Projektstyring taskforce

50 %
50 %
Information about Projektstyring taskforce
Education

Published on March 18, 2009

Author: digitalemuseer

Source: slideshare.net

Description

Præsentation v. Dina Haffar, fra workshop 'Med kommunen som partner - byen er for alle' , Organisationen Danske Museers formidlingsseminar 2009

Outreach konference 18. marts 2009

TaskForce Integration (TFI) som brobygger TaskForce Forvaltning I byen Københavns Kommunes Integrationspolitik

De tre hovedformål Vi identificerer barrierer for at gennemføre integrationspolitikken Vi udbreder god praksis på integrationsområdet Vi hjælper med at finde løsninger på praktiske problemstillinger – facilitere rekvireringer fra forvaltningerne

Vi identificerer barrierer for at gennemføre integrationspolitikken

Vi udbreder god praksis på integrationsområdet

Vi hjælper med at finde løsninger på praktiske problemstillinger – facilitere rekvireringer fra forvaltningerne

Hvem kan få hjælp? Kommunale, private og frivillige, der arbejder med integration i København Forvaltninger i Københavns Kommune Integrationsprojekter, der får støtte af Københavns Kommune

Kommunale, private og frivillige, der arbejder med integration i København

Forvaltninger i Københavns Kommune

Integrationsprojekter, der får støtte af Københavns Kommune

Status 2008 i tal 100 projektbesøg 22 rekvireringsopgaver og 106 rådgivninger 2600 deltagere til diverse arrangementer og seminarer 52 foreninger og ca. 20.000 københavnere deltog i International Dag Repræsenteret i 3 helhedsplaner og 2 områdeløft

100 projektbesøg

22 rekvireringsopgaver og 106 rådgivninger

2600 deltagere til diverse arrangementer og seminarer

52 foreninger og ca. 20.000 københavnere deltog i International Dag

Repræsenteret i 3 helhedsplaner og 2 områdeløft

Byens integrationsaktører Udarbejdet oversigt (TFI-atlas) over integrationsaktører i områderne: Valby Haraldsgade og Lundtoftegade Mjølnerparken Amager Tingbjerg

Udarbejdet oversigt (TFI-atlas) over

integrationsaktører i områderne:

Valby

Haraldsgade og Lundtoftegade

Mjølnerparken

Amager

Tingbjerg

Målgrupper og projektstyring God og systematisk projektstyring gør det muligt at måle effekt og forandring – men det kræver, at vi ved, hvem der skal forandres!

God og systematisk projektstyring gør det muligt at måle effekt og forandring – men det kræver, at vi ved, hvem der skal forandres!

Eksempel: Indsats i 2009 Formål: At styrke inddragelsen af forældre med etnisk minoritetsbaggrund i de kommunale, private og frivillige indsatser på børne- og ungeområdet, sikre en større grad af samarbejde på tværs af aktører samt skærpe fokus på effekten af de konkrete indsatser.

Formål:

At styrke inddragelsen af forældre med etnisk minoritetsbaggrund i de kommunale, private og frivillige indsatser på børne- og ungeområdet, sikre en større grad af samarbejde på tværs af aktører samt skærpe fokus på effekten af de konkrete indsatser.

TFI´s indsats 2009 Målgruppen: Frontmedarbejdere, der arbejder med børn og unge i følgende institutioner, organisationer og projekter i Tingbjerg og Ydre Nørrebro fx skoler, daginstitutioner, ungdomsklubber og boligsocialemedarbejdere

Målgruppen:

Frontmedarbejdere, der arbejder med børn og unge i følgende institutioner, organisationer og projekter i Tingbjerg og Ydre Nørrebro fx skoler, daginstitutioner, ungdomsklubber og boligsocialemedarbejdere

