prinsip 2 - kawalan demoratik anggota

57 %
43 %
Information about prinsip 2 - kawalan demoratik anggota
Education

Published on April 27, 2014

Author: cisspeanad

Source: slideshare.net

Prinsip Kedua: Kawalan Demokratik Anggota

Pengenalan

Sketsa sebentar yaaa…….

(Edward Hymas, 1973) Greek iaitu “Demos” rakyat “Kratos” kekuasaan iaitu kekuasaan rakyat zaman empayar Yunani .  Kamus Dewan - demokrasi unit politik atau sosial yang pada dasarnya dikuasai oleh semua anggotanya dan keadaan sosial tanpa perbezaan kelas.  Perlembagaan Persekutuan pada tahun 1957 Sabah dan Sarawak pada tahun 1963. Demokrasi berparlimen & Raja Berperlembagaan Malaysia kerajaan demokrasi berparlimen dan raja berpelembagaan. (Edward Hymas, 1973) Greek iaitu “Demos” rakyat “Kratos” kekuasaan iaitu kekuasaan rakyat zaman empayar Yunani .  Kamus Dewan - demokrasi unit politik atau sosial yang pada dasarnya dikuasai oleh semua anggotanya dan keadaan sosial tanpa perbezaan kelas.  Perlembagaan Persekutuan pada tahun 1957 Sabah dan Sarawak pada tahun 1963. Demokrasi berparlimen & Raja Berperlembagaan Malaysia kerajaan demokrasi berparlimen dan raja berpelembagaan. APA ITU DEMOKRASI ?APA ITU DEMOKRASI ?

rakyat terlibat secaraterus dalam penentuan dasar-dasar awam negara. tidak diwakili oleh sesiapapun untuk menentukan dasar kerajaan. menentukan dasar kerajaan. tidak mempunyai sebarang parti yang mewakili rakyat berpeluang melibatkan diri dalam pembentukan sebarang dasar. Tiadapilihanraya terdapat duabadan -perhimpunan - majlis rakyat terlibat secaraterus dalam penentuan dasar-dasar awam negara. tidak diwakili oleh sesiapapun untuk menentukan dasar kerajaan. menentukan dasar kerajaan. tidak mempunyai sebarang parti yang mewakili rakyat berpeluang melibatkan diri dalam pembentukan sebarang dasar. Tiadapilihanraya terdapat duabadan -perhimpunan - majlis Secaraperwakilan dasar-dasar kerajaan dibuat oleh orang atau organisasi- organisasi yang dipilih oleh rakyat Terdapat pelbagai parti. 3 badan atau tiga institusi iaitu -kehakiman -legislatif -eksekutif Secaraperwakilan dasar-dasar kerajaan dibuat oleh orang atau organisasi- organisasi yang dipilih oleh rakyat Terdapat pelbagai parti. 3 badan atau tiga institusi iaitu -kehakiman -legislatif -eksekutif LANGSUNG TAK LANGSUNG

Apakah yang dimaksudkan dengan demokrasi yang wujud dalam koperasi dan bagaimanakah ia diamalkan? Apakah yang dimaksudkan dengan demokrasi yang wujud dalam koperasi dan bagaimanakah ia diamalkan?

sebuah persatuan manusia yang bergabung secara sukarela di bawah satu organisasi keanggotaan sukarela dan dikawal secara demokrasi memenuhi keperluan dan aspirasi bersama organisasi yang dikawal oleh anggotanya sendiri penglibatan aktif Amalan demokrasi - satu bentuk kepimpinan yang terletak di tangan anggota dan di kawal oleh anggota. penglibatan aktif di kalangan anggota - membentuk dasar dan membuat keputusan.

Koperasi organisasi demokratik yang dikawal oleh anggotanya mengambil bahagian secara aktif di dalam usaha menentukan dasar dan membuat keputusan.  Lelaki dan wanita yang berkhidmat sebagai wakil yang dipilih bertanggung jawab kepada semua anggota.  anggota mempunyai hak mengundi yang sama (iaitu satu ahli satu undi)  Kuasa muktamad terletak pada anggota kerana kuasa tertinggi di dalam struktur organisasi koperasi adalah berada ditangan anggota dalam mesyuarat agung. Koperasi organisasi demokratik yang dikawal oleh anggotanya mengambil bahagian secara aktif di dalam usaha menentukan dasar dan membuat keputusan.  Lelaki dan wanita yang berkhidmat sebagai wakil yang dipilih bertanggung jawab kepada semua anggota.  anggota mempunyai hak mengundi yang sama (iaitu satu ahli satu undi)  Kuasa muktamad terletak pada anggota kerana kuasa tertinggi di dalam struktur organisasi koperasi adalah berada ditangan anggota dalam mesyuarat agung. KAWALAN DEMOKRATIK ANGGOTA KAWALAN DEMOKRATIK ANGGOTA

