Prezentacja o rekrutacji

0 %
100 %
Information about Prezentacja o rekrutacji
Entertainment

Published on March 18, 2008

Author: Roxie

Source: authorstream.com

Slide1:  Program praktyk zagranicznych!!! Droga Koleżanko, Drogi Kolego!!! Od 10 lutego 2008 roku na naszej stronie internetowej umieściliśmy aplikację, która jest zarazem pierwszym etapem rekrutacji do programu praktyk zagranicznych. Jeśli wszystko pójdzie pomyślnie, już pod koniec marca dostaniesz kluczyki uruchamiające samochód, dzięki któremu w krótkiej perspektywie znajdziesz się w wymarzonym miejscu na ziemi! Nie musisz martwić się o komfort podróży. Samochód ma markę słynną w około 100 krajach i terytoriach całego świata, blisko 60 letnie doświadczenie w organizowaniu studenckich praktyk zawodowych!!! Slide2:  Wymagania podstawowe, które muszą zostać spełnione: student (ka) ma ukończony minimum II rok studiów lub maksymalnie rok przed rozpoczęciem praktyki zakończył(a) studia bardzo dobra znajomość języka angielskiego student (ka) będzie w stanie wyjechać na praktykę trwającą od 8-72 tygodni najpóźniej do końca czerwca 2008 roku w portfelu posiadasz 250 zł*- praktyka rozwojowa i edukacyjna lub 500 zł* - praktyka menedżerska i techniczna Podstawą pozostałych wytycznych dotyczących Twojej wiedzy, umiejętności i doświadczenia jest rodzaj praktyki na, którą chcesz wyjechać. Kolejne slajdy pomogą Ci zidentyfikować odpowiedni dla Ciebie rodzaj praktyki  Praktyko – wóz nie ruszy jednak bez paliwa! Co nim jest? *Opłaty za praktyki pobierane są w formie darowizny na rzecz organizacji AIESEC Slide3:  Kluczyk do praktyko-wozu rozwojowego (DT) Praktyki rozwojowe dają najczęściej możliwość pracy w organizacjach typu non-profit. Będziesz miał(a) szansę przyczynić się do rozwoju lokalnych społeczności, bądź do rozwiązania problemów i niwelowania wpływu zjawisk, które stanowią podstawę działalności tego rodzaju organizacji. Mamy tutaj na myśli np. walkę z szerzącym się rasizmem i nietolerancją, pracę w ośrodkach pomocy społecznej, czy ośrodkach powołanych do walki z uzależnieniami. Najczęściej spotykane zadania w trakcie praktyki: Tworzenie, prowadzenie i udział w programach rozwoju społeczności lokalnej – zwalczanie biedy, przemocy, walka z uzależnieniami, Prowadzenie warsztatów kulturowych i językowych dla dzieci z biednych rodzin Warunki pracy: Praktykant najczęściej ma zapewnione miejsce zamieszkania i wyżywienie lub niewielką pensję pozwalającą na znalezienie zakwaterowania. Bardzo często praktykanci mieszkają w ośrodku, w którym pracują. Tylko od początku października zeszłego roku w systemie pojawiło się ponad 400 praktyk tego typu. Krajami, do których bardzo często dociera praktyko-wóz rozwojowy są m.in.: Indie, Togo, Chiny, Kamerun, Kenia, Brazylia, Indonezja, Egipt, Turcja Na kolejnej stronie prezentujemy opis praktyki rozwojowej zupełnie przypadkowo wybranej z systemu aiesec.net, do którego uzyskasz dostęp po pomyślnym przejściu rekrutacji do programu praktyk zagranicznych  1 Slide5:  Kluczyk do praktyko-wozu rozwojowego (DT) Jeśli jesteś zainteresowana(y) tego typu praktyką spójrz czy spełniasz poniższe kryteria dodatkowe i poczytaj jakie umiejętności spotęgują Twoje szanse na szybki wyjazd. Dodatkowe obowiązkowe wymagania Doświadczenie wynikające z aktywności bezpośrednio związanych z tematyką praktyk rozwojowych, np. pracą w opiece społecznej, socjologią, psychologią, doradztwem, przeprowadzaniem szkoleń, zarządzaniem wydarzeniami Doświadczenie nie związane z kluczowym tematem praktyki, nabyte podczas programów Work&Travel, obowiązkowych praktyk uczelnianych, prac wakacyjnych, Doświadczenie wynikające z działalności w organizacjach studenckich, organizacjach rządowych i pozarządowych, lub wolontariatu Twoje szanse spotęguje: umiejętność prezentowania umiejętność zarządzania projektem i zespołem znajomość podstawowego oprogramowania komputerowego wiedza i/lub doświadczenie w zakresie marketingu i sprzedaży Musisz posiadać przynajmniej jeden z wymienionych po prawej stronie rodzajów doświadczenia : Slide6:  Kluczyk do praktyko-wozu edukacyjnego (ET) 2 Praktyki edukacyjne pozwalają osobie wyjeżdżającej spędzić większość czasu pracując w obszarach związanych z edukacją. Obszary te mogą dotyczyć m.in. nauczania języka obcego w szkołach lub ośrodkach szkoleniowych, nauczania innych przedmiotów w języku obcym, doradztwa