TFI´s indsats 2009 Succeskriterier: 70 % af de aktører som TFI har samarbejdet med har brugt nye metoder til inddragelse af forældre med etnisk minoritetsbaggrund 40 % af de aktører som TFI har samarbejdet med oplever en forbedring af deres mulighed for inddragelse og dialog af forældre med etnisk minoritetsbaggrund

Succeskriterier:

70 % af de aktører som TFI har samarbejdet med har brugt nye metoder til inddragelse af forældre med etnisk minoritetsbaggrund

40 % af de aktører som TFI har samarbejdet med oplever en forbedring af deres mulighed for inddragelse og dialog af forældre med etnisk minoritetsbaggrund

TFI´s indsats 2009 Leverancer: Besøge og danne netværk blandt relevante frontmedarbejdere, der arbejder med børn og unge i de udvalgte bydele Pjece om god praksis i fht. inklusion af forældre med etniske minoritetsbaggrund Afholde min. 1 seminar i hver bydel med fokus på forældreinddragelse Gennemfører min. 10 forældreinddragelses-forløb på relevante institutioner M.fl.

Leverancer:

Besøge og danne netværk blandt relevante frontmedarbejdere, der arbejder med børn og unge i de udvalgte bydele

Pjece om god praksis i fht. inklusion af forældre med etniske minoritetsbaggrund

Afholde min. 1 seminar i hver bydel med fokus på forældreinddragelse

Gennemfører min. 10 forældreinddragelses-forløb på relevante institutioner

M.fl.

” F ind vej til din målgruppe ” – god praksis i integrationsprojekter

Dette er gode råd og en konkret guide til dig, som… skal til at igangsætte et nyt projekt står for et arrangere et seminar/event gerne vil udvide din nuværende målgruppe gerne vil skabe kontakt til og involvere en målgruppe udenfor dit eget netværk

skal til at igangsætte et nyt projekt

står for et arrangere et seminar/event

gerne vil udvide din nuværende målgruppe

gerne vil skabe kontakt til og involvere en målgruppe udenfor dit eget netværk

Indhold Godt på vej med de syv trin – en guide til at nå målgruppen Personas-metoden Lær af andre – to cases: Bosatsu og Miljøambassadører TFI anbefaler

Godt på vej med de syv trin – en guide til at nå målgruppen

Personas-metoden

Lær af andre – to cases: Bosatsu og Miljøambassadører

TFI anbefaler

De syv trin – hele vejen rundt 1. Kortlæg målsætning, formål og ambitionsniveau 2. Identificer din målgruppe 3. Motivering af målgruppen 4. Udform budskabet 5. Udarbejd handlingsplan 6. Evaluering 7. Lær af andre – ”god praksis”-cases

Godt på vej med de syv trin Kortlæg målsætning, formål og ambitionsniveau Identificer din målgruppe Motivering af målgruppen Udform budskab og vælg medie Udarbejd handlingsplan Evaluering og ”husk til næste gang” Lær af andre: Præsentation af case

Kortlæg målsætning, formål og ambitionsniveau

Identificer din målgruppe

Motivering af målgruppen

Udform budskab og vælg medie

Udarbejd handlingsplan

Evaluering og ”husk til næste gang”

Lær af andre: Præsentation af case

Opgave Drøft 2 x 2 i 5-7 min. Hvornår har du sidste været til koncert? Hvorfor var det lige netop den koncert? Hvad skulle der til for at du gik mere til koncert? Tid, penge, interesser, sted?

Drøft 2 x 2 i 5-7 min.

Hvornår har du sidste været til koncert?

Hvorfor var det lige netop den koncert?

Hvad skulle der til for at du gik mere til koncert? Tid, penge, interesser, sted?

1. Kortlæg målsætning, formål og ambitionsniveau Definer målsætninger og formål, dvs. hvorfor er det vigtigt at gennemføre denne aktivitet – hvilken effekt forventer I? Afklaring af, hvor langt vil du/I gå for at nå jeres målsætning? Fx adgang til ressourcer, netværk, brug af medieprodukter mv.

