Programming Languages

67 %
33 %
Information about Programming Languages
Technology

Published on March 14, 2014

Author: egzon123

Source: slideshare.net

Description

Here is my presentation but for the language is in the english if you want to translate it i can do

#From Kosova

Gjuhët e Programimit Egzon Mustafa

• Gjuha Programuese është gjuhë e cila nuk flitet por vetëm shkruhet në kode të saj • Gjuhët Programuese përmbajn një bashkësi rregullash që ia urdhërojmë kompjuterit • Gjuhët Programuese zakonisht përmbajnë shprehje në gjuhë angleze qe përkthehen në kode

Efektet e Programimit

• Programimi është gjuhë e cila i tërheq përdoruesit e saj sa më shum • Për të qenë sa ma i mir në programim duhet që ta praktikosh atë aq sa mundesh • Programimin ndryshe mundë ta quajm edhe si lloj zbavtije për të gjith përdoruesit

Niveli i Gjuhëve të Programimit Gjuha e makinës është gjenerata e parë e zbuluar e programimit Vetëm gjuhët programuese I njohin kodet e tyre direkte (0 dhe 1)

Disa nga kodet e gjuhëve programuese qe përdoren më shumë Këto kode shfaqen direkt në pamjen e programit që ne dëshirojm.

Llojet e Programimit Java HTML CSS C++ PHP MySQL Pascal Python XML Ruby

Java Një ndër gjuhët më të popullarizuar shërben për krijim e aplikacioneve, e krijuar në vitin 1995 nga James Gosling

HTML Gjuhë e cila themi që përdoret për rregullimin e web faqeve, e krijuar në vitin 1993 nga Tim Berners - Lee

CSS Kjo gjuhë shërben për dizajnimin e web-faqes dhe ka ngjajshmeri me HTML, e krijuar në vitin 1996 nga Wium Lie

C++ Kjo gjuhë përdoret mjaft shumë në krijimin e softwer të ndryshem, e krijuar në vitin 1983 nga Bijarne Stroustrup

PHP Gjuha e projektuar për zhvillimin e web-faqeve dhe e përdorur mjaft shumë, e krijuar në vitin 1995 nga Rasmus Lerdorf

MySQL Kjo gjuhë programuese shërben për krijimin e një data-baze të web-it, e krijuar në vitin 1995 nga Michael Widenius

Pascal Gjuha e cila ka të bëjë me praktikimin e programimit është gjuha pascal, e krijuar në viti 1970 nga Niklaus Wirth

Python Gjuhë e cila është e përgjithshme në shkallen e programimit, e krijuar në vitin 1991 nga Guido van Rossum

XML Kjo gjuhë shërben për servisimin e web-faqeve e cila u projektuar për të, e krijuar në vitin 2001 nga Andreas Grunhagen

Ruby Kjo është gjuhë programuese e cila ka një sistem dinamik dhe menaxhim automatik e krijuar në vitin 1995 nga Yukihiro Matsumoto

Zbuluesit e Gjuhëve Programuese

Pogramming Languages - Picture

PowerPoint – Presentation #1 Egzon Mustafa SH.M.E. ‘’Gjin Gazulli’’ Prishtinë

#from presentations

Add a comment

Related presentations

Presentación que realice en el Evento Nacional de Gobierno Abierto, realizado los ...

In this presentation we will describe our experience developing with a highly dyna...

Presentation to the LITA Forum 7th November 2014 Albuquerque, NM

Un recorrido por los cambios que nos generará el wearabletech en el futuro

Um paralelo entre as novidades & mercado em Wearable Computing e Tecnologias Assis...

Microsoft finally joins the smartwatch and fitness tracker game by introducing the...

Related pages

Programming language - Wikipedia, the free encyclopedia

A programming language's surface form is known as its syntax. Most programming languages are purely textual; they use sequences of text including words ...
Read more

List of programming languages - Wikipedia, the free ...

The aim of this list of programming languages is to include all notable programming languages in existence, both those in current use and ...
Read more

Programming Languages: Building A Web Browser | Udacity

This class will give you an introduction to the fundamentals of programming languages. Key concepts include how to specify and process valid strings ...
Read more

Programming Languages - MSDN - Microsoft

Choosing a programming language depends on your language experience and the scope of the application you are building. While small applications are often ...
Read more

Home | TIOBE - The Software Quality Company

TIOBE index; Tiobe website. Documentation; tqi. Definition; TQI ... The TICS framework checks many programming languages out of the box including C/C++, C# ...
Read more

TIOBE-Index – Wikipedia

Der TIOBE Programming Community Index ist ein seit 2001 publiziertes und monatlich aktualisiertes Ranking von Programmiersprachen nach ihrer Popularität.
Read more

TIOBE Index | TIOBE - The Software Quality Company

The TIOBE Programming Community index is an indicator of the popularity of programming languages.
Read more

Programming Languages - Quora

This topic is for questions about programming languages in general. It includes comparisons of languages, language choice, language design, theory, and ...
Read more

Types and Programming Languages: Amazon.de: Benjamin C ...

Benjamin C. - Types and Programming Languages jetzt kaufen. ISBN: 9780262162098, Fremdsprachige Bücher - Softwareentwicklung
Read more

Welcome to Python.org

Official site for the interpreted, interactive, object-oriented, extensible programming language. Includes news, documentation, free downloads, and ...
Read more