Prezentare ghiduri si studii comparative anc conferinta final imipqnet finala

50 %
50 %
Information about Prezentare ghiduri si studii comparative anc conferinta final imipqnet...
Education

Published on February 27, 2014

Author: imipqnet

Source: slideshare.net

Proiectul strategic Rețeaua Autorităților Competente pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NET România) ID 53132 Prezentare generală a ghidurilor de certificare și recunoaștere pentru 30 de profesii și a celor 7 studii comparative elaborate în raport cu situația din alte state membre ale Uniunii Europene Autoritatea Națională pentru Calificări – ANC Partener 1 Conferința Finală București, 27 februarie 2014 1

Misiunile Autorității Naționale pentru Calificări (ANC) conform Legii Educaţiei nr.1/2011 2

ANC – Partener 1 în proiectul IMI PQ NET ANC a fost implicat în etapa de dezvoltare a ideii de proiect, de identificare a nevoilor grupului ţintă, elaborării planului de implementare şi definirii pachetului financiar al proiectului. Participă la activitățile de management, SA1.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.3. 3

ANC – Partener 1 în proiectul IMI PQ NET 4

ANC – Partener 1 în proiectul IMI PQ NET 5

ANC – Partener 1 în proiectul IMI PQ NET 6

ANC – Partener 1 în proiectul IMI PQ NET 7

Experți metodologici externi ai ANC în cadrul proiectului Cei 9 ETS ai ANC - în funcţie de domeniile de interes propuse în proiect: -Agricultură și medicină veterinară – Alexandrina Sîrbu -Economic – financiar – Irina Dumitriu -Educație și administrație – Nicolae Ionescu -General – Geanina Cucu-Ciuhan și Paula Posea -Interne și justiție – Ionel Popa -Sănătate – Camelia Szuhanek -Transporturi – Liviu Sevastian Bocîi și Carmen Debeleac 8

Ghidurile pentru certificarea competentelor şi recunoaşterea calificărilor pentru profesii •30 de ghiduri de certificare și recunoaștere pentru tot atâtea profesii pentru a veni în sprijinul autorităților competente din România în eforturile de standardizare a proceselor de certificare și recunoaștere a profesiei/iilor reglementate pe care le gestionează, prin informarea lor cu privire la practicile AC omologe din alte state membre (SM) ale UE : Austria, Cehia, Danemarca, Germania, Italia, Marea Britanie, Olanda şi Spania 9

Ghidurile pentru certificarea competentelor şi recunoaşterea calificărilor pentru profesii Ghidurile sunt rezultatul unei activităţi de cercetare a bibliografiei de specialitate privind profesiile în cauză din fiecare stat membru al Uniunii Europene, precum şi a informaţiilor existente şi accesibile în statisticile din sistemul IMI, activitate desfășurată de fiecare dintre autorii ghidurilor. De asemenea, s-au avut în vedere studiile comparative la nivelul Uniunii Europene, elaborate pentru domeniul abordat în fiecare ghid și, mai ales, ultimele publicaţii ale asociatiilor profesionale relevante la nivel european. 10

Ghidurile pentru certificarea competentelor şi recunoaşterea calificărilor pentru profesii Ghidurile vor fi publicate pentru informarea tuturor persoanelor care au dobândit în România calificările necesare şi titlurile profesionale analizate în fiecare ghid în parte şi doresc să exercite activităţi din domeniul serviciilor respective într-unul din statele membre ale UE prezentate în ghiduri. Ghidurile au fost realizate pe baza materialului „Termeni de referinţă standard orientativi pentru procedurile de validare şi certificare a competenţelor şi procesele de recunoaştere a calificărilor”. 11

Structura generală a ghidurilor pentru certificarea competentelor şi recunoaşterea calificărilor pentru profesii • • • • • • • Introducere Situaţia reglementării profesiei în România şi în alte state membre ale Uniunii Europene Procedurile de validare/certificare a competenţelor aplicate de Autorităţile Competente din ţările în care profesia este reglementată Procesele de recunoaştere a calificărilor dobândite în alte state membre ale Uniunii Europene (inclusiv informaţii SOLVIT) Exercitarea profesiei în Uniunea Europeană Concluzii Bibliografie 12

