Project UpCity Preliminary Report

50 %
50 %
Information about Project UpCity Preliminary Report
Education

Published on August 6, 2009

Author: adibuzgar

Source: slideshare.net

Description

the first draft of the report, before the name change.

language: Romanian

CityRank Eligibilitate Soluţia CityRank Echipa Nume Email Imagine Cup Id Buzgar Adrian adrian.buzgar@info.uaic.ro adi.buzgar Sytech Călin Juravle calin.juravle@info.uaic.ro lordthecrow Resios Andreas andreas.resios@info.uaic.ro noob2007 Universitate Univeristatea “Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Informatică, Iaşi, Romania Abstract Imaginaţi-vă o lume în care tehnologiile software ajută la rezolvarea celor mai dificile probleme cu care ne confruntăm astăzi. Majoritatea acestor probleme ale omenerii pornesc de la probleme relativ mici, prezente în comunităţile locale, care se amplifică în timp. Astfel de probleme sunt mereu “susţinute” de lipsa de comunicare între cei afectaţi şi cei responsabli cu rezolvarea lor. Mai mult, comunicarea slabă între cei interesaţi de rezolvarea unei probleme duce la o solidaritate “palidă” care minimizează importanţa problemei şi îngreunează procesul de rezolvare. În acest context se evidenţiază necesitatea unui parteneriat în primul rând local, dar şi global pentru dezvoltare, în care părţile implicate într-o problemă comunică eficient şi susţinut pentru semnalarea şi rezolvarea ei. Puternica dezvoltarea tehnologică ne oferă acum posibilitatea să adresăm această problemă prin crearea de mijloace de comunicare eficient şi complexe, care să ne permită crearea unui astfel de parteneriat atât la nivel local cât şi la nivel global. CityRank este propunerea noastră în acest sens. Scopul proiectului este potenţarea dezvoltării la nivel de comunitate locală, prin obţinerea unui parteneriat pentru dezvoltarea între autorităţi şi cetăţeni. Soluţia propune o aplicaţie colaborativă pentru angrenarea cetăţenilor şi a celor responsabili în rezolvarea problemelor prin eficientizarea comunicării şi cooperării dintre aceştia. Concept CityRank este o aplicaţie colaborativă pentru sprijinirea dezvoltării multilaterale a unei comunităţi. Aceasta permite identificarea, mediatizarea şi primirea de feedback pentru probleme din diverse arii ale comunităţii. Aplicaţia promovează implicarea activă a cetăţenilor pentru rezolvarea problemelor care îi preocupă. Acest lucru este realizat prin oferirea unei infrastructuri ce facilitează