“Tertakluk kepada peruntukan-peruntukan Akta ini, peraturan-peraturan dan undang-undang kecil, kuasa tertinggi bagi sesuatu koperasi berdaftar hendaklah terletak pada mesyuarat agung anggota-anggotanya, yang padanya tiap-tiap anggota, sama ada dia sendiri atau melalui perwakilan atau, dalam hal koperasi menengah atau atasan, melalui proksi, mempunyai hak untuk hadir dan mengundi”. “Tertakluk kepada peruntukan-peruntukan Akta ini, peraturan-peraturan dan undang-undang kecil, kuasa tertinggi bagi sesuatu koperasi berdaftar hendaklah terletak pada mesyuarat agung anggota-anggotanya, yang padanya tiap-tiap anggota, sama ada dia sendiri atau melalui perwakilan atau, dalam hal koperasi menengah atau atasan, melalui proksi, mempunyai hak untuk hadir dan mengundi”. SEKSYEN 36 AKTA KOPERASI 1993 SEKSYEN 36 AKTA KOPERASI 1993

 Anggota adalah kuasa yang tertinggi di dalam struktur organisasi koperasi  Anggota perlu tahu menentukan sendiri tentang apa yang perlu dilakukan oleh koperasi bagi memajukan kepentingan ekonomi mereka  Berkerajaan sendiri dalam koperasi - anggota terlibat membuat keputusan melalui pengundian di mesyuarat agung atau bagi koperasi besar melalui pemilihan wakil-wakil yang mengundi bagi pihak anggota  Anggota adalah kuasa yang tertinggi di dalam struktur organisasi koperasi  Anggota perlu tahu menentukan sendiri tentang apa yang perlu dilakukan oleh koperasi bagi memajukan kepentingan ekonomi mereka  Berkerajaan sendiri dalam koperasi - anggota terlibat membuat keputusan melalui pengundian di mesyuarat agung atau bagi koperasi besar melalui pemilihan wakil-wakil yang mengundi bagi pihak anggota

Anggota-anggota bergabung sebagai manusia yang memiliki keperluan yang seragam dan bukannya sebagai pemegang saham ( pelabur) Semua anggota memiliki peluang yang sama pemilik dan pelanggan hak yang sama untuk mengambil bahagian dan mengawal Merupakan sumber yang perlu digembeling untuk menjadikan koperasi berorientasikan anggota.  Cara terbaik bagi pengekalan hak yang sama bagi semua anggota ialah dengan memberikan satu undi bagi setiap anggota Anggota-anggota bergabung sebagai manusia yang memiliki keperluan yang seragam dan bukannya sebagai pemegang saham ( pelabur) Semua anggota memiliki peluang yang sama pemilik dan pelanggan hak yang sama untuk mengambil bahagian dan mengawal Merupakan sumber yang perlu digembeling untuk menjadikan koperasi berorientasikan anggota.  Cara terbaik bagi pengekalan hak yang sama bagi semua anggota ialah dengan memberikan satu undi bagi setiap anggota Satu Anggota Satu Undi Satu Anggota Satu Undi

 Perlu ada kumpulan yang kecil untuk mengendalikan pentadbiran dan pengurusan sesebuah koperasi  Komponen di dalam koperasi terdiri daripada 4 iaitu : i) Keanggotaan keseluruhannya ii) Anggota Lembaga (yang dilantik) iii) Jawatankuasa Audit ( yang dilantik) iv) Pihak pengurusan  Perlu ada kumpulan yang kecil untuk mengendalikan pentadbiran dan pengurusan sesebuah koperasi  Komponen di dalam koperasi terdiri daripada 4 iaitu : i) Keanggotaan keseluruhannya ii) Anggota Lembaga (yang dilantik) iii) Jawatankuasa Audit ( yang dilantik) iv) Pihak pengurusan

MESYUARAT AGUNG ANGGOTA JAWATANKUASA AUDIT DALAMAN (DILANTIK OLEH ALK) ANGGOTA LEMBAGA KOPERASI (DILANTIK OLEH MA ) PENGURUS (DILANTIK OLEH ALK) SUMBER MANUSIA PEMASARANKEWANGAN STRUKTUR ORGANISASI KOPERASI

