Projectes expositius en cooperació

50 %
50 %
Information about Projectes expositius en cooperació

Published on March 3, 2014

Author: MuseuMaritim

Source: slideshare.net

EXPOSICIONS EN COOPERACIÓ Gemma Carbó Ribugent Càtedra UNESCO de Polítiques Culturals i Cooperació UdG ConArte Internacional

Punt de partida Fons fotogràfic agencia EFE Fotoperiodisme Amèrica Llatina http://www.efe.com/efe/queesefe/presentacion/espana/1 • Más del cuarenta por ciento de la información internacional de agencias publicada en América Latina es de EFE. EFE cuenta en América con 884 clientes. El archivo gráfico de EFE almacena un total de 15 millones de imágenes, de las cuales 12 son documentos en placas de cristal, negativos y diapositivas. Otros 3 millones de fotos están ya en soporte digital e integran la fototeca, accesible desde internet y puerta de entrada a una de las más grandes colecciones de fotoperiodismmo del mundo. Un material que se enriquece con más de mil quinientas fotos diarias.. Su archivo de texto (EFE Data) constituye la mayor base de datos de información periodística, biografías y documentos en español, que cuenta a su vez con históricos de texto en portugués, árabe, inglés y catalán. Una memoria inteligente con más de 11 millones de archivos y que, en breve, dispondrá de una versión para América y otra empresarial. (EFE Data América y EFE Data empresas).

Objectiu de l’entitat promotora • Fer una gran exposició itinerant per celebrar els bicentenaris de la independència països americans • Visió • Exposició que marqui alguna diferència • Que reforci els vincles amb els països iberoamericans • Perspectiva de gènere • Voluntat educativa

Amb què ens vam trobar? • Les dones no estan presents en els grans fets històrics • Les imatges que teníem donaven una visió parcial i • • • • europea dels països llatinoamericans (violència, pobresa…) Hi ha algunes dones en fotografia i fotoperiodisme Hi ha grans expertes en gènere als països americans El patrimoni fotogràfic és un repte pendent La fotografia és un llenguatge universal en el que molts som analfabets

Quina era la contra proposta? • Un enfoc educatiu: la cultura és una llarga conversa (J.Teixeira) • Una metodologia mútuament participativa: diàleg per aprendre • Escoltar els experts d’aquests països • Diversificar les fonts de coneixement • Educar en el llenguatge visual • Aportar la nostra experiència en gestió patrimoni • Proposar un fil conductor que ens vinculi en la diferencia i especificitat

Ciutadania i drets humans • http://www.ohchr.org/SP/Issues/ESCR/Pages/ESCRIndex. aspx • Les dones son protagonistes anònimes de la lluita pels drets econòmics socials i culturals. • El fotoperiodisme en reflecteix els avenços • Les visions son positives

Educació i cultura • Per això educar hauria de ser sinònim d'acompanyar, tant en l'accés al coneixement com en la construcció del propi projecte vital. • Una societat que aspiri –tota ella– a ser educadora, és a dir, a influir de forma educativa en els seus ciutadans a partir d'uns valors i comportaments de civilitat, no pot obviar la tasca d'acompanyament educatiu que tothom mereix de disposar al llarg del seu periple vital. • Enric Roca • http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/7-vista/8articles/666712-educar-es-acompanyar.html

Museologia comunicativa, participativa, interactiva… educativa? • Fotoperiodisme, fotografia, llenguatge visual, lectura crítica • Enquadrament, sel·lecció, perspectiva… • Fotògraf/a • Sel·lecció imatges, motivació • Percepció • Patrimoni • Universal/local

Ciutadania, historia i dones • Fets històrics i memòria, el passat com a construcció col·lectiva • On son?, hi son? Com hi son? • Com se les representa? • Percepció • Reflexió • Actuació • Participació: memòries i futurs • Recursos educatius per a grups i escolars

Las Américas • http://www.catedraunesco.com/past/lasamericas/

Algunes reflexions • Perspectiva global del fet cultural i educatiu (conversa) • Discurs de consens universal i especificitat local • Disseny i imatge compartida. Qualitat no vol dir preu • Participació en totes les fases • Incorporació de coneixement- aprenentatge

Algunes conclusions • Aposta pels processos participatius • Lideratge del responsable d’educació • Capacitat de formació i aprenentatge constant • Pressupost adequat • Gestió complexe • Flexibilitat, llibertat per a la negociació • Temps

http://blog.transit.es/libro-eje-central/ • Por otra parte, el trabajo en red y la lógica participativa nos llevan a replantear, o al menos a cuestionarnos el rol de los centros culturales en el territorio. • Ese potencial participativo pone a los proyectos culturales en una posición de facilitadores, por un lado, y catalizadores, por otro. • Facilitadores al hacer posible el acceso al capital cultural por parte de la población. Por generar centros donde antes habían periferias –territoriales, conceptuales, institucionales…–. Por mantener en el centro a las personas, cuando los procesos de “modernización” las dejan fuera. • Catalizadores de aquellas iniciativas que nacen de los artistas, de la población, de la interacción entre el arte y la realidad. De la contaminación entre ideas diversas. De la mutación de proyectos. ¿Qué papel juegan los centros culturales en los territorios?¿Que papel deberían jugar?

• Moltes gràcies

Add a comment

Related pages

Eulàlia Corbella Cervelló | Barcelona en Comú

He realitzat campanyes institucionals i projectes expositius en matèria de ... local i en cooperació internacional, en l’àmbit de l’educació en ...
Read more

ACVIC. [PE] Projectes Expositius - ACVIC Centre d'Arts ...

Exposició de projectes realitzats en el marc d ... la Direcció General de Promoció i Cooperació Cultural ofereix a ... Projectes Expositius. Top;
Read more

ACVIC. [PE] Projectes Expositius - ACVIC Centre d'Arts ...

Pràctiques artístiques contemporànies: creació, investigació, producció i difusió. Art en relació amb l'educació, el territori i l'espai social
Read more

Aprendre llengua treballant per projectes - xtec.cat

Per fonamentar aquesta afirmació veurem que en els contextos d’aprenentatge que es creen en el marc dels projectes ... expositius per cercar ... en ...
Read more

Convocatòria: 'De Projectes Expositius' | BCN Guide ...

Convocatòria: 'De Projectes Expositius' ... Trenquem estereotips en les feines de temporada ... Setmana de la cooperació, al Centre Cívic Teixonera
Read more

Jusèp Boya, designat director del Museu d'Història de ...

Agència Catalana de Cooperació al ... avalada per més de cent projectes expositius, ... ha treballat en més de cent projectes expositius i ...
Read more

Cap a una museologia comunicativa, interactiva i participativa

11.30h Projectes expositius en cooperació Gemma Carbó Ribugent, professora de la Universitat de Girona i directora de ConArte España
Read more

25 de març de 2011 - w110.bcn.cat

Barcelona EN GÒTIC, ... FORMATS EXPOSITIUS ... amb nous professionals que ja s'incorporen a projectes del MUHBA i a projectes globals ...
Read more

Convocatòria de participació per incentivar l'actuació d ...

Educació en el lleure; ... Cooperació pel desenvolupament; Drets humans i desigualtat; ... Projectes. Grans temes. Avaluació i qualitat;
Read more