Programa eleccions a Corts Estatals de CiU 2008

50 %
50 %
Information about Programa eleccions a Corts Estatals de CiU 2008

Published on February 22, 2008

Author: ciu

Source: slideshare.net

 

El dia 9 de març ens hi juguem molt. El Govern que en surti intentarà decidir el nostre futur econòmic, la nostra cohesió social i el nostre prestigi. Només Convergència i Unió pot condicionar el futur Govern i per això el nostre paper serà més decisiu que mai. Només si som decisius Catalunya tornarà a ser respectada. Volem recuperar el respecte per al nostre país. Només si som decisius podrem aplicar les mesures que proposem. Només si ho som podrem resoldre les qüestions que de debò preocupen la gent: educació, immigració, infraestructures, sanitat, ocupació… Si no ens hi esforcem nosaltres, no ens ho resoldrà ningú. Tens a les teves mans els compromisos que CiU i jo assumim personalment amb Catalunya. També és a les teves mans poder fer-los realitat a partir del 9 de març. Junts ho aconseguirem. J.A. Duran i Lleida

 

El nostre primer compromís és Catalunya I per això CiU es compromet a: Defugir qualsevol pacte que no es fonamenti en el progrés de Catalunya i de la seva ciutadania . Desplegar plenament el nou Estatut de Catalunya , potenciant la relació bilateral segons una òptica de sobirania compartida, garantint que les competències exclusives ho siguin de manera efectiva, avançant cap a l’administració única i vetllant pel respecte dels drets històrics de Catalunya. Publicar les Balances Fiscals com a requisit previ a qualsevol acord. Establir un nou model de finançament singular per a Catalunya , a partir de l’aplicació del que assenyala l’Estatut, de preveure una nova llei de cessió de tributs i d’incloure a la LOFCA una clàusula d’excepció per a Catalunya.

I per això CiU es compromet a:

Defugir qualsevol pacte que no es fonamenti en el progrés de Catalunya i de la seva ciutadania .

Desplegar plenament el nou Estatut de Catalunya , potenciant la relació bilateral segons una òptica de sobirania compartida, garantint que les competències exclusives ho siguin de manera efectiva, avançant cap a l’administració única i vetllant pel respecte dels drets històrics de Catalunya.

Publicar les Balances Fiscals com a requisit previ a qualsevol acord.

Establir un nou model de finançament singular per a Catalunya , a partir de l’aplicació del que assenyala l’Estatut, de preveure una nova llei de cessió de tributs i d’incloure a la LOFCA una clàusula d’excepció per a Catalunya.

El nostre primer compromís és Catalunya Complir íntegrament la disposició addicional tercera de l’Estatut, respecte a les inversions de l’Estat a Catalunya en el període 2007-2013, cosa que implica l’abonament dels 1.500 milions d’euros, que l’Estat té pendents de transferir a Catalunya, corresponents als anys 2007 i 2008. Garantir el dret a decidir de Catalunya en matèria d’infraestructures . Es crearà la Junta d’Obres Públiques de Catalunya , dependent de la Generalitat, que ha de gestionar totes les inversions de l’Estat per superar la manca de projectes i la mala gestió. Respectar estrictament les competències de la Generalitat en tota la normativa de l’Estat, per evitar invasions competencials com les que hi ha hagut fins ara, des que va entrar en vigor el nou Estatut, en les polítiques de dependència i en habitatge.

Complir íntegrament la disposició addicional tercera de l’Estatut, respecte a les inversions de l’Estat a Catalunya en el període 2007-2013, cosa que implica l’abonament dels 1.500 milions d’euros, que l’Estat té pendents de transferir a Catalunya, corresponents als anys 2007 i 2008.

Garantir el dret a decidir de Catalunya en matèria d’infraestructures . Es crearà la Junta d’Obres Públiques de Catalunya , dependent de la Generalitat, que ha de gestionar totes les inversions de l’Estat per superar la manca de projectes i la mala gestió.

Respectar estrictament les competències de la Generalitat en tota la normativa de l’Estat, per evitar invasions competencials com les que hi ha hagut fins ara, des que va entrar en vigor el nou Estatut, en les polítiques de dependència i en habitatge.

El nostre primer compromís és Catalunya Impulsar el traspàs de les 235 noves competències que atorga a Catalunya el nou Estatut, entre les quals cal incloure els serveis ferroviaris de rodalia i els regionals, els aeroports, l’atenció a la dependència, les beques, la immigració, les polítiques d’aigua, la gestió de la Seguretat Social, la justícia, etc. Volem més capacitat de decisió per Catalunya en els assumptes que preocupen els ciutadans. Transformar el Senat en una veritable cambra territorial que reflecteixi l’existència de diverses nacions dins de l’Estat. Defensar un model d’ Estat plurinacional i plurilingüístic , que es mostri respectuós amb Catalunya i amb les altres realitats nacionals. El català ha de ser oficial a les institucions de l’Estat. Reconeixement explícit dels símbols de Catalunya, com ara les seleccions nacionals. Retorn immediat dels Papers de Salamanca.

Impulsar el traspàs de les 235 noves competències que atorga a Catalunya el nou Estatut, entre les quals cal incloure els serveis ferroviaris de rodalia i els regionals, els aeroports, l’atenció a la dependència, les beques, la immigració, les polítiques d’aigua, la gestió de la Seguretat Social, la justícia, etc. Volem més capacitat de decisió per Catalunya en els assumptes que preocupen els ciutadans.

Transformar el Senat en una veritable cambra territorial que reflecteixi l’existència de diverses nacions dins de l’Estat.

Defensar un model d’ Estat plurinacional i plurilingüístic , que es mostri respectuós amb Catalunya i amb les altres realitats nacionals. El català ha de ser oficial a les institucions de l’Estat.

Reconeixement explícit dels símbols de Catalunya, com ara les seleccions nacionals. Retorn immediat dels Papers de Salamanca.

 

1. Compromís amb la família La família té un valor com a cèl·lula bàsica de la societat. És també un nucli de solidaritat intergeneracional. El país necessita fomentar la natalitat. Cal que qui vulgui tenir un fill, ho pugui fer. Atorgar més protecció a la família és una inversió de futur. Ens proposem impulsar una política integral de suport a la família amb fills i/o avis a càrrec seu, basada en més ajuts econòmics i més suport per conciliar la vida familiar i laboral: Universalitzar la prestació de la Seguretat Social per cada fill que es té a càrrec. Qui cotitzi a la Seguretat Social percebrà una prestació de 1.000 € l’any per cada fill d’entre 0 a 3 anys i de 600 € l’any per cada fill de 3 a 18 anys . Ampliar a totes les unitats familiars amb fills menors de 6 anys el període de cobrament de 100 euros al mes, que avui només cobra la mare treballadora amb fills menors de 3 anys. Aplicar una deducció a la base del tram estatal de l’IRPF per a les despeses familiars en guarderies .

La família té un valor com a cèl·lula bàsica de la societat. És també un nucli de solidaritat intergeneracional. El país necessita fomentar la natalitat. Cal que qui vulgui tenir un fill, ho pugui fer. Atorgar més protecció a la família és una inversió de futur.

Ens proposem impulsar una política integral de suport a la família amb fills i/o avis a càrrec seu, basada en més ajuts econòmics i més suport per conciliar la vida familiar i laboral:

Universalitzar la prestació de la Seguretat Social per cada fill que es té a càrrec. Qui cotitzi a la Seguretat Social percebrà una prestació de 1.000 € l’any per cada fill d’entre 0 a 3 anys i de 600 € l’any per cada fill de 3 a 18 anys .

Ampliar a totes les unitats familiars amb fills menors de 6 anys el període de cobrament de 100 euros al mes, que avui només cobra la mare treballadora amb fills menors de 3 anys.

