prituzba a.z.z.e.i.f.c._protiv_ministarstva_poljoprivrede_zbog_diskriminacije_po_osnovu_porodicnog_statusa_u_postupku_pred_organima_javne_vlasti

50 %
50 %
Information about prituzba...
News & Politics

Published on February 26, 2014

Author: GordanaComic

Source: slideshare.net

Description

diskriminacija, žene, poljoprivreda, Nevena Petrušić je podnela pritužbu zbog donošenja podzakonskog akta Ministarstva poljoprivrede kojim se diskriminišu žene na selu, onemugućavajući im registraciju poljoprivrednog gazdinstva, a o koju se Ministarstvo oglušilo

Add a comment

Related presentations