Prezentacja nikko 2014

50 %
50 %
Information about Prezentacja nikko 2014
Education

Published on March 13, 2014

Author: nikkobiernacka

Source: slideshare.net

Warsztaty Szkolenia Doradztwo inspiracyjne Sesje fotograficzne Lekcje fotografii PR dla NGO

Różne głosy kobiecości Warsztat to niezwykła okazja do przyjrzenia się swojej kobiecości i wyraże- nia jej w pełni. Poznasz miniaturowe kobiety zamieszkujące Twoje wnętrze, i zastanowisz się nad tym jak dać każdej z nich szansę na wypowiedz i zaistnienie w Twoim świecie. W pracy rozwojowej wykorzystamy fotogra- fię (portret, autoportret, karty wizerunkowe) i metodę komunikacji Porozu- mienie Bez Przemocy (NVC). Podczas warsztatu poznasz także zasady kom- pozycji obrazu fotograficznego, oraz dowiesz się jak pracować ze światłem i posługiwać się swoim aparatem cyfrowym w pracy portretowej. Dla kogo: Dla wszystkich kobiet, które chcą przyjrzeć się temu jakimi są kobietami oraz które interesują się fotografią i chciałby ją wykorzystać jako narzędzie samopoznania. O warsztacie – uczestniczka: Te warsztaty były przeżyciem! Dotykają tematu bliskiego każdej kobiecie i to bardzo celnie! Odkrywanie moich wewnętrznych miniaturowych ko- bietek, definiowanie ich potrzeb pomaga mi wejść w bardziej harmonijną relację z samą sobą - długa droga jeszcze przede mną, ale już wiem, że do poukładania! Sama atmosfera warsztatów, pełna ciepła, akceptacji i ta więź, jaka między nami, uczestniczkami powstała i pozostała. Niezwykłe!!! Agnieszka Jachimczyk

Nie jest różowo O złości i gniewie kobiet. Jak bezpiecznie wyrażać silne emocje, nie krzywdząc siebie i innych Podczas warsztatu dowiesz się jak pracować nad tym, by bezpiecznie wyrażać silne i trudne emocje, a także jak sobie z nimi radzić, nie krzywdząc siebie i innych. Nauczysz się rozpoznawać potrzeby, stojące za złością i gniewem, oraz to jak wyrażać je w odpowiednim czasie i starać się je zaspokoić. Dla kogo: Dla kobiet, które tłumią złość, wybuchają w złości i dla tych które chcą ją w pełni wyrazić, a także dowiedzieć się jaka jest geneza ich obecnego zachowania. W pracy rozwojowej wykorzystamy takie narzędzia, jak: kolaż, fotografie, literaturę, malarstwo oraz techniki pracy ze złością i gniewem. O warsztacie – uczestniczka: To warsztaty, które pozwalają zrozumieć pewne zachowania wydawałoby się niewytłumaczalne, pomagają odnaleźć się w „tym wszystkim” i uwierzyć, ze jest dobrze, a nawet bardzo dobrze! Ania Mogilnicka

Warsztatyfotograficzneilekcjefotografii Warsztaty fotograficzne Jeśli chcesz: — nauczyć się patrzeć na obrazy fotograficzne i czytać je, — nauczyć się komponować kadr według zasad klasycznej kompozycji i poza nimi, — nauczyć się obsługiwać aparat cyfrowy i analogowy, — nauczyć się obrabiać zdjęcia w Photoshopie, — pracować ze światłem, kolorem i ruchem, — zbudować swój własny aparat fotograficzny Moduł każdego warsztatu fotograficznego jest tworzony pod kątem indy- widualnych potrzeb uczestniczek i uczestników w zależności od stopnia zaawansowania wiedzy i umiejętności fotograficznych. Podczas warsztatu doświadczysz również, jak ważne są: wychodzenie poza schemat oraz estetyka błędu. Dla kogo: Dla osób lubiących fotografię, które chcą dokumentować co- dzienne życie a także wykorzystać aparat jako narzędzie samopoznania. — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Jeśli chcesz pracować indywidualnie, spacerować z aparatem oraz rozmawiać, zapraszam także na indywidualne LEKCJE FOTOGRAFII. — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