Ghiduri pentru domeniul Agricultură și Medicină Veterinară Autor ghiduri: Alexandrina Sîrbu Profesia Autoritatea Competentă sprijinită Medic Veterinar Colegiul Medicilor Veterinari din România Tehnician veterinar Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Asistent veterinar Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Brutar-cofetar-patiser Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 13

Ghiduri pentru domeniul Economic-Financiar Autor ghiduri: Irina Dumitriu Profesia Autoritatea Competentă sprijinită Profesii reglementate din domeniul Contabilităţii Corpul Experților Contabili şi Contabililor Autorizați din România Consultant fiscal Camera Consultanților Fiscali din România Auditor financiar Camera Auditorilor Financiari din România Agenţi și brokeri de asigurări Institutul de Management in Asigurări 14

Ghiduri pentru domeniul Educaţie și administraţie Autor ghid: Paula Posea Profesia Profesia de cadru didactic în învăţământul preuniversitar Autoritatea Competentă sprijinită Ministerul Educației Naționale şi instituții subordonate acestuia 15

Ghiduri pentru domeniul General Autor ghiduri: Geanina Cucu-Ciuhan Profesia Autoritatea Competentă sprijinită Arhitect Ordinul Arhitecților din România Urbanist Registrul Urbaniștilor din România Asistent social Colegiul Național al Asistenților Sociali din România 16

Ghiduri pentru domeniul General Autor ghiduri: Nicolae Ionescu Profesia Autoritatea Competentă sprijinită Expert care Certifică, din punct de vedere Tehnic, calitatea lucrărilor de Amenajare a Pădurilor (CTAP) Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice Profesiile din domeniul electric Autoritatea Națională pentru Reglementare în Domeniul Energiei ANRE Profesiile din domeniul sudării și al instalaţiilor sub presiune Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalațiilor de Ridicat - ISCIR 17

Ghiduri pentru domeniul General Autor ghiduri: Paula Posea Profesia Ghid de turism Autoritatea Competentă sprijinită Autoritatea Națională pentru Turism Profesii din sectorul turism, Asociația Națională a Salvatorilor agreement și sport – salvator Montani din România (ANSMR) montan, monitor de schi, snowboard și sporturi de alunecare pe zăpadă 18

Ghiduri pentru domeniul Interne-Justiţie Autor ghiduri: Ionel Popa Profesia Autoritatea Competentă sprijinită Mediator Consiliul de Mediere Arhivist Arhivele Naționale (AN) Consilier în proprietate industrială Camera Națională a Consilierilor în Proprietate Industrială din România (CNCPIR) Oficiul de stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) 19

Ghiduri pentru domeniul Sănătate Autor ghiduri: Camelia Szuhanek Profesia Autoritatea Competentă sprijinită Asistent medical Ordinul Asistenților Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR) + Ministerul Sănătăţii (MS) Medic dentist Colegiul Medicilor Dentişti din România (CMDR) + MS Medic Colegiul Medicilor din România + MS Tehnician dentar Ministerul Sãnãtãții şi Ordinul Tehnicienilor Dentari din România (OTDR) + MS 20

Ghiduri pentru domeniul Transporturi Autor ghiduri: Liviu Sevastian Bocîi Profesia Autoritatea Competentă sprijinită Mecanic de locomotivă Centrul Național de Calificare și Instruire Feroviară (CENAFER) Controlor de trafic aerian dirijare Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) Motorist și marinar Autoritatea Navală Română (ANR) Ofiţer mecanic Autoritatea Navală Română (ANR) 21

Ghiduri pentru domeniul Transporturi Autor ghiduri: Carmen Debeleac Profesia Autoritatea Competentă sprijinită Inspector ITP Registrul Auto Român Instructor de conducere auto/Profesor de legislaţie rutieră Autoritatea Rutieră Română 22

Ghiduri pentru certificarea competentelor şi recunoaşterea calificărilor pentru profesii La începutul lunii august 2013 au fost transmise ghidurile pentru certificarea competențelor și recunoașterea calificărilor pentru profesii către Autoritățile Competente sprijinite, însoțite de o adresă oficială pentru observații specifice pe conținutul ghidurilor. Astfel: 10 ghiduri finale aprobate în scris de către reprezentanții AC-urilor 16 ghiduri aprobate prin acord tacit 4 ghiduri au primit observații/comentarii, în acest caz autorii ghidurilor au ținut cont de acestea și au colaborat cu AC-urile competente cu privire la conținutul final al ghidurilor respective 23

