Prezentacja nikko 2014

50 %
50 %
Information about Prezentacja nikko 2014
Education

Published on March 13, 2014

Author: nikkobiernacka

Source: slideshare.net

Warsztaty Szkolenia Doradztwo inspiracyjne Sesje fotograficzne Lekcje fotografii PR dla NGO

Różne głosy kobiecości Warsztat to niezwykła okazja do przyjrzenia się swojej kobiecości i wyraże- nia jej w pełni. Poznasz miniaturowe kobiety zamieszkujące Twoje wnętrze, i zastanowisz się nad tym jak dać każdej z nich szansę na wypowiedz i zaistnienie w Twoim świecie. W pracy rozwojowej wykorzystamy fotogra- fię (portret, autoportret, karty wizerunkowe) i metodę komunikacji Porozu- mienie Bez Przemocy (NVC). Podczas warsztatu poznasz także zasady kom- pozycji obrazu fotograficznego, oraz dowiesz się jak pracować ze światłem i posługiwać się swoim aparatem cyfrowym w pracy portretowej. Dla kogo: Dla wszystkich kobiet, które chcą przyjrzeć się temu jakimi są kobietami oraz które interesują się fotografią i chciałby ją wykorzystać jako narzędzie samopoznania. O warsztacie – uczestniczka: Te warsztaty były przeżyciem! Dotykają tematu bliskiego każdej kobiecie i to bardzo celnie! Odkrywanie moich wewnętrznych miniaturowych ko- bietek, definiowanie ich potrzeb pomaga mi wejść w bardziej harmonijną relację z samą sobą - długa droga jeszcze przede mną, ale już wiem, że do poukładania! Sama atmosfera warsztatów, pełna ciepła, akceptacji i ta więź, jaka między nami, uczestniczkami powstała i pozostała. Niezwykłe!!! Agnieszka Jachimczyk

Nie jest różowo O złości i gniewie kobiet. Jak bezpiecznie wyrażać silne emocje, nie krzywdząc siebie i innych Podczas warsztatu dowiesz się jak pracować nad tym, by bezpiecznie wyrażać silne i trudne emocje, a także jak sobie z nimi radzić, nie krzywdząc siebie i innych. Nauczysz się rozpoznawać potrzeby, stojące za złością i gniewem, oraz to jak wyrażać je w odpowiednim czasie i starać się je zaspokoić. Dla kogo: Dla kobiet, które tłumią złość, wybuchają w złości i dla tych które chcą ją w pełni wyrazić, a także dowiedzieć się jaka jest geneza ich obecnego zachowania. W pracy rozwojowej wykorzystamy takie narzędzia, jak: kolaż, fotografie, literaturę, malarstwo oraz techniki pracy ze złością i gniewem. O warsztacie – uczestniczka: To warsztaty, które pozwalają zrozumieć pewne zachowania wydawałoby się niewytłumaczalne, pomagają odnaleźć się w „tym wszystkim” i uwierzyć, ze jest dobrze, a nawet bardzo dobrze! Ania Mogilnicka

Warsztatyfotograficzneilekcjefotografii Warsztaty fotograficzne Jeśli chcesz: — nauczyć się patrzeć na obrazy fotograficzne i czytać je, — nauczyć się komponować kadr według zasad klasycznej kompozycji i poza nimi, — nauczyć się obsługiwać aparat cyfrowy i analogowy, — nauczyć się obrabiać zdjęcia w Photoshopie, — pracować ze światłem, kolorem i ruchem, — zbudować swój własny aparat fotograficzny Moduł każdego warsztatu fotograficznego jest tworzony pod kątem indy- widualnych potrzeb uczestniczek i uczestników w zależności od stopnia zaawansowania wiedzy i umiejętności fotograficznych. Podczas warsztatu doświadczysz również, jak ważne są: wychodzenie poza schemat oraz estetyka błędu. Dla kogo: Dla osób lubiących fotografię, które chcą dokumentować co- dzienne życie a także wykorzystać aparat jako narzędzie samopoznania. — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Jeśli chcesz pracować indywidualnie, spacerować z aparatem oraz rozmawiać, zapraszam także na indywidualne LEKCJE FOTOGRAFII. — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