interacţiunea între utilizatorii care sunt interesaţi de o problemă comună. Utilizatorii vor putea forma coaliţii şi susţine importanţa problemelor lor, oferind argumente în acest sens. Problemele semnalate astfel vor fi trimise în mod automat atuorităţilor responsabile. Acestea, folosind CityRank, vor putea descoperi mai uşor probleme cu care se confruntă comunitatea, le vor putea clasifica după un indice de importanţă şi vor putea raporta comunităţii măsurile luate. La rândul său comunitatea va avea posibilitatea de a da feedback la modul de aplicare a măsurilor. Se va obţine astfel eficientizarea dezvoltării locale. Pe lângă interacţiunea determinată de apariţia unei probleme, comunitatea va avea posibilitate să-şi exprime dorinţele cu privire la dezvoltarea regiunii în care se găseşte (de exemplu solicitarea construirii unei gradiniţe) şi să interacţioneze în diverse moduri pentru dezvoltarea sa. Activitatea comunităţii şi a autorităţilor (rezolvarea problemelor, dorinţelor, implicarea, promptitudinea, etc.) va genera un indicator de calitate al oraşului. Scopul final este obţinerea unui parteneriat pentru dezvoltare între autorităţi şi cetăţeni care să conducă la o comunitate prosperă. Dorim ca prin acest indice de calitatea (CityRank) să creem o competiţie constructivă între diferitele comunităţi şi totodată sa le motivăm către o dezvoltare cât mai completă. Un aspect inovator este modul intuitiv de prezentare a problemelor. Prin vizualizarea informaţiilor în contextul lor geografic (pe harta reală) se simplifică interacţiunea între părţile implicate şi sistem. În mod tradiţional astfel de informaţii sunt prezentate sub o forma textuală care nu valorifică informaţiile oferite de contextul spaţial. De asemenea, astfel de clasificări nu surprind dimensiunea temporală a problemelor. Pentru o mai bună organizare a informaţiei, CityRank ia în considerare dinamica în timp şi spaţiu oferind şi o cronologie a evoluţiei comunităţii. Scenarii de utilizare Enumerăm în continuarea pe scurt câteva scenarii de utilizare posibile, făra a avea intenţia prezentării unei liste exhaustive. 1. Rezolvarea unei probleme Andrei a remarcat că în zona în care locuieşte de fiecare dată când plouă străzile se inundă datorită deficienţelor la sistemul de canalizare. El va accesa clientul CityRank (Silverlight) care îi va prezenta o hartă globală de unde va putea naviga către locaţia sa (serviciu preluat de la Virtual Earth sau alt provider similar). Va activa layerul corespunzător problemelor şi va adaugă problema sa furnizând o descriere. Alţi cetăţeni din zonă vor vedea şi valida această problemă ca fiind una reală şi importantă pentru zona lor. În urma validării problema va ajunge la autorităţi (ex. primăria) care va putea lua măsurile corespunzătoare şi le va adauga pe hartă pe locul semnalat. Andrei, precum şi ceilalţi locatari , vor putea acum să posteze feedback-ul propriu cu privire la modul cum a fost abordată cererea lor. Aceste activităţi vor contribui la scorul general al comunităţii (oraşului).

2. SmartClient Unchiul lui Andrei, venit din alta localitate, ajunge în zonă exact într-o zi ploioasă şi nu poate înainte pe stradă cu maşina datorită inundaţiei. Deranjat de acest lucru, dar cu dorinţa de ajuta, va folosi clientul CityRank pentru dispozitive mobile pentru a localiza şi semnala problema. 3. Cartografierea colaborativă a unei regiuni Postarea unei probleme presupune în primul rând localizarea ei, cel putin la nivel de stradă sau clădire. Pentru aceasta, utilizatorii vor trebui să cartografieze mai întâi zona problemei, în caz că informaţiile de acest gen nu sunt deja disponibile. Corectitudinea acestor informaţii va fi la rândul ei validată de către comunitate sau de către o autoritate centrală. Aceasta va avea ca efect completarea colaborativă a hărţii unei regiuni într-un mod corect. 4. Completarea informaţiilor cartografice pe baza altor sevicii (Administrator) În orice moment o sursă cartografică va deveni disponibilă această va putea fi adăugată de către un administrator la sistemul CityRank, completând informaţiile disponibile utilizatorilor. 5. CityRank Gadget După ce Andrei şi-a adăugat problema pe hartă, el va putea activa gadget-ul oferit pentru a fi la curent cu evoluţia ei (câti utilizatori susţin problema, dacă a apărut un răspuns de la autorităţi etc.). De asemenea, prin intermediul gadget-ului va putea obţine informaţii despre scorul unui anumi oraş. Impact Aplicaţia facilitează comunicarea pe ambele axe fundamentale ale unei comunităţi. Pe orizontală, încureajează comunicarea între locuitori. Astfel, ei pot afla ce alte persoane se confruntă cu aceleaşi dificultăţi şi se pot organiza în grupuri pentru a solicita urgentarea găsirii de soluţii la problemele stringente cu care se confruntă. Pe verticală, facilitează comunicarea dintre autorităţi şi membrii comunităţii. Astfel, autorităţile se vor simţi monitorizate, va creşte gradul de vizibilitate a oricăror acţiuni pe care le intreprind, ceea ce va echivala cu o creştere a gradului de responsabilitate pe care autorităţile vor trebui să şi-l asume. De asemenea, autorităţile vor primi feedback pozitiv sau negativ la măsurile pe care le iau mult mai des decât se întâmplă în prezent; astfel, vor simţi mult mai îndeaproape pulsul societăţii şi îşi vor putea ajusta politicile în funcţie de acesta. În plus, atunci când un număr mare de locuitori se vor aduna pentru a solicita rezolvarea unei probleme, va creşte implicit şi presiunea resimţită de autorităţi în ceea ce