ANC – Partener 1 în proiectul IMI PQ NET 24

7 studii de analiză comparativă privind procesele de certificare a competențelor și de recunoaștere a calificărilor în alte SM ale UE Țările care au făcut obiectul celor 7 studii și experții metodologici care au realizat aceste produse ale proiectului: - Marea Britanie – Carmen Debeleac - Olanda – Irina Dumitriu - Italia – Nicolae Ionescu - Spania – Liviu Sevastian Bocîi - Danemarca – Paula Posea - Germania – Alexandrina Sîrbu - Cehia – Ionel Popa (Portugalia) Vizitele de studii: Marea Britanie 14 –19.11. 2011 Olanda 5 – 10.11.2012 Italia 19 – 24.11.2012 Spania 21 – 26.01.2013 Danemarca 27.05 – 1.06.2013 Germania 17 – 22.06.2013 Portugalia 17 – 22.02.2014 25

7 studii de analiză comparativă privind procesele de certificare a competențelor și de recunoaștere a calificărilor in Marea Britanie, Olanda, Italia, Spania, Danemarca, Germania și Cehia • Studiile constituie rezultate ale proiectului „Reţeaua Autorităţilor Competente pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NET România)” • Pentru realizarea studiilor comparative, experţii metodologici externi ai ANC: - au cercetat sursele de informaţii de la nivel naţional (ale ţării analizate şi ale României) şi la nivel comunitar (studii comparative realizate la nivelul Uniunii Europene) - au participat la vizite de studiu în mai multe State Membre (SM) ale UE, în cadrul cărora au avut posibilitatea de a-şi completa munca de documentare prin schimbul de experienţă cu reprezentanţi ai Autorităţilor Competente pe diverse profesii reglementate in ţările respective. 26

7 studii de analiză comparativă privind procesele de certificare a competențelor și de recunoaștere a calificărilor in Marea Britanie, Olanda, Italia, Spania, Danemarca, Germania și Cehia Scopul final al studiilor comparative și al vizitelor de studii: -crearea unor canale de comunicare şi consultare reciprocă atât intre membrii reţelei nationale, cât şi intre aceştia şi omologii lor din SM ale UE vizitate; - dezvoltarea şi implementarea unor termeni de referinţă comuni privind standardele de certificare a competenţelor şi de recunoaştere a calificărilor profesionale (prin preluarea şi adaptarea exemplelor de bune practici cunoscute şi mai bine inţelese cu ocazia vizitelor de studiu); - consolidarea capacităţii membrilor reţelei IMI PQ NET România de a se implica in schimbul de informaţii intermediate de platforma IMI. 27

Structura generală a studiilor de analiză comparativă Introducere I.Procesul de certificare a competenţelor in.................. 1.1. Sistemul de invatamant si diplomele/certificatele dobandite in cadrul acestuia 1.2. Educatia adultilor (educatia generala/pe competente cheie si formarea profesionala continua) 1.3. Evaluarea si certificarea competentelor profesionale dobandite in contexte informale si non-formale 1.4. Cadrul National al Calificarilor vs. Cadrul European al Calificarilor – inclusiv sistemul de dezvoltare a calificarilor (SO, SPP, profile ocupationale, dosare de calificari, dupa caz) 28

Structura generală a studiilor de analiză comparativă II. Procesul de recunoastere a calificărilor profesionale in................. 2.1. Cadrul legal si institutional al recunoasterii calificarilor dobandite in alte SM ale UE, SEE si Confederatia Helvetica; 2.2. Profesiile reglementate si autoritatile competente; 2.3. Statisticile IMI PQ pe profesiile reglementate inregistrate in sistem din tara .............................comparativ cu aceleasi din Romania. III. Concluzii 29

Studiul de analiză comparativă privind procesele de certificare a competențelor și de recunoaștere a calificărilor in Marea Britanie - Prezentarea sistemului de învățământ și educația adulților din Anglia, Scoția, Țara Galilor și Irlanda de Nord în paralel cu sistemul de învățământ și educația adulților din România; - Evaluarea și certificarea competențelor profesionale dobândite în contexte informale și non-formale; - Cadrele Calificărilor din țările Regatului Unit al Marii Britanii în raport cu Cadrul European al Calificărilor; - Cadrul legal și instituțional privind recunoașterea calificărilor profesionale în Marea Britanie; - Lista profesiilor reglementate și autoritățile competente din Marea Britanie; - Statisticile IMI PQ pe profesiile reglementate inregistrate in sistem de Marea Britanie comparativ cu cele inregistrate de Romania. 30