szkolenie Planowanie i zarządzanie czasem Jeśli: — Jesteś freelancerką/freelancerem, — Pracujesz w domu, — Prowadzisz firmę i sama/sam zarządzasz swoim czasem i czasem swojego zespołu. I ciągle nie wiesz, jak to się dzieje, że zamiast zajmować się sprawami ważnymi siedzisz nad pilnymi. Ten warsztat jest dla Ciebie, jeśli chcesz poznać swój styl pracy i jego planowanie, nowe narzędzia i techniki zarządzania czasem oraz sposoby na automotywację. Dowiesz się także, jak nie zapominać o planowaniu czasu na odpoczynek, spotkania z bliskimi, relaks albo po prostu pobycie ze sobą.

szkolenia Prezentacje i wystąpienia publiczne — Jak przygotować ciekawą prezentację i nie umrzeć od PowerPointa. Typy prezentacji. — Jak skutecznie i atrakcyjnie przemawiać. Występ przed publicznością. — Kontakt wzrokowy, głos, mowa ciała, czyli co mówi nasze ciało, a co chcielibyśmy, żeby mówiło. Naturalna gestykulacja i mowa ciała. — Stres — jak nauczyć się z nim żyć i dalej występować. — ABC wystąpień przed kamerą. Ubiór, głos, kontakt wzrokowy, rodzaje planów telewizyjnych. — ABC wypowiedzi dla mediów, czyli jak mówimy w radio, telewizji oraz dla prasy. — Najczęściej popełniane błędy w wystąpieniach publicznych. — Jak poradzić sobie z trudnym odbiorcą/odbiorczynią. Odpowiedzi na trudne pytania. O szkoleniu – z referencji: Osoby uczestnicące w szkoleniach i w doradztwie po szkoleniu podreślały rzetelność, komunikatywność oraz zrozumiały przekaz trenerki. Ze względu na profesjonalizm oraz wysokie oceny wyrażone w ankietach ewaluacyjnych po szkoleniu (średnia zadowolenia ze szkoleń to 95,6% natomiast z doradztwa 96,8%) szczerze polecam współpracę. Beata Harasimowicz, Regionalne Centrum NGO Kolping – Kraków

szkolenia Kontakty medialne i PR — Nawiązywanie i utrzymywanie skutecznej komunikacji z mediami, — Formy współpracy z mediami, czyli jak przygotować atrakcyjne materiały dla mediów, — ABC wypowiedzi dla mediów, czyli jak mówimy w radiu, telewizji oraz dla prasy, — Konferencje, śniadania prasowe, briefingi dla mediów — podstawy udanych spotkań medialnych, — Najczęściej popełniane błędy w kontaktach z dziennikarzami, — Czym są public relations i jaki jest ich wpływ na funkcjonowanie wewnątrz i na zewnątrz organizacji, — Narzędzia PR O szkoleniu – z referencji: Trenerka dała się poznać jako kompetentna, utrzymująca kontakt z grupą, potrafiąca w sposób jasny i ciekawy przekazać wiedzę i umiejętności z dziedziny PR. Jej praca została bardzo wysoko oceniona przez przedsta- wicieli i przedstawicielki organizacji pozarządowych biorących udział w szkoleniach. Polecam współpracę. Regina Bzowska, koordynatorka projektu Centrum Aktywności Lokalnej

