Prezentacja Scsi Regionalny Konwent SpołEczeńStwa Informacyjnego 25 06 2008

50 %
50 %
Information about Prezentacja Scsi Regionalny Konwent SpołEczeńStwa Informacyjnego 25 06 2008

Published on July 10, 2008

Author: martin.zawisza

Source: slideshare.net

Regionalny Konwent Społeczeństwa Informacyjnego – odsłona trzecia Zakopane, 25 czerwca 2008 r.

Na naszych oczach dokonuje się historyczna zmiana naszego stylu życia, sposobu, w jaki uczymy się, porozumiewamy, pracujemy i prowadzimy interesy. Nie możemy pozostać bierni wobec niej, lecz powinniśmy sami kształtować naszą przyszłość. Postęp technologiczny stworzył erę informacyjną, a zbudowanie społeczeństwa informacyjnego jest naszym zadaniem. Kofi Annan, Sekretarz Generalny ONZ z okazji Światowego Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego Genewa, 10 grudnia 2003 r.

Add a comment

Related pages

Prezentacja "Województwo Podkarpackie 27 października ...

DEPARTAMENT SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I INFORMATYKI Gdańsk, 18.06 ... 2008 r. Konwent Powiatów ... Społeczeństwa Informacyjnego ...
Read more

Prezentacja "Projekt jest współfinansowany ze środków ...

... 5.06.2008. Cel tworzenia ... Dariusz Bogucki Dyrektor Departament Społeczeństwa Informacyjnego MNiI dariusz ... poziom powiatów Konwent Starostów i ...
Read more

Biuletyn Informacji Publicznej Śląskie Centrum ...

Biuletyn Informacji Publicznej Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Katowice ... SCSI-DA.720.3.2014 ... 2014-06-09 14:51:47:
Read more

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 - 2013

regionalny program operacyjny rpo fundusze strukturalne warmia mazury europejski fundusz rozwoju regionalnego efrr erdf polityka rozwoju fundusze unijne
Read more

spoleczenstwo zdjecia - dzezkazgan ::: Wspomnienia z ...

Gdyby ktoś spytał, czy żyjemy w epoce społeczeństwa informacyjnego ... Regionalny Konwent Społeczeństwa ... Prezentacja Buddyjskiego ...
Read more