Studiul de analiză comparativă a avut la bază și vizita de studii organizată de MEN în perioada 14–19 noiembrie 2011, la Londra şi Manchester, vizită care a însemnat și prezentarea unor exemple de bune practici in ceea ce priveşte utilizarea Sistemului IMI în Regatul Unit. În cadrul vizitei a avut loc întâlniri de lucru cu reprezentanţi ai: - Coordonatorului naţional IMI din Regatul Unit, - Consiliului pentru Profesiile din Sănătate, - Autoritatea Competentă pentru medicii dentişti, - Autoritatea Naţională pentru Calificări din Marea Britanie, - Consiliul General al Medicilor, - Departamentul pentru sănătate, - Autoritatea Competentă pentru cadrele didactice preuniversitare, - Consiliul pentru asistenţi medicali şi moaşe, - Autoritatea Competentă pentru farmacişti. 31

Studiul de analiză comparativă privind procesele de certificare a competențelor și de recunoaștere a calificărilor in Olanda - Cadrul National al Calificarilor din Olanda, referentiat la CEC/EQF, include toate nivelurile de calificari și toate tipurile de calificări acordate atât de sectorul public, cât și de cel privat. - Olanda a dezvoltat un sistem unic de educatie si formare profesionala, cu o singura structura de calificari bazate pe competente, elaborate prin consultarea continua intre reprezentantii pietei muncii si cei ai insitutiilor educationale. - Sistemul de invatamant olandez, precum si sistemul functional al recunoasterii calificarilor dobandite in strainatate, fac din Olanda o tara atractiva atat pentru cei ce doresc sa dobandeasca o calificare profesionala in strainatate, precum si pentru cei ce intentioneaza sa practice o profesie pe piata muncii olandeze. 32

Studiul de analiză comparativă a avut la bază și vizita de studii organizată de MEN, în perioada 5-10 noiembrie 2012, în Regatul Olandei (Amsterdam şi Haga), vizită de studiu care a marcat culegerea a numeroase informați cu privire la sistemul de învățământ din Regatul Olandei, revizuirea directivei 36/2005, recunoașterea calificărilor profesionale și schimbul de bune practici cu privire la implementarea sistemului IMI. Au avut loc întâlniri de lucru cu reprezentanţii: -Coordonatorului naţional IMI din Regatul Olandei, - Ministerului Educaţiei, Culturii și Științelor, - Autorităţii olandeze responsabile cu evaluarea diplomelor universitare obţinute în strainătate (NUFFIC), - Autorităţii olandeze responsabile cu evaluarea diplomelor obţinute în învăţământul vocaţional (S-BB), - Registrului olandez pentru medici și asistenți medicali (BIGRegister) - Autorității care asigură Helpdesk-ul IMI (Logius). 33

Studiul de analiză comparativă privind procesele de certificare a competențelor și de recunoaștere a calificărilor in Italia - Italia a realizat raportul de referențiere a CNC la Cadrul European al Calificărilor. - Există numerose diferențe între sistemul de calificări și de învățământ din România și cel din Italia, pornind de la reglementările raportate la nivel național, în România, față de cele la nivel regional, în Italia. - Ministerul Justiției din Italia gestionează o paletă foarte largă și eterogenă de profesii, spre deosebire de România, unde există autorități competente care gestionează profesiile din anumite domenii. - Profesiile obținute în România și care sunt cele mai solicitate spre a fi recunoscute în Italia țin de domeniul esteticii și al îngrijirii corporale sau de domeniul asistenței sociale. 34

