PREZENTACIJA 1SSBM

40 %
60 %
Information about PREZENTACIJA 1SSBM
Education

Published on May 19, 2008

Author: rajzla

Source: authorstream.com

PRVA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR:  PRVA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR PRVA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR:  PRVA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR ČETVEROGODIŠNJA ZANIMANJA: ELEKTROTEHNIČAR TEHNIČAR ZA TELEKOMUNIKACIJE TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA ŠPEDITERSKO-AGENCIJSKI TEHNIČAR PRVA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR:  PRVA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR TROGODIŠNJA ZANIMANJA: ELEKTRONIČAR-MEHANIČAR ELEKTROINSTALATER AUTOELEKTRIČAR AUTOMEHANIČAR VOZAČ MOTORNOG VOZILA BRAVAR TOKAR VODOINSTALATER, PLINOINSTALATER, INSTALATER GRIJANJA I KLIMATIZACIJE PRVA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR:  PRVA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR PODRUČJA RADA: • ELEKTROTEHNIKA • CESTOVNI PROMET • STROJARSTVO PRVA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR:  PRVA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR PODRUČJE RADA: ELEKTROTEHNIKA ELEKTROTEHNIČAR (4) TEHNIČAR ZA TELEKOMUNIKACIJE (4) TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO (4) ELEKTROINSTALATER (3) AUTOELEKTRIČAR (3) ELEKTRONIČAR-MEHANIČAR (3) PRVA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR:  PRVA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR ELEKTROTEHNIČAR, TEHNIČAR ZA TELEKOMUNIKACIJE (4) Obrazovanje u ovim programima traje četiri godine. Zadaće ovih programa su : osposobiti učenika za obavljanje poslova u projektiranju, pripremi i vođenju proizvodnje, te održavanju uređaja i postrojenja u pojedinim područjima elektrotehnike: energetici, elektrostrojarstvu, elektronici i radiokomunikaciji, računalstvu i elektroničkim i električnim postrojenjima PRVA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR:  PRVA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO (4) Posebni ciljevi obrazovanja u ovom zanimanju su: sposobnost posluživanja računala i računalskih mreža, ulazna kontrola računalnih komponenata i sustava, ispitivanje i kontrola računalskih komponenata i sustava, izrada tehnološke dokumentacije za proizvodnju računalne aparature, održavanje računalne aparature, umnožavanje podataka na medije za pohranjivanje, arhiviranje i distribuiranje tehničke dokumentacije, proizvodnja i razvoj programske opreme… PRVA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR:  PRVA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR LABORATORIJI I KABINETI: 3 INFORMATIČKE UČIONICE → opremljene sa 35 računala KABINET ZA ELEKTROTEHNIKU → opremljen sa 16 radnih jedinica (izvodi 5V, 12V, unimeri, 3 osciloskopa, generatori funkcija, regulacijski transform.) PRVA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR:  PRVA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR KABINET: INFORMATIKA PRVA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR:  PRVA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR KABINET ZA ELEKTRO- TEHNIKU PRVA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR:  PRVA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR KABINET ZA ELEKTRO- TEHNIKU PRVA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR:  PRVA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR ELEKTROINSTALATER (3) Dio znanja i vještina čine: spoznaje o organizaciji rada, zaštiti okoline, racionalnoj uporabi energije i sirovina, pravila zaštite na radu i mjere opreza, znati čitati i tehničke nacrte, te primijeniti tehničke pokazatelje o materijalima, komponentama, alatima i strojevima PRVA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR:  PRVA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR AUTOELEKTRIČAR (3) Dio vještina i znanja za ovo zanimanje: upotreba i izbor alata čitati i primijeniti projektnu dokumentaciju izmjeriti električne veličine, te poznavati načela električnog mjerenja neelektričnih veličina upoznati načela rada i konstrukciju motornih vozila poznavati načine uočavanja i uklanjanja pogrešaka u električnim i elektroničkim sistemima vozila provesti nadzor izvedenih radova. PRVA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR:  PRVA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR ELEKTRONIČAR-MEHANIČAR (3) