Projekt prezentacji firmy Lotos - prezentacje Power Point - portfolio PowerPrezentacje.pl

50 %
50 %
Information about Projekt prezentacji firmy Lotos - prezentacje Power Point - portfolio...
Business & Mgmt

Published on February 20, 2014

Author: PowerPrezentacje

Source: slideshare.net

Description

Projekt prezentacji Power Point wykonanej dla firmy Lotos.
Anomowana wersja na http://youtu.be/Yd_KaSgdJVE
..............
http://www.powerprezentacje.pl - prezentacje w power point, prezi i flash
http://www.powerslajdy.pl - sklep internetowy ze slajdami oraz gotowymi szablonami do prezentacji.

styczeń 2012 GRUPA KAPITAŁOWA LOTOS Paweł Olechnowicz Prezes Zarządu | Dyrektor Generalny

GRUPA LOTOS W latach 70-tych ubiegłego wieku w związku ze stale rosnącym popytem na paliwa oraz niewystarczającymi mocami przerobowymi polskich rafinerii powstała potrzeba wybudowania nowej. Rafineria w Gdańsku, o całkowitej mocy przerobowej 3 mln ton rocznie rozpoczęła pracę w 1975 roku. W 1999 roku, w związku z modernizacją zakładu, moce rafineryjne wzrosły do 4,5 mln ton, a w maju 2005 roku do 6 mln ton rocznie. W 1991 roku rafineria w Gdańsku została przekształcona w spółkę akcyjną skarbu państwa - rafinerię gdańską. Grupa LOTOS (do czerwca 2003 roku Rafineria Gdańska) jest nowoczesną i dynamicznie rozwijającą się firmą naftową. Wydobycie, przerób, silna pozycja rynkowa oraz solidne fundamenty finansowe Grupy LOTOS gwarantują skuteczną realizację strategii rozwoju do 2015 roku. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna od czerwca 2005 roku notowana jest na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. .02 Grupa Kapitałowa LOTOS

OŚ CZASU Rozpoczęcie projektowania bazowego Programu 10+ Wprowadzenie Programu 10+ do offsetu z Lokheed Martin 2000 | 2001 | 2002 | 2003 Rozpoczęcie realizacji Programu 10+ (dawny PKRT) | 2004 | 2005 Ogłoszenie Strategii 2011-2015 Podpisanie kontraktów na realizację 10+ Rozbudowa mocy do 6,0 mln ton/rok Nowy Zarząd Nowa Strategia Rozpoczęcie procesu restrukturyzacji Finansowanie 10+ Polityka rządu RP dla sektora naftowego | 2006 | Remont WIOSNA 2009 Rozpoczęcie prac 2007 | 2008 Ogłoszenie Strategii do roku 2012 IPO – pozyskanie 1 mld zł na realizację Strategii Uchwała NWZA: zgoda na ustanowienie zabezpieczeń niezbędnych do sfinansowania Programu 10+ Uruchomienie instalacji KAS | 2009 | 2010 Uruchomienie instalacji HDS | 2011 | 2012 Uruchomienie instalacji MHC i ROSE Uruchomienie instalacji HGU .03 Grupa Kapitałowa LOTOS

STRUKTURA AKCJONARIATU GRUPY LOTOS S.A. Pozostali akcjonariusze 53 ,19 % 46 ,81 Skarb Państwa Ilość akcji Udział Skarb Państwa 69 076 392 53,19% Pozostali akcjonariusze 60 796 970 46,81% Razem 129 873 362 100,00% Akcjonariusz .04 Grupa Kapitałowa LOTOS

MISJA, WIZJA, STRATEGIA MISJA Misją Grupy Kapitałowej LOTOS jest innowacyjny i zrównoważony rozwój w obszarze poszukiwań i wydobycia oraz przerobu węglowodorów, handlu produktami najwyższej jakości, zapewniający trwały wzrost wartości dla akcjonariuszy i osiąganie pełnej satysfakcji klienta, umożliwiający stałe doskonalenie i korzystanie z potencjału pracowników, realizowany w sposób odpowiedzialny wobec społeczeństwa, przyjazny dla środowiska naturalnego, zgodny z polityką bezpieczeństwa energetycznego. WIZJA Grupa Kapitałowa LOTOS dąży do tego, by być najlepiej ocenianą firmą naftową w regionie Morza Bałtyckiego pod względem: jakości produktów naftowych, jakości obsługi klienta, profesjonalnego zarządzania NADRZĘDNY CEL STRATEGICZNY Nadrzędnym celem strategicznym Grupy Kapitałowej LOTOS jest budowa wartości dla akcjonariuszy poprzez optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów intelektualnych i materialnych oraz realizację programów rozwojowych w obszarach: poszukiwawczowydobywczym, przerobu ropy, handlowym .05 Grupa Kapitałowa LOTOS

