Projektitöö – VõImaluste Maa Esitlus Huvijuhtidele

50 %
50 %
Information about Projektitöö – VõImaluste Maa Esitlus Huvijuhtidele
Education

Published on November 4, 2008

Author: kaksiktiina

Source: slideshare.net

Description

About project manager work in Sõmeru Basic School

Projektitöö – võimaluste maa Tiina Erala Sõmeru Põhikooli projektijuht

Saame tuttavaks! Õppinud Rakvere 1. Keskkoolis süvendatult inglise keelt Lõpetanud Tartu Ülikooli eesti filoloogina Omandanud Tallinna Ülikoolis mentorikutse Projektijuhina alustasin 1999.a. Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumis (UNESCO Baltic Sea Project, Euroopa Noored) Sõmeru Põhikoolis alates 2004, 2006.aastast projektijuht

Õppinud Rakvere 1. Keskkoolis süvendatult inglise keelt

Lõpetanud Tartu Ülikooli eesti filoloogina

Omandanud Tallinna Ülikoolis mentorikutse

Projektijuhina alustasin 1999.a. Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumis (UNESCO Baltic Sea Project, Euroopa Noored)

Sõmeru Põhikoolis alates 2004, 2006.aastast projektijuht

Varasemad projektid Comenius 1. “Summer and winter festivals. Cultural approach” 2004 - 2007 Partnerid: Rootsi, Itaalia, Läti, Soome Projektiraamatud “Winter in LIFES” ja “Summer in LIFES” DVD –d pühade tähistamise traditsioonidest Rändnäitus projekti käigus valminud fotodest, joonistustest, käsitöödest.

Comenius 1. “Summer and winter festivals. Cultural approach” 2004 - 2007

Partnerid: Rootsi, Itaalia, Läti, Soome

Projektiraamatud “Winter in LIFES” ja “Summer in LIFES”

DVD –d pühade tähistamise traditsioonidest

Rändnäitus projekti käigus valminud fotodest, joonistustest, käsitöödest.

Varasemad projektid Nordplus Neighbour. “Quality in school”. Partnerid: Rootsi, Soome, Leedu, Läti, Venemaa Eesmärk: Kooliarendus kui eesmärgistatud tegevus, püüdlemine ideaalse kooli poole (seos kooli arengukavaga) Tegevused: meeskonnatöö, arutelud, küsitlused Tulemus: kvaliteedisüsteemi väljatöötamine kooli jaoks http://www.nordplusqualityschool.se

Nordplus Neighbour. “Quality in school”.

Partnerid: Rootsi, Soome, Leedu, Läti, Venemaa

Eesmärk: Kooliarendus kui eesmärgistatud tegevus, püüdlemine ideaalse kooli poole (seos kooli arengukavaga)

Tegevused: meeskonnatöö, arutelud, küsitlused

Tulemus: kvaliteedisüsteemi väljatöötamine kooli jaoks

http://www.nordplusqualityschool.se

eTwinning – Sõpruskoolid Euroopas Algus: eTwinning suvekool 2006 Haapsalus: Koostöövõimalustega tutvumine Ülevaade töövahendite paljususest (eTwinning töölaud ja mestimisruum, blogi, wiki, e-ajakiri) Registreerumine kasutajaks Julgustus koheseks tegutsemiseks www.etwinning.net

Algus:

eTwinning suvekool 2006 Haapsalus:

Koostöövõimalustega tutvumine

Ülevaade töövahendite paljususest (eTwinning töölaud ja mestimisruum, blogi, wiki, e-ajakiri)

Registreerumine kasutajaks

Julgustus koheseks tegutsemiseks

www.etwinning.net

“ eTwins in North and South” Sihtrühm: 12-aastased õpilased Internetiajakiri Magazinefactory´s Igapäevaelu kirjeldavate artiklite kaudu leida Põhja-Euroopa ja Lõuna-Euroopa erinevusi ja sarnasusi 2006-2007 Partnerid: Kreeka ja Portugal

Sihtrühm: 12-aastased õpilased

Internetiajakiri Magazinefactory´s

Igapäevaelu kirjeldavate artiklite kaudu leida Põhja-Euroopa ja Lõuna-Euroopa erinevusi ja sarnasusi

2006-2007

Partnerid: Kreeka ja Portugal

eTwinning. Letters to Friends Uus partner leitud Professional Development Workshopilt (Tln. Juuni 2007) The Oaks Pupil Referral Unit Õp. Deborah Conway-Read Idee sündis ühiste vestluste käigus põhimõttel: mida lihtsam, seda parem Sihtgrupp 7 – 8-aastased õpilased

Uus partner leitud Professional Development Workshopilt (Tln. Juuni 2007)

The Oaks Pupil Referral Unit

Õp. Deborah Conway-Read

Idee sündis ühiste vestluste käigus põhimõttel: mida lihtsam, seda parem

Sihtgrupp 7 – 8-aastased õpilased

Letters to Friends – Kirjad/tähed sõpradele Internetitähestiku loomine 1.klassi õpilastega 2007/2008 õ-a Õpetajad suhtlesid omavahel e-maili teel Kasutasime lisaks joonistamisele ka arvutit (PaintNet) ja digikaamerat, et luua pildiseeria, mis illustreeriks tähestikku Õpiti seostama hääldust, tähti ja pilte Vaadake meie projektiblogi: http:// letterstofriends - e stonia.blogspot.com /

