Projecten Stipo

50 %
50 %
Information about Projecten Stipo

Published on November 18, 2008

Author: Stipoteam

Source: slideshare.net

Description

Dit zijn de procten waar Stipo op dit moment actief in is.

These are the projects on which Stipo works at the moment.

Project: Visie Museumkwartier Vormgeven aan het culturele hart van Amsterdam, met stad en musea. Stipo-team: - Hans Karssenberg - Suzanne Plaum

Project: Laan van Spartaan Bos en Lommer Amsterdam Projectleiderschap stadsdeel Bos en Lommer voor uitvoeringsfase Laan van Spartaan Stipo-team: - Marijke Storm

Project: Kolenkitbuurt Bos en Lommer Amsterdam Projectleiderschap stadsdeel Bos en Lommer voor fysieke en sociale vernieuwing Kolenkitbuurt Stipo-team: - Arie van der Ham

Project: Training MT en projectleiders Binnenmaas Training projectmatig werken op: creativiteit, externe oriëntatie, passie, ondernemerschap, strategie Stipo-team: - Hans Karssenberg - Kees Jansen - Jan Ilsink - Arie van der Ham - Saskia ten Kate

 

Project: Inverdan West, Zaanstad Strategische advisering voor dit centrumproject met gemeente, corporaties en ontwikkelaars. Stipo-team: - Hans Karssenberg

Project: Economie Drechtsteden Programmacoördinatie economie en advisering bovenregionale strategie. Stipo-team: - Jeroen Laven

Project: Zaanstad, Kwartiermaker Leefwijk Nieuw West Uitvoering sociale visie: partijen aanjagen, verbinden, motiveren en enthousiasmeren. Stipo-team: - Kees Jansen

Project: De Wijk van je Leven Een wijk voor jong en oud in Puttershoek met ontmoeting, sport, zorg en cultuur Stipo-team: - Arie van der Ham - Marijke Storm

Project: Knooppunten regio Rotterdam Strategie voor gebiedsontwikkeling bij knooppunten van openbaar vervoer Stipo-team: - Marijke Storm

Project: Biodiversiteit Alles wat leeft en groeit Stedelijk gebied en landelijke omgeving met elkaar verbinden. “Natuur erin, mensen er op uit.” Stipo-team: - Arie van der Ham

Project: Advies Krimp voor woningcorporaties Parkstad Limburg Stipo-team: - Hans Karssenberg - Hendrike Bleumink

Inspiratie stad en team Stipo-Academy Stipo-aanpak week Stipo-team

Project: Randstad 2040 Coördinatie bijdrage Rotterdam en regio voor Randstad 2040. Stipo-team: - Marijke Storm

Project: Publicatie N14, vernieuwen tussen chaos en orde voor KEI Over competenties en aanpak van het nieuwe beroep stedelijke ontwikkeling. Stipo-team: - Hans Karssenberg

Stipo Specialisme: Stipo Academy Arena voor kennisuitwisseling, kennisdeling, training, coaching, inspiratiereizen. Stipo-team: - Arie van der Ham - Jan Ilsink - Marco Redeman - Saskia ten Kate - Sander van der Ham

Project: Loodsdagen Zaandam West Voor/door jongeren Ruimte voor activiteiten voor/door jongeren samen met instellingen en bewoners. Stipo-team: - Kees Jansen

Project: Dag Almere Principles en Cradle to Cradle Voorzitterschap dag met Michael Braungart in Almere Stipo-team: - Hans Karssenberg

Project: voorziening Welzijn en Zorg Tijdelijke voorziening in bestaande wijk Mijnsheerenland in overleg met bewoners. Stipo-team: - Marijke Storm - Arie van der Ham

Project: Stadslente Netwerk voor het werken aan de zonnige kant van de stad van KEI, LPB en Stipo. Stipo-team: - Hans Karssenberg - Saskia ten Kate

Project: Creatieve sector Zaanstreek Lezing over Zaanstreek als creatieve regio. Stipo-team: - Hans Karssenberg - Marijke Storm

Project: Bestemming Utrecht Visie en strategie-ontwikkeling voor Utrecht als ‘knooppunt van kennis en cultuur’. Stipo-team: - Jeroen Laven - Yvonne Rijpers - Sander van der Ham

Project: Schouw voor VINEX-wijk Saendelft Zaanstad Inspirerende voorbeelden in VINEX-wijken in heel Nederland voor vormgeven Saendelft. Stipo-team: - Kees Jansen - Sander van der Ham - Saskia ten Kate

Project: Initiatievenmakelaars Netwerk van mensen die tussen burgers, instellingen en overheid in staan: delen kennis en inzichten. Stipo-team: - Kees Jansen - Saskia ten Kate - Suzanne Plaum

Project: Sociale visie en uitvoering VINEX-wijk Assendelft Noord (Zaanstad) Actief zoeken naar ruimte; verdubbeling 0-9 jarigen; verdrievoudiging 10-19 jaar; sterke sociale samenhang. Stipo-team: - Kees Jansen - Sander van der Ham - Saskia ten Kate

Project: Kenniswinkel Enschede Enschede Zuid als lerend gebied en gebied om van te leren met stad en kennisinstellingen Stipo-team: - Saskia ten Kate - Marijke Storm - Hans Karssenberg