Definer målsætninger og formål, dvs. hvorfor er det vigtigt at gennemføre denne aktivitet – hvilken effekt forventer I?

Afklaring af, hvor langt vil du/I gå for at nå jeres målsætning? Fx adgang til ressourcer, netværk, brug af medieprodukter mv.

2. Identificer din målgruppe Beskriv din målgruppe Prioritering af målgruppen – er der nogle der er vigtigere end andre? Hvordan skabes der bedst kontakt til målgruppen og af hvilke veje? Brug evt. personas-metoden til at beskrive din målgruppe

Beskriv din målgruppe

Prioritering af målgruppen – er der nogle der er vigtigere end andre?

Hvordan skabes der bedst kontakt til målgruppen og af hvilke veje?

Brug evt. personas-metoden til at beskrive din målgruppe

Historie og baggrund Religion Køn Etnicitet Kultur Bopæl Familie forhold Alder Uddannelse

Hvad er personas? Personas er konstruerede. De er specifikke og fyldt med detaljer, men man kan ikke nødvendigvis finde dem 1:1 ude i befolkningen. Personas er en arketype, der bygger på data – kvalitative som kvantitative. Personas er en måde at sikre anvendelsen af den viden, der findes om målgruppen på alle niveauer i projektet Personas gør din målgruppe levende og konkret

Personas er konstruerede. De er specifikke og fyldt med detaljer, men man kan ikke nødvendigvis finde dem 1:1 ude i befolkningen.

Personas er en arketype, der bygger på data – kvalitative som kvantitative.

Personas er en måde at sikre anvendelsen af den viden, der findes om målgruppen på alle niveauer i projektet

Personas gør din målgruppe levende og konkret

Eksempel på en personas: Mehtap Mehtap Demir , 21 år, er HG og Floor Manager i H&M. Hun bor sammen med sine forældre og sine to brødre på Amager. Mehtap er tyrkisk kurder, men født og opvokset i Danmark. Hun er god til basketball. Hun er troende muslim, men beder sjældent. Hendes hemmelige kæreste hedder Adam.

Mehtap Demir , 21 år, er HG og Floor Manager i H&M.

Hun bor sammen med sine forældre og sine to brødre på Amager.

Mehtap er tyrkisk kurder, men født og opvokset i Danmark.

Hun er god til basketball.

Hun er troende muslim, men beder sjældent.

Hendes hemmelige kæreste hedder Adam.

Eksempel på en personas: Assam Assam 44, Valby Assam er gift og har 2 børn, Hassan på 2 år og Ali på 4 år Hun arbejder som rengøringsassistent 20 timer om ugen – det er nyt for hende Børnene er hendes øjesten og har altid første prioritet Hun er ikke så god til dansk og derfor tager hendes mand også med, når hun skal til møde med fx hendes sagsbehandler Hun har primært tyrkiske veninder og venner og har et godt netværk i Akacieparken hvor hun bor. ?

Assam er gift og har 2 børn, Hassan på 2 år og Ali på 4 år

Hun arbejder som rengøringsassistent 20 timer om ugen – det er nyt for hende

Børnene er hendes øjesten og har altid første prioritet

Hun er ikke så god til dansk og derfor tager hendes mand også med, når hun skal til møde med fx hendes sagsbehandler

Hun har primært tyrkiske veninder og venner og har et godt netværk i Akacieparken hvor hun bor.

Eksempel på en personas: Ahmed Ahmad 34, Nørrebro Ahmad AL-Shemari er civilingeniør fra DTU og arbejder som rådgivende ingeniør i byggebranchen. Han er lidt af en enspænder og nyder at tage ud med fiskestangen en tidlig morgen. Han hjælper både sine forældre og sin lillebror med praktiske gøremål og kontakten til samfundet. Ahmad flygtede fra Irak som 15-årig sammen med sin bror. Senere kom forældrene til Danmark.