zawodowego, bądź działań promujących wszelkiego rodzaju inicjatywy kręgu akademickiego. Najczęściej spotykane zadania w trakcie praktyki: Prowadzenie konwersacji lub całego programu lekcji w szkołach językowych i powszechnych, Prowadzenie szkoleń językowych dla pracowników firm. Warunki pracy: Praktykant ma zapewnioną pełną pensję, tzn. w takiej wysokości, aby mógł się utrzymać, wynająć mieszkanie lub pokój oraz pokryć inne wydatki (wyżywienie, dojazd do pracy, etc.). Obecnie w systemie znajduje się ponad 200 praktyk tego rodzaju. Liczba ta z dnia na dzień znacznie się powiększa. Wśród najczęściej wybieranych przez studentów (tzw. Exchange Participatns) destynacji znalazły się takie kraje, jak: Kolumbia, Hong Kong, Indie, Indonezja, Rosja, Wietnam, Chiny, Czechy Na kolejnej stronie prezentujemy opis praktyki edukacyjnej zupełnie przypadkowo wybranej z systemu myaiesec.net, do którego uzyskasz dostęp po pomyślnym przejściu rekrutacji do programu praktyk zagranicznych  Slide8:  Kluczyk do praktyko-wozu edukacyjnego (ET) Jeśli jesteś zainteresowana(y) tego typu praktyką spójrz czy spełniasz poniższe kryteria dodatkowe i poczytaj jakie umiejętności spotęgują Twoje szanse na szybki wyjazd. Dodatkowe obowiązkowe wymagania Doświadczenie wynikające z aktywności bezpośrednio związanych z tematyką praktyk edukacyjnych, tj. nauczaniem języków, edukacją międzynarodową, międzykulturową, nauczaniem początkowym, prowadzeniem szkoleń itp. Doświadczenie nie związane z kluczowym tematem praktyki, nabyte podczas programów Work&Travel, obowiązkowych praktyk uczelnianych, prac wakacyjnych, Doświadczenie wynikające z działalności w organizacjach studenckich, organizacjach rządowych i pozarządowych, lub wolontariatu Twoje szanse spotęguje: podstawowe umiejętności z zakresu obsługi oprogramowania komputerowego umiejętność przewodzenia wiedza z zakresu nauk społecznych umiejętność prezentowania umiejętność zarządzania zespołem Musisz posiadać przynajmniej jeden z wymienionych po prawej stronie rodzajów doświadczenia : Slide9:  Kluczyk do praktyko-wozu technicznego (TT) 3 Praktyki techniczne oferują pracę głównie w sektorze informatycznym. Obszary, w których praktykant ma szansę rozwijać swoje umiejętności to głównie projektowanie i udoskonalanie stron internetowych, programowanie, projektowanie i analizowanie systemów, zarządzanie sieciami, bazami danych itp. Warunki pracy: Praktykant ma zapewnioną pełną pensję, tzn. w takiej wysokości, aby mógł się utrzymać, wynająć mieszkanie lub pokój oraz pokryć inne wydatki (wyżywienie, dojazd do pracy, etc.). W większości przypadków w firmie zatrudnionych jest kilku praktykantów. Zapotrzebowanie na tego typu praktykantów jest bardzo duże. Gdy przejdziesz pomyślnie proces rekrutacji będziesz mogła/mógł wybrać i aplikować na jedną z ponad 300 obecnych aktualnie w systemie wysokiej jakości praktyk z całego świata. Krajami, do których bardzo często dociera praktyko-wóz techniczny są m.in.: Indie, Niemcy, Chiny i wiele innych Na kolejnej stronie prezentujemy opis praktyki edukacyjnej zupełnie przypadkowo wybranej z systemu myaiesec.net, do którego uzyskasz dostęp po pomyślnym przejściu rekrutacji do programu praktyk zagranicznych  Slide11:  Kluczyk do praktyko-wozu technicznego (TT) Jeśli jesteś zainteresowana(y) tego typu praktyką spójrz czy spełniasz poniższe kryteria dodatkowe i poczytaj jakie umiejętności spotęgują Twoje szanse na szybki wyjazd. Dodatkowe obowiązkowe wymagania Musisz posiadać przynajmniej jeden z wymienionych po prawej stronie rodzajów doświadczenia : Doświadczenie wynikające z aktywności bezpośrednio związanych z tematyką praktyk technicznych, tj. budowaniem i zarządzaniem bazami danych, tworzeniem i udoskonalaniem stron internetowych, programowaniem, testowaniem oprogramowania itp. Doświadczenie nie związane z kluczowym tematem praktyki, nabyte podczas programów Work&Travel, obowiązkowych praktyk uczelnianych, prac wakacyjnych, Doświadczenie wynikające z działalności w organizacjach studenckich, organizacjach rządowych i pozarządowych, lub wolontariatu Twoje szanse spotęguje: znajomość najbardziej popularnych języków programowania np.. SQL, HTML, XML, PHP, C, C++, Java, Javascript, umiejętność użytkowania popularnych programów graficznych (Corel, Photoshop, Flash umiejętności zarządzania bazami danych (MySQL, Oracle) umiejętność zarządzania projektami, prezentowania, zarządzania