Internetitähestiku loomine 1.klassi õpilastega 2007/2008 õ-a

Õpetajad suhtlesid omavahel e-maili teel

Kasutasime lisaks joonistamisele ka arvutit (PaintNet) ja digikaamerat, et luua pildiseeria, mis illustreeriks tähestikku

Õpiti seostama hääldust, tähti ja pilte

Vaadake meie projektiblogi:

http:// letterstofriends - e stonia.blogspot.com /

eTwinning. “Play and learn – computers and knowledge” Uus partner leitud Professional Development Workshopilt ( Oslo, märts 2008) Sihtgrupp 14-15-aastased õpilased Partnerkool Bulgaariast Õpime kasutama arvutit kui töövahendit õppimiseks, kui infoallikat, kui meelelahutust PowerPoint esitlused, kirjavahetus

Uus partner leitud Professional Development Workshopilt ( Oslo, märts 2008)

Sihtgrupp 14-15-aastased õpilased

Partnerkool Bulgaariast

Õpime kasutama arvutit kui töövahendit õppimiseks, kui infoallikat, kui meelelahutust

PowerPoint esitlused, kirjavahetus

eTwinning mentorlus Tiigrihüppe korraldatud programmi Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning “Kolleegilt kolleegile” koolitus (14 t.; september 2007) Kursus “Õppematerjalide koostamine LeMill keskkonnas (6t.; jaanuar 2008) Mentorlus kui kogemuste jagamine ja kolleegide suunamine väärt materjalide ja keskkondade juurde

Tiigrihüppe korraldatud programmi Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning “Kolleegilt kolleegile” koolitus (14 t.; september 2007)

Kursus “Õppematerjalide koostamine LeMill keskkonnas (6t.; jaanuar 2008)

Mentorlus kui kogemuste jagamine ja kolleegide suunamine väärt materjalide ja keskkondade juurde

Comenius keelepraktikant 2007/2008 oktoober – aprill Keelepraktikant Anita Nowakowska Lublini Ülikoolist Praktiseeris kolme meie inglise keele õpetaja käe all Mentor koostas tunniplaani, tutvustas maja, kolleege Tundide külastamine, arenguvestlused

2007/2008 oktoober – aprill

Keelepraktikant Anita Nowakowska Lublini Ülikoolist

Praktiseeris kolme meie inglise keele õpetaja käe all

Mentor koostas tunniplaani, tutvustas maja, kolleege

Tundide külastamine, arenguvestlused

Uue Comenius projekti koordinaator Ajendiks eelmiste projektipartnerite soov edasiseks koostööks Ettevalmistav kohtumine Eestis ja projektiplaani koostamine Partnerid: Itaalia, Leedu, Island, Portugal, Türgi “ Johnny´s 7 Friends. Puppet theatre in suitcase” http://johnnys7friends.blogspot.com

Ajendiks eelmiste projektipartnerite soov edasiseks koostööks

Ettevalmistav kohtumine Eestis ja projektiplaani koostamine

Partnerid: Itaalia, Leedu, Island, Portugal, Türgi

“ Johnny´s 7 Friends. Puppet theatre in suitcase”

http://johnnys7friends.blogspot.com

Euroopa Noored. ÕE koolitus Euroopa Noortenädal 3. – 9.november Projektikonkurss noorteseminaride korraldamiseks 5 VUPSS kooli õpilasesinduste infopäev “Väärtuspõhine ja saavutusvõimeline õpilasesindus”

Euroopa Noortenädal

3. – 9.november

Projektikonkurss noorteseminaride korraldamiseks

5 VUPSS kooli õpilasesinduste infopäev “Väärtuspõhine ja saavutusvõimeline õpilasesindus”

Kust saada raha? www.neti.ee – haridus – abi ja fondid – lugege hoolega, kellele ja milleks raha jaotatakse http://aken.enl.ee/viited - noorsootöö lehekülg, kus leiad v iited noorteprojektide toetajate kodulehtedele ja “Rahaaken” hoiab kursis erinevate projektitähtaegadega

www.neti.ee – haridus – abi ja fondid – lugege hoolega, kellele ja milleks raha jaotatakse

http://aken.enl.ee/viited - noorsootöö lehekülg, kus leiad v iited noorteprojektide toetajate kodulehtedele ja “Rahaaken” hoiab kursis erinevate projektitähtaegadega

Add a comment

Related presentations

Related pages

Pilvi klass: Projektitöö "Metsloomad" esitlus

Neljapäeval, 6. detsembril toimus projektitöö esitlus. ... Maa külgetõmbejõud; Maavarad, vulkaanid, maavärinad; Maa siseehitus, kivimid, kivistised;
Read more

PROJEKTI ETTEVALMISTAMINE JA PROJEKTIJUHTIMISE TARKVARA

kogemus projektitöö meetodite ... elukestvaks õppeks paindlike võimaluste pakkumine. Projektijuhtimise lisaeriala ühise veebikeskkonna eesmärgid
Read more

Geoinformaatika võimaluste rakendamisest ja õpetamisest ...

Geoinformaatika võimaluste ... Maa-amet: http://geoportaal ... 1410_Harri_R uk_esitlus_v2.ppt [Compatibility Mode] Author: ranel Created Date:
Read more

Elumolekul: January 2012

Synkronice esitlus. Synkronice tähendab ainult üht - võimalust veeta oma elu nii, nagu ise tahad!
Read more

PowerPointi esitlus

Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine Marek Atonen Strateegia ja eelarve osakond Sotsiaalministeerium
Read more

PowerPointi esitlus

... kohaselt põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja ... Võrdväärsete võimaluste loomine ... PowerPointi esitlus
Read more