Aplicar una deducció a la base del tram estatal de l’IRPF per a les despeses familiars en guarderies .

1. Compromís amb la família Augmentar un 50% les deduccions del tram estatal de l’IRPF per als fills i els avis que es tenen a càrrec. Aplicar una deducció a la base del tram estatal per a les despeses vinculades al pagament o copagament de les prestacions de dependència com, per exemple, en cas de tenir un avi en una residència o que necessiti assistència a domicili. També una deducció per als pagaments d’assegurances mèdiques . Impulsar la reducció de l’IVA en els subministraments bàsics (llum, aigua, gas, telèfon) i també en determinades despeses de les famílies, com els bolquers o l'estada en una residència de gent gran. Modificar el tram estatal de l’IRPF (impost sobre la renda) > Per simplificar l’impost > Per corregir la inflació > Per reduir les retencions > Per abaixar els tipus

Augmentar un 50% les deduccions del tram estatal de l’IRPF per als fills i els avis que es tenen a càrrec.

Aplicar una deducció a la base del tram estatal per a les despeses vinculades al pagament o copagament de les prestacions de dependència com, per exemple, en cas de tenir un avi en una residència o que necessiti assistència a domicili. També una deducció per als pagaments d’assegurances mèdiques .

Impulsar la reducció de l’IVA en els subministraments bàsics (llum, aigua, gas, telèfon) i també en determinades despeses de les famílies, com els bolquers o l'estada en una residència de gent gran.

Modificar el tram estatal de l’IRPF (impost sobre la renda)

> Per simplificar l’impost

> Per corregir la inflació

> Per reduir les retencions

> Per abaixar els tipus

1. Compromís amb la família Un millor finançament de Catalunya ha de permetre que la Generalitat també pugui fer més polítiques familiars, tant de tipus fiscal com pressupostari. Ampliar el permís de paternitat de dues a quatre setmanes. Facilitar una excedència voluntària , addicional a la baixa per maternitat, cobrant el 50% del salari o bé el salari mínim, fins que el fill faci l’any. Promoure l’empresa familiarment responsable. Posar en pràctica una política de conciliació familiar i laboral, juntament amb els agents socials, que permeti una racionalització d’horaris laborals seguint un model més europeu.

Un millor finançament de Catalunya ha de permetre que la Generalitat també pugui fer més polítiques familiars, tant de tipus fiscal com pressupostari.

Ampliar el permís de paternitat de dues a quatre setmanes.

Facilitar una excedència voluntària , addicional a la baixa per maternitat, cobrant el 50% del salari o bé el salari mínim, fins que el fill faci l’any.

Promoure l’empresa familiarment responsable.

Posar en pràctica una política de conciliació familiar i laboral, juntament amb els agents socials, que permeti una racionalització d’horaris laborals seguint un model més europeu.

 

2. Compromís amb l’educació CiU aposta per un model educatiu de qualitat que garanteixi la igualtat d’oportunitats. Per fer-ho possible, CiU vol liderar un pacte d’estat per a l’educació , que impliqui els polítics, la societat i els professionals, amb uns efectes que durin més enllà de la legislatura. Un pacte que doni estabilitat normativa, basat en els valors de la cultura de l’esforç, el respecte i la qualitat docent, que respecti l’autonomia dels centres i recuperi l’autoritat del mestre. Ha de permetre el desplegament d’un model català d’educació basat en aquest valors. El model educatiu de CiU es fonamenta en el fet que tothom tingui dret a l’educació i a la llibertat d’elecció de centre , d’acord amb el seu ideari i projecte educatiu.

CiU aposta per un model educatiu de qualitat que garanteixi la igualtat d’oportunitats. Per fer-ho possible, CiU vol liderar un pacte d’estat per a l’educació , que impliqui els polítics, la societat i els professionals, amb uns efectes que durin més enllà de la legislatura.

Un pacte que doni estabilitat normativa, basat en els valors de la cultura de l’esforç, el respecte i la qualitat docent, que respecti l’autonomia dels centres i recuperi l’autoritat del mestre. Ha de permetre el desplegament d’un model català d’educació basat en aquest valors.

El model educatiu de CiU es fonamenta en el fet que tothom tingui dret a l’educació i a la llibertat d’elecció de centre , d’acord amb el seu ideari i projecte educatiu.

2. Compromís amb l’educació Promourem que el dret a l’educació i a la igualtat d’oportunitats es concreti en la gratuïtat real de l’educació dels 3 als 18 anys . L’Estat també ha de participar en el finançament de l’educació de les criatures de 0 a 3 anys. És necessari conciliar els horaris laborals del pares amb els de les escoles, perquè la família és la primera responsable de l’educació dels fills. CiU exigirà el traspàs de les beques a la Generalitat per evitar la discriminació actual dels estudiants catalans. A Espanya, el 15% dels estudiants tenen alguna beca, a Catalunya, en canvi, només el 4%.

Promourem que el dret a l’educació i a la igualtat d’oportunitats es concreti en la gratuïtat real de l’educació dels 3 als 18 anys .

L’Estat també ha de participar en el finançament de l’educació de les criatures de 0 a 3 anys.

És necessari conciliar els horaris laborals del pares amb els de les escoles, perquè la família és la primera responsable de l’educació dels fills.

CiU exigirà el traspàs de les beques a la Generalitat per evitar la discriminació actual dels estudiants catalans. A Espanya, el 15% dels estudiants tenen alguna beca, a Catalunya, en canvi, només el 4%.

2. Compromís amb l’educació Volem redefinir la formació professional, incorporant-hi el contracte dual –treball i formació– per combatre l’abandonament escolar. L’aplicació del pla de Bolonya, l’Espai Superior d’Educació Europea, s’ha de fer amb respecte a l’autonomia universitària i a les competències de la Generalitat. Cal que la formació d’alt nivell, la recerca i les tecnologies de la informació siguin claus per a configurar la Catalunya del segle XXI.

Volem redefinir la formació professional, incorporant-hi el contracte dual –treball i formació– per combatre l’abandonament escolar.

L’aplicació del pla de Bolonya, l’Espai Superior d’Educació Europea, s’ha de fer amb respecte a l’autonomia universitària i a les competències de la Generalitat.

Cal que la formació d’alt nivell, la recerca i les tecnologies de la informació siguin claus per a configurar la Catalunya del segle XXI.

 

3. Compromís amb la immigració: integració i cohesió social Per a CiU, la cohesió social ha estat sempre una prioritat. L’arribada d’un gran nombre de persones procedents d’altres països, en els darrers anys, requereix polítiques públiques d’integració i de control de fluxos. L’Estat espanyol és el segon país del món que rep més immigrants. Les polítiques erràtiques de gestió de la immigració que han dut a terme els darrers governs del PSOE i del PP han fet que l’accés irregular al territori, i també al seu mercat laboral, hagi estat l’entrada d’immigrants més habitual. Aquesta situació dificulta la convivència i constitueix un risc per a la integració. Davant la perspectiva d’un canvi de cicle econòmic, cal optar per la contractació al país origen i restringir l’arribada d’immigració sense contracte i impulsar una recol·locació ràpida dels immigrants sense feina.

Per a CiU, la cohesió social ha estat sempre una prioritat. L’arribada d’un gran nombre de persones procedents d’altres països, en els darrers anys, requereix polítiques públiques d’integració i de control de fluxos.

L’Estat espanyol és el segon país del món que rep més immigrants. Les polítiques erràtiques de gestió de la immigració que han dut a terme els darrers governs del PSOE i del PP han fet que l’accés irregular al territori, i també al seu mercat laboral, hagi estat l’entrada d’immigrants més habitual. Aquesta situació dificulta la convivència i constitueix un risc per a la integració.

Davant la perspectiva d’un canvi de cicle econòmic, cal optar per la contractació al país origen i restringir l’arribada d’immigració sense contracte i impulsar una recol·locació ràpida dels immigrants sense feina.

