Prostor i perspektiva

100 %
0 %
Information about Prostor i perspektiva
Education

Published on February 23, 2014

Author: razrednamarina

Source: slideshare.net

Description

Prostor i perspektiva u likovnim umetnostima

Prostor je sve ono što nas okružuje. On sadrži sav naš poznat i nepoznat, vidljiv i nevidljiv svet. U užem smislu prostor je udaljenost dokle doseže pogled sa predstavama oblika – predmeta i živih bića.

Umetnička dela su prostorna rešenja i zauzimaju odgovarajući prostor. Nastaju komponovanjem različitih elemenata kompozicije, koje odgovarajućim principima komponovanja, oblikujemo na prostoru koji može biti dvodimenzionalan (papir, platno, tkanina...) ili trodimenzionalan (arhitektura , skulptura i dr. u prostoru).

Prostor arhitekture je trodimenzionalan, određen je funkcijom i obuhvata unutrašnji prostor koji je otvorima povezan sa spoljnim prostorom.

Skulptura je trodimenzionalna, ima volumen, masu, težinu, zauzima deo prostora, spoljni prostor deluje na nju, ali je njena celina, u suštini, nezavisna od okoline.

Prostor slike je, za razliku od prostora arhitekture i skulpture, dvodimenzionalan. Slika ima dvodimenzionalnu podlogu (slikarsko platno, papir, zid, tkaninu i dr.) i strukturirani prostor. Slikarski prostor može biti koncipiran dvodimenzionalno i trodimenzionalno. U slučaju trodimenzionalnog prikaza on je irealan – na dvodimenzionalnoj površini podloge strukturira se likovni prostor koji pruža privid -iluziju trodimenzionalnosti.

Pozitivan prostor likovnog dela čini objekat koji je prikazan, dok je negativan prostor, najprostije rečeno, pozadina. Negativan prostor je jednako važan kao i pozitivan i često se koristi u oblikovanju zaštitnih znakova.

Perspektiva potiče od latinske reči prospicere što  znači videti ili razabrati.  Perspektiva je, u likovnim umetnostima, način  prikazivanja trodimenzionalnog volumena i prostora  na dvodimenzionalnoj površini – ravni, odnosno  prevođenje trodimenzionalne stvarnosti u dvodimenzionalnu sliku stvaranjem iluzije dubine i daljine. 

Tokom istorije, korišćene su različite vrste perspektive: Vertikalna Obrnuta Ikonološka (semantička) Linearna (geometrijska) Vazdušna Koloristička Poliperspektiva

Vertikalna perspektiva – dalji objekti se prikazuju iznad  bližih.

Obrnuta perspektiva – objekti se ne smanjuju sa udaljenošću,  paralele se razmiču ka horizontu.

Ikonološka (semantička) perspektiva – najvažniji lik je  veći od ostalih.

Linearna (geometrijska) perspektiva – objekti se sa udaljenošću  smanjuju.

Vazdušna perspektiva –  dopunjava geometrijsku  perspektivu na slici. 1.Obrisi su u prednjem  planu oštriji, a u daljini  omekšani; 2.Tonovi boja su u  prednjem planu intenzivni  i kontrastni, a u daljini  blede; 3.Boje su u prednjem  planu toplije i realističnije,  a u daljini poprimaju  plavičasti ton.

Poliperspektiva –  prikazivanje objekata iz više  uglova istovremeno.

Linearna perspektiva: • Bazirana je na načinu na koji i ljudsko oko vidi svet. • Objekti koji su bliže izgledaju veći, dok objekti koji su dalje izgledaju manji. • Da bi izrazili iluziju prostora umetnici su kreirali tačku nedogleda (beskonačnosti) na liniji horizonta. • Objekti se crtaju koristeći ortogonalne linije, koje vode od njih i skupljaju se u tački nedogleda.na liniji horizonta.

Osnovni pojmovi linearne perspektive su: • Stajalište – tačka gledanja • Tačka nedogleda • Tačka na horizontu u kojoj se prividno završavaju u prirodi paralelne linije. Može biti jedna ili više tačaka nedogleda. • Horizont ili linija horizonta • Linija gde se prividno spajaju nebo i zemlja ili nebo i more

Crvena horizontalna linija je linija horizonta.

Prave – ortogonalne linije spajaju se u TAČKI NEDOGLEDA

Umetnici koriste perspektivu sa jednom tačkom nedogleda da bi prikazali objekte koji se licem nalaze ispred njih.  Centralna (središnja)  Ugaona  Ptičja  Žablja ili pseća

Linearna perspektiva sa dve tačke nedogleda se koristi kada se objekat nalazi vertikalnom ivicom ispred nas.

Žablja perspektiva sa dve tačke nedogleda

Add a comment

Related presentations

Related pages

PROSTOR I PERSPEKTIVA - PowerPoint PPT Presentation

PROSTOR I PERSPEKTIVA Linearna perspektiva sa jednim nedogledom - razli iti primeri Linearna perspektiva sa dve ta ke nedogleda Linearna perspektiva sa ...
Read more

Prostor i perspektiva - Education - documents.tips

Prostor i perspektiva u likovnim umetnostima ... Close Share Prostor i perspektiva. Embed
Read more

Perspective Drawing - caszavas.files.wordpress.com

PROSTOR I PERSPEKTIVA Linearna perspektiva sa jednim nedogledom - različiti primeri Linearna perspektiva sa dve tačke nedogleda Linearna perspektiva sa ...
Read more

prostor i perspektiva - slidegur.com

prostor i perspektiva + Abuse
Read more

Myšlení obrazem - linie, perspektiva, prostor by Martin ...

KOMPOZICE OBRAZU Je základní nástroj pro to, umět obraz konstruovat. Kompozice obrazu s sebou nese nutnost přemýšlet nad obrazem. Uvažovat nad jeho ...
Read more

PERSPEKTIVA TESLINE NAUKE U BUDUĆNOSTI - Kroz prostor-vreme

Sjajno profesore! Tesla, ime i vječiti pojam i značenja u imenu, čiju sam zagonetku lično riješio: T – telekomunikacije E – etar, energija ...
Read more

PerspektivA - facebook.com

PerspektivA je prva i drugačija konferencija mladih psihologa ... Ako netko zna nekog tko bi nam besplatno htio usptupiti prostor (npr. u subotu, 5.12., ...
Read more

Perspektiva - FotoRoman

perspektiva na fotografii: Fotografie sama o sobě není schopná nést plnohodnotnou informaci o prostoru. Schází ji k tomu totiž jeden rozměr ...
Read more

PROSTOR I P ERSPEKTIVA PowerPoint PPT Presentation

PROSTOR I P ERSPEKTIVA. Prostor. Prostor je sve ono što nas okružuje. On sadrži sav naš poznat i nepoznat, vidljiv i nevidljiv svet. U užem smislu ...
Read more