sesjefotograficzne Sesje fotograficzne — portretowe — ich celem jest jak najwierniejsze oddanie ułamka osobowości i charakteru portretowanej osoby. Portrety naturalne, inscenizowane, szalone, zwariowane i całkiem poważne. W studiu, w domu i w plenerze. — pokaż mi swoją torebkę, a powiem Ci, kim jesteś — sesja portretowa, w trakcie której osobowość fotografowanej kobiety zostaje odczytana przez zawartość jej torebki. Z przymrużeniem oka — liczy się dobra zabawa. Cykl składa się z 3 fotografii i tekstu. — fototerapeutyczne — spotkania fotograficzne, w trakcie których pracujemy nad zmianą nastawienia do własnego wizerunku, oswojeniem sytuacji fotogra- ficznej, oraz wprowadzamy element zabawy z własnym wizerunkiem. — artmodowe — fotograficzna sesja inscenizowana, w której moda jest wyko- rzystana jako narzędzie przekazu istotnych treści społecznych, artystycznych, kulturalnych. Modelkami/modelami są osoby bezpośrednio zaangażowane w sesję. Sesja artmodowa może być oryginalnym narzędziem promocji wydarze- nia, które organizujecie. Każdej sesji towarzyszy tekst. — sesje wielopokoleniowe — rodzinny portret kilku pokoleń. Dla prababci, babci, mam i córek. Fotograficzny pomost międzypokoleniowy. — sesje portretowe dla firm i organizacji pozarządowych na stronę www Rekomendacja: Polecam autorkę portretów m.in: prof. Jerzego Woźniakowskiego, Wisławy Szymborskiej, Karla Dedeciusa oraz stypendystów programu Homines Urbani, które znajdują się w wydawnictwach Stowarzyszenia Willa Decjusza. Karl Dedecius, zachwycony jej fotografiami napisał w liście do Stowarzyszenia „Coż Wy w Krakowie w Willi macie za znakomitych fotografów”. Danuta Glondys, dyrektor Stowarszenia Willa Decjusza

Doradztwoinspiracyjne Doradztwo inspiracyjne dla kobiet Jeśli: — Jesteś kobietą, która szuka pasji w swoim życiu, — Twoja kobiecość jest dla Ciebie obszarem, w którym spierają się ze sobą różne głosy, — Chcesz podążać własną ścieżką twórczą, zawodową lub rozwojową albo ją zmienić, ale nie masz doprecyzowanych kierunków poszukiwań lub równo- cześnie pociągają Cię różne, — Chcesz spełniać swoje marzenia z odwagą i spontanicznie cieszyć się chwilą, — Chcesz wykrystalizować swoje pomysły i doprecyzować sposoby ich realizacji, — Chcesz opracować własny plan rozwoju, sposób planowania czasu, dzia- łań oraz przestrzeń odpoczynku. Zapraszam do rozmów osobistych lub przez Skype’a. Praca oparta jest na autorskiej metodzie wykorzystującej różne podejścia, techniki i metody. O doradztwie – uczestniczki: „parę słów, z pozoru luźna rozmowa, ale wiele mi dały. Masz dar. Potrafisz swoimi słowami dodać człowiekowi wiary w siebie i motywacji i zmienić perspektywę” — Ania „nawet nie wiesz, jak bardzo wpłynęłaś na moje spojrzenie na życie. Przy- czyniłaś się do tego, że zaczęłam bardziej słuchać siebie, swojej intuicji, swoich pragnień. Robiłaś to mimochodem” — Danuta „nasze rozmowy i rozważania były dla mnie bardzo ważne, otworzyły nowe spojrzenie na siebie, nową prawdę o sobie były zaczynem nowego zrozu- mienia” — Renata

PRdlaNGO PR dla NGO W zakresie tworzenia strategii promocji organizacji, strategii promocji projektu, wydarzenia. Kreacja kampanii i akcji o charaktere społecz- no-informacyjnym. Tworzenie harmonogramu działań, pisanie tekstów, tworzenie identyfikacji wizualnej. Doradztwo, szkolenia oraz konsultacje w oparciu o indywidualne potrzeby dla organizacji pozarządowych w całej Polsce. Rekomendacja: Mocno i z całkowitym przekonaniem rekomenduje współpracę. Kreacja naszej akcji społecznej „Bułka z pasją” zarówno pod kątem promocyj- nym, informacyjnym jak i wizualnym spełniła nasze oczekiwania. Dzia- łania dla Żywieckiej Fundacji Rozwoju, były sprawnie i satysfakcjonująco przeprowadzone, zarówno pod względem „szalonych” terminów (praca pod presją czasu) jak i wysokiej jakości kreatywności i profesjonalizmu. Z całego serca polecam współpracę! Z-ca Prezesa Zarządu Żywieckiej Fundacji Rozwoju Anna Jafernik

