Prezentare Speranta

50 %
50 %
Information about Prezentare Speranta
Education

Published on March 18, 2009

Author: Koroli

Source: slideshare.net

Description

Prezentarea grupului de initiativa Speranta la exercitiul de simulare a alegerilor la Scoala profesionala nr. 3 din orasul Soroca. 18 martie 2009.

Multă adrenalină-n sînge Energie pentru a învinge Noi “SPERAN ŢA ” ne numim Cu to ţii prieteni vrem să fim!!!

Membrii echip ei „ SPERANŢA ” : Andries Nelea Bădarău Dina Barbaroş Radu Bucicovscaia Cristina Chiricova Olga Ciumac Ghenadie Cuşnir Igor Muntean Carolina Robei Stela Ţ î mbalistru Alina

Andries Nelea

Bădarău Dina

Barbaroş Radu

Bucicovscaia Cristina

Chiricova Olga

Ciumac Ghenadie

Cuşnir Igor

Muntean Carolina

Robei Stela

Ţ î mbalistru Alina

Orasul Soroca este considerat un ora ş al tinerilor - Dar le este comod tinerilor s ă tr ă iasca î n acest ora ş ? - Care sunt ocupa ţ iile tinerilor soroceni? - Ce interese au ei, ce probleme î i preocup ă ? Cum se distreaz ă tinerii la Soroca î n timpul liber?

- Dar le este comod tinerilor s ă tr ă iasca î n acest ora ş ?

- Care sunt ocupa ţ iile tinerilor soroceni?

- Ce interese au ei, ce probleme î i preocup ă ?

Cum se distreaz ă tinerii la Soroca î n timpul liber?

Aceste î ntrebari preocup ă echipa noastra, care insufl ă tinerilor SPERANT A !

SCOPUL nostru este de a ajuta tinerii s ă se afirme in societate conform capacit ăţ ilor ş i intereselor, de a le crea condi ţ ii tinerilor pentru a- ş i dezvolta talentele, a organiza util si s ă n ă tos timpul liber ş i energia.

Ce putem face noi pentru ca tinerii din Soroca s ă tr ă iasca mai bine, mai vesel, mai interesant?

 

Î n primul r î nd, ne propunem s ă cream un Centru pentru Tineri, care va fi amplasat î n cl ă direa fostului cinematograf “DACIA”, care azi se afl ă in stare de distrugere.

În cadrul Centrului pentru Tineri vor activa mai multe secţii şi departamente conform intereselor şi preferinţelor tinerilor:

vor activa mai multe secţii şi departamente conform intereselor şi preferinţelor tinerilor:

Centrul pentru Tineri va con ţ ine urmatoarele sec ţ ii: Sec ţ ie informa ţ ional ă : - Aici tinerii vor studia tehnica de calcul, vor petrece instruiri si traininguri, vor ob ţ ine informa ţ ii din diverse surse ş i consulta ţ ii ale speciali ş tilor.

Sec ţ ie informa ţ ional ă :

- Aici tinerii vor studia tehnica de calcul, vor petrece instruiri si traininguri, vor ob ţ ine informa ţ ii din diverse surse ş i consulta ţ ii ale speciali ş tilor.

Sec ţ ia de distractii: - aici va fi organizat ă o discotec ă , se vor desfa ş ura serate tematice, concursuri.

- aici va fi organizat ă o discotec ă , se vor desfa ş ura serate tematice, concursuri.

Sala de sport cu bazin Aici tinerii i ş i vor dezvolta capacit ăţ ile sportive, i ş i vor fortifica s ă n ă tatea ş i preg ă tirea fizic ă .

Aici tinerii i ş i vor dezvolta capacit ăţ ile sportive, i ş i vor fortifica s ă n ă tatea ş i preg ă tirea fizic ă .

Sec ţ ia de pregatire profesional ă Aici tinerii vor putea ob ţ ine o profesie î n cadrul cursurilor profesionale organizate, vor putea ridica nivelul calific ă rii profesionale, ob ţ ine consulta ţ ii specializate privind angajarea î n c î mpul muncii, ini ţ ierii propriei afaceri.

Aici tinerii vor putea ob ţ ine o profesie î n cadrul cursurilor profesionale organizate, vor putea ridica nivelul calific ă rii profesionale, ob ţ ine consulta ţ ii specializate privind angajarea î n c î mpul muncii, ini ţ ierii propriei afaceri.

Sec ţ ia pentru dezvoltarea capacit ăţ ilor intelectuale - La dispozitia tinerilor va fi pus ă o bibliotec ă bogat ă ; - Va fi deschis Clubul de dezbateri intelectuale; - Se vor organiza competi ţ ii intelectuale; - Î ntilniri cu personalit ăţ i marcante.

- La dispozitia tinerilor va fi pus ă o bibliotec ă bogat ă ;

- Va fi deschis Clubul de dezbateri intelectuale;

- Se vor organiza competi ţ ii intelectuale;

- Î ntilniri cu personalit ăţ i marcante.