szkolenie Planowanie i zarządzanie czasem Jeśli: — Jesteś freelancerką/freelancerem, — Pracujesz w domu, — Prowadzisz firmę i sama/sam zarządzasz swoim czasem i czasem swojego zespołu. I ciągle nie wiesz, jak to się dzieje, że zamiast zajmować się sprawami ważnymi siedzisz nad pilnymi. Ten warsztat jest dla Ciebie, jeśli chcesz poznać swój styl pracy i jego planowanie, nowe narzędzia i techniki zarządzania czasem oraz sposoby na automotywację. Dowiesz się także, jak nie zapominać o planowaniu czasu na odpoczynek, spotkania z bliskimi, relaks albo po prostu pobycie ze sobą.

szkolenia Prezentacje i wystąpienia publiczne — Jak przygotować ciekawą prezentację i nie umrzeć od PowerPointa. Typy prezentacji. — Jak skutecznie i atrakcyjnie przemawiać. Występ przed publicznością. — Kontakt wzrokowy, głos, mowa ciała, czyli co mówi nasze ciało, a co chcielibyśmy, żeby mówiło. Naturalna gestykulacja i mowa ciała. — Stres — jak nauczyć się z nim żyć i dalej występować. — ABC wystąpień przed kamerą. Ubiór, głos, kontakt wzrokowy, rodzaje planów telewizyjnych. — ABC wypowiedzi dla mediów, czyli jak mówimy w radio, telewizji oraz dla prasy. — Najczęściej popełniane błędy w wystąpieniach publicznych. — Jak poradzić sobie z trudnym odbiorcą/odbiorczynią. Odpowiedzi na trudne pytania. O szkoleniu – z referencji: Osoby uczestnicące w szkoleniach i w doradztwie po szkoleniu podreślały rzetelność, komunikatywność oraz zrozumiały przekaz trenerki. Ze względu na profesjonalizm oraz wysokie oceny wyrażone w ankietach ewaluacyjnych po szkoleniu (średnia zadowolenia ze szkoleń to 95,6% natomiast z doradztwa 96,8%) szczerze polecam współpracę. Beata Harasimowicz, Regionalne Centrum NGO Kolping – Kraków

szkolenia Kontakty medialne i PR — Nawiązywanie i utrzymywanie skutecznej komunikacji z mediami, — Formy współpracy z mediami, czyli jak przygotować atrakcyjne materiały dla mediów, — ABC wypowiedzi dla mediów, czyli jak mówimy w radiu, telewizji oraz dla prasy, — Konferencje, śniadania prasowe, briefingi dla mediów — podstawy udanych spotkań medialnych, — Najczęściej popełniane błędy w kontaktach z dziennikarzami, — Czym są public relations i jaki jest ich wpływ na funkcjonowanie wewnątrz i na zewnątrz organizacji, — Narzędzia PR O szkoleniu – z referencji: Trenerka dała się poznać jako kompetentna, utrzymująca kontakt z grupą, potrafiąca w sposób jasny i ciekawy przekazać wiedzę i umiejętności z dziedziny PR. Jej praca została bardzo wysoko oceniona przez przedsta- wicieli i przedstawicielki organizacji pozarządowych biorących udział w szkoleniach. Polecam współpracę. Regina Bzowska, koordynatorka projektu Centrum Aktywności Lokalnej