Studiul de analiză comparativă a avut la bază și vizita de studii organizată de MEN, în perioada 19 – 24 noiembrie 2012, în Italia, unde au avut loc întâlniri cu Coordonatorului naţional IMI din Italia şi cu reprezentanții autorităţilor competente din domeniul sănătăţii, sportului, turismului, muncii, educației, justiției și economiei. Au avut loc întâlniri sectoriale cu următoarele organizații din partea delegației daneze : - Coordonatorul Național IMI din Italia, - Ministerul Economiei, - Ministerul Educației, Universităților și Cercetării, - Institutul pentru Dezvoltarea Formării Profesionale a Lucrătorilor ISFOL, - Ministerul Afacerilor Regionale, Sportului și Turismului, - Ministerul Justiției, - Ministerul Muncii și Politicilor Sociale, - Ministerul Sănătății. 35

Studiul de analiză comparativă privind procesele de certificare a competențelor și de recunoaștere a calificărilor in Spania - Studiul comparativ Spania - România se bazează pe documentarea realizată în anul 2012 de către experţii metodologici externi ai ANC, şi pe experiența unei vizite de studiu la Madrid, Spania, în perioada 21.01.2013 – 26.01.2013. - Spania şi România se află în plin proces de dezvoltare şi implementare a unui CNC centrat pe învăţarea pe tot parcursul vieţii şi bazat pe rezultatele învăţării; - Spania, în comparaţie cu România, se remarcă prin participarea mult mai prezentă şi mai activă a partenerilor sociali spanioli în procesul de proiectare a calificărilor profesionale, în identificarea nevoilor de calificare şi a unor noi calificări profesionale şi în gestionarea resurselor pentru formarea profesională a salariaţilor - Colaborarea pe platforma IMI dintre Autoritățile Competente ale celor două țări este foarte bună, ceea ce a condus la plasarea țărilor noastre între primii 6 utilizatori ai IMI. 36

Studiul de analiză comparativă privind procesele de certificare a competențelor și de recunoaștere a calificărilor in Danemarca - Spre deosebire de România, care a adoptat în noiembrie 2013 Cadrul Naţional al Calificărilor raportat la Cadrul European al Calificărilor, în Danemarca a fost creat acest cadru care funcţionează de la sfârşitul anului 2010. -Danemarca nu utilizează sistemul IMI frecvent, dar la nivel naţional solicitările de recunoaştere a calificărilor şi a diplomelor din alte state membre ale Uniunii Europene sunt soluţionate rapid prin intermediul coordonatorului naţional IMI şi al centrului SOLVIT. -În Danemarca este reglementată evaluarea,certificarea, validarea şi recunoaşterea competenţelor dobândite în context non-formal şi informal, spre deosebire de România, acest proces nu se desfăşoară în centre autorizate de evaluare a competenţelor, ci în colegiile profesionale şi centrele de formare acreditate de Ministerul copiilor şi educaţiei. 37

Studiul de analiză comparativă a avut la bază și vizita de studii organizată de Ministerul Educației Naționale în parteneriat cu Autoritatea Națională pentru Calificări și Institutul pentru Politici Sociale , în perioada 27 mai-01 iunie 2013, la Copenhaga. Au avut loc întâlniri sectoriale cu următoarele organizații din partea delegației daneze : - Coordonatorul Național IMI, - Agenția Daneză pentru Universități și Internaționalizare, - Ministerul Copiilor și al Educației, - Comitetul pentru Educație și Formare, - Centrul regional de Educație și formare, - Autoritatea Daneză pentru Mediu, - Academia Daneză pentru Asigurări, - Autoritatea Daneză de Supraveghere Financiară, - Reprezentanța SOLVIT, - Poliția Daneză. 38

Studiul de analiză comparativă privind procesele de certificare a competențelor și de recunoaștere a calificărilor in Germania Studiul prezintă sistemul de educație din Germania care depinde în cea mai mare măsură de legislația regională, ceea ce face ca acest sistem să fie diferit de la o regiune (land) la alta. Cu toate acestea, deciziile care se iau la nivel regional pornesc de la niste reglementări comune, coordonate, la nivel national, de către Ministerul Federal al Educatiei si Cercetarii. Educatia germana nu pune accentul pe transmiterea de cunostinte, ci pe dezvoltarea personalitatii elevului, iar aceasta idee de baza ce stă la originea sistemului educational german se manifesta in toate etapele scolare. Evaluarea şi certificarea competenţélor profesionale dobândite în context informal sau non-formal în Germania este reglementată pentru formarea profesională. Cadrul German al Calificărilor (CGC/CNC) cuprinde toate calificările din cadrul sistemului de învăţământ german pentru fiecare domeniu al educaţiei. 39

