Prezentacja energetyka piechocinski

50 %
50 %
Information about Prezentacja energetyka piechocinski

Published on March 10, 2014

Author: jakubtabor

Source: slideshare.net

Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej 10 marca 2014 r.

2 Sposoby pokrycia zapotrzebowania na energię • Nowe moce wytwórcze (odbudowa mocy, zróżnicowanie energy mix) • Przedłużenie pracy starszych bloków węglowych (zimna rezerwa) • Wykorzystanie redukcji zapotrzebowania – Demand Side Response • Aktywizacja odbiorców - dostosowania poziomu konsumpcji energii do warunków na rynku energii, wykorzystanie generacji energii u odbiorców „prosumenci” • Zwiększenie zdolności importowych i eksportowych energii elektrycznej: nowe linie transgraniczne oraz likwidacja istniejących barier w przesyle

3 Kozienice 1000 MW Stalowa Wola 400 MW Ostrołęka 1000 MW Elektrownia jądrowa 2x3000 MW Opole 2x900 MW Nowe moce wytwórcze w Polsce (1) Elektrownia Północ 2x1000 MW Turów 430-450 MW Puławy 800-900 MW Bydgoszcz 430 MW Grudziądz 420-600 MWGorzów Wlkp. 560 MW Włocławek 463 MW Wrocław 400 MW Kędzierzyn-Kożle 360 MW Blachownia 800-900 MW Jastrzębie-Zdrój 75 MW Jaworzno 910 MW Rybnik 900 MW Zabrze 130 MW Katowice 140 MW Łagisza 410 MW energia jądrowa węgiel kamienny węgiel brunatny gaz ziemny

4 Nowe moce wytwórcze w Polsce (2) Obecnie w Polsce realizowane zgodnie z harmonogramem są inwestycje systemowe o łącznej mocy ponad 4 300 MW: •Stalowa Wola (TAURON) – 400 MW, •Włocławek (PKN ORLEN) – 463 MW, •Kozienice (ENEA) – 1 000 MW, •Opole (PGE) – 2 x 900 MW, •oraz sześć mniejszych jednostek o mocy ponad 50 MW każda (ich moc całkowita to blisko 700 MW, wszystkie zasilane paliwami konwencjonalnymi) Blok w Jaworznie (TAURON) o mocy 910 MW według inwestorów jest bliski rozpoczęcia realizacji, a następnych 13 600 MW jest przygotowywana.

5 Plany rozbudowy sieci przesyłowej w Polsce (stan na 2018)(1) 400 kV 750 kV 220 kV 400 kV tymczasowo pracująca na napięciu 220 kV kabel stałoprądowy 450 kV Legenda: inwestycje planowane do realizacji i zakończenia (pod względem technicznym) w latach 2014-2018 KOP BYD JAS PLE CZE PPD MON GLN PLC GOR DUN SLK ZRC GBL GDA GRU TEL PAT KON ADA OLM OLS PLO PDE MSK SOC LSN LES OSRZUK POL CRN MIK HAG VIE PIA SDU KOZ ROZ PUL ABR CHS NAR BIA ROS OSC MKR ZAM DOB STW CHM PEL RZE BGC KPK RAD KIE JAN PIO PAB ZGI TRE ROG JOA ANI HCZ WRZ LOS TAW ATA KLA KRI WAN LUA SIE ROK GRO DBN ZBK SWI WRC PAS BOG CPC ALB NOS TCN KRA LEM KRM OLT SKA MOR WTO LSY PKW ZYD OST BLA REC POM KED CHA WIE LAG PRB CZT ZAP BUJKOM BIR HAL KAT JAM KHK MOS LIS LMS MIL PBO STN BYC BCN ZDK ALY ELKELK BIS WTO WPR WLA ZGC SDP PLP GDP inwestycje planowane do zakończenia po 2018 KLE BSP BEK

6 Plany rozbudowy sieci przesyłowej w Polsce (2) W planowanym okresie do 2025 r. szacowane przez OSP nakłady inwestycyjne wyniosą blisko 23 mld zł, w tym w latach 2012-2016 nakłady te wyniosą - 8,2 mld zł (w cenach stałych z 2011 r.). Rozbudowa sieci przesyłowej pozwoli na: • Zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, • Przyłączenie i wyprowadzenie mocy z OZE, w szczególności z farm wiatrowych, • Przyłączenie i wyprowadzenie mocy z planowanych elektrowni systemowych, • Rozwój połączeń transgranicznych.