MESYUARA T AGUNG PERMULAA N • Diadakan oleh bakal anggota sesebuah koperasi yang ingin ditubuhkan dan mesyuarat tersebut. • Bakal membincangkan beberapa perkara termasuklah mendapatkan persetujuan untuk permohonan pendaftaran, menerima UUK dan memilih anggota Lembaga. seksyen 38 Akta Koperasi 1993

MESYUARAT AGUNG PERWAKILAN • Diadakan oleh koperasi yang mempunyai kawasan operasi meliputi satu negeri atau lebih atau di seluruh negara. • Kuorum atau kehadiran bagi mesyuarat ini terdiri daripada para perwakilan yang mewakili sesuatu kawasan atau wilayah seperti yang ditentukan oleh Undang – Undang Kecil (UUK) seksyen 37, Akta Koperasi 1993

• Perlu diadakan terlebih dahulu sebelum mesyuarat agung perwakilan, kerana agenda penting mesyuarat ini adalah untuk memilih para perwakilan yang bakal mewakili kawasan atau wilayah berkenaan dalam mesyuarat agung perwakilan yang akan menyusul kemudian

TUGASAHLI LEMBAGA KOPERASI TANGGUNGJAWAB STATUTORI • Lembaga mewakili koperasi di hadapan pihak berkuasa awam dengan mewakili koperasi dalam semua urus niaga dan transaksi dengan orang ketiga. • berkuasa untuk memula atau membela guaman atau tindakan undang – undang yang dibawa atas nama koperasi dan pada umumnya hendaklah mengarah, mengurus dan mengawasi urusan atau aktiviti kumpulan wang dan harta koperasi tersebut. TANGGUNGJAWAB FIdUSIARI • Merujuk kepada tanggungjawab yang diamanahkan oleh anggota kepada wakil yang dipilih melalui mesyuarat agung tahunan (MAT) untuk mentadbir koperasi. • Lembaga perlu amanah dalam menjalankan tugas dan tidak menyalahgunakan kuasa

KOPERASI BELA RAKYAT ( KOBERA )

PENGENALAN

Tujuan dan matlamat

PEMBIAYAAN

Fungsi penubuhan

Bantuan latihan di sediakan oleh MKM Di kategorikan – prymari co-operative Di peringkat nasional – secondary co- operative

Aktiviti

Punca kegagalan

Langkah penambahbaikkan

pengenalan

Konsep : bekerjasama untuk manfaat anggota khususnya dan ummah amnya, melalui semangat tolong-menolong atas dasar al-bir dan al-taqwa (al-ta'awun) dan mengajak umat Islam mengumpul harta dengan cara menabung secara istiqamah dan dengan hasil tabungan tersebut KBI dapat mengerakkan aktiviti muamalat Islam (memerangi riba) dan memperkasa ekonomi ummah.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Prinsip Utama

Prinsip 2 : Kawalan Demokratik Anggota. kuasa muktamad di tangan anggota; konsep Satu Anggota Satu Undi ...
Read more

PRINSIP PRINSIP KOPERASI | Aya Wan Idris - Academia.edu

Keanggotaan Terbuka & Sukarela 2. Kawalan Demokratik Anggota ... 6 KAWALAN DEMOKRATIK ANGGOTA Koperasi ... yang lain Prinsip ...
Read more

PENGENALAN KOPAI BERHAD

koperasi bergerak berlandaskan kepada 7 prinsip : 1. ... 2. kawalan demokratik oleh anggota. 3. penglibatan ekonomi anggota. 4. autonomi dan kebebasan. 5.
Read more

PANDANGAN MENGENAI GERAKAN KOPERASI MALAYSIA: Prinsip Koperasi

... memberi faedah kepada anggota. Prinsip ... Kawalan dan Pengurusan Secara Demokratik. ... 2. Pulangan kepada anggota sepatutnya diasaskan ...
Read more

Prinsip-prinsip Koperasi | Koperasi UTM Berhad

2. Kawalan secara demokrasi oleh anggota. ... secara demokratik. 3. Penglibatan anggota ... kawalan demokrasi masih di tangan anggota di ...
Read more

pengenalan kepada koperasi - Scribd - Read Unlimited Books

2)Kawalan demokratik anggota ... • Prinsip pengundian adalah satu anggota satu undi tanpa mengira jumlah saham yang dimiliki anggota. 3) ...
Read more

Koperasi 2014 | Mohamad Suandi Mortadza - Academia.edu

... dan Terbuka 2) Kawalan Demokratik Anggota 3) ... prinsip, falsafah dan nilai koperasi? 2) ... tidak amanah anggota atau pihak ...
Read more