3. Compromís amb la immigració: integració i cohesió social L’Estat ha de tenir com a objectiu clar la lluita contra la immigració il·legal. En aquest sentit, els ajuntaments han de poder acreditar que els immigrants que exerceixin el dret al reagrupament familiar disposen d’habitatge i de mitjans econòmics de subsistència. La immigració ha de percebre que pertànyer a la nostra societat comporta drets i també deures. Cal efectuar el traspàs a la Generalitat de la competència executiva i, vincular l’obtenció del permís de residència permanent al coneixement de la llengua i al compliment efectiu de les normes democràtiques de convivència com ara escolaritzar els fills o respectar la igualtat home-dona. Cal desplegar amb urgència les noves competències de la Generalitat en matèria d’immigració (acolliment, autoritzacions de treball): la Generalitat hauria de determinar el contingent de treballadors estrangers.

L’Estat ha de tenir com a objectiu clar la lluita contra la immigració il·legal. En aquest sentit, els ajuntaments han de poder acreditar que els immigrants que exerceixin el dret al reagrupament familiar disposen d’habitatge i de mitjans econòmics de subsistència.

La immigració ha de percebre que pertànyer a la nostra societat comporta drets i també deures. Cal efectuar el traspàs a la Generalitat de la competència executiva i, vincular l’obtenció del permís de residència permanent al coneixement de la llengua i al compliment efectiu de les normes democràtiques de convivència com ara escolaritzar els fills o respectar la igualtat home-dona.

Cal desplegar amb urgència les noves competències de la Generalitat en matèria d’immigració (acolliment, autoritzacions de treball): la Generalitat hauria de determinar el contingent de treballadors estrangers.

3. Compromís amb la immigració: integració i cohesió social Promourem, com alternativa a la residència permanent, mecanismes que potenciïn la immigració de temporada, especialment per sectors com ara l’agricultura i el turisme. La integració de les persones immigrades és per CiU un compromís i una prioritat, per aconseguir una societat ben cohesionada. Les persones immigrades han de poder participar de l’ascensor social. La integració serà possible per tres vies: un bon coneixement de la llengua, accés a l’educació dels fills i al món laboral. En aquest sentit, cal ser conscients que l’atur margina i, en conseqüència, és necessari promoure mesures d’ocupació potents, que evitin aturs de llarga durada.

Promourem, com alternativa a la residència permanent, mecanismes que potenciïn la immigració de temporada, especialment per sectors com ara l’agricultura i el turisme.

La integració de les persones immigrades és per CiU un compromís i una prioritat, per aconseguir una societat ben cohesionada. Les persones immigrades han de poder participar de l’ascensor social. La integració serà possible per tres vies: un bon coneixement de la llengua, accés a l’educació dels fills i al món laboral. En aquest sentit, cal ser conscients que l’atur margina i, en conseqüència, és necessari promoure mesures d’ocupació potents, que evitin aturs de llarga durada.

 

4. Compromís amb l’habitatge Per a CiU, el precepte constitucional del dret a un habitatge digne per a tots els ciutadans està avui en risc per a una part important de la població. En aquest sentit, cal tenir ben clar que, sense recursos, no hi poden haver polítiques d’habitatge eficients: > Per impulsar habitatges protegits. > Per ajudar a adquirir sòl als ajuntaments. > Per augmentar els ajuts al lloguer. CiU proposa suprimir el Ministeri d’Habitatge i, al mateix temps, multiplicar per quatre els recursos destinats a l’habitatge. Aquests recursos s’han de transferir íntegrament a la Generalitat, que és l’administració que ha de protagonitzar la política d’habitatge, d’acord amb els ajuntaments.

Per a CiU, el precepte constitucional del dret a un habitatge digne per a tots els ciutadans està avui en risc per a una part important de la població.

En aquest sentit, cal tenir ben clar que, sense recursos, no hi poden haver polítiques d’habitatge eficients:

> Per impulsar habitatges protegits.

> Per ajudar a adquirir sòl als ajuntaments.

> Per augmentar els ajuts al lloguer.

CiU proposa suprimir el Ministeri d’Habitatge i, al mateix temps, multiplicar per quatre els recursos destinats a l’habitatge. Aquests recursos s’han de transferir íntegrament a la Generalitat, que és l’administració que ha de protagonitzar la política d’habitatge, d’acord amb els ajuntaments.

4. Compromís amb l’habitatge Per promoure el lloguer com a forma d’accés a l’habitatge, en l’àmbit competencial de l’Estat, proposem: > La reforma de l’IRPF, perquè tenir més de 30 anys no representi un impediment per aplicar la deducció en els lloguers. > Reformes legals per agilitar els desnonaments, transmetre seguretat al sector arrendador i per protegir el llogater del assetjament immobiliari. > Reformes administratives per evitar situacions com els “pisos patera”. > La regulació de noves fórmules d’inversió, com ara els fons REIT, que canalitzen l’estalvi del petit estalviador per a la promoció d’habitatges de lloguer i de lloguer amb opció de compra, amb avantatges fiscals i seguretat jurídica plena.

Per promoure el lloguer com a forma d’accés a l’habitatge, en l’àmbit competencial de l’Estat, proposem:

> La reforma de l’IRPF, perquè tenir més de 30 anys no representi un impediment per aplicar la deducció en els lloguers.

> Reformes legals per agilitar els desnonaments, transmetre seguretat al sector arrendador i per protegir el llogater del assetjament immobiliari.

> Reformes administratives per evitar situacions com els “pisos patera”.

4. Compromís amb l’habitatge Donarem prioritat a la rehabilitació d’habitatges degradats com alternativa a la manca de sòl. Per això ens cal modificar la fiscalitat estatal en temes de rehabilitació com, per exemple, reduir l’IVA de manera efectiva. La normativa actual discrimina Catalunya en relació amb les altres comunitats, on el preu del sòl és més baix. També cal revisar a la baixa la fiscalitat que grava l’adquisició, transmissió i conservació de l’habitatge. No hi ha cap més bé que suporti un sistema fiscal tan feixuc. Cal reduir al 4% l’IVA que s’aplica a qualsevol habitatge protegit. Cal modificar els criteris de revisió del cadastre i garantir que els valors cadastrals (sense coeficients addicionals) serveixin de referència per a la liquidació de qualsevol impost. Protegir el consumidor contra la pujada de les hipoteques. Facilitar que, per acord entre les entitats financeres i els prestataris, quan pugin els tipus d’interès, es pugui prorrogar l’amortització dels préstecs, a fi que la quota es mantingui fixa.

Donarem prioritat a la rehabilitació d’habitatges degradats com alternativa a la manca de sòl. Per això ens cal modificar la fiscalitat estatal en temes de rehabilitació com, per exemple, reduir l’IVA de manera efectiva. La normativa actual discrimina Catalunya en relació amb les altres comunitats, on el preu del sòl és més baix.

També cal revisar a la baixa la fiscalitat que grava l’adquisició, transmissió i conservació de l’habitatge. No hi ha cap més bé que suporti un sistema fiscal tan feixuc. Cal reduir al 4% l’IVA que s’aplica a qualsevol habitatge protegit. Cal modificar els criteris de revisió del cadastre i garantir que els valors cadastrals (sense coeficients addicionals) serveixin de referència per a la liquidació de qualsevol impost.

Protegir el consumidor contra la pujada de les hipoteques. Facilitar que, per acord entre les entitats financeres i els prestataris, quan pugin els tipus d’interès, es pugui prorrogar l’amortització dels préstecs, a fi que la quota es mantingui fixa.

