Prezentiranje proizvoda i kreiranje zelje za proizvodom kod kupca

50 %
50 %
Information about Prezentiranje proizvoda i kreiranje zelje za proizvodom kod kupca
Education

Published on April 7, 2014

Author: miokos

Source: slideshare.net

Description

Kako prezentirati proizvod kupcima u prodajnom razgovoru?

Osnove prodaje www.poslovnaznanja.com Trener: Miodrag Kostić www.miodragkostic.com Prezentiranje proizvoda i kreiranje ţelje za proizvodom kod kupca?

Osnove prodaje www.poslovnaznanja.com 4 koraka 1. Attention (Pažnja) Otvaranje kanala komunikacije 2. Interest (Interesovanje) Otkrivanje ţelja i potreba 3. Desire (Želja) Povezivanje potreba sa proizvodom 4. Action ( Akcija ) Poziv na akciju Osnovni koraci u prodajnoj komunikaciji?

Osnove prodaje www.poslovnaznanja.com D - ( Desire ) pobudi ţelju ( Ž ) Osnovni koraci u prodajnoj komunikaciji?

Osnove prodaje www.poslovnaznanja.com Želja – (povezivanje sa ţeljom ili potrebom) •Da li ste im prezentovali baš ono što ih interesuje? •Da li ste pokazali prednosti (features tell, benefits sell)? •Kako ćete povezati njihove ţelje sa prednostima proizvoda? Pritisnite emocionalne okidače! ŢELJA

Osnove prodaje www.poslovnaznanja.com ??? Šta je vaš proizvod? Opišite nam šta to vi prodajete? “Kvalitetan odnos između ljudi je baš kao ajkula, mora stalno da se kreće napred ili umire!” -- Woody Allen

Osnove prodaje www.poslovnaznanja.com Šta su osobine, prednosti, koristi? • OSOBINE (features) Vidljive fizičke osobine usluge • PREDNOSTI (advantages) Šta osobina čini, šta kupac dobija osobinom • KORISTI (benefits) Krajnja vrednost koju pruţa kupcu FEATURES tell BENEFITS sell

Osnove prodaje www.poslovnaznanja.com FEATURES TELL – BENEFITS SELL! KO JE KUPAC DIJAMANTSKOG NAKITA?

Osnove prodaje www.poslovnaznanja.com VEŢBA • Opišite vaš proizvod? Osobine Koje su fizičke osobine vašeg proizvoda? Prednosti Šta te osobine čine vašem kupcu (šta mu donose)? Koristi Koje krajnje koristi on dobija vašim proizvodom?

Osnove prodaje www.poslovnaznanja.com Kako pokazati koristi proizvoda? Pokaži, reci, pitaj (show, tell,ask - questions) 1.Pokaži (pokaţi mu činjenice i osobine) 2.Reci (reci mu koristi koje će imati od tih osobina) 3.Pitaj (pitaj ga da ti kaţe šta mu znače te koristi)

Osnove prodaje www.poslovnaznanja.com Šta stvarno prodajete? “Kada sam večerala sa gospodinom Vajldom osećala sam kao da je on najpametniji čovek u Engleskoj. Kada sam večerala sa gospodinom Dizraelijem osećala sam kao da sam ja najpametnija ţena u Engleskoj.” Sara Bernar

Osnove prodaje www.poslovnaznanja.com Kako prezentirati proizvod? • Kako započeti prezentaciju i upravljati emocijama prisutnih? • Kako koristiti emocije prisutnih i kako kontrolisati tremu? • Kako odrţavati kontakt očima i kontrolisati stav tela tokom prezentacije?

Osnove prodaje www.poslovnaznanja.com Hvala na pažnji … ;) www.poslovnaznanja.com

Add a comment

Related presentations

Related pages

Prezentacije i prezentiranje - Documents

Neke opće smjernice za izradu ... Prezentiranje proizvoda i kreiranje zelje za proizvodom kod ... Financijski ti Objavljivanje i Prezentiranje ...
Read more

Prezentacije i prezentiranje - Education

Neke opće smjernice za izradu prezentacija, ... Prezentiranje (i) ... Prezentiranje proizvoda i kreiranje zelje za proizvodom kod kupca
Read more

VEZA » 2014 » April

Prezentiranje proizvoda i kreiranje zelje za proizvodom kod kupca. ... i pokretanje kupca na ... kako-kupci-donose-odluku-o-kupovini-proizvoda/
Read more

VEZA » Miodrag Kostic

... mogućih opcija za kupca ... - Kreiranje odgovarajuće kulture podrške kod ... paznje kupca. Prezentiranje proizvoda i kreiranje zelje za ...
Read more

B2C (BUSINESS-TO-CONSUMER) MODEL ELEKTRONSKE TRGOVINE ...

... proizvoda na različitim ... za određenim proizvodom ili uslugom i informisanje kupca o ... cijene od kupca do kupca već je cijena ista za ...
Read more

Promocija - .:: Josip Požega Page ::. | materijali ...

informiranje – kreiranje spoznaje o postojanju proizvoda; ... kupca vodi preko četiri ... proizvoda, razina potražnje za proizvodom te životni ...
Read more

Edukacija - Hotelska prodaja

... zapravo podrazumeva kreiranje proizvoda na osnovu ... S obzirom da je marketing zadužen za kreiranje proizvoda, ... Kod formiranja cena proizvoda, ...
Read more

Promocija kao instrument marketing miksa - Seminarski ...

Promocija je proces komuniciranja između preduzeća i kupca ... za komuniciranje.Kada dolazi do promena kod ... na prezentiranje proizvoda ...
Read more