Profeet in eigen stad (C04)

0 %
100 %
Information about Profeet in eigen stad (C04)
wie

Published on January 26, 2016

Author: TenBos

Source: slideshare.net

1. Wie durft nog spreken uit naam van god? Wie kwam hem hier ooit tegen, wie is nog om hem verlegen? De lucht is dicht en sprookjes zijn verleden tijd. Wie bidt nog: 'Vader, U, die in de hemel zijt'?

2. Wie weet waarom hij heeft afgedaan? Waarom is hij geweken, is hij elders neergestreken ? Weet ik teveel of niet genoeg, ben ik soms blind, dat ik geen god of hemel in mijn leven vind?

3. Of moet ik t'rug waar het ooit begon, naar armen en ontheemden van dichtbij tot in den vreemde, tot in de arme die ik zelf in wezen ben en zal ik dan weer horen uitgesproken Hem ? van Opbergen Jan

4. Taizé

5. Wyllin José

6. Hij opende een oud profetenboek en las de droom van ommekeer ten goede: 'Nieuw leven stroomt uit de verloren hoek, zie, er gebeurt wat niemand zou vermoeden: de glans van alle overmacht is zoek, de overheersers zullen schapen hoeden!'

7. Hij sloot het boek en gaf zijn commentaar: De tijd is vol, die droom gaat waarheid heten. Voor mij begint vandaag het Jubeljaar, de tijd om met een nieuwe maat te meten. Wie maakt met mij de herverdeling waar, zodat de armen hier van toekomst weten?

8. Wat toen gebeurde is nog niet voorbij: hij werd met vrome bijval weggeprezen - gerechtigheid is mooi, maar wie zijn wij? Laat die profeet zichzelf dan maar genezen. De ommekeer ten goede staat hem vrij, maar hier wordt hem voortaan de deur gewezen! vanOpbergenJan/zovriendelijkenveilig

9. Geloofsbelevenis

10. Laat onze woorden stijgen voor uw aangezicht als wierook. Zie in ons het verlangen een mens te zijn van U. Kom, adem ons open, Kom, adem ons open, adem ons open (PrinsSieds/LöwenthalTom)

11. 1. Geef alle ruimte aan de liefde, in haar leeft God zich naar ons toe. Vergeef het kwaad van wie jou griefde de liefde wordt een mens niet moe. Zij zal de dood nog overleven, geen water blust haar vlammen uit, zij blijft ons tot elkander keren, tot alle angst is uitgeluid. 2. Hoe zal een mens ooit overleven, wat moet hij aan met eeuwigheid? Door liefde wordt het ons gegeven voorbij te zien aan dood en tijd. Want wie vandaag weet te beminnen, vraagt niet: "Hoe zal het morgen zijn?" Het wordt een eeuwig herbeginnen, tot wij voorgoed geboren zijn.

12. (vanOpbergenJan/PeterBiesbrouck)

13. [Voorganger] God, om ons te raken en te beroeren, om Jouw woord in ons midden te laten klinken, hoorbaar als een fluisterwoord ben Jij als een mens verschenen in Jezus van Nazareth, kind van mensen, kind aan huis bij Jou. Rond de tafel

14. [Allen] Om ons te raken en te beroeren heeft Hij ons leven gedeeld, de grootheid en de onmacht, de heerlijkheid en de gebrokenheid.

15. [Vg] Hij heeft de wereld bekeken met de ogen van een kind, Hij heeft vragen gesteld aan maatschappij en geloof als een profeet kan doen.

16. [Al] Hij heeft gekozen om zijn weg te gaan zoals mensen doen. Om ons te raken en te beroeren heeft Hij de wereld een nieuw aanschijn gegeven, werden beloften waar die Jij van oudsher in mensen had gelegd.

17. [Vg] Waar Hij het leven raakte en Gods glimlach over de schepping bracht kwamen mensen weer tot leven. Hij haalde de herders van hun verloren velden, de koningen uit hun bevroren paleizen, en blinden uit hun donker bestaan.

18. [Al] Hij gaf lammen kracht in de voeten, melaatsen de zuiverheid van hun huid en zondaars de hoop op een heldere toekomst. Hij maakte de belofte van zijn geboorte meer dan waar,

19. [Vg] God, wij willen Hem gedenken en in ons hart bewaren: niet alleen de belofte van zijn geboorte, maar ook zijn leven en lijden, en dat Hij voortleeft tot vandaag bij Jou en in ons als een hoop op een toekomst voor eeuwig.

20. [Al] En wij bidden om zijn geest: dat Zij ons heiligen mag, zoals herders en koningen, blinden, melaatsen en lammen geheiligd werden tot mensen van geloof; dat Zij ons vaardig mag vinden om zijn woorden van beloften verder te spreken, en zijn daden van liefde door te geven.

21. [Vg] Dat wij dit doen in gemeenschap met elkaar, met allen die de kring vormen waarin zijn belofte verder leeft, uw kerk , hier op deze plaats, en van zoveel mensen die ons dierbaar zijn.

22. [Al] Dat wij gemeenschap vormen met elkaar en Jou zo dank en hulde brengen met Jezus en in de kracht van zijn geest.

23. Dona la pace Signore, a chi confida in te, Dona, dona la pace Signore, dona la pace Geef ons Uw vrede, geef vrede aan wie op U vertrouwt. Geef ons Uw vrede, geef vrede.

24. Zeg nooit: "onze wereld is gebroken en de mens tot weinig goeds in staat." Zeg nooit: "Niemand kan op vrede hopen, alles gaat nu eenmaal als het gaat."

25. Zeg nooit dat het godvergeten lijden toch het noodlot is van ons bestaan. Zeg nooit: "Stil maar, wacht op beet're tijden." Zeg nooit: "Niemand kan de dood weerstaan.".

26. (van der Velden Mar/ Joods-Pools)

Add a comment

Related pages

profeet in eigen stad | zustermarianne

Berichten over profeet in eigen stad geschreven door zustermarianne. zustermarianne. ... Een profeet wordt overal geëerd behalve in zijn eigen stad, ...
Read more

Een profeet in eigen stad | zustermarianne

Gezalfd door de Geest is in Jezus het Woord vleesgeworden; 'De Geest van de Heer rust op mij.' Goed nieuws voor armen en verdrukten, voor zieken en ...
Read more

Eigen | LinkedIn

View 42713 Eigen posts, presentations, ... Almere Stad Area, Netherlands. ... Profeet in eigen stad (C04) 992 Views.
Read more

Profeet in eigen land - Filosofenfontein Heverlee

Profeet in eigen land. ... wanneer hij aan de wrevelige en afwijzende mensen van zijn stad antwoordt: ‘een profeet wordt overal geëerd behalve in ...
Read more

Een profeet is niet geëerd in zijn eigen land

Een profeet is niet geëerd in zijn eigen land Viering: 4e zondag door het jaar. Lezingen: ... Hij wordt de stad uitgegooid en men probeert hem te doden.
Read more

Mohammed - Wikipedia

Mohammed groeide op in de stad en ontmoette daar voldoende rondreizende ... dat bepaalde dat ieder zijn eigen religie ... de reine profeet ...
Read more

Een profeet wordt overal geëerd behalve in zijn eigen stad

Een profeet wordt overal geëerd behalve in zijn eigen stad. ... zijn eigen mensen, ...
Read more