 

5. Compromís amb la seguretat i la justícia Per CiU és prioritari desplegar l’Estatut en matèria de justícia. Cal modificar la llei orgànica del poder judicial perquè sigui possible crear consells de justícia, atribuir les competències del personal de l’Oficina Judicial a la Generalitat, convertir el TSJC en el Tribunal de Cassació de Catalunya i garantir que jutges i magistrats sàpiguen la llengua, i aquest fet compti com un mèrit determinant. Cal que cada comarca tingui almenys un partit judicial i que es creïn més jutjats mercantils. Cal una justícia més efectiva i ràpida perquè, al capdavall, sigui més justa. Per això s’han de promoure els judicis ràpids i reforçar la funció i els mitjans del fiscal per donar una resposta ràpida als actes delictius. Calen més jutges, més fiscals, més personal en general, amb garanties de qualitat i estabilitat.

Per CiU és prioritari desplegar l’Estatut en matèria de justícia. Cal modificar la llei orgànica del poder judicial perquè sigui possible crear consells de justícia, atribuir les competències del personal de l’Oficina Judicial a la Generalitat, convertir el TSJC en el Tribunal de Cassació de Catalunya i garantir que jutges i magistrats sàpiguen la llengua, i aquest fet compti com un mèrit determinant. Cal que cada comarca tingui almenys un partit judicial i que es creïn més jutjats mercantils.

Cal una justícia més efectiva i ràpida perquè, al capdavall, sigui més justa. Per això s’han de promoure els judicis ràpids i reforçar la funció i els mitjans del fiscal per donar una resposta ràpida als actes delictius. Calen més jutges, més fiscals, més personal en general, amb garanties de qualitat i estabilitat.

5. Compromís amb la seguretat i la justícia Cal avaluar la llei d’enjudiciament civil, introduir-hi les millores necessàries i eliminar-ne les mancances. La simplificació és necessària, però no ha d’anar contra les garanties, si hi ha casos de controvèrsia que les reclamen. Cal una nova llei de jurisdicció voluntària. Respecte al Tribunal Constitucional i al Consell General del Poder Judicial, cal prestigiar-los i evitar els sectarismes. Farem un esforç per consensuar tots els noms dels qui els han de compondre, perquè s’escullin persones raonables, preparades i capacitades per arribar a una entesa, i evitarem que es decideixin els noms per quotes. Sense seguretat no hi ha llibertat. CiU vetllarà per l’aplicació del principi de tolerància zero amb els delinqüents i per una justícia que actuï amb immediatesa.

Cal avaluar la llei d’enjudiciament civil, introduir-hi les millores necessàries i eliminar-ne les mancances. La simplificació és necessària, però no ha d’anar contra les garanties, si hi ha casos de controvèrsia que les reclamen. Cal una nova llei de jurisdicció voluntària.

Respecte al Tribunal Constitucional i al Consell General del Poder Judicial, cal prestigiar-los i evitar els sectarismes. Farem un esforç per consensuar tots els noms dels qui els han de compondre, perquè s’escullin persones raonables, preparades i capacitades per arribar a una entesa, i evitarem que es decideixin els noms per quotes.

Sense seguretat no hi ha llibertat. CiU vetllarà per l’aplicació del principi de tolerància zero amb els delinqüents i per una justícia que actuï amb immediatesa.

5. Compromís amb la seguretat i la justícia Cal reformar el codi penal en l’apartat de delinqüència comuna i fer que hi figurin les bandes organitzades. No pot ser més barat delinquir a Espanya que als països veïns. Cal tipificar penalment la pertinença a una organització delictiva. Cal augmentar les penes pels actes violents. La suspensió de les penes només s’ha d’adoptar, de forma motivada, en els casos en què l’ingrés a presó estronca la rehabilitació real del condemnat. Cal variar el criteri de la reincidència, tenint més en compte la data dels fets comesos que la de la fermesa de la sentència condemnatòria. Cal reforçar la coordinació policial i l’intercanvi d’informació dels diferents cossos de policia. La coordinació ha de ser especialment activa davant les noves formes de delinqüència internacional i de terrorisme. Igualment, caldrà invertir més recursos en la lluita contra les noves formes de delinqüència vinculades a Internet i a les noves tecnologies.

Cal reformar el codi penal en l’apartat de delinqüència comuna i fer que hi figurin les bandes organitzades. No pot ser més barat delinquir a Espanya que als països veïns. Cal tipificar penalment la pertinença a una organització delictiva. Cal augmentar les penes pels actes violents. La suspensió de les penes només s’ha d’adoptar, de forma motivada, en els casos en què l’ingrés a presó estronca la rehabilitació real del condemnat. Cal variar el criteri de la reincidència, tenint més en compte la data dels fets comesos que la de la fermesa de la sentència condemnatòria.

Cal reforçar la coordinació policial i l’intercanvi d’informació dels diferents cossos de policia. La coordinació ha de ser especialment activa davant les noves formes de delinqüència internacional i de terrorisme. Igualment, caldrà invertir més recursos en la lluita contra les noves formes de delinqüència vinculades a Internet i a les noves tecnologies.

5. Compromís amb la seguretat i la justícia Pel que fa a la seguretat viària , cal continuar prioritzant les mesures destinades a la disminució dels accidents de trànsit, amb el màxim consens possible, des de la racionalitat i amb especial atenció a la prevenció, l’educació viària i l’atenció a les víctimes. També s’ha de promoure un Pla Específic per eliminar els punts negres, recobrir les barreres de protecció (tan perilloses per als motoristes) i millorar la senyalització. A més, s’ha de vetllar perquè els límits de velocitat s’ajustin a la realitat, si volem que siguin més respectats.

Pel que fa a la seguretat viària , cal continuar prioritzant les mesures destinades a la disminució dels accidents de trànsit, amb el màxim consens possible, des de la racionalitat i amb especial atenció a la prevenció, l’educació viària i l’atenció a les víctimes. També s’ha de promoure un Pla Específic per eliminar els punts negres, recobrir les barreres de protecció (tan perilloses per als motoristes) i millorar la senyalització. A més, s’ha de vetllar perquè els límits de velocitat s’ajustin a la realitat, si volem que siguin més respectats.

 

6. Compromís amb les pensions En acabar la legislatura, les pensions de viduïtat es determinaran d’acord amb el 70% de la base reguladora , en lloc del 52% actual. Al final de la legislatura, cap pensió de viduïtat ha de quedar per sota dels 700 € mensuals i cap pensió de jubilació ha d’estar per sota del salari mínim. S’ha de modificar el sistema de complements per a mínims de les pensions, a fi de garantir que les pensions mínimes establertes arribin al màxim de gent possible. Les pensions no contributives s’han de calcular en funció dels ingressos individuals de la persona i no de la unitat familiar. Tampoc no s’ha de limitar la capacitat de la Generalitat per complementar-les.

En acabar la legislatura, les pensions de viduïtat es determinaran d’acord amb el 70% de la base reguladora , en lloc del 52% actual.

Al final de la legislatura, cap pensió de viduïtat ha de quedar per sota dels 700 € mensuals i cap pensió de jubilació ha d’estar per sota del salari mínim.

S’ha de modificar el sistema de complements per a mínims de les pensions, a fi de garantir que les pensions mínimes establertes arribin al màxim de gent possible.

Les pensions no contributives s’han de calcular en funció dels ingressos individuals de la persona i no de la unitat familiar. Tampoc no s’ha de limitar la capacitat de la Generalitat per complementar-les.

6. Compromís amb les pensions Cal millorar el tractament fiscal de les pensions de viduïtat , quan es compatibilitzen amb el treball o amb la percepció d’una altra pensió com el SOVI. Volem impulsar el perllongament voluntari de la vida laboral més enllà dels 65 anys, mitjançant incentius com ara la millora de les pensions que s’han de rebre. Cal permetre que la percepció d’una pensió sigui compatible amb dur a terme feines complementàries a temps parcial. S’han de frenar les prejubilacions, com a via per garantir que el sistema de pensions en el futur sigui factible. S’ha d’impulsar una llei contra la discriminació laboral per raons d’edat.