Studiul de analiză comparativă privind procesele de certificare a competențelor și de recunoaștere a calificărilor in Germania Studiul comparativ a avut la bază vizita de studii organizată în perioada 17-22 iunie 2013 la Köln, Bonn și Fulda. Vizita de studiu a constat în întâlniri sectoriale cu următoarele organizații din partea delegației germane: -Coordonatorul Național IMI, -Ministerul Federal pentru Economie și Tehnologie, -R+S Solutions Holding AG, -Institutul Federal pentru Educație și Formare Profesională, -Biroul Federal pentru Tehnologia Informatiei, -Ministerul pentru școli și educație profesională, -Camera de Meserii din Köln, -Camera de Industrie și Comerț din Köln. 40

Studiul de analiză comparativă privind procesele de certificare a competențelor și de recunoaștere a calificărilor in Cehia Dintre toate studiile comparative realizate în cadrul proiectului, acesta este singurul care nu porneste de la o vizita de studii organizata in cadrul proiectului. Motivele pentru care nu s-a facut suprapunerea celui de-al saptelea studiu comparativ peste o vizita de studiu in tara supusa analizei sunt diverse, important este ca din paleta de tari studiate a ramas si o tara din fostul spatiu comunist care ne apropie intr-o oarecare masura ca abordare a sistemului de educatie si calificari. În Cehia, exista un cadru national al calificarilor pe 8 niveluri al carui proces de referentiere la EQF a fost finalizat. Pentru calificarile de invatamant superior situatia se prezinta in acelasi mod ca in Romania. Celelalte calificari obtinute in Cehia sunt structurate pe nivelurile 1-4, nivelul 5 lipsind din programele de educatie ale ministerului educatiei. Ca și in Romania, profesiile reglementate se recunosc numai de catre autoritatile competente care gestioneaza acele profesii. 41

Asigurarea sustenabilității rezultatelor proiectului Actualizarea cu sprijinul și/sau la inițiativa reprezentanților Autorităților Competente implicate a ghidurilor de certificare și recunoaștere pentru profesii 42

VĂ MULȚUMESC FRUMOS! Lucia Mariana MIRA Autoritatea Națională pentru Calificări Piața Valter Mărăcineanu, nr.1-3, intrarea B, etajul 2, camera 167, sector 1, București telefon 021.313.00.50/interior 9014 www.anc.edu.ro office@anc.edu.ro lucia.mira@anc.edu.ro 43

Add a comment

Related presentations

Related pages

Prezentare ghiduri si studii comparative anc conferinta ...

Share Prezentare ghiduri si studii comparative anc ... Prezentare ghiduri si studii comparative anc conferinta ... anc conferinta final imipqnet finala.
Read more

Prezentare Final - Documents

Prezentare Final. by andrei. on Aug 17, 2015. Report Category: Documents. Download: 0 Comment: 0. 217. views. Comments. Description. prezentare. ...
Read more

Institutul pentru Politici Sociale

Ghiduri Certificare si Recunoastere Profesii IMOPQNET; Studii comparative IMIPQNET; ... Conferinta finala a proiectului „Centrele de Incluziune Sociala ...
Read more

Ordonanta de urgenta 111 din 14 decembrie 2011 privind ...

... si de catre Conferinta Europeana a ... studii tehnice si ... ghiduri comparative privind tarifele si conditiile de ...
Read more

ROPHIDAS

Conferinta Internationala de Studii ... In Baia Mare, Conferinta Internationala de studii Interculturale si ... Prezentare de produse ...
Read more

GHID de BUNE PRACTICI Proprietate Intelectuala - scribd.com

PROPRIETATEA. INTELECTUALĂ ÎN ROMÂNIA GHID DE BUNE PRACTICI . Material realizat în cadrul etapei a III-a a proiectului RECPIN „Reţea Naţională de ...
Read more

ma afaceri romania

... potrivit formulei finale a Legii ... un participant consecvent la Expozitia si Conferinta Internationala ... sfaturi practice si studii de ...
Read more

LUCRARE DE DIZERTATIE MANAGEMENTUL SERVICIILOR DE SANATATE ...

... tuturor actiunilor pana la realizarea telurilor finale. ... O prezentare succinta si onesta a concurentei propriei firme ... cat si studii academice. ...
Read more