Ahmad AL-Shemari er civilingeniør fra DTU og arbejder som rådgivende ingeniør i byggebranchen.

Han er lidt af en enspænder og nyder at tage ud med fiskestangen en tidlig morgen.

Han hjælper både sine forældre og sin lillebror med praktiske gøremål og kontakten til samfundet.

Ahmad flygtede fra Irak som 15-årig sammen med sin bror. Senere kom forældrene til Danmark.

Hvorfor personas? Personas gør det muligt at kvalificere fravalg og tilvalg af specifikke målgrupper Med personas er det muligt at træffe både strategiske og konkrete beslutninger om, hvordan man ønsker at nå sin målgruppe bedst muligt, herunder udforme budskaber mm. En persona skaber empati og sætter målgruppens målsætninger i naturligt centrum

Personas gør det muligt at kvalificere fravalg og tilvalg af specifikke målgrupper

Med personas er det muligt at træffe både strategiske og konkrete beslutninger om, hvordan man ønsker at nå sin målgruppe bedst muligt, herunder udforme budskaber mm.

En persona skaber empati og sætter målgruppens målsætninger i naturligt centrum

3. Motivering af målgruppen Tag afsæt i konkret viden om målgruppen og ikke blot gisninger Hvis du ikke selv har denne viden, så: lav et pilotprojekt, hvor du undersøger målgruppens behov og ønsker kontakt andre lignende projekter og tag afsæt i deres erfaringer kontakt personer med et tæt og indgående netværk hos målgruppen

Tag afsæt i konkret viden om målgruppen og ikke blot gisninger

Hvis du ikke selv har denne viden, så:

lav et pilotprojekt, hvor du undersøger målgruppens behov og ønsker

kontakt andre lignende projekter og tag afsæt i deres erfaringer

kontakt personer med et tæt og indgående netværk hos målgruppen

4. Udform budskab Bulls eye fremfor spredhagl – et budskab til alle rammer ingen! Hvilket sprog skal der anvendes? Hvilken interesse har målgruppen i dit projekt – hvad kan du tilbyde dem? Drop fagjargon og tekniske termer

Bulls eye fremfor spredhagl – et budskab til alle rammer ingen!

Hvilket sprog skal der anvendes?

Hvilken interesse har målgruppen i dit projekt – hvad kan du tilbyde dem?

Drop fagjargon og tekniske termer

5. Udarbejd handlingsplan Hvordan vil du kommunikere til målgruppen? Hvilke kommunikationskanaler vil du anvende? Hvornår – lav en detaljeret tidsplan for hvilke aktiviteter der skal gennemføres hvornår og af hvem?

Hvordan vil du kommunikere til målgruppen?

Hvilke kommunikationskanaler vil du anvende?

Hvornår – lav en detaljeret tidsplan for hvilke aktiviteter der skal gennemføres hvornår og af hvem?

6. Evaluering og ”husk til næste gang” Se på de opstillede målsætninger – har I nået det I gerne ville? Hvis ja, hvorfor og hvis nej, hvorfor ikke? Hvad kunne I evt. gøre anderledes næste gang? Hvad ville I anbefale et nyt projekt? Og hvad skal I selv huske til næste gang?

Se på de opstillede målsætninger – har I nået det I gerne ville? Hvis ja, hvorfor og hvis nej, hvorfor ikke?

Hvad kunne I evt. gøre anderledes næste gang?

Hvad ville I anbefale et nyt projekt?

Og hvad skal I selv huske til næste gang?

