Promocja aktywności naukowej biblioteki akademickiej

50 %
50 %
Information about Promocja aktywności naukowej biblioteki akademickiej
Education

Published on December 20, 2008

Author: mallin

Source: slideshare.net

Description

Prezentacja dra Stefana Kubowa, dyrektora biblioteki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu przedstawiająca temat promocji aktywności naukowej biblioteki akademickiej.

PROMOCJA AKTYWNOSCI NAUKOWEJ BIBLIOTEKI AKADEMICKIEJ Dr Stefan Kubów Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP we Wrocławiu [email_address]

PROMOCJA AKTYWNOŚCI NAUKOWEJ… Co tworzy pożądany wizerunek biblioteki akademickiej? Tożsamość organizacyjna Zbiory i ich organizacja (aktualność, zakres, a zwłaszcza dostępność) Dostęp do baz danych Jakość usług (profesjonalizm personelu) Strona www i jej interaktywność Otwartość na życzenia i sugestie Przestrzeń biblioteczna i jej zagospodarowanie Możliwość rozwoju zawodowego

Co tworzy pożądany wizerunek biblioteki akademickiej?

Tożsamość organizacyjna

Zbiory i ich organizacja (aktualność, zakres, a zwłaszcza dostępność)

Dostęp do baz danych

Jakość usług (profesjonalizm personelu)

Strona www i jej interaktywność

Otwartość na życzenia i sugestie

Przestrzeń biblioteczna i jej zagospodarowanie

Możliwość rozwoju zawodowego

Promocja aktywności naukowej Z czym kojarzy się biblioteka naukowa? księgozbiór bibliotekarzy (na ogół jako osoby kompetentne i uprzejme) wnętrza komputery katalog(i) wypożyczenia obsługa oraz mitręga biurokratyczną. A w dalszej kolejności: łatwy dostęp do książek, rewersy, informacja, duży wybór czasopism, kserografy, sporadycznie zaś m.in.. Karty biblioteczne, cisza, OPAC, bazy danych i in.

Z czym kojarzy się biblioteka naukowa?

księgozbiór

bibliotekarzy (na ogół jako osoby kompetentne i uprzejme)

wnętrza

komputery

katalog(i)

wypożyczenia

obsługa oraz

mitręga biurokratyczną.

A w dalszej kolejności: łatwy dostęp do książek, rewersy, informacja, duży wybór czasopism, kserografy, sporadycznie zaś m.in.. Karty biblioteczne, cisza, OPAC, bazy danych i in.

PROMOCJA AKTYWNOŚCI NAUKOWEJ Korzyści z badań naukowych w bibliotece Dla biblioteki i uczelni, pomijając już korzyści dla samej nauki, najważniejsze jest to, że: przyczynia się ona do umocnienia tożsamości zawodowej personelu, co oddziaływa na intensywność i jakość pracy, powoduje utrzymywanie się atmosfery twórczej, innowacyjnej, pomnaża dorobek naukowy uczelni i umacnia jej pozycję na rynku edukacyjnym, Z kolei gdy idzie o pracowników bibliotek: przyspiesza ich rozwój zawodowy, łącznie z możliwością uzyskiwania stopni naukowych lub też stopni bibliotekarza dyplomowanego; daje zadowolenie z pracy, co zwykle przekłada się na jej intensywność. Ale też i uciekają

Korzyści z badań naukowych w bibliotece

Dla biblioteki i uczelni, pomijając już korzyści dla samej nauki, najważniejsze jest to, że:

przyczynia się ona do umocnienia tożsamości zawodowej personelu, co oddziaływa na intensywność i jakość pracy,

powoduje utrzymywanie się atmosfery twórczej, innowacyjnej,

pomnaża dorobek naukowy uczelni i umacnia jej pozycję na rynku edukacyjnym,

Z kolei gdy idzie o pracowników bibliotek:

przyspiesza ich rozwój zawodowy, łącznie z możliwością uzyskiwania stopni naukowych lub też stopni bibliotekarza dyplomowanego;

daje zadowolenie z pracy, co zwykle przekłada się na jej intensywność.