NIKKO BIERNACKA Inspiratorka, fotografka, trenerka. Pisze bloga. Kocha Bałtyk. Samodzielna fotografka, korzystająca z rzeczywistości po to, aby generować nowe światy. Publikuje w prasie (Wysokie Obcasy, Po- lityka). Trenerka i doradczyni która pomaga innym w odważnym stawaniu się sobą. Założyła Fundację Machina Fotografika, której misja brzmi: Wzmacniamy zmiany społeczne inspirując kobiety poprzez działania artystyczne i rozwojowe, by w pełni i na równych prawach uczestniczy- ły w rożnych sferach życia. Absolwentka kulturoznawstwa (UAM Poznań) oraz fotografii (Instytut Twórczej Fotografii w Opavie, Czechy). Ukończyła kurs trenerski organizowany przez Stowarzy- szenie Trenerów Organizacji Pozarządowych „STOP” oraz Szkołę Liderów Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności. Od kilku lat prowadzi warsztaty rozwojowo – fotograficzne, szkolenia i spotka- nia fototrapeutyczne a także portretuje kobiety. Z charakteru KOT. Ostatnio jej największą pasją jest realizacja projektu „440 km po zmianę”. Kontakt: tel: 515 068 873 machina.fotografika@gmail.com www.facebook.com/FundacjaMachinaFotografika www.machinafotografika.pl grafika: DoLasu | pracownia graficzna foto:PawełSuder Jest liderką społeczną, która z dużą wrażliwością dostrzega potrzeby osób, z którymi pracuje, bardzo dobrze je rozumie i potrafi znaleźć adekwatne sposoby odpowiedzi na nie. Ma odwagę, by zmieniać rzeczywistość. Jest otwarta i twórcza, posługuje się nieszablonowymi metodami pracy. Katarzyna Czayka - Chełmińska Dyrektorka Programu Liderzy PAFW

Add a comment

Related presentations

Related pages

Prezentacja zimowisko 2014 - Software - Docslide.pl

Share Prezentacja zimowisko 2014. ... Prezentacja nikko 2014 1. Warsztaty Szkolenia Doradztwo inspiracyjne Sesje fotograficzne Lekcje fotografii PR dla NGO ...
Read more

2014.10.19 Nikko Motorcycle Touring - YouTube

2014.10.19 Nikko Motorcycle Touring osugichan719. ... HENG LONG German Tiger I Presentation/prezentacja - Duration: 7:08. LEGOwski 22,930 views.
Read more

Prezentacja gry Alien Isolation - YouTube

Alien: Isolation to pierwszoosobowy survival horror, ... Prezentacja gry Alien Isolation ... Alien: Isolation; 2014;
Read more

Prezentacja nikko 2014 - Education

Prezentacja Ecommerce Trends 2014 Prezentacja Michała Leszczyńskiego przedstawiona podczas targów Ecommerce Trends 2014, które odbyły się w Warszawie ...
Read more

OKAYAMA, KURASHIKI and SETO-OHASHI BRIDGE

Hotel Nikko Kurashiki (H) Hotel Resol Kurashiki ... Prezentacja Londyn. Proposed Itinerary November ... Itinerary for Majapahit Empire Tour 4-9 August 2014.
Read more

How To Master The Art Of Selling Pdf - Free Ebooks Download

How to Master the Art of Selling from SmarterComics by Tom Hopkins ... Mar 18 2014 author of the best selling Master the Boards: ... prezentacja vol 1 pdf;
Read more

eJokes: Fun - Entertaining

Fun- Entertaining Things which Don't Involve TV + Music Stars!
Read more

Download - UpdateStar - UpdateStar.com

UpdateStar is compatible with Windows platforms. UpdateStar has been tested to meet all of the technical requirements to be compatible with Windows 10, 8.1 ...
Read more