7. Lær af andre – Case: Miljøambassadører i Amager Øst Projektet handler om: at forbedre miljøforhold og besparelser på el, varme og vand i et specifikt boligområde med mange etniske minoriteter øge etniske minoriteters engagement i lokalområdets miljø ændre målgruppens adfærd i fht. ressourceforbrug

Projektet handler om:

at forbedre miljøforhold og besparelser på el, varme og vand i et specifikt boligområde med mange etniske minoriteter

øge etniske minoriteters engagement i lokalområdets miljø

ændre målgruppens adfærd i fht. ressourceforbrug

Case: Miljøambassadørerne i Amager Øst Hvad er målsætningen? Hvad er status i dag? Her er et par eksempler på succeskriterier: at uddanne 100 kvinder til miljøambassadører – i dag er der uddannet 120 at forbedre og synliggøre målgruppens miljøengagement – i dag er der etableret en forening for miljøambassadørerne

Hvad er målsætningen? Hvad er status i dag?

Her er et par eksempler på succeskriterier:

at uddanne 100 kvinder til miljøambassadører – i dag er der uddannet 120

at forbedre og synliggøre målgruppens miljøengagement – i dag er der etableret en forening for miljøambassadørerne

Case: Miljøambassadørerne i Amager Øst Hvordan har de nået deres målgruppe? Rekruttering er sket via netværk og personlig henvendelse Ansættelse af rekrutteringsmedarbejdere med samme etniske minoritetsbaggrund som målgruppens Afsat mange ressourcer til rekruttering og opfølgning ved hver kursusdag Suppleret kurset med sociale og kulturelle aktiviteter for at skabe en følelse af tilhørsforhold og fællesskab

Hvordan har de nået deres målgruppe?

Rekruttering er sket via netværk og personlig henvendelse

Ansættelse af rekrutteringsmedarbejdere med samme etniske minoritetsbaggrund som målgruppens

Afsat mange ressourcer til rekruttering og opfølgning ved hver kursusdag

Suppleret kurset med sociale og kulturelle aktiviteter for at skabe en følelse af tilhørsforhold og fællesskab

7. Lær af andre – Case: Karateklubben Bosatsu Projektet handler om: at etablere kontakt til de unge at gøre forældrene opmærksomme på tilbuddene at etablere et samarbejde med de aktører som har kendskab til målgruppen at få flere medlemmer med anden etnisk baggrund end dansk

Projektet handler om:

at etablere kontakt til de unge

at gøre forældrene opmærksomme på tilbuddene

at etablere et samarbejde med de aktører som har kendskab til målgruppen

at få flere medlemmer med anden etnisk baggrund end dansk

Case: Karateklubben Bosatsu Hvad er målsætningen? Hvad er status i dag? at udvikle værktøjer og tilbud, der kan tiltrække og fastholde flere etniske minoriteter i foreningen. at øge medlemstallet med 20 nye etniske minoritetsmedlemmer under 25 år, hvoraf en tredjedel skal være piger Status: flere end 20 nye medlemmer er rekrutteret, hvor mere end tredjedel er piger

Hvad er målsætningen? Hvad er status i dag?

at udvikle værktøjer og tilbud, der kan tiltrække og fastholde flere etniske minoriteter i foreningen.

at øge medlemstallet med 20 nye etniske minoritetsmedlemmer under 25 år, hvoraf en tredjedel skal være piger

Status: flere end 20 nye medlemmer er rekrutteret, hvor mere end tredjedel er piger

Case: Karateklubben Bosatsu Hvordan har de nået deres målgruppe? Klar definering af mål, ressourcer og aktiviteter Ansættelse af medarbejder med målgruppers baggrund Fremvisning af klubbens aktiviteter i lokalområdet Testning af budskaberne i informationsfolderen på en gruppe forælder

Hvordan har de nået deres målgruppe?