Ale też i uciekają

Promocja aktywności naukowej Korzyści z upowszechnienia wzbogaconego wizerunku biblioteki o aktywność naukową w bezpośrednim otoczeniu: Wzmocnienie pozycji biblioteki w społeczności akademickiej szkoły; Zrozumienie dla potrzeby stworzenia warunków do aktywności naukowej przez władze uczelni Respekt i szacunek ze strony użytkowników, co może przekładać się na pożądane wobec bibliotekarzy zachowania; Zgłaszanie się ambitnych kandydatów do pracy; Zgłaszanie się ambitnych studentów i stażystów na praktyki i staże zawodowe; Lepsze nastawienie ze strony dostawców produktów materialnych i usług ze względu na referencje.

Korzyści z upowszechnienia wzbogaconego wizerunku biblioteki o aktywność naukową w bezpośrednim otoczeniu:

Wzmocnienie pozycji biblioteki w społeczności akademickiej szkoły;

Zrozumienie dla potrzeby stworzenia warunków do aktywności naukowej przez władze uczelni

Respekt i szacunek ze strony użytkowników, co może przekładać się na pożądane wobec bibliotekarzy zachowania;

Zgłaszanie się ambitnych kandydatów do pracy;

Zgłaszanie się ambitnych studentów i stażystów na praktyki i staże zawodowe;

Lepsze nastawienie ze strony dostawców produktów materialnych i usług ze względu na referencje.

PROMOCJA AKTYWNOŚCI NAUKOWEJ W szerszej skali zaś posiadanie bogatszego wizerunku sprawia: Wpisanie się na stałe w społeczny krajobraz instytucji dynamicznie się rozwijających i twórczych; Stanie się partnerem do wspólnych przedsięwzięć badawczych dla innych bibliotek (w tym także zagranicznych); Traktowanie biblioteki jako zespołu eksperckiego w zakresie jej specjalności i pozyskiwania zleceń na ekspertyzy; Prestiż i uznanie w środowisku zawodowym i naukowym w skali lokalnej i ponadlokalnej, co może znajdować wyraz w powoływaniu bibliotekarzy na funkcje w organizacjach naukowych i fachowych.

W szerszej skali zaś posiadanie bogatszego wizerunku sprawia:

Wpisanie się na stałe w społeczny krajobraz instytucji dynamicznie się rozwijających i twórczych;

Stanie się partnerem do wspólnych przedsięwzięć badawczych dla innych bibliotek (w tym także zagranicznych);

Traktowanie biblioteki jako zespołu eksperckiego w zakresie jej specjalności i pozyskiwania zleceń na ekspertyzy;

Prestiż i uznanie w środowisku zawodowym i naukowym w skali lokalnej i ponadlokalnej, co może znajdować wyraz w powoływaniu bibliotekarzy na funkcje w organizacjach naukowych i fachowych.

PROMOCJA AKTYWNOŚCI NAUKOWEJ Elementy otoczenia biblioteki akademickiej jako adresaci promocji - Personel biblioteki Społeczność akademicka szkoły (w jej zróżnicowaniu) Zarząd szkoły Lokalne środowisko akademickie Lokalne środowisko bibliotekarskie Lokalne i ponadlokalne ośrodki kształcenia bibliotekarzy (słuchacze i kadra naukowo-dydaktyczna) Lokalne szkoły ponadgimnazjalne Lokalne władze samorządowe Ogólnopolskie i międzynarodowe środowisko bibliotekarskie Ogólnopolskie i międzynarodowe środowisko akademickie Lokalne i ponadlokalne stowarzyszenia i towarzystwa naukowe oraz fachowe Wydawcy, w tym zwłaszcza fachowego piśmiennictwa bibliotekarskiego Państwowe organa nadzorcze Dostawcy (produktów materialnych i usług)

Elementy otoczenia biblioteki akademickiej jako adresaci promocji

- Personel biblioteki

Społeczność akademicka szkoły (w jej zróżnicowaniu)

