Prodajno pregovaranje sa b2b kupcima prezentacija poslovnaznanja

50 %
50 %
Information about Prodajno pregovaranje sa b2b kupcima prezentacija poslovnaznanja
Education

Published on April 7, 2014

Author: miokos

Source: slideshare.net

Description

Kako pregovarati sa b2b kupcima u ključnoj prodaji?

www.poslovnaznanja.com Miodrag KostićMiodrag Kostić www.miodragkostic.comwww.miodragkostic.com Prodajno pregovaranje sa ključnim B2BProdajno pregovaranje sa ključnim B2B kupcimakupcima

Kako pregovarati u prodajnom razgovoru?Kako pregovarati u prodajnom razgovoru?

Šta je razlika između pregovaranja i prodaje?Šta je razlika između pregovaranja i prodaje? Ne dozvolite da pregovaranjeNe dozvolite da pregovaranje postane zamena za prodaju!postane zamena za prodaju!

Osnovni zadatak prodaje nije daOsnovni zadatak prodaje nije da proda, već da obezbedi ponovnuproda, već da obezbedi ponovnu porudžbinu!porudžbinu!

Oko čega pregovaramo u ključnoj prodaji?Oko čega pregovaramo u ključnoj prodaji?

1. Ne pregovarajte prerano o ceni1. Ne pregovarajte prerano o ceni Ne nudite popustNe nudite popust pre nego što moratepre nego što morate

2. Ne rešavajte zabrinutost pregovaranjem2. Ne rešavajte zabrinutost pregovaranjem Pregovaranje je loš načinPregovaranje je loš način rešavanja zabrinutosti klijentarešavanja zabrinutosti klijenta

Cena obično nije najjačiCena obično nije najjači razlog za kupovinurazlog za kupovinu 2. Fokusirajte se tamo gde imate najveću moć2. Fokusirajte se tamo gde imate najveću moć

4. Ustanovite i suzite raspon za pregovaranje4. Ustanovite i suzite raspon za pregovaranje Nikada ne nuditeNikada ne nudite fiksni popust, uvekfiksni popust, uvek ustanovite raspon %ustanovite raspon %

5. Unapred pripremite i koristite pitanja5. Unapred pripremite i koristite pitanja F AQ–najč ešće post avljana pitanjaF AQ–najč ešće post avljana pitanja

- Ako sam dobro razumeo …- Ako sam dobro razumeo … - Ono što čujem da kažete …- Ono što čujem da kažete … 6.6. Odvojite obostrano razumevanje odOdvojite obostrano razumevanje od dogovoradogovora

7. Ne dozvolite da nerazumevanje potraje7. Ne dozvolite da nerazumevanje potraje Stalno proveravajte da li suStalno proveravajte da li su vas dobro razumeli?vas dobro razumeli?

““Ako ne posvetite potrebnu pažnju svojimAko ne posvetite potrebnu pažnju svojim kupcima, neko drugi će to sigurno učiniti!kupcima, neko drugi će to sigurno učiniti! -- Nepoznati izvor-- Nepoznati izvor

Ugovor KAKO da ključni kupac kupi od vas?KAKO da ključni kupac kupi od vas? Pripremite SPIN PITANJA?Pripremite SPIN PITANJA? S P I N ZAKLJUČAKZAKLJUČAK

KAKO se pripremiti za B2B prodaju?KAKO se pripremiti za B2B prodaju? Formular 4Formular 4

VEŽBA:VEŽBA: Call PlanCall Plan formularformular Za lični primer ključne prodaje popuniteZa lični primer ključne prodaje popunite Call PlanCall Plan formular?formular? Formular 4Formular 4

““Naši kupci su zadovoljni jer mi nismo!”Naši kupci su zadovoljni jer mi nismo!” -- Moto kompanije HONDA-- Moto kompanije HONDA

HVALA :)HVALA :) www.poslovnaznanja.cowww.poslovnaznanja.co mm www.miodragkostic.cowww.miodragkostic.co mm

Add a comment

Related presentations

Related pages

Lojalni kupci - poslovnaznanja.com

... tako i sa kupcima, ... www.poslovnaznanja.com ... Prodajno pregovaranje sa b2b kupcima prezentacija poslovnaznanja from Miodrag Kostic.
Read more

Prodajno pregovaranje - seminar pregovaranja u prodaji - 2 ...

Prodajno pregovaranje ... info@poslovnaznanja.com Pozovite: ... Vestine pregovaranja sa kljucnim b2b kupcima poslovno pregovaranje from Miodrag Kostic.
Read more

Prodajna Znanja - treninzi, obuke i seminari prodaje ...

... Prodajno pregovaranje Prodajna prezentacija Naplata potraživanja Izrada plana prodaje Prodaja B2B kupcima Strategija B2B prodaje Upravljanje B2B ...
Read more

Odnos sa kupcima - krajnjim korisnicima usluga - eMagazin ...

Odnos sa kupcima - krajnjim ... www.poslovnaznanja.com ... Prodajno pregovaranje sa b2b kupcima prezentacija poslovnaznanja from Miodrag Kostic.
Read more

Uverljiva prodajna prezentacija - seminar trening za ...

... prodaja Prodajno pregovaranje Prodajna prezentacija Naplata ... b2b kupcima poslovnaznanja ... sa javnog treninga "Unapređenje B2B prodaje ...
Read more

Poslovni sastanak ŠTA ne smete raditi na prvom poslovnom ...

Prodajno pregovaranje sa b2b kupcima prezentacija poslovnaznanja from Miodrag Kostic. ... poslovnaznanja@gmail.com Pozovite: ... ODNOSI SA KUPCIMA;
Read more

Prodajna igra - alternativne tehnike prodaje - Prodaja (5 ...

Prodajno pregovaranje sa b2b kupcima prezentacija poslovnaznanja from Miodrag Kostic. Video sa javnog treninga “Unapređenje B2B ... ' 'PoslovnaZnanja ...
Read more

Kako prodavati ključnom kupcu? b2b prodaja ključnim kupcima

Lična prodaja Prodaja na malo Telefonska prodaja Prodajno pregovaranje Prodajna prezentacija ... Prodajni razgovor sa B2B kupcima ... info@poslovnaznanja ...
Read more