sesjefotograficzne Sesje fotograficzne — portretowe — ich celem jest jak najwierniejsze oddanie ułamka osobowości i charakteru portretowanej osoby. Portrety naturalne, inscenizowane, szalone, zwariowane i całkiem poważne. W studiu, w domu i w plenerze. — pokaż mi swoją torebkę, a powiem Ci, kim jesteś — sesja portretowa, w trakcie której osobowość fotografowanej kobiety zostaje odczytana przez zawartość jej torebki. Z przymrużeniem oka — liczy się dobra zabawa. Cykl składa się z 3 fotografii i tekstu. — fototerapeutyczne — spotkania fotograficzne, w trakcie których pracujemy nad zmianą nastawienia do własnego wizerunku, oswojeniem sytuacji fotogra- ficznej, oraz wprowadzamy element zabawy z własnym wizerunkiem. — artmodowe — fotograficzna sesja inscenizowana, w której moda jest wyko- rzystana jako narzędzie przekazu istotnych treści społecznych, artystycznych, kulturalnych. Modelkami/modelami są osoby bezpośrednio zaangażowane w sesję. Sesja artmodowa może być oryginalnym narzędziem promocji wydarze- nia, które organizujecie. Każdej sesji towarzyszy tekst. — sesje wielopokoleniowe — rodzinny portret kilku pokoleń. Dla prababci, babci, mam i córek. Fotograficzny pomost międzypokoleniowy. — sesje portretowe dla firm i organizacji pozarządowych na stronę www Rekomendacja: Polecam autorkę portretów m.in: prof. Jerzego Woźniakowskiego, Wisławy Szymborskiej, Karla Dedeciusa oraz stypendystów programu Homines Urbani, które znajdują się w wydawnictwach Stowarzyszenia Willa Decjusza. Karl Dedecius, zachwycony jej fotografiami napisał w liście do Stowarzyszenia „Coż Wy w Krakowie w Willi macie za znakomitych fotografów”. Danuta Glondys, dyrektor Stowarszenia Willa Decjusza

Doradztwoinspiracyjne Doradztwo inspiracyjne dla kobiet Jeśli: — Jesteś kobietą, która szuka pasji w swoim życiu, — Twoja kobiecość jest dla Ciebie obszarem, w którym spierają się ze sobą różne głosy, — Chcesz podążać własną ścieżką twórczą, zawodową lub rozwojową albo ją zmienić, ale nie masz doprecyzowanych kierunków poszukiwań lub równo- cześnie pociągają Cię różne, — Chcesz spełniać swoje marzenia z odwagą i spontanicznie cieszyć się chwilą, — Chcesz wykrystalizować swoje pomysły i doprecyzować sposoby ich realizacji, — Chcesz opracować własny plan rozwoju, sposób planowania czasu, dzia- łań oraz przestrzeń odpoczynku. Zapraszam do rozmów osobistych lub przez Skype’a. Praca oparta jest na autorskiej metodzie wykorzystującej różne podejścia, techniki i metody. O doradztwie – uczestniczki: „parę słów, z pozoru luźna rozmowa, ale wiele mi dały. Masz dar. Potrafisz swoimi słowami dodać człowiekowi wiary w siebie i motywacji i zmienić perspektywę” — Ania „nawet nie wiesz, jak bardzo wpłynęłaś na moje spojrzenie na życie. Przy- czyniłaś się do tego, że zaczęłam bardziej słuchać siebie, swojej intuicji, swoich pragnień. Robiłaś to mimochodem” — Danuta „nasze rozmowy i rozważania były dla mnie bardzo ważne, otworzyły nowe spojrzenie na siebie, nową prawdę o sobie były zaczynem nowego zrozu- mienia” — Renata

PRdlaNGO PR dla NGO W zakresie tworzenia strategii promocji organizacji, strategii promocji projektu, wydarzenia. Kreacja kampanii i akcji o charaktere społecz- no-informacyjnym. Tworzenie harmonogramu działań, pisanie tekstów, tworzenie identyfikacji wizualnej. Doradztwo, szkolenia oraz konsultacje w oparciu o indywidualne potrzeby dla organizacji pozarządowych w całej Polsce. Rekomendacja: Mocno i z całkowitym przekonaniem rekomenduje współpracę. Kreacja naszej akcji społecznej „Bułka z pasją” zarówno pod kątem promocyj- nym, informacyjnym jak i wizualnym spełniła nasze oczekiwania. Dzia- łania dla Żywieckiej Fundacji Rozwoju, były sprawnie i satysfakcjonująco przeprowadzone, zarówno pod względem „szalonych” terminów (praca pod presją czasu) jak i wysokiej jakości kreatywności i profesjonalizmu. Z całego serca polecam współpracę! Z-ca Prezesa Zarządu Żywieckiej Fundacji Rozwoju Anna Jafernik