zespołem Slide12:  4 Praktyki menedżerskie przeprowadzane są w małych i średnich firmach jak i w wielkich, międzynarodowych korporacjach. Obejmują praktyki z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi, rachunkowości, ekonomii, administracji, marketingu, biznesu międzynarodowego, finansów. Najczęściej spotykane zadania w trakcie praktyki: Przygotowanie analizy rynku, opracowanie ofert, prowadzenie kontaktów biznesowych, negocjacje, Poznawanie produktów firmy, jej kultury organizacyjnej, a po zakończeniu praktyki zakładanie przedstawicielstwa zagranicznej firmy w Polsce, Przygotowanie i prowadzenie kampanii marketingowych Warunki pracy: Warunki pracy: Praktykant ma zapewnioną pełną pensję, tzn. w takiej wysokości, aby mógł się utrzymać, wynająć mieszkanie lub pokój oraz pokryć inne wydatki (wyżywienie, dojazd do pracy, etc.). Najwięcej praktyk typu menedżerskiego organizowanych jest w następujących krajach: Indie, Niemcy, Turcja, Chiny, USA, Japonia, Rosja, Słowacja, Rumunia Na kolejnej stronie prezentujemy opis praktyki edukacyjnej zupełnie przypadkowo wybranej z systemu myaiesec.net, do którego uzyskasz dostęp po pomyślnym przejściu rekrutacji do programu praktyk zagranicznych  Kluczyk do praktyko-wozu menedżerskiego (MT) Slide14:  Kluczyk do praktyko-wozu menedżerskiego (MT) Jeśli jesteś zainteresowana(y) tego typu praktyką spójrz czy spełniasz poniższe kryteria dodatkowe i poczytaj jakie umiejętności spotęgują Twoje szanse na szybki wyjazd. Dodatkowe obowiązkowe wymagania Musisz posiadać przynajmniej jeden z wymienionych po prawej stronie rodzajów doświadczenia kategorii 1 i 2, bądź 2 z kategorii 3! Kategoria 1: Doświadczenie wynikające z aktywności bezpośrednio związanych z tematyką praktyk menedżerskich, tj. marketing, finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi, rachunkowość, administracja, biznes międzynarodowy Kategoria 2: Doświadczenie nie związane z kluczowym tematem praktyki, nabyte podczas programów Work&Travel, obowiązkowych praktyk uczelnianych, prac wakacyjnych, Kategoria 3: Doświadczenie wynikające z działalności w organizacjach studenckich, organizacjach rządowych i pozarządowych, lub wolontariatu Twoje szanse spotęguje: wiedza praktyczna i/lub teoretyczna z zakresu sprzedaży i marketingu umiejętność zarządzania zespołem, prezentowania, przewodzenia dodatkową wartością będzie znajomość m.in. HTML, Microsoft Access, Sap, Photoshop Slide15:  Droga Koleżanko i Kolego, Jeśli stwierdziłaś(łeś), że dysponujesz odpowiednim paliwem nie wahaj się powalczyć o kluczyki, które uruchomią jedyny, wybrany przez Ciebie praktyko-wóz!!! Spójrz i już dziś zapisz w swoim kalendarzu daty poszczególnych etapów rekrutacji do programu praktyk zagranicznych  Slide16:  Ważne dla Ciebie daty: Etap I – aplikacja 13 marca godzina 20:00 – ostateczny termin nadsyłania aplikacji 14 marca w godzinach wieczornych – powiadomimy Cię za pomocą smsa czy przeszłaś (przeszedłeś) do kolejnego etapu rekrutacji oraz ustalimy z Tobą dokładną godzinę i poinformujemy Cię o miejscu jego przeprowadzenia Etap II – ćwiczenia grupowe 15, 16 marca – ćwiczenia grupowe 16 marca – powiadomimy Cię o wynikach ćwiczeń i ewentualnie przypomnimy Ci o dokładnej godzinie testów językowych Etap III – testy językowe 18 marca – test z języka angielskiego 19 marca – testy z pozostałych języków 25 marca – powiadomimy Cię o wynikach testów językowych. Jeśli pomyślnie zdasz język angielski (lub inny dowolnie wybrany język) na oceną A zaprosimy Cię do kolejnego etapu. Ważne!!! Do etapu rozmów kwalifikacyjnych zostaniesz zaproszony automatycznie po pomyślnym przejściu ćwiczeń grupowych jeśli spełniasz wymienione na kolejnym slajdzie kryteria językowe!! Osobom aplikującym na praktyki menedżerskie zostanie przydzielony temat prezentacji związany bezpośrednio z dziedziną, z którą będzie związany wyjazd zagraniczny, czyli np. z marketingiem. Etap IV – rozmowa kwalifikacyjna 26 – 28 marca – rozmowy kwalifikacyjne 28 marca około godziny 16:00 – ogłoszenie wyników rekrutacji Sprawdź kryteria zwalniające z egzaminów językowych!!!  