Cercuri pe interese: Cercul de dans, Cercul vocal – instrumental, Cercul tinerilor poe ţ i.

Cercul de dans,

Cercul vocal – instrumental,

Cercul tinerilor poe ţ i.

Pentru realizarea scopului propus: Vom atrage c ît mai mul ţ i sus ţ in ă tori, inclusiv finan ţ atori: Prim ă ria ora ş ului, Ministerul Educa ţ iei, Institu ţiile de inv ăţă m î nt, Institu ţ iile culturale, Vom apela la fonduri si funda ţ ii na ţ ionale ş i interna ţ ionale de sus ţ inere a ini ţ iativelor de tineret.

Vom atrage c ît mai mul ţ i sus ţ in ă tori, inclusiv finan ţ atori:

Prim ă ria ora ş ului,

Ministerul Educa ţ iei,

Institu ţiile de inv ăţă m î nt,

Institu ţ iile culturale,

Vom apela la fonduri si funda ţ ii na ţ ionale ş i interna ţ ionale de sus ţ inere a ini ţ iativelor de tineret.

Dac ă v ă dori ţ i cu adev ă rat s ă ave ţ i un local al vostru, al tinerilor, unde s ă v ă sim ţ i ţ i bine, ca acasa , sau poate ş i mai bine, s ă ave ţ i posibilitatea de a v ă realiza talentele ş i interesele, s ă v ă distra ţ i cu prietenii ş i s ă v ă forma ţ i un corp frumos fizic si s ă n ă tos, urma ţ i-ne î n ini ţ iativa noastr ă , alege ţ i “SPERAN Ţ A” – speran ţ a î n via ţ a mai bun ă , mai interesant ă , mai frumoas ă , demn ă de tinere ţ ea noastr ă !

Dac ă v ă dori ţ i cu adev ă rat s ă ave ţ i un local al vostru, al tinerilor, unde s ă v ă sim ţ i ţ i bine, ca acasa , sau poate ş i mai bine, s ă ave ţ i posibilitatea de a v ă realiza talentele ş i interesele, s ă v ă distra ţ i cu prietenii ş i s ă v ă forma ţ i un corp frumos fizic si s ă n ă tos, urma ţ i-ne î n ini ţ iativa noastr ă , alege ţ i “SPERAN Ţ A” – speran ţ a î n via ţ a mai bun ă , mai interesant ă , mai frumoas ă , demn ă de tinere ţ ea noastr ă !

Cu respect, pentru dumneavoastra, echipa “SPERAN Ţ A”

Alegerea apar ţ ine dumneavoastra! Va mul ţ umim!

Add a comment

Related presentations

Related pages

Pliant prezentare « Biserica Creştină Baptistă Speranţa

Pliant prezentare. Puteti descarca pliantul de prezentare al Bisericii accesand link-ul urmator: descarca pliant. Home; ... Biserica Baptista Speranta.
Read more

Prezentare Misiunea Speranta - YouTube

O prezentare a Misiunii Speranta in Romania ... This feature is not available right now. Please try again later.
Read more

Prezentare Misiunea Speranta 2014 - YouTube

Florin Pop - Misiune Africa - Limba romana nu este prea grea nici macar pentru africani! - Duration: 2:26. foculsfant 30,864 views
Read more

Prezentare Speranta TV 2010 on Vimeo

Speranta TV: www.sperantatv.ro Radio Vocea sperantei: www.rvs.ro
Read more

Pensiunea Speranta: Prezentare - Cazare, pensiune, odihna ...

functioneaza din anul 2004 fiind clasificata 3***, conform normelor Ministerului Constructiilor si Turismului si a Autoritatii Nationale pentru Turism.
Read more

SperantaTV - de-de.facebook.com

O prezentare utila si sugestiva! ... ASOCIATIA "CENTRULUI MEDIA SPERANTA"- Sediul social: str. Erou Iancu Nicolae nr. 38-38 A, Voluntari, jud.
Read more

Prezentare Speranta - HubSlide

Transcripts - Prezentare Speranta. 1. Multă adrenalină-n sînge Energie pentru a învinge Noi “SPERAN ŢA ” ne numim Cu to ţii prieteni vrem să fim!!!
Read more

Pensiunea Speranta: Bine ati venit - Cazare, pensiune ...

In SPERANTA ca informatiile pe care vi le oferim va vor ... Prezentare Locatie Facilitati Galerie foto Oferta Noastra Rezervari Contact ...
Read more

Prezentare Speranta Vietii - Popular Christian Videos

Higher Law, Higher LoveWhat choice of conscience faces you today? read more
Read more

Biserica Speranţa Linz - de-de.facebook.com

Urmărește o prezentare a lucrării Teen Chalange România prezentata de oaspeții ... Urmărește în direct pe www.speranta.at slujba din Biserica ...
Read more