Cal millorar el tractament fiscal de les pensions de viduïtat , quan es compatibilitzen amb el treball o amb la percepció d’una altra pensió com el SOVI.

Volem impulsar el perllongament voluntari de la vida laboral més enllà dels 65 anys, mitjançant incentius com ara la millora de les pensions que s’han de rebre.

Cal permetre que la percepció d’una pensió sigui compatible amb dur a terme feines complementàries a temps parcial.

S’han de frenar les prejubilacions, com a via per garantir que el sistema de pensions en el futur sigui factible. S’ha d’impulsar una llei contra la discriminació laboral per raons d’edat.

6. Compromís amb les pensions Proposem revisar els Pactes de Toledo per augmentar les pensions actuals i garantir les pensions de les generacions que avui tenen 30, 40 i 50 anys. CiU promourà polítiques de natalitat que contribueixin a afavorir la sostenibilitat del sistema. Cal aplicar l’índex d’inflació de Catalunya per actualitzar les pensions. En una primera fase, s’ha d’aplicar a les que no són contributives.

Proposem revisar els Pactes de Toledo per augmentar les pensions actuals i garantir les pensions de les generacions que avui tenen 30, 40 i 50 anys.

CiU promourà polítiques de natalitat que contribueixin a afavorir la sostenibilitat del sistema.

Cal aplicar l’índex d’inflació de Catalunya per actualitzar les pensions. En una primera fase, s’ha d’aplicar a les que no són contributives.

 

7. Compromís amb els emprenedors, amb el teixit productiu, l’economia creativa i l’economia social de mercat Impulsar l’estalvi > Supressió de l’impost sobre el patrimoni. > Supressió de l’impost sobre successions i donacions. > Compensació a les Comunitats Autònomes. Reduir l’impost de societats > Microempreses (creació d’un nou tipus) 15% > Pimes 20% > General 25% > Cooperatives 15% Emprenedors > Ajornament durant 2 anys dels impostos. > Facilitar recursos financers als emprenedors, sense avals.

Impulsar l’estalvi

> Supressió de l’impost sobre el patrimoni.

> Supressió de l’impost sobre successions i donacions.

> Compensació a les Comunitats Autònomes.

Reduir l’impost de societats

> Microempreses (creació d’un nou tipus) 15%

> Pimes 20%

> General 25%

> Cooperatives 15%

Emprenedors

> Ajornament durant 2 anys dels impostos.

> Facilitar recursos financers als emprenedors,

sense avals.

7. Compromís amb els emprenedors, amb el teixit productiu, l’economia creativa i l’economia social de mercat Recerca i Innovació > Fan falta més recursos, en especial per a les PIMES i els centres tecnològics. > Cal garantir el manteniment de les deduccions per a R+D. Necessitem un marc fiscal a llarg termini que sigui estable i jurídicament segur. Internacionalització > Pla per a les PIMES, en coordinació amb les Comunitats Autònomes, que prevegi la contractació de 500 professionals directament als països d’origen, per actuar com a promotors de projectes a l’exterior.

Recerca i Innovació

> Fan falta més recursos, en especial per a les PIMES i els centres tecnològics.

> Cal garantir el manteniment de les deduccions per a R+D. Necessitem un marc fiscal a llarg termini que sigui estable i jurídicament segur.

Internacionalització

> Pla per a les PIMES, en coordinació amb les Comunitats Autònomes, que prevegi la contractació de 500 professionals directament als països d’origen, per actuar com a promotors de projectes a l’exterior.

7. Compromís amb els emprenedors, amb el teixit productiu, l’economia creativa i l’economia social de mercat Polítiques sectorials > La millora del finançament de Catalunya ha de permetre que la Generalitat pugui destinar més recursos a les polítiques sectorials que tenen com a àmbits competencials l’agricultura, la indústria, el turisme, la construcció, el comerç i els serveis. > Vetllarem perquè en la transposició de la Directiva Europea de Serveis, la Generalitat sigui l’administració responsable de l’atorgament de les segones llicències. Autònoms > Cal que l’Estatut reconegui el treball a temps parcial dels autònoms, com és el cas de la venda a domicili. > Regular el sistema de protecció de l’atur per als treballadors autònoms, si les causes són objectives. > Regular la jubilació a temps parcial. > Desplegar amb celeritat l’estatut del treball autònom. > Revisar la fiscalitat que afecta aquest col·lectiu.

Polítiques sectorials

> La millora del finançament de Catalunya ha de permetre que la Generalitat pugui destinar més recursos a les polítiques sectorials que tenen com a àmbits competencials l’agricultura, la indústria, el turisme, la construcció, el comerç i els serveis.

> Vetllarem perquè en la transposició de la Directiva Europea de Serveis, la Generalitat sigui l’administració responsable de l’atorgament de les segones llicències.

Autònoms

> Cal que l’Estatut reconegui el treball a temps parcial dels autònoms, com és el cas de la venda a domicili.

> Regular el sistema de protecció de l’atur per als treballadors autònoms, si les causes són objectives.

> Regular la jubilació a temps parcial.

> Desplegar amb celeritat l’estatut del treball autònom.

> Revisar la fiscalitat que afecta aquest col·lectiu.

7. Compromís amb els emprenedors, amb el teixit productiu, l’economia creativa i l’economia social de mercat Economia social de mercat > Les cooperatives i les societats anònimes laborals seran una prioritat. Energia > CiU proposa un pacte d’estat sobre l’energia que fixi com a horitzó de l’any 2030. L’energia és un sector estratègic pel futur i el govern no sap on va. > L’estalvi, l’eficiència, la diversificació de fonts d’energia, la disminució de la dependència, la qualitat en el subministrament, la interconnexió i la sostenibilitat són els punts cabdals que cal abordar.

Economia social de mercat

> Les cooperatives i les societats anònimes laborals seran una prioritat.

Energia

> CiU proposa un pacte d’estat sobre l’energia que fixi com a horitzó de l’any 2030. L’energia és un sector estratègic pel futur i el govern no sap on va.

> L’estalvi, l’eficiència, la diversificació de fonts d’energia, la disminució de la dependència, la qualitat en el subministrament, la interconnexió i la sostenibilitat són els punts cabdals que cal abordar.

 

8. Compromís per a una ocupació plena i amb llocs de treball de qualitat D’acord amb els compromisos europeus de Lisboa i partint del diàleg social, cal avançar cap a la “flexiseguretat” , és a dir, aconseguir més estabilitat laboral, una formació especialitzada més eficaç i sistemes de recol·locació més eficients, en cas de perdre la feina. Simultàniament, cal que les empreses tinguin més capacitat per adaptar les seves plantilles a la situació econòmica del moment. CiU prioritzarà la lluita contra la precarietat, especialment entre els joves i la gent que perd la feina. En aquest sentit el contracte indefinit ha de ser el contracte més habitual al món laboral. Cal donar més seguretat al treballador mitjançant una bona formació. S’ha de reforçar la formació continuada per a tots els treballadors, especialment per als qui treballen en sectors amb risc de perdre la feina.

D’acord amb els compromisos europeus de Lisboa i partint del diàleg social, cal avançar cap a la “flexiseguretat” , és a dir, aconseguir més estabilitat laboral, una formació especialitzada més eficaç i sistemes de recol·locació més eficients, en cas de perdre la feina. Simultàniament, cal que les empreses tinguin més capacitat per adaptar les seves plantilles a la situació econòmica del moment.

CiU prioritzarà la lluita contra la precarietat, especialment entre els joves i la gent que perd la feina. En aquest sentit el contracte indefinit ha de ser el contracte més habitual al món laboral.