Program praktyk zagranicznych!!! Slide17:  Akceptacja certyfikatów językowych: Angielski Przynajmniej Cambridge FCE na najwyższą ocenę (A) przynajmniej Cambridge CAE przynajmniej na ocenę C przynajmniej przynajmniej City&Guilds ESOL+SESOL na poziomie B2 (Vantage) na najwyższą ocenę (FCP) przynajmniej LCCI (The London Chaber of Comerce & Industry) EFB Level 3 na najwyższą ocenę przynajmniej British Council Business English Certificate 2 (BEC 2) na ocenę najwyższą Niemiecki przynajmniej Goethe-Institut Zertefikat Deutsch für den Beruf (ZDfB) na najwyższą ocenę Włoski przynajmniej Universita per Stranieri di Perugia - CELI 3 na najwyższą ocenę Hiszpański przynajmniej Instituto Cervantes - Nivel Intermedio na najwyższą ocenę Francuski przynajmniej DELF I stopnia (A1, A2, A3, A4) – wydawany przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej Rosyjski Certyfikat z języka rosyjskiego z elementami biznesu wystawiany przez Instytut Puszkina na ocenę przynajmniej B W przypadku programu MT oprócz certyfikatu stwierdzającego znajomość języka obcego na poziomie B2 według Common EuropeanFramework (z wyjątkiem certyfikatu BEC 2) obowiązuje dodatkowy egzamin ustny sprawdzający znajomość języka biznesowego. Na program ET obowiązuje znajomość języka angielskiego na poziomie C1 (Effective Operational Proficiency) udowodniona zdanym egzaminem Cambridge CAE na ocenę B. Studenci filologii, którzy ukończyli 3 rok studiów (magisterskich lub licencjackich) oraz udokumentują ten fakt zaświadczeniem z uczelni, są zwolnieni ze zdawania testów językowych z języka, jaki studiują.  Program praktyk zagranicznych!!! Dla praktyk MT, DT i TT honorowane są certyfikaty językowe wystawione po styczniu 2000 roku stwierdzające znajomość języka obcego na poziomie B2 (Vantage) według Common European Framework. Dla poszczególnych języków są to certyfikaty: Slide18:  Czego możesz spodziewać się na teście, gdy nie posiadasz odpowiedniego certyfikatu językowego? Test językowy składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Część ustna powinna trwać około 15 minut i powinna być przygotowana tak, aby sprawdzić jak kandydat mówi i rozumie dany język. Egzaminy ustne powinny być podzielone według rodzaju praktyk organizowanych przez AIESEC: MT&TT – Management Traineeship and Technical Traineeship – tematy dotyczące zakresu ekonomii i kierunków pokrewnych, gospodarczych aspektów, sprawdzające słownictwo biznesowe i ekonomiczne ET – Education Traineeship – tematy dotyczące kultury, pedagogiki, wymagana duża poprawność gramatyczna DT – Development Traineeship – tematy ogólne dotyczące problemów globalnych, społecznych zagadnień Podczas całego egzaminu musi zostać sprawdzony: język mówiony, rozumienie języka mówionego, umiejętność czytania tekstu na różnych poziomach, a także pisania na różnych poziomach. UWAGA!!! Koniecznie przeczytaj informację na kolejnym slajdzie! Program praktyk zagranicznych!!! Slide19:  Przygotowanie to cykl szkoleń i seminariów uwrażliwiających na stosunki międzynarodowe, pokazujących, jak ważne jest zrozumienie międzykulturowe oraz jak bardzo różnią się od siebie kraje i kultury. Pozwala to na uniknięcie nieporozumień i niespodzianek związanych z długotrwałym pobytem w innej kulturze i realiach. Nasi praktykanci w czasie pobytu zagranicą są ambasadorami naszego kraju - celem przygotowania jest więc też przygotowanie ich do tego zadania. Pierwszym etapem przygotowania jest seminarium Outgoers Preparation Seminar (OPS). Jest to seminarium, na którym osoby ze sfery biznesu międzynarodowego przedstawiają specyfikę pracy w takim środowisku. Ponadto, byli praktykanci dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami zdobytymi podczas pobytu za granicą. Podczas seminarium można też porozmawiać ze studentami odbywającymi aktualnie praktyki w Polsce. Organizowane są nie tylko wykłady. Delegaci biorą udział w symulacjach i grach, mających na celu uwrażliwienie na problemy kulturowe. Slide20:  Pamiętaj !!! U nas nie będziesz pozostawiony samemu sobie. W trakcie wyjazdu będziesz pod opieką studentów z komitetu będącego gospodarzem praktyki. To Ci ludzie nie tylko pomogą Ci w znalezieniu mieszkania, ale także ubarwią Twój czas wolny, odpowiednio go organizując. To z nimi zwiedzisz niezwykłe zakątki miejsca, kraju, czy nawet kontynentu, na którego terenie się znajdziesz. Slide21:  Masz wszystko by tworzyć swój własny skarbiec niezwykłych doświadczeń!!! Czekamy właśnie na Twoją aplikację!!! Slide22:  W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszam na mój adres mailowy: MattWojtowicz@gmail.com Z przyjemnością odpowiem na każde Twoje pytanie, Pozdrawiam!! Mateusz Wójtowicz

