problem 050830

100 %
0 %
Information about problem 050830
Education

Published on February 7, 2008

Author: Savin

Source: authorstream.com

Om problem och syften :  Om problem och syften Jonas Gustafsson Lärarhögskolan i Stockholm Upplägg:  Upplägg Jonas Gustafsson jonas.gustafsson@lhs.se LearnLoop learnloop.lhs.se www.jongus.se - portfolio Fyra metodseminarier:  Fyra metodseminarier Tisdag 30 aug kl 13-15 T 27 Torsdag 31 sept 13-15 K 4113 Måndag 5 sept 13-15 T 27 Tisdag 6 sept 10-12 Z 304 Ex-arb. skall (SOU1999:63):  Ex-arb. skall (SOU1999:63) fördjupa den enskildes förmåga att på ett metodiskt sätt reflektera över den pedagogiska verksamheten Studenten ska kunna tillvarata och systematisera egnas och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat som grund för professionell utveckling Några aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete:  Några aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete Att problematisera en företeelse Strukturera tankegångar Några aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete:  Några aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete Att problematisera en företeelse Strukturera tankegångar Formulera ett syfte och sedan en forskningsfråga Några aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete:  Några aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete Att problematisera en företeelse Strukturera tankegångar Formulera ett syfte och sedan en forskningsfråga Välja, anpassa och pröva metoder Välja och avgränsa sin empiri Några aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete…:  Några aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete… Att problematisera en företeelse Strukturera tankegångar Formulera ett syfte och sedan en forskningsfråga Välja, anpassa och pröva metoder Välja och avgränsa sin empiri Genomföra sin undersökning För att sedan fortsätta med…:  För att sedan fortsätta med… Genomföra en systematisk och teoretiskt förankrad analys Dokumentera allt man gör För att sedan fortsätta med…:  För att sedan fortsätta med… Genomföra en systematisk och teoretiskt förankrad analys Dokumentera allt man gör Skriva en rapport där undersökningen och resultaten presenteras och diskuteras. Vad är ett problem?:  Vad är ett problem? Vad är ett problem?:  Vad är ett problem? ”svårighet som det krävs stor ansträngning att komma till rätta med” Vad är ett problem?:  Vad är ett problem? ”svårighet som det krävs stor ansträngning att komma till rätta med” Ett problem kan vara allmänt beskrivet Syfte:  Syfte Syfte:  Syfte ”planerad följd av visst handlande” Syfte:  Syfte ”planerad följd av visst handlande” Alltså ung. avsikt, ändamål Syfte:  Syfte ”planerad följd av visst handlande” Alltså ung. avsikt, ändamål Verb: syfta: rikta in mot visst mål Syfte:  Syfte ”planerad följd av visst handlande” Alltså ung. avsikt, ändamål Verb: syfta: rikta in mot visst mål Man kan syfta med pennan eller med en gevärspipa Ansatser:  Ansatser Deskriptiv Ansatser:  Ansatser Deskriptiv Förklarande – att utreda kausala samband Ansatser:  Ansatser Deskriptiv Förklarande – att utreda kausala samband Interpretativ – att tolka och analysera intentioner och förståelsehorisonter Deskriptiv ansats:  Deskriptiv ansats Att undersöka ett ”nytt” område och så systermatiskt som möjligt beskriva de iakttagelser man gör. Deskriptiv ansats:  Deskriptiv ansats Att undersöka ett ”nytt” område och så systermatiskt som möjligt beskriva de iakttagelser man gör. Ställer krav på systematik och konsekvent språkbruk. Deskriptiv ansats:  Deskriptiv ansats Att undersöka ett ”nytt” område och så systermatiskt som möjligt beskriva de iakttagelser man gör. Ställer krav på systematik och konsekvent språkbruk. Ett slags kartläggning av okänd terräng. Förklarande ansats:  Förklarande ansats Ambition att beskriva orsakssammanhang och förklara vissa fenomen med bakomliggande orsaker. Förklarande ansats:  Förklarande ansats Ambition att beskriva orsakssammanhang och förklara vissa fenomen med bakomliggande orsaker. Systematik i undersökning och beskrivning för att utesluta godtycke och andra möjliga förklaringar. Förklarande ansats:  Förklarande ansats Ambition att beskriva orsakssammanhang och förklara vissa fenomen med bakomliggande orsaker. Systematik i undersökning och beskrivning för att utesluta godtycke och andra möjliga förklaringar. Objektivering – upprepbarhet. Tolkande ansats:  Tolkande ansats Tolka intentioner, handlingsmönster, beteenden Tolkande ansats:  Tolkande ansats Tolka intentioner, handlingsmönster, beteenden Även tolka uttryck för mänskligt liv (musik, konst, arkitektur, litteratur) Tolkande ansats:  Tolkande ansats Tolka intentioner, handlingsmönster, beteenden Även tolka uttryck för mänskligt liv (musik, konst, arkitektur, litteratur) Hermeneutik (tolkningslära) som metod och som förhållningssätt Tolkande ansats:  Tolkande ansats Tolka intentioner, handlingsmönster, beteenden Även tolka uttryck för mänskligt liv (musik, konst, arkitektur, litteratur) Hermeneutik (tolkningslära) som metod och som förhållningssätt Systematik för att undvika godtycklighet Alltid gäller…:  Alltid gäller… att arbetet måste utgå från ett genuint kunskapsintresse Alltid gäller…:  Alltid gäller… att arbetet måste utgå från ett genuint kunskapsintresse att arbetet sedan styrs av ett syfte Alltid gäller…:  Alltid gäller… att arbetet måste utgå från ett genuint kunskapsintresse att arbetet sedan styrs av ett syfte ur syftet härleds sedan en eller ett par frågor Alltid gäller… :  Alltid gäller… Se upp med det normativa! Undersökningens syfte är inte att föreskriva, utan att reda ut och skapa bättre förståelse. Några aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete:  Några aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete Till onsdag:  Till onsdag 1: vad är jag intresserad av? 2: vad vill jag undersöka? 3: vilken ny kunskap vill jag vinna? 4: Vad vet jag om det jag vill studera?

