Prioritats Generals 2008-2009

57 %
43 %
Information about Prioritats Generals 2008-2009

Published on July 10, 2008

Author: mtorne8

Source: slideshare.net

Prioritats generals 2008-2009 Departament d’Educació

L’ús de la llengua catalana com a llengua d’aprenentatge i de comunicació en les actuacions docents i administratives del centre.

L’ús de la llengua catalana com a llengua d’aprenentatge i de comunicació en les actuacions docents i administratives del centre.

L’escolarització inclusiva de tot l'alumnat atenent, des d'un plantejament global del centre, les necessitats educatives de l’alumnat i prioritzant, sempre que sigui possible i adequat, la màxima participació en els entorns escolars ordinaris.

L’escolarització inclusiva de tot l'alumnat atenent, des d'un plantejament global del centre, les necessitats educatives de l’alumnat i prioritzant, sempre que sigui possible i adequat, la màxima participació en els entorns escolars ordinaris.

El desplegament de l'organització, objectius i continguts de les àrees del cicle mitjà, establint com a finalitat central el desenvolupament de les competències bàsiques: les comunicatives per comprendre i expressar la realitat; les metodològiques, per activar l'aprenentatge; les personals, per al desenvolupament i l'afirmació de la identitat pròpia; i les específiques centrades en conviure i habitar el món.

El desplegament de l'organització, objectius i continguts de les àrees del cicle mitjà, establint com a finalitat central el desenvolupament de les competències bàsiques: les comunicatives per comprendre i expressar la realitat; les metodològiques, per activar l'aprenentatge; les personals, per al desenvolupament i l'afirmació de la identitat pròpia; i les específiques centrades en conviure i habitar el món.

L’assoliment per tot l’alumnat d’un bon nivell de comprensió lectora, d’expressió oral i escrita, d’agilitat en el càlcul i en la resolució de problemes i d’autonomia en l’aprenentatge.

L’assoliment per tot l’alumnat d’un bon nivell de comprensió lectora, d’expressió oral i escrita, d’agilitat en el càlcul i en la resolució de problemes i d’autonomia en l’aprenentatge.

L'impuls d'un projecte educatiu plurilingüe en el qual el català, com a eix vertebrador, s'articuli de manera coherent amb l'ensenyament de les altres llengües i les altres àrees, tot establint acords per relacionar les diferents estratègies didàctiques.

L'impuls d'un projecte educatiu plurilingüe en el qual el català, com a eix vertebrador, s'articuli de manera coherent amb l'ensenyament de les altres llengües i les altres àrees, tot establint acords per relacionar les diferents estratègies didàctiques.

L’impuls de l’aprenentatge de les llengües estrangeres, avançant en experiències d’introducció de la llengua estrangera al parvulari i d’ús de la llengua estrangera en àrees no lingüístiques, segons el projecte educatiu del centre.

L’impuls de l’aprenentatge de les llengües estrangeres, avançant en experiències d’introducció de la llengua estrangera al parvulari i d’ús de la llengua estrangera en àrees no lingüístiques, segons el projecte educatiu del centre.

La integració de les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) en el procés d’ensenyament i aprenentatge i en l’avaluació de les diferents àrees del currículum.

La integració de les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) en el procés d’ensenyament i aprenentatge i en l’avaluació de les diferents àrees del currículum.

La integració en els processos d’ensenyament i aprenentatge de continguts vinculats a la coeducació, la ciutadania, la convivència, l’educació ambiental, la salut, la comunicació audiovisual, l’accés a la informació i el gust per la lectura.

La integració en els processos d’ensenyament i aprenentatge de continguts vinculats a la coeducació, la ciutadania, la convivència, l’educació ambiental, la salut, la comunicació audiovisual, l’accés a la informació i el gust per la lectura.

La coordinació entre el professorat de parvulari i primària i el de primària i secundària per afavorir la coherència del procés educatiu i la millora dels aprenentatges dels alumnes.

La coordinació entre el professorat de parvulari i primària i el de primària i secundària per afavorir la coherència del procés educatiu i la millora dels aprenentatges dels alumnes.

Add a comment

Related pages

PLA D'ACCIÓ TUTORIAL 2008­2009 IES JOAN ORÓ

PLA D'ACCIÓ TUTORIAL 2008­2009 IES ... Objectius Generals del Pla d'Acció Tutorial ... PRIORITATS A TENIR EN COMPTE DES DEL PAT. 1.
Read more

Instruccions - educacio.gencat.cat

per al curs 2008-2009. ... Prioritats generals Des de la perspectiva global del sistema educatiu, el Departament d’Educació considera
Read more

triptic_apsjuts_2008.pdf - aprenentatgeservei.cat

2008-2009. Destinataris ... - Nom i dades generals del ... Prioritats Es tindran especialment en compte aquells projectes en els quals:
Read more

RODAJOC 2009

RODAJOC 2009
Read more

Festa de final de curs - cordemariafigueres.wordpress.com

El darrers dies de curs, al mes de juny, els alumnes poden gaudir de la piscina. Cada dia es banyen i hi juguen una estona, es realment un privilegi que ...
Read more

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació

PAC08/09 ­ CEIP Eugeni d’Ors –Valls Pàgina 3 de 17 INDEX 1­ Objectius i Prioritats del Departament 2­ Objectius Generals del curs escolar
Read more