Zarząd szkoły

Lokalne środowisko akademickie

Lokalne środowisko bibliotekarskie

Lokalne i ponadlokalne ośrodki kształcenia bibliotekarzy (słuchacze i kadra naukowo-dydaktyczna)

Lokalne szkoły ponadgimnazjalne

Lokalne władze samorządowe

Ogólnopolskie i międzynarodowe środowisko bibliotekarskie

Ogólnopolskie i międzynarodowe środowisko akademickie

Lokalne i ponadlokalne stowarzyszenia i towarzystwa naukowe oraz fachowe

Wydawcy, w tym zwłaszcza fachowego piśmiennictwa bibliotekarskiego

Państwowe organa nadzorcze

Dostawcy (produktów materialnych i usług)

PROMOCJA AKTYWNOŚCI NAUKOWEJ Jak promować aktywność naukową biblioteki akademickiej? Wytworzenie atmosfery i warunków sprzyjających aktywności naukowej Publikowanie Dokumentacja i informacja nie tylko publikacji, ale odczytów publicznych, wystąpień na konferencjach (formy) Okresowe wystawy publikacji Regularna organizacja imprez naukowych (konferencje, seminaria, sympozja z aktywnym udziałem naukowym) Regularny aktywny udział w konferencjach naukowych Regularne odczyty otwarte (zaproszenia!) Regularne seminaria wewnętrzne Aktywność w stowarzyszeniach i towarzystwach naukowych Eksponowanie ewentualnych dowodów uznania, dyplomów i certyfikatów (najlepiej stała wystawa) obecność w mediach lokalnych (szkoły, miasta, ogólnopolskich) prezentacja działalności naukowej w internecie poznawanie pracy innych bibliotek, wymiana doświadczeń, współpraca

Jak promować aktywność naukową biblioteki akademickiej?

Wytworzenie atmosfery i warunków sprzyjających aktywności naukowej

Publikowanie

Dokumentacja i informacja nie tylko publikacji, ale odczytów publicznych, wystąpień na konferencjach (formy)

Okresowe wystawy publikacji

Regularna organizacja imprez naukowych (konferencje, seminaria, sympozja z aktywnym udziałem naukowym)

Regularny aktywny udział w konferencjach naukowych

Regularne odczyty otwarte (zaproszenia!)

Regularne seminaria wewnętrzne

Aktywność w stowarzyszeniach i towarzystwach naukowych

Eksponowanie ewentualnych dowodów uznania, dyplomów i certyfikatów (najlepiej stała wystawa)

obecność w mediach lokalnych (szkoły, miasta, ogólnopolskich)

prezentacja działalności naukowej w internecie

poznawanie pracy innych bibliotek, wymiana doświadczeń, współpraca

Add a comment

Related presentations

Related pages

Promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ...

... budowa nowoczesnego i funkcjonalnego Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej, ... i aktywności społeczeństwa ... biblioteki naukowej, ...
Read more

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka ...

W nowym budynku Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej przewidziano możliwość zgromadzenia i magazynowania około 1,8 mln woluminów.
Read more

Promocja jako element strategii marketingowej - z ...

... organizowanie praktyk studentom informacji naukowej i ... promocja Podlaskiej Biblioteki ... I. : Promocja biblioteki akademickiej : ...
Read more

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka

... które wspierać będzie wszelkie potrzeby i aktywności ... biblioteki naukowej, ... Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w ...
Read more

Biblioteka - Witamy w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego

... Uniwersytetu Ekonomicznego do korzystania z Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej ... korzystania z Biblioteki Cyfrowej ...
Read more

Social media, a promocja biblioteki - Joanna Martyniuk ...

Promocja aktywności naukowej biblioteki ... we Wrocławiu przedstawiająca temat promocji aktywności naukowej biblioteki akademickiej. ...
Read more

Program Rozwoju Bibliotek

... które ma pomóc bibliotekom w małych miejscowościach przekształcić się w centra wiedzy i aktywności ... biblioteki publicznej ... akademickiej ...
Read more