Project: Economic Development Board Rotterdam Advisering actualisatie economische visie Rotterdam. Stipo-team: - Jeroen Laven

Project: Tentoonstelling Museum-kwartier Cultuurhistorie, essenties Andersson en visie toekomst Museumkwartier in de Zuiderkerk Amsterdam. Opening 19 dec 2008 Stipo-team: - Suzanne Plaum - Hans Karssenberg

Stipo specialisme: Wonen, werken, leven! Mens- en kansgerichte gebiedsontwikkeling Stipo-team: - Kees Jansen - Hans Karssenberg - Saskia ten Kate - Marijke Storm - Hendrike Bleumink - Rob Groen

Project: Toeristisch-recreatieve visie Loon op Zand Gemeente en toeristische adviesraad werken samen aan een beter toeristisch product en vermarkting. Stipo-team: - Marijke Storm - Hendrike Bleumink

Stipo specialisme: Stad en Cultuur Verbinding culturele ontwikkeling en stedelijke strategie. Stipo-team: - Hans Karssenberg - Jeroen Laven - Suzanne Plaum - Yvonne Rijpers - Hendrike Bleumink - Sander van der Ham - Marieke Nagelkerke

Project: Coalitie Olympisch Gebied Amsterdam Oprichting coalitie met NOC*NSF, Olympisch Stadion, Amsterdam, Zuidas, Rietveld Academie en BPF. Stipo-team: - Hans Karssenberg

Project: Wonen, Welzijn, Zorg Regionale Agenda Samen-leving Hoeksche Waard Visie op doel, inhoud en structuur Wonen-welzijn- zorgplatform in de Hoeksche Waard. Stipo-team: - Rob Groen - Hendrike Bleumink

Project: Strategisch advies Masterplan Scheldekwartier Vlissingen Voormalig industrieterrein ombouwen tot aantrekkelijke buurt met centrale rol water. Stipo-team: - Arie van der Ham - Suzanne Plaum

Project: Toekomstvisie afdeling Ruimte en Wonen Provincie Zuid-Holland Stipo-team: - Jeroen Laven

Project: Stadspsychologie Invloed van mensen en plaatsen in de stedelijke omgeving op hun psychologisch functioneren. Stipo-team: - Sander van der Ham

Project: Stadionplein Amsterdam Projectleiding ontwerp van dit nieuwe stadsplein met O.M.A., Oud-Zuid, DRO, en Begeleidingscommissie. Stipo-team: - Hans Karssenberg - Yvonne Rijpers

Project: Wijkeconomie Dordrecht Procesmanagement wijkeconomie, implementatie beleid en nieuwe coalities ondernemerschap in wijken. Stipo-team: - Marco Redeman

Project: Nieuwbouwwijk Olympisch Kwartier Amsterdam Projectleiding voor bouw van deze nieuwbouwwijk met 1.000 woningen naast Olympisch Stadion. Stipo-team: - Hans Karssenberg

Project: Kunstprogramma Wijk van je Leven Kunstprojecten met thema’s tijd, herkenbaarheid en intimiteit tijdens de bouw van de wijk. Stipo-team: - Marieke Nagelkerke - Suzanne Plaum

Project: Nieuwbouwwijk Huis ter Heide West, Zeist Advisering Kopgroep met bewoners en experts die het Programma van Eisen voor de wijk gaan maken. Stipo-team: - Hans Karssenberg

Stipo Specialisme: (Boven)stedelijke strategie Stipo-team: - Jeroen Laven - Marijke Storm - Arie van der Ham - Marco Redeman - Jan Ilsink - Suzanne Plaum - Yvonne Rijpers

Project: Informele Sport en Ruimte Scriptie-onderzoek naar de relatie tussen informele sport en ruimtelijke inrichting. Stipo-team: - Nienke Kingma - Hans Karssenberg

Add a comment

Related pages

Hans Karssenberg | LinkedIn

Hans Karssenberg. Partner, founder and public developer at Stipo. Locatie Amsterdam en omgeving, Nederland Bedrijfstak Architectuur en ruimtelijke ordening
Read more

Stipo Zeba | LinkedIn

Bekijk het professionele profiel van Stipo Zeba op LinkedIn. LinkedIn is het grootste zakelijke netwerk ter wereld en stelt professionals als Stipo Zeba in ...
Read more

Symposium De Energieke Stad - YouTube

De Energieke Stad In een energieke samenleving zijn specifieke in plaats van generieke oplossingen nodig, passend bij de lokale en regionale ...
Read more

Ellen Weerman | LinkedIn

View Ellen Weerman’s professional profile on LinkedIn. LinkedIn is the world's largest business network, helping professionals like Ellen Weerman ...
Read more

Top 4 Docent Novam profiles | LinkedIn

Experimentenprogramma WijkInvesteringsZone (WIZ) iov Min BZK samen met Platform31 en Stipo at Stad en Economie, ... Diverse Projecten & ...
Read more

Biografia i Filmoteca Salvador Dalí | Fundació Gala ...

La figura de Salvador Dalí. Biografia de Dalí i Gala. Filmoteca de l'artista i informació sobre la imatge que es té de Salvador Dalí al món.
Read more

John van der Knaap | LinkedIn

Ik ben een professionele, slagvaardige projectleider van complexe projecten. Door mijn ervaring, ... Woonstad, Stadsontwikkeling en Stipo. ...
Read more