Add a comment

Related presentations

Related pages

Modul G7 Hartinger 050830

Probleme von Mädchen und Lehrerinnen in der Grundschule (13-41). Frankfurt am Main: ... Microsoft Word - Modul G7_Hartinger_050830.doc Author: krieck
Read more

MODEM_XP_2K_050830.zip Driver File for ASUS, Download Now!

MODEM_XP_2K_050830.zip for ASUS. size: 1.4 MB. Click Here to Download Now. ... If you still has the MODEM_XP_2K_050830.zip related drivers problem, ...
Read more

This Is Not Available 050830: Amazon.de: Sara Funk ...

This Is Not Available 050830: Amazon.de: Sara Funk: Fremdsprachige Bücher. Amazon.de Prime testen Fremdsprachige Bücher. Los. Alle Kategorien ...
Read more

C+ Manual 050830 - Holzberg Communications - Suppliers of ...

Service and Installation Manual P/N 05 50 0600 ... Manual revision C Plus 050830 . ii ... If you have trunking system problems using the C Plus, ...
Read more

still having problems on my router... system down/up issue ...

Im still having problems on router, system experiencing down and up issue... Please take a look on the router logs: 050810: Jan ... 050830: Jan 25 03:20:59 ...
Read more

Zubehör ix35 - Ford Autohaus Spagl KG aus Bad Tölz ...

Bestell-Nr. 9999Z-050830 89 EUR 08 Fußmatten Satz, vorn und hinten Textil Bestell-Nr. 9999Z-03327 29 EUR Gummi Bestell-Nr. 9999Z-03446 45 EUR Velours
Read more

Vista reinstall problem - Windows Vista - MSFN Forum

Vista reinstall problem Started by geris , Oct 02 2005 01:34 AM. ... Info IBS Build version is 6.0.5219.0 (winmain_idx02.050830-2010) Info [0x06403f] ...
Read more

mysqld.socket fehlt? - Server Support Forum

050830 13:09:34 mysqld started Warning: Ignoring user change to 'mysql' because the user was set to 'mysql' earlier on the command line 050830 13:09:34 ...
Read more

This is not available 050830: Sara Funk: 9781248945988 ...

This is not available 050830 [Sara Funk] on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers. This book is not available.
Read more