910) • Maurice de Vlaminick • Derain, A ponte de Waterloo (1906)

Matisse, A raia verde (1905)

Matisse, A danza (1910)

Maurice de Vlaminick

Análise da forma  Técnica Óleo sobre lenzo. Puntillismo.  Composición O trazado horizontal do motivo pictórico, a ponte de Waterloo, serve de liña de horizonte da composición, dividida en dúas partes ben diferenciadas.  Espazo e perspectiva Subxectiva.  Cor Cores puras aplicadas de forma arbitraria. Idea fauve da violencia expresiva da cor.

Análise do contido  Tema Paisaxe. A ponte de Waterloo captada dende Victoria Embankment (Londres).  Función e finalidade Pertence a unha serie pintada en Londres por encargo do marchante de arte Ambroise Vollard.

Análise do significado  Interpretación fauvista das orillas do Támesis que anos antes pintaron Turner e Monet. Turner Monet

Fontes/Bibliografía  www.artehistoria.jcyl.es  www.museothyssen.org  www.nonmeconteshistorias.blogspot. com  www.historiasiglo20.org  www.google.es/images  www.es.wikipedia.org

Segue os mesmos pasos para comentar… Obras de Gaudí:

Sorolla, Chicos en la playa, 1910 (Prado)

Pablo Gargallo El profeta 1933

Dalí, La persistencia de la memoria 1931

Miró, La masía (1922)

Criterios de cualificación por competencias básicas COMPETENCIA LINGÜÍSTICA COMPETENCIA MATEMÁTICA TRATAMENTO DA INFORMACIÓN E COMPETENCIA DIXITAL COMPETENCIA CULTURAL E ARTÍSTICA APRENDER A APRENDER - Busca, recopia, procesa e comunica información. - Comprende e estrutura os coñecementos. - O alumno/a transmite con claridade a información. - Ten as liñas de acción e as ideas fundamentais claras. - Recolle todos os puntos solicitados ordenados de maneira lóxica e coherente. - Axustase ao tempo de exposición: 10-15 minutos por grupo. -Procesa, rexistra e xestiona adecuadamente a información en formato dixital. -Emprega recursos visuais de calidade e xera producións responsables e creativas. -Idea, planifica e crea experiencias artísticas compartidas (fotografías, guión e outros). -Manifestar un coñecemento básico das principais linguaxes artísticos de principios de século XX. - Sabe transformar a información en coñecemento propio.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Características del modernismo a través de la obra de Gaudí

Arte contemporánea ata as ... Proxecto 2ª avaliación analizar unha obra de arte ... proxecto lc por sesións (1ª avaliación ...
Read more

MARCO Memoria anual 2007 by MARCO Museo de arte ...

... Author: MARCO Museo de arte contemporánea ... convive coa obra. 34 | MARCO MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA ... unha selección e avaliación ...
Read more

MARCO Memoria anual 2005 by MARCO Museo de arte ...

... Museo de Arte Contemporánea de Vigo. Unha vez ... parte integrante da obra. 34 | MARCO MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA ... unha avaliación ...
Read more

www.edu.xunta.gal

www.edu.xunta.gal
Read more

1

13.-HISTORIA DA ARTE (2ª BAC ... Levarase a cabo unha avaliación inicial para constatar tanto os ... dentro da programación do coñecido proxecto ...
Read more

Lingua Soluciones Ejercicios - es.scribd.com

... en todo ou en parte, unha obra ... Veremos as dúas salas de arte contemporánea ... AV A avaliación O noso proxecto presenta unha proba de ...
Read more

Historia de España: 2º Bacharelato - programa2hmasa

§ Analizar o patrimonio ... históricas da España contemporánea ... por exame ou exames en cada período de avaliación . Unha avaliación ...
Read more

literatura | InnovArte Educación Infantil

O álbum ilustrado é unha sorte de comuñón entre texto e imaxe que nos leva a pensar en literatura visual e en pintura que fala, ...
Read more

Xullo | 2011 | Viaxe a Ítaca

AVALIACIÓN. Ver :Rubrica de ... buscar e analizar a información sobre os aspectos que teñen que ver co clima e a meteoroloxía, ... UNHA OBRA DE ARTE ...
Read more

Titulacions - Facultade de Xeografía e Historia - USC

... incardinando sempre a obra de arte co contexto social, ... Normas de avaliación: ... Máster Universitario en Historia Contemporánea (2ª ed)
Read more