priveşte gradul de urgenţă al problemei respective. Acest lucru va duce la eficientizarea rezolvării problemelor. Pe lângă acestea, funcţiile suplimentare precum cartografierea colaborativă a unei anumite regiuni, vor avea un impact bun asupra modului în care este privită regiunea comunităţii din exterior. Nu trebuie să omitem nici faptul că un oraş cu un rating mare poate stimula diverse oportunităţi precum atragerea de noi investitori. Elemente inovatoarea • modul de interacţiune cartografic pentru rezolvarea problemelor unei comunităţi. • asocierea unui scor oraşului pe baza activităţii şi interacţiunii comunităţii cu autorităţile precum şi pe baza numărului de probleme raportate. • angrenarea comunităţii (reprezentate prin cetăţeni) şi a autorităţilor într-un mod constructiv pentru cooperare în rezolvarea problemelor. • prezentarea evoluţiei oraşului în timp, din perspectiva acţiunilor comunităţii, printr-un TimeLine • folosirea serviciilor cartografice publice pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă o anumită comunitate.

Arhitectură

Tehnologii Server Client Team Work, Interope- Web Applica- Persis- Mobile Docs and Desktop rability Tier tion Tier tence Tier system Architecture Microsoft Windows X X X X Server 2003 R2 Microsoft Windows X Xp/Vista .NET Framework 3.5 X X X X X Visual Studio Team X X X X X X X System 2008 Windows Mobile 5.0 X SDK .NET Compact X Framework Microsoft Silverlight X 2.0 Microsoft DeepZoom X Windows Communication X X X X X Foundation SQL Server 2008 X Team Foundation X Server 2008 Map Services (Virtual Earth, Yahoo Maps, X X X Google Maps, OpenStreetMaps) Internet Information X X X Services 6.0 Gliffy X More X X X X X X

Add a comment

Related presentations

Related pages

Project UpCity Preliminary Report - Education

the first draft of the report, before the name change.language: Romanian
Read more

Project UpCity Preliminary Report - HubSlide

Transcripts - Project UpCity Preliminary Report. 1. CityRank Eligibilitate Soluţia CityRank Echipa Nume Email Imagine Cup Id Buzgar Adrian adrian.buzgar@ ...
Read more

recent plans - Inbound Marketing Software | UpCity

The UpCity local inbound marketing ... All agencies that subscribe to our Pro and ProPlus plans have a full array of reports that ... Project Manager ...
Read more

Free SEO Report Card: Website Grader | UpCity

UpCity has been built to help small businesses and agencies break down SEO into a simple, step-by-step process. Free SEO Report Card.
Read more

What is Project Preliminary Report? - Task management

What is Project Preliminary Report? CentriQS-15% OFF Task Executing Software for multiple users. Free Trial. Project Preliminary Report is a formal ...
Read more

Project 360: Preliminary report I - le.ac.uk

Project 360 preliminary report I i Acknowledgements Project 360 is funded by the Ministry of Justice and the Office of the Leicestershire Police
Read more

Format for Preliminary Project Report (PPR) - ::: TAWDEVA

Format for Preliminary Project Report (PPR) Department of Land Resources, Ministry of Rural Development, Government of India . 0 IWMP-PPR-DoLR
Read more

SEO Software | Inbound Marketing Software | UpCity

UpCity’s SEO software for agencies and small businesses helps businesses generate traffic through SEO, Local SEO & Social Marketing. Learn More.
Read more