NIKKO BIERNACKA Inspiratorka, fotografka, trenerka. Pisze bloga. Kocha Bałtyk. Samodzielna fotografka, korzystająca z rzeczywistości po to, aby generować nowe światy. Publikuje w prasie (Wysokie Obcasy, Po- lityka). Trenerka i doradczyni która pomaga innym w odważnym stawaniu się sobą. Założyła Fundację Machina Fotografika, której misja brzmi: Wzmacniamy zmiany społeczne inspirując kobiety poprzez działania artystyczne i rozwojowe, by w pełni i na równych prawach uczestniczy- ły w rożnych sferach życia. Absolwentka kulturoznawstwa (UAM Poznań) oraz fotografii (Instytut Twórczej Fotografii w Opavie, Czechy). Ukończyła kurs trenerski organizowany przez Stowarzy- szenie Trenerów Organizacji Pozarządowych „STOP” oraz Szkołę Liderów Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności. Od kilku lat prowadzi warsztaty rozwojowo – fotograficzne, szkolenia i spotka- nia fototrapeutyczne a także portretuje kobiety. Z charakteru KOT. Ostatnio jej największą pasją jest realizacja projektu „440 km po zmianę”. Kontakt: tel: 515 068 873 machina.fotografika@gmail.com www.facebook.com/FundacjaMachinaFotografika www.machinafotografika.pl grafika: DoLasu | pracownia graficzna foto:PawełSuder Jest liderką społeczną, która z dużą wrażliwością dostrzega potrzeby osób, z którymi pracuje, bardzo dobrze je rozumie i potrafi znaleźć adekwatne sposoby odpowiedzi na nie. Ma odwagę, by zmieniać rzeczywistość. Jest otwarta i twórcza, posługuje się nieszablonowymi metodami pracy. Katarzyna Czayka - Chełmińska Dyrektorka Programu Liderzy PAFW

Add a comment

Related presentations

Related pages

RC motorcycle Suzuki Nikko system - YouTube

RC motorcycle Suzuki Nikko system ... 2014. RC motorcycle. ... HENG LONG German Tiger I Presentation/prezentacja - Duration: ...
Read more

Frecciarosa: ottobre, il mese della prevenzione - YouTube

Frecciarosa: ottobre, il mese della prevenzione ... Nikko AV 9,566 views. ... Frecciarosa 2014 : ...
Read more

Prezentacja nikko 2014 - Education

Prezentacja Ecommerce Trends 2014 Prezentacja Michała Leszczyńskiego przedstawiona podczas targów Ecommerce Trends 2014, które odbyły się w Warszawie ...
Read more

Nafelix - Refrensi Bacaan Menarik

Website Directory artikel Bahasa Indonesia,Tempat Menulis dan Membaca berbagai Informasi Keren dan Menarik terbaru,HaTree.com
Read more

Create your page here - Dynastia Piastów

Dzieje kultury polskiej 02 Korona pierwszych Piastów, Historia Polski - Piastowie cz1, Państwo na wielkim propsie - początki państwa polskiego.
Read more

Download - UpdateStar - UpdateStar.com

UpdateStar is compatible with Windows platforms. UpdateStar has been tested to meet all of the technical requirements to be compatible with Windows 10, 8.1 ...
Read more

Lichota Facebook, Twitter & MySpace on PeekYou

Looking for Lichota ? PeekYou's people search has 101 people named Lichota and you can find info, photos, links, family members and more
Read more