Projekt Pilot për Trajnimin Intensiv për udhërrëfyes turistik

50 %
50 %
Information about Projekt Pilot për Trajnimin Intensiv për udhërrëfyes turistik
Travel

Published on March 4, 2014

Author: hoteleritourismalbania

Source: slideshare.net

Description

Ministria e Zhvillimit Urban dhe Turizmit në bashkëpunim me Qendrën për Edukim Ekonomik dhe Biznes njoftojnë çeljen e proçedurave të pranimeve për trajnimin intensiv për udhërrëfyes turistik.

Me anë të këtij trajnimi synohet konsolidimi i standardeve të shërbimeve turistike në këtë fushë.

Për të aplikuar, kandidati duhet të plotësojë formularin që mund të shkarkohet në faqen zyrtare të MZHUT www.turizmi.gov.al bashkangjitur këtij njoftimi.

Dosja që përmban formularin e aplikimit dhe gjithë dokumentacionin përkatës sipas formularit të lartëpërmëndur, përveçse do të dërgohet me e-mail në adresën info@turizmi.gov.al, duhet të dërgohet edhe me postë zyrtare në adresën e MZHUT-së, ose dorazi në Zyrën e Protokollit të kësaj ministrie, brënda orës 16.00, të datës 11 mars 2014.

Nga aplikantët, do të përzgjidhen 15 kandidatë për të ndjekur këtë projekt pilot. Kohëzgjatja e trajnimit do të jetë 4 javë, nëpërmjet të cilit do të plotësohen/përditësohen njohuritë për teknikat e guidimit profesional, trashëgiminë natyrore, kulturore dhe historike të Shqipërisë.

Trajnimi mundësohet nga Ministria e Zhvillimit Urban dhe Turizmit në bashkëpunim me Qendrën për Edukim Ekonomik dhe Biznes dhe është pa pagesë.

Kandidatët e përzgjedhur do të njoftohen në një afat të dytë për datat e fillimit të trajnimit dhe vendndodhjen.

Për pyetje dhe sqarime të mëtejshme, ju lutemi t’i dërgoni në adresën info@turizmi.gov.al

Ministria e Zhvillimit Urban dhe Turizmit fton të interesuarit të bëhen pjesë e këtij proçesi. http://www.turizmi.gov.al/al/njoftime/njoftime-te-ministrise/njoftim-projekt-pilot-per-trajnimin-intensiv-per-udherrefyes-turistik

    APLIKIM  PËR  TRAJNIMIN  E  UDHËRRËFYESIT  TURISTIK     INFORMACION  PERSONAL               MBIEMËR:             EMËR:   DATËLINDJA:     VENDLINDJA:       ADRESA  E  PLOTË:     NUMËR  TELEFONI:     E-­‐MAIL:     ARSIMI     SHKOLLA  E  MESME:   UNIVERSITETI:             FAKULTETI:             DEGA:         1    

TRAJNIME  TURISTIKE/TË  TJERA:     ZOTËRON  ANGLISHTEN?         GJUHË  TË  TJERA           ARSYET  PERSE  PO  APLIKONI     PO     JO       (JO  MË  SHUMË  SE  100  FJALË):       LISTONI  EMRAT  E  AGJENCIVE       ME  TË  CILAT  KENI  BASHKËPUNUAR     SEGMENTET  TURISTIKË  NË  TË  CILAT       JENI  AKTIVIZUAR  (HISTORIK,  KULTUROR,     ETNOGRAFIK,  ETJ.)   DOKUMENTAT  QË  DUHEN  PARAQITUR:     *  DOKUMENT  IDENTIFIKIMI  (ID  OSE  PASAPORTË)     *  CURRICULUM  VITAE  (CV)   *  FOTOKOPJE  E  DIPLOMËS   *  REKOMANDIME  NGA  AGJENCI  TURISTIKE  DHE/OSE  SHOQATA  TË  GUIDAVE  TURISTIKE   *  DOKUMENT  QË  VËRTETON  GJUHËT  E  HUAJA  QË  ZOTËRONI         Formulari  i  Aplikimit  së  bashku  me  dokumentat  shoqëruese  duhen  dërguar  në  adresën   info@turizmi.gov.al  dhe  të  paraqiten  dorazi  ose  me  postë  në  adresën  e  Ministrisë,  Rr.   Abdi  Toptani    nr.  1,  Tiranë.   2    

Add a comment

Related presentations

Krishna Holidays is a well established Adventure and Tour operating company in Ris...

Learn about Fastport Passport, we offer expedited passport and visa solutions nati...

71A_Slides_Tusrismo

71A_Slides_Tusrismo

November 10, 2014

Slides sobre Turismo e Intercâmbio

Casa Batlló

Casa Batlló

June 3, 2009

Aircraft leasing is an important decision and before making such an important purc...

Private jets can be hired by companies and individuals to travel in jets in a more...

Related pages

NJOFTIM: Projekt Pilot për Trajnimin Intensiv për ...

... Projekt Pilot për Trajnimin Intensiv për udhërrëfyes ... Projekt Pilot për Trajnimin Intensiv ... intensiv për udhërrëfyes turistik. ...
Read more

Njoftime të Ministrisë - Ministria e Zhvillimit Urban

Fillon projekti pilot për trajnimin intensiv të ... Komiteti për Zhvillimin e ... Projekt Pilot për Trajnimin Intensiv për udhërrëfyes turistik;
Read more

Hoteleri Turizem Albania: Sezoni turistik 2014 ne Shqiperi ...

Sezoni turistik 2014 ne Shqiperi(Albania), furnizimi me uje i bregdetit, ERU: Situata dramatike ... Projekt Pilot për Trajnimin Intensiv për ...
Read more

DW: Promovimi i Shqipërisë turistike në ITB Berlin ...

Kemi marrë masa për trajnimin dhe ... përgatitjen e vendit për sezonin e ardhshëm turistik. ... Projekt Pilot për Trajnimin Intensiv ...
Read more

Gjeografia turistike e shqiperise vol 4 - SlideSearch.org ...

... pikënisje dhe shkak kryesor për zhvillimin turistik ... Intensiv për udhërrëfyes turistik. ... per trajnimin e udherrefyesit turistik ...
Read more

Welcome to albania brochure 2012

Welcome to Albania! …still a unique unknown country with fascinating history and culture, emense natural resources and friendly and helpfull people…
Read more

Gjermeni: Ka pak informacion për Shqipërinë, shumë ...

... si motorr i zhvillimit ekonomik e punësimit të njerëzve. Ka akoma shumë punë për t’u bërë në drejtim të zhvillimit të turizmit, ...
Read more

SHQIPËRIA EUROPIANE, DESTINACION BRENDA NESH by ...

Në pjesën e tretë të modelit janë shënuar fushat e progresit për Shqipërinë europiane dhe Europën si destinacion brenda nesh. 2 ...
Read more

SEMrush.com -> Advanced Keywords and Competitors Research Tool

SEO and SEM professionals use SEMrush to find the best keywords and online marketing ideas
Read more

Ernst Klett Verlag - Schulbücher, Lehrmaterialien und ...

Einen innovativen Lernbegleiter, der alle Lernphasen online und mobil unterstützt, präsentiert der Ernst Klett Verlag zur didacta: Mit dem "eBook pro ...
Read more