Klar definering af mål, ressourcer og aktiviteter

Ansættelse af medarbejder med målgruppers baggrund

Fremvisning af klubbens aktiviteter i lokalområdet

Testning af budskaberne i informationsfolderen på en gruppe forælder

De syv trin – hele vejen rundt 1. Kortlæg målsætning, formål og ambitionsniveau Hvad er baggrunden for at gennemføre kommunikationen? Hvad vil du opnå med kommunikationen? 2. Identificer din målgruppe 3. Motivering af målgruppen 4. Udform budskabet 5. Udarbejd handlingsplan 6. Evaluering 7. Lær af andre – ”god praksis”-cases Hvad kendetegner din målgruppe? Hvad motiverer din målgruppe? Tag afsæt i konkret viden og ikke bare gisninger Hvordan skal kommunikationen foregå ? Hvilke indsatser skal gennemføres for at nå og overbevise målgrupperne? Hvilke kanaler vil du anvende? Lav en detaljeret tidsplan Nåede du målet med kommunikationsindsatsen? Hvad gik godt? Hvad gik mindre godt? Hvad har du lært til næste gang? Miljøambassadørerne i Amager Øst Bosatsu Karateklub m.fl.

TFI anbefaler: Personlig kontakt virker hver gang! Brug dit netværk – eller målgruppens netværk Inddrag/ansæt personer med kontakt til målgruppen og evt. med minoritetsbaggrund Brug kvinder fra målgruppen som budbringere Hvis du vil lave en folder – så prøv den af på en repræsentant fra din målgruppe først og lav den på målgruppens modersmål

Personlig kontakt virker hver gang!

Brug dit netværk – eller målgruppens netværk

Inddrag/ansæt personer med kontakt til målgruppen og evt. med minoritetsbaggrund

Brug kvinder fra målgruppen som budbringere

Hvis du vil lave en folder – så prøv den af på en repræsentant fra din målgruppe først og lav den på målgruppens modersmål

Tidsplan 10.00-10.25: Karima VI KBH´R´ 10.25-10.35: Intro til TFI 10.35-10.40: Intro til nå målgruppen 10.40-11.00: Opgave incl pause 11.00-11.45: Nå målgruppe og TFI eksempel

10.00-10.25: Karima VI KBH´R´

10.25-10.35: Intro til TFI

10.35-10.40: Intro til nå målgruppen

10.40-11.00: Opgave incl pause

11.00-11.45: Nå målgruppe og TFI eksempel

Add a comment

Related presentations

Related pages

Top 24 Creative Task Force profiles | LinkedIn

Here are the top 24 Creative Task Force profiles on LinkedIn. Get all the articles, experts, jobs, and insights you need.
Read more

Projektstyringsværktøj, Tidsregistrering ...

Projektstyring; Kanban; Gantt-kort; Projektøkonomi; Porteføljestyring; Rollestyring; Tidsregistrering; Ugeseddel; Flex og ferie; ... Den Digitale Taskforce
Read more

Top 12 Projektstyringskonsulent profiles | LinkedIn

Underviser at Europabevægelsen, EU-task force, Kampagnemedarbejder at Europaparlamentet S&D, Britta Thomsen, Projektmedarbejder at... Education:
Read more

Med kommunen som partner – byen er for alle | Formidlingsnet

Projektstyring taskforce. View more presentations from digitalemuseer. Udgivet i Outreach 2009. Tagget Dina Haffar, Karima Isert, københavns kommune ...
Read more

Martin Aagaard | LinkedIn

Europabevægelsen, EU-task force, Europaparlamentet S&D, Britta Thomsen, Tænketanken EUROPA; ... Dertil kommer certificering i projektstyring, ...
Read more

projektstyring | Arkitektforeningen

Ny taskforce; Renovering; MAA Konference 2014; Høringssvar; Arkitekturens Dag; ... projektstyring; Peter Olsson. Peter Olsson . City: Ringsted . Medlemtype:
Read more

projektstyring og -ledelse | Arkitektforeningen

Ny taskforce; Renovering; Høringssvar; ... projektstyring og -ledelse. Søren Haugsted. Søren Haugsted . City: Frederiksberg . Medlemtype:
Read more

Medlemmer | MentorTaskForce

Kompetencer: Markeds- og situationsanalyse – opstilling af vision, mål og strategi; Projektstyring og projektledelse; Værdikæde analyse ...
Read more