7 Realizowane i planowane połączenia transgraniczne • Polska – Litwa (Ełk – Alytus) 400 kV, 500 MW (I etap do 2015r.), wraz z rozbudową sieci przesyłowej w północno-wschodniej Polsce; dofinansowanie z POIŚ 2007-1013); Cel: likwidacja „wyspy energetycznej” państw bałtyckich, handel dwustronny • II etap połączenia Polska – Litwa 400kV, 1000 MW: dalsza rozbudowa sieci w pn-wsch. Polsce; projekt PCI, możliwe dofinansowanie z funduszu Łącząc Europę (CEF 2014-2020); Cel: zwiększenie możliwości handlu dwustronnego • Rozbudowa połączenia Polska – Niemcy (Krajnik – Vierraden) z 220 kV na 400 kV, wraz z instalacją przesuwników fazowych (PST) wraz z rozbudową linii w zachodniej Polsce, 2016r.; projekt PCI, możliwe dofinansowanie z funduszu Łącząc Europę (CEF 2014-2020); Cel: redukcja zjawiska przepływów kołowych, warunki do powstania rynku energii w regionie • Instalacja PST na połączeniu Polska – Niemcy (Mikułowa – Hagenwerder) oraz rozbudowa linii w południowo – zachodniej Polsce; projekt PCI, możliwe dofinansowanie z funduszu Łącząc Europę (CEF 2014-2020); Cel: redukcja zjawiska przepływów kołowych, warunki do powstania rynku energii w regionie Dnia 12 marca 2014 r. zostanie podpisana umowa PSE- 50Hertz Transmission dot. PST • Odbudowa połączenia Polska – Ukraina 750 kV (Rzeszów – Chmielnicka EJ), projekt BEMIP Cel: handel dwustronny, zasilenie południowej Polski Planowane wznowienie negocjacji operatorów i administracji rządowej

Pl. Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa tel +48 22 693 50 00 fax +48 22 693 40 46 email mg@mg.gov.pl web www.mg.gov.pl Ministerstwo Gospodarki Dziękuję za uwagę Departament Energetyki

Add a comment

Related pages

Prezentacja energetyka piechocinski - Documents

Energetyka kompleksowa kreft 1. TEKST WYSTĄPIENIA NA FORUM NOWEJ GOSPODARKI DNIU 14.11.2011 R.ENERGETYKA KOMPLEKSOWAAndrzej KreftAkademia Górniczo ...
Read more

J. Piechociński: Zwiększamy bezpieczeństwo energetyczne ...

Spotkanie odbyło się 10 marca 2014 r. w Ministerstwie Gospodarki Więcej na temat: bezpieczeństwo energetyczne, energetyka, MG, ... Prezentacja ...
Read more

Wicepremier Piechociński na Dniu Energetyka w ...

Omówienie głównych celów Polityki energetycznej Polski do 2050 r. oraz prezentacja scenariuszy rozwoju sektora energetycznego to główne tematy […]
Read more

Piechociński: Mamy plan rozwoju elektroenergetyki ...

Prezentacja – Bezpieczeństwo ... Energetyka, Energia elektryczna. WIĘCEJ >> Mielczarski: Energetyka. Sprostać wyzwaniom przyszłości. KOMENTARZ Prof ...
Read more

J.Piechociński o priorytetach polityki energetycznej na ...

Tagi: energetyka, Janusz Piechociński, minister gospodarki, Power Ring, raport MAE. ... Prezentacja dyrektor wykonawczej MAE Marii van der Hoeven ...
Read more