WYKRESY PROGRAM 10+ PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY NETTO PRZERÓB ROPY 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 8.100 6.098 6.156 6.203 4.592 4.743 4.837 6.803 25 19.680 20 5.462 16.295 12.798 13.125 15 10 8.433 7.450 20.884 14.321 9.646 5 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ZATRUDNIENIE 5,435 5,624 6,000 5,000 4,000 5,198 4,764 4,878 4,949 5,010 4,163 3,305 3,000 2,000 1,000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 .06 Grupa Kapitałowa LOTOS

STRATEGIA 2011-2015 NAKŁADY INWESTYCYJNE Nakłady 2011--2015 (w mld PLN) Struktura nakładów Segment wydobywczy 3,9 68% Segment produkcji i handlu w tym: 1,8 32% Obszar operacyjny 0,8 14% Obszar handlu 1,0 18% Grupa Kapitałowa LOTOS Razem 5,7 100% Obszar działalności .07 Grupa Kapitałowa LOTOS

PROGRAM 10 + PROGRAM 10+ PROGRAM 10+ MARZEC 2011 2007 .08 Grupa Kapitałowa LOTOS

PRZEBIEG REALIZACJI PRAC PROGRAM 10+ 120 100 94 PRACE PLANOWANE 99 100 88 PRACE ZREALIZOWANE 80 97 78 66 56 60 45 35 40 25 20 10 0 2 4 0 2006 2007 2008 2009 2010 .09 Grupa Kapitałowa LOTOS

INSTALACJE MHC, ROSE, CDU/VDU MHC instalacja hydrokrakingu umożliwia pogłębienie przerobu ropy naftowej. To druga tego typu instalacja w gdańskiej rafinerii. Pogłębiony przerób ropy naftowej charakteryzuje najnowocześniejsze rafinerie w Europie i na świecie. Pozwala na uzyskiwanie z każdej baryłki ropy większej ilości produktów o najwyższej jakości i najwyższych marżach rynkowych.) ROSE instalacja rozdzielenia pozostałości próżniowej po przerobie ropy naftowej na frakcję lżejszą – olej DAO (De-Asphalted Oil) oraz cięższą – komponent asfaltowy. Olej DAO jest wsadem do instalacji łagodnego hydrokrakingu (MHC), której podstawowymi produktami są komponenty paliwowe: olej napędowy i benzyna surowa. Frakcja ciężka wykorzystywana jest do produkcji asfaltów oraz olejów opałowych. PROGRAM 10+ CDU/VDU zintegrowana instalacja destylacji atmosferycznej i próżniowej pozwala na zwiększenie nominalnych zdolności przerobowych rafinerii z 6 do 10,5 mln ton rocznie. Instalacja jest drugim ciągiem destylacji ropy w gdańskiej rafinerii. Ze względu na zastosowane do jej wykonania stale uzyskano możliwości przerobu różnych gatunków rop. W szczególności cięższych, bardziej zasiarczonych .10 Grupa Kapitałowa LOTOS

KONIEC .11 Grupa Kapitałowa LOTOS

KONIEC

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

Projekt prezentacji firmy Lotos - prezentacja Power Point ...

... http://www.powerprezentacje.pl - prezentacje w ... Projekt prezentacji Power Point ... Projekt prezentacji firmy Lotos - prezentacja ...
Read more

Projekt prezentacji firmy Lotos - prezentacje w Power ...

... prezentacji Power Point wykonanej dla firmy ... portfolio PowerPrezentacje.pl - Prezentacja ... Projekt prezentacji firmy Lotos ...
Read more

PowerPrezentacje.pl - portfolio - prezentacja Power Point ...

PowerPrezentacje.pl - profesjonalne prezentacje w Power Point, Prezi i Flash. Prezentacja zawiera kilka slajdów przedstawiających jeden z ...
Read more

Projekt prezentacji firmy Lotos - prezentacje Power Point ...

Projekt prezentacji Power Point wykonanej dla ... Power Point - portfolio PowerPrezentacje.pl. ... prezentacji firmy Lotos - prezentacje Power Point ...
Read more

Prezentacja w Power Point - Azymut 2012 - portfolio ...

Prezentacja PowerPoint zaprojektowana i ... Projekt prezentacji firmy Lotos - prezentacje w ... portfolio PowerPrezentacje.pl ...
Read more

PP - prezentacje w PowerPoint, Prezi i Flash

... interaktywne prezentacje w Power Point, ... Projekt prezentacji dla firmy Artmann > ... PowerPrezentacje.pl
Read more