Add a comment

Related presentations

Related pages

Prezentacja z pomysłami - metoda rekrutacji - forum ...

Temat: Prezentacja z pomysłami - metoda rekrutacji Witam serdecznie Pani Karolino, ja także proszę [ostatnimi czasy kandydatów na handlowców] o ...
Read more

prezentacja - rekrutacja.uksw.edu.pl | Biuro Rekrutacji UKSW

Informacje dla kandydatów na studia o zasadach rekrutacji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie”.
Read more

prezentacja zzl by Michalina Pilich on Prezi

prezentacja zzl. No description ... form rekrutacji. ... dba o srodowisko naturalne. Najdynamiczniej rozwijającą się obecnie firmą rekrutacji jest
Read more

Prezentacja programu PowerPoint - termedia.pl

O Firmie AGENCJA REKRUTACJI Od 2007 rekrutacja personelu medycznego dla placówek w Europie Zachodniej ... Prezentacja programu PowerPoint Author:
Read more

Rekrutacja | StartupForge@UW

Prezentacja o rekrutacji. Krótka prezentacja o procesie rekrutacji. Formularz zgłoszeniowy. Zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Strefa ...
Read more

I etap rekrutacji do klas pierwszych gimnazjów/oddziałów ...

I etap rekrutacji do klas pierwszych gimnazjów/oddziałów bezobwodowych ... Może ubiegać się o przyjęcie do gimnazjum każdy kandydat,
Read more

Prezentacja dla kandydata - YouTube

Reklama portalu www.RekrutacyjnaRewolucja.pl ... Skip navigation Upload
Read more

Nowe zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli,

Nowe zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół i placówek w świetle nowelizacji ustawy o systemie oświaty Seminarium szkolnego prawa
Read more