Cal donar més seguretat al treballador mitjançant una bona formació. S’ha de reforçar la formació continuada per a tots els treballadors, especialment per als qui treballen en sectors amb risc de perdre la feina.

8. Compromís per a una ocupació plena i amb llocs de treball de qualitat Cal oferir més seguretat als treballadors en els processos de recol·locació. Cal garantir itineraris individuals en la cerca d’una feina i fer que la col·laboració entre els sector públics i els privats sigui més estreta, si es produeix una deslocalització o un atur de llarga durada. CiU proposa augmentar el salari mínim interprofessional fins a situar-lo entorn del 60% del salari mitjà, en els 4 anys vinents. Volem aturar l’actual congelació salarial i fer que el poder adquisitiu dels assalariats augmenti. Les polítiques laborals han d’apuntar a la millora de la productivitat perquè, de retruc, s’aconsegueixin creixements salarials més alts, per damunt de l’IPC.

Cal oferir més seguretat als treballadors en els processos de recol·locació. Cal garantir itineraris individuals en la cerca d’una feina i fer que la col·laboració entre els sector públics i els privats sigui més estreta, si es produeix una deslocalització o un atur de llarga durada.

CiU proposa augmentar el salari mínim interprofessional fins a situar-lo entorn del 60% del salari mitjà, en els 4 anys vinents.

Volem aturar l’actual congelació salarial i fer que el poder adquisitiu dels assalariats augmenti. Les polítiques laborals han d’apuntar a la millora de la productivitat perquè, de retruc, s’aconsegueixin creixements salarials més alts, per damunt de l’IPC.

8. Compromís per a una ocupació plena i amb llocs de treball de qualitat S’ha de donar un tractament preferent als treballadors de més de 55 anys amb contracte indefinit (més formació i menys cotitzacions) i evitar qualsevol discriminació per raons d’edat. Impulsarem la flexibilització dels horaris laborals per facilitar la conciliació de vida laboral i familiar. Racionalització d’horaris per tendir a un model més europeu. CiU es proposa aprofundir en la igualtat home-dona en l’àmbit laboral. La dona ha de ser la principal receptora de les polítiques actives en el mercat de treball.

S’ha de donar un tractament preferent als treballadors de més de 55 anys amb contracte indefinit (més formació i menys cotitzacions) i evitar qualsevol discriminació per raons d’edat.

Impulsarem la flexibilització dels horaris laborals per facilitar la conciliació de vida laboral i familiar. Racionalització d’horaris per tendir a un model més europeu.

CiU es proposa aprofundir en la igualtat home-dona en l’àmbit laboral. La dona ha de ser la principal receptora de les polítiques actives en el mercat de treball.

 

9. Compromís amb la sostenibilitat CiU aposta decididament per l’adopció de mesures valentes en la lluita contra el canvi climàtic i per complir els compromisos internacionals (Kyoto, Bali). La qüestió fonamental és que tots els sectors econòmics i socials prenguin consciència de la magnitud de la problemàtica. Necessitem canvis profunds en la política energètica per utilitzar energies netes i promoure l’estalvi i l’eficiència energètica. En aquest sentit, l’energia ha de ser una prioritat en les polítiques de recerca. Necessitem un pacte de l’aigua. La política de l’aigua s’ha de basar en l’estalvi i en la reutilització. En tot cas, per garantir un subministrament suficient i de qualitat a Catalunya, més enllà de les plantes dessaladores, grans consumidores d’energia, apostem pel transvasament del Roïne.

CiU aposta decididament per l’adopció de mesures valentes en la lluita contra el canvi climàtic i per complir els compromisos internacionals (Kyoto, Bali). La qüestió fonamental és que tots els sectors econòmics i socials prenguin consciència de la magnitud de la problemàtica.

Necessitem canvis profunds en la política energètica per utilitzar energies netes i promoure l’estalvi i l’eficiència energètica. En aquest sentit, l’energia ha de ser una prioritat en les polítiques de recerca.

Necessitem un pacte de l’aigua. La política de l’aigua s’ha de basar en l’estalvi i en la reutilització. En tot cas, per garantir un subministrament suficient i de qualitat a Catalunya, més enllà de les plantes dessaladores, grans consumidores d’energia, apostem pel transvasament del Roïne.

9. Compromís amb la sostenibilitat La cura del medi ambient ha de permetre construir un país millor i també generar ocupació. Hem de fer que el govern central compleixi els compromisos que va contreure sobre el finançament del sistema de sanejament de Catalunya. La reducció de residus és cabdal per a la política industrial i de serveis. Cal introduir de nou les deduccions fiscals destinades a estimular les inversions mediambientals. Cal avançar cap a una administració única en matèria de medi ambient i, especialment, desplegar l’Estatut en l’àmbit de costes, medi natural, regulació d’emissió de gasos d’efecte hivernacle i avaluació d’impacte ambiental.

La cura del medi ambient ha de permetre construir un país millor i també generar ocupació.

Hem de fer que el govern central compleixi els compromisos que va contreure sobre el finançament del sistema de sanejament de Catalunya.

La reducció de residus és cabdal per a la política industrial i de serveis. Cal introduir de nou les deduccions fiscals destinades a estimular les inversions mediambientals.

Cal avançar cap a una administració única en matèria de medi ambient i, especialment, desplegar l’Estatut en l’àmbit de costes, medi natural, regulació d’emissió de gasos d’efecte hivernacle i avaluació d’impacte ambiental.

 

10. Compromís amb la millora de les infraestructures L’objectiu de la política d’infraestructures ha de ser millorar la mobilitat i reduir la congestió. Això exigeix una aposta clara pel transport públic i pel foment de la intermodalitat en el transport de mercaderies. CiU vol definir un pla d’inversions 2008-2014 per a Catalunya, que inclogui el conjunt d’inversions que haurà de finançar l’Estat en aquest període, per a donar compliment a la disposició addicional tercera de l’Estatut (de moment, passats dos anys l’Estat ha deixat fora del pressupost 1.500 milions d’euros). El pla ha de contenir un pla de xoc per actuacions immediates. Aplicarem un nou model de gestió aeroportuària: les institucions catalanes han de tenir un paper determinant i una participació majoritària en l’aeroport de Barcelona. La resta d’aeroports han d’ésser competència de la Generalitat.

L’objectiu de la política d’infraestructures ha de ser millorar la mobilitat i reduir la congestió. Això exigeix una aposta clara pel transport públic i pel foment de la intermodalitat en el transport de mercaderies.

CiU vol definir un pla d’inversions 2008-2014 per a Catalunya, que inclogui el conjunt d’inversions que haurà de finançar l’Estat en aquest període, per a donar compliment a la disposició addicional tercera de l’Estatut (de moment, passats dos anys l’Estat ha deixat fora del pressupost 1.500 milions d’euros). El pla ha de contenir un pla de xoc per actuacions immediates.

Aplicarem un nou model de gestió aeroportuària: les institucions catalanes han de tenir un paper determinant i una participació majoritària en l’aeroport de Barcelona. La resta d’aeroports han d’ésser competència de la Generalitat.

10. Compromís amb la millora de les infraestructures Per posar fi a l’etapa de caos i de servei pèssim, cal fer efectiu el traspàs de Rodalies i de Regionals a la Generalitat, de serveis i de xarxa, amb les dotacions necessàries per modernitzar les línies i garantir la seguretat i l’eficiència de funcionament. Cal fomentar el transport de mercaderies amb ferrocarril, habilitant una xarxa específica per als trens de mercaderies i liberalitzar el mercat, tal com estableix la Comissió Europea. CiU creu que és imprescindible revisar el traçat del TAV per Barcelona i construir urgentment la via d’amplada internacional per al Vallès amb l’estació corresponent. La prioritat en matèria viària ha d’ésser l’eliminació de les congestions que es produeixen en el corredor del Mediterrani i a l’entrada de les grans ciutats. S’ha d’accelerar la construcció del quart cinturó i el desdoblament de la N-340, la N-240, la N-230 i la N-II. També cal actuar en l’Eix Pirinenc i en l’accés a Andorra.

Per posar fi a l’etapa de caos i de servei pèssim, cal fer efectiu el traspàs de Rodalies i de Regionals a la Generalitat, de serveis i de xarxa, amb les dotacions necessàries per modernitzar les línies i garantir la seguretat i l’eficiència de funcionament.

Cal fomentar el transport de mercaderies amb ferrocarril, habilitant una xarxa específica per als trens de mercaderies i liberalitzar el mercat, tal com estableix la Comissió Europea.

CiU creu que és imprescindible revisar el traçat del TAV per Barcelona i construir urgentment la via d’amplada internacional per al Vallès amb l’estació corresponent.

La prioritat en matèria viària ha d’ésser l’eliminació de les congestions que es produeixen en el corredor del Mediterrani i a l’entrada de les grans ciutats. S’ha d’accelerar la construcció del quart cinturó i el desdoblament de la N-340, la N-240, la N-230 i la N-II. També cal actuar en l’Eix Pirinenc i en l’accés a Andorra.

10. Compromís amb la millora de les infraestructures En matèria de peatges , cal eliminar les barreres troncals i crear un fons perquè els desplaçaments intracomarcals per autopista siguin gratuïts a tot Catalunya. La competitivitat de l’economia catalana fa imprescindible dotar d’un règim especial els ports de Barcelona i de Tarragona perquè tinguin total autonomia tarifària. Reestructurar l’empresa pública Correus i Telègrafs perquè tingui una visió més empresarial que permeti millorar-ne l’eficiència i la qualitat del servei que presta a totes les poblacions catalanes, amb especial atenció a garantir el servei al món rural.

En matèria de peatges , cal eliminar les barreres troncals i crear un fons perquè els desplaçaments intracomarcals per autopista siguin gratuïts a tot Catalunya.

La competitivitat de l’economia catalana fa imprescindible dotar d’un règim especial els ports de Barcelona i de Tarragona perquè tinguin total autonomia tarifària.

Reestructurar l’empresa pública Correus i Telègrafs perquè tingui una visió més empresarial que permeti millorar-ne l’eficiència i la qualitat del servei que presta a totes les poblacions catalanes, amb especial atenció a garantir el servei al món rural.

 

11. Compromís amb els ciutadans i les ciutadanes Una administració més eficient Exigirem un pla per a una Administració General de l’Estat eficient, que elimini la duplicació de personal i de tasques en allò que és competència de la Generalitat de Catalunya (Administració Única) i que promogui que els professionals de l’administració tinguin les qualificacions màximes. Tots els ministeris seran avaluats anualment pel que fa a les millores en la qualitat del servei que ofereixen. Reduirem almenys un 50% les despeses en publicitat de les actuacions del govern i destinarem aquests recursos a serveis finalistes per als ciutadans. L’administració electrònica ha d’anar substituint l’administració presencial en la majoria de tràmits i procediments administratius, especialment quan ho demani el ciutadà o ciutadana.

Una administració més eficient

Exigirem un pla per a una Administració General de l’Estat eficient, que elimini la duplicació de personal i de tasques en allò que és competència de la Generalitat de Catalunya (Administració Única) i que promogui que els professionals de l’administració tinguin les qualificacions màximes.

Tots els ministeris seran avaluats anualment pel que fa a les millores en la qualitat del servei que ofereixen.

Reduirem almenys un 50% les despeses en publicitat de les actuacions del govern i destinarem aquests recursos a serveis finalistes per als ciutadans.

L’administració electrònica ha d’anar substituint l’administració presencial en la majoria de tràmits i procediments administratius, especialment quan ho demani el ciutadà o ciutadana.

Igualtat de gènere La igualtat entre dones i homes en els àmbits social, laboral i familiar i educatiu és per CiU una prioritat, que es mantindrà tota la legislatura. Les polítiques actives d’ocupació, d’igualtat d’oportunitats i d’igualtat de retribució hi tenen un importància especial. La violència de gènere no ha de tenir cabuda a la nostra societat. Cap agressió d’aquest tipus pot quedar impune, ni ser tolerada socialment. El nostre compromís passa per la prevenció de la violència i que es faci un seguiment de la víctima des de les administracions, perquè se’n pugui sortir. Lluitarem contra l’exclusió social de la dona i contra la feminització de la pobresa. Cal revisar les pensions de viduïtat de les dones que viuen soles i evitar que les dones soles amb fills s’escanyin econòmicament. Combatrem l’explotació sexual femenina. 11. Compromís amb els ciutadans i les ciutadanes

Igualtat de gènere

La igualtat entre dones i homes en els àmbits social, laboral i familiar i educatiu és per CiU una prioritat, que es mantindrà tota la legislatura. Les polítiques actives d’ocupació, d’igualtat d’oportunitats i d’igualtat de retribució hi tenen un importància especial.

La violència de gènere no ha de tenir cabuda a la nostra societat. Cap agressió d’aquest tipus pot quedar impune, ni ser tolerada socialment. El nostre compromís passa per la prevenció de la violència i que es faci un seguiment de la víctima des de les administracions, perquè se’n pugui sortir.

Lluitarem contra l’exclusió social de la dona i contra la feminització de la pobresa. Cal revisar les pensions de viduïtat de les dones que viuen soles i evitar que les dones soles amb fills s’escanyin econòmicament. Combatrem l’explotació sexual femenina.

11. Compromís amb els ciutadans i les ciutadanes Atenció a les necessitats de les persones Atenció a les persones dependents. Cal impulsar les modificacions que pertoquin per garantir que les prestacions del model vigent siguin suficients per a les persones dependents a Catalunya. Promourem una modificació del sistema a fi que Catalunya tingui un model propi, que respongui a les necessitats dels seus ciutadans i sigui eficaç i regulat des del Parlament. L’ensenyament, la sanitat, l’assistència social són serveis que les ciutadanes i els ciutadans reben directament de la Generalitat. Tanmateix, és important subratllar que són justament els serveis públics que requereixen cada cop més recursos pressupostaris. L’Estat ha de contribuir en el finançament d’aquests serveis, si es donen circumstàncies determinades, com ara el flux migratori dels darrers anys, en cas contrari els serveis s’acaben degradant.

Atenció a les necessitats de les persones

Atenció a les persones dependents. Cal impulsar les modificacions que pertoquin per garantir que les prestacions del model vigent siguin suficients per a les persones dependents a Catalunya. Promourem una modificació del sistema a fi que Catalunya tingui un model propi, que respongui a les necessitats dels seus ciutadans i sigui eficaç i regulat des del Parlament.

L’ensenyament, la sanitat, l’assistència social són serveis que les ciutadanes i els ciutadans reben directament de la Generalitat. Tanmateix, és important subratllar que són justament els serveis públics que requereixen cada cop més recursos pressupostaris. L’Estat ha de contribuir en el finançament d’aquests serveis, si es donen circumstàncies determinades, com ara el flux migratori dels darrers anys, en cas contrari els serveis s’acaben degradant.

11. Compromís amb els ciutadans i les ciutadanes Hi ha un gran nombre de malalties amb baixa incidència a la població, són les denominades “ malalties rares ” d’origen genètic i solen ser greus i invalidants, la qual cosa comporta importants trastorns no sols al pacient, sinó a les seves famílies. Promourem la sensibilitat social, la informació al pacient i als familiars per part dels centres de referència per cadascuna de les malalties, així com l’accés als nous medicaments i la recerca en els diferents camps: origen, diagnòstic i tractament. Garantirem que la normativa estatal sobre etiquetatge dels productes alimentaris sigui veraç, clara i comprensible, molt especialment quant als continguts, greixos i el contingut de gluten, i exigirem si realment no en porten, si és el cas, perquè puguin ser consumits amb seguretat per les persones celíaques.

