Prof. dr Ana Trbović, BizLife, 25. 2. 2014.

45 %
55 %
Information about Prof. dr Ana Trbović, BizLife, 25. 2. 2014.
Education

Published on February 25, 2014

Author: FakultetFEFA

Source: slideshare.net

Description

Ana Trbović, dekanka Fakulteta za ekonomiju, finansije, i administraciju (FEFA), učesnica okruglog stola "Preduzetništvo u Srbiji - nužda ili prilika" koji je pokušao da odgovori na pitanje da li se u sektoru MSP krije potencijal koji bi promenom odnosa prema preduzetništvu i stvaranjem povoljnijeg privrednog ambijenta bio u prilici ozbiljno da pomogne izlasku Srbije iz teške ekonomske situacije.

Biz Life vesti -> Poslovne vesti -> Srbija -> Neophodna promena odnosa prema preduzetništvu 25.02.2014 13:02 Beograd Neophodna promena odnosa prema preduzetništvu Pored neophodne promene sveopštih uslova poslovanja, za razvoj preduzetništva u Srbiji je neophodna i promena svesti kako građana tako i javnih delatnika, zajednička je ocena učesnika okruglog stola „Preduzetništvo u Srbiji - nužda ili prilika?“ Rešenje izlaska iz teške ekonomske situacije nisu ni direktne strane investicije, ni država već preduzetništvo i stvaranje novih vrednosti, istakla je Kori Udovički, direktorka Centra za visoke ekonomske studije(CEVES) i bivša guvernerka Narodne banke Srbije.

„Mi ovde čekamo ili strane investicije ili državu. Bujanja evropskog kapitala nema više kao nekada i ne možemo očekivati da ćemo kroz sam ulazak u EU i priliv investicija rešiti probleme. Na primer, strane direktne investicije su pred ulazak Hrvatske u EU činile 1,9% njenog BDPa.“ Ona je predstavila istraživanje CEVES-a o preduzetništvu u Srbiji i ocenila da bi razvijanje preduzetništva ujedno doprinelo i prilivu stranih direktnih investicija. „Mi treba da stvaramo preduzetnike, naše Bill Gatesove. Podrška u tom pogledu nisu subvencije već stvaranje uslova i ambijenta. Promena svesti ka preduzetništvu je takođe veoma bitna“ – zaključila je Udovički. Jedan od parametara promene svesti jesu i motivi građana. Tako prema istraživanju CEVES-a čak 65% građana želi da radi za platu u javnom sektoru, 30% bi pokrenulo svoj biznis, a samo 5% vidi sebe zarađujući platu u privatnom sektoru. Sa druge strane Martin Knapp, direktor delegacije nemačke privrede u Srbiji, je istakao mogućnosti Srbije u sektoru trgovine o kome i politički sektor mora da povede računa. On je primetio da sada u Srbiji, u odnosu na 2005.godinu, kada je poslednji put bio u Srbiji, ima dosta malih inovativnih kompanija što je ohrabrujuće. „Postoji dosta prilika u Srbiji. Ono što je važno jeste da se one ozbiljno shvate“ – rekao je Knapp. Na vezu između psihologije i sociologije sa jedne, i ekonomije sa druge strane, ukazala je Ana Trbović, dekan Fakulteta za ekonomiju, finansije, i administraciju (FEFA). Ona je istakla problem što mladi često podržavaju svesrdnu podršku javnim preduzećima videvši u njima pre svega šansu za zapošljavanjem. „Na velika privatna preduzeća ne treba gledati kao na zlo, već kao na nešto čemu treba stremiti,“ rekla je Trbović i istakla potrebu za radom na informisanosti preduzetnika, smanjenju opterećenja i parafiskalnih nameta. Preduzetnike je na okruglom stolu predstavljao Darko Budeč, vlasnik kompanije Buck i višestruki dobitnik nagrada za preduzetništvo koji je označio malo tržište kao najveći problem srpskih preduzetnika. „Savetujem svim preduzetnicima koji su pre nekoliko godina otvorili posao i koji dobro posluju da svoje poslovanje preusmere ka inostranstvu,“ rekao je Budeč . Na skupu su još govorili Violane Konar-Leacy, rukovodilac projekta Međunarodne finasijske korporacije koja je istakla neophodnost poboljšanja preduzetničkog imidža u Srbiji i Andreas Beikos, direktor Kancelarije evropske investicione banke u Srbiji, koji je pozvao političare u Srbiji na hrabrost u cilju razvijanja malog i srednjeg preduzetništva u Srbiji.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Prof. dr Ana Trbović, BizLife, 25. 2. 2014. - HubSlide

Transcripts - Prof. dr Ana Trbović, BizLife, 25. 2. 2014. 1. Biz Life vesti -> Poslovne vesti -> Srbija -> Neophodna promena odnosa prema preduzetništvu ...
Read more

Članci i intervjui - FEFA

Radni doručak "EU i privreda Srbije" sa prof. dr Anom Trbović ... Ana Trbović, FEFA BIZlife; 30.12.2014. ... BIZlife; 25.04.2013. Ana Trbović
Read more