Hi ha un gran nombre de malalties amb baixa incidència a la població, són les denominades “ malalties rares ” d’origen genètic i solen ser greus i invalidants, la qual cosa comporta importants trastorns no sols al pacient, sinó a les seves famílies. Promourem la sensibilitat social, la informació al pacient i als familiars per part dels centres de referència per cadascuna de les malalties, així com l’accés als nous medicaments i la recerca en els diferents camps: origen, diagnòstic i tractament.

Garantirem que la normativa estatal sobre etiquetatge dels productes alimentaris sigui veraç, clara i comprensible, molt especialment quant als continguts, greixos i el contingut de gluten, i exigirem si realment no en porten, si és el cas, perquè puguin ser consumits amb seguretat per les persones celíaques.

 

12. Compromís amb Europa i el món Estem compromesos i defensem una Unió Europea unida en la diversitat dels seus pobles, que es basa en la solidaritat entre ells, el respecte per la pròpia història, cultura i tradicions, tal com estableix, al preàmbul, el Tractat de Lisboa. Hem donat i donarem suport al Tractat de Lisboa, com a via de modernització de la Unió Europea. Pensem que cal consolidar la legitimat democràtica de les seves institucions i dotar-la d’instruments eficaços per millorar-ne els mètodes de treball, de manera que pugui afrontar les transformacions del món actual. Catalunya ha de poder participar més directament en les institucions i els organismes europeus i en el procés de presa de posició de l’Estat davant la Unió Europea. Aquesta participació ha de tenir un caràcter bilateral, quan es tracti d’assumptes en els quals la Generalitat té competències en matèria legislativa. El català ha de ser una llengua plenament reconeguda a les institucions europees i treballarem per fer-ho possible. Paral·lelament, exigirem que també sigui reconeguda a les institucions de l’Estat.

Estem compromesos i defensem una Unió Europea unida en la diversitat dels seus pobles, que es basa en la solidaritat entre ells, el respecte per la pròpia història, cultura i tradicions, tal com estableix, al preàmbul, el Tractat de Lisboa.

Hem donat i donarem suport al Tractat de Lisboa, com a via de modernització de la Unió Europea. Pensem que cal consolidar la legitimat democràtica de les seves institucions i dotar-la d’instruments eficaços per millorar-ne els mètodes de treball, de manera que pugui afrontar les transformacions del món actual.

Catalunya ha de poder participar més directament en les institucions i els organismes europeus i en el procés de presa de posició de l’Estat davant la Unió Europea. Aquesta participació ha de tenir un caràcter bilateral, quan es tracti d’assumptes en els quals la Generalitat té competències en matèria legislativa.

El català ha de ser una llengua plenament reconeguda a les institucions europees i treballarem per fer-ho possible. Paral·lelament, exigirem que també sigui reconeguda a les institucions de l’Estat.

12. Compromís amb Europa i el món Promourem que Catalunya pugui aprofitar al màxim els fons estructurals europeus, en especial els fons destinats a polítiques de recerca i a les de desenvolupament rural. No permetrem que l’Estat espanyol desaprofiti recursos europeus destinats a cap d’aquestes polítiques. Promourem que la Mediterrània sigui un dels eixos de la política exterior de l’Estat espanyol i també de la Unió Europea. Cal donar continuïtat al procés de Barcelona i potenciar el paper de Catalunya a la Mediterrània. Reforçarem el paper del Magreb en la política exterior espanyola. La política exterior espanyola ha de seguir les directrius de la Unió Europea. Treballarem per avançar cap a una política comuna exterior en els àmbits de defensa i de seguretat per a tots els països de la Unió, per tal de manifestar-se amb una sola veu al món.

Promourem que Catalunya pugui aprofitar al màxim els fons estructurals europeus, en especial els fons destinats a polítiques de recerca i a les de desenvolupament rural. No permetrem que l’Estat espanyol desaprofiti recursos europeus destinats a cap d’aquestes polítiques.

Promourem que la Mediterrània sigui un dels eixos de la política exterior de l’Estat espanyol i també de la Unió Europea. Cal donar continuïtat al procés de Barcelona i potenciar el paper de Catalunya a la Mediterrània.

Reforçarem el paper del Magreb en la política exterior espanyola.

La política exterior espanyola ha de seguir les directrius de la Unió Europea. Treballarem per avançar cap a una política comuna exterior en els àmbits de defensa i de seguretat per a tots els països de la Unió, per tal de manifestar-se amb una sola veu al món.

12. Compromís amb Europa i el món Vetllarem perquè la Unió Europea actuï amb més transparència en aquelles qüestions que encara no estan sotmeses al control del Parlament Europeu i les continuen decidint els Govern dels Estats. Procurarem que els ciutadans percebin de més a prop la realitat del que és i fa la Unió Europea. En particular, garantirem que els textos legals que apliquen les decisions europees ho reflecteixin de manera clara i comprensible. Promourem les polítiques de cooperació per al desenvolupament i donarem prioritat a la relació amb els països de l’Àfrica subsahariana. En l’actualitat, urgeix acabar de reestructurar el funcionament i la gestió de la cooperació espanyola per millorar la qualitat de l’ajuda i, alhora, augmentar els recursos que s’hi destinen fins al 0’7% del PIB.

Vetllarem perquè la Unió Europea actuï amb més transparència en aquelles qüestions que encara no estan sotmeses al control del Parlament Europeu i les continuen decidint els Govern dels Estats.

Procurarem que els ciutadans percebin de més a prop la realitat del que és i fa la Unió Europ

Add a comment

Related pages

ELECCIONS A LES CORTS ESPANYOLES 2011 PROGRAMA ELECTORAL

ELECCIONS A LES CORTS ESPANYOLES 2011 PROGRAMA ... els mitjans de comunicació estatals. ... de la contracció econòmica del període 2008-2010, ...
Read more

ELECCIONS A CORTS GENERALS DE L’ESTAT ESPANYOL 2004 ...

ELECCIONS A CORTS GENERALS DE L’ESTAT ESPANYOL 2004 PROGRAMA ELECTORAL 4.3. ... • Derogació de les normes estatals que impedeixen la representació de ...
Read more

Elecciones generales de España de 2008 - Wikipedia, la ...

Elecciones generales de 2008 ... Programa electoral ... Convergència i Unió (CiU) Josep Antoni Duran i Lleida
Read more

PROGRAMA ELECTORAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ ELECCIONS ...

Programa Electoral CiU Eleccions Generals 2011 1 ÍNDEX ... entre el 2008 i el 2011, el ... més i millor informació a les Corts Generals sobre la gestió
Read more

Resultats electorals comparats Pàgina: Eleccions a Corts ...

Eleccions a Corts Generals Eleccions a Corts Generals 09/03/2008 Vots vàlids ... CIU CONVERGÈNCIA I UNIÓ 3.080 26,68% 2.288 18,74% CiU CONVERGÈNCIA ...
Read more

Eleccions a Corts Generals 2008 | Ajuntament Pineda de Mar

Programa Común. 24h. 2º Día: Programas específicos. a Prop. Activitats. Activitats especials. Adreça @depineda.cat. Adreces. ... Eleccions a Corts ...
Read more

Resultats electorals Pàgina

Resultats electorals Pàgina: 1 Lloret de Mar Data : 05/03/2008 Hora : 12:53:24 14/03/2004 Eleccions a Corts Generals Vots vàlids Electors censats ...
Read more

El PSC pateix els pitjors resultats de la seva història ...

El PSC pateix els pitjors resultats de la seva història en unes eleccions estatals. ... 2008 va aconseguir 25 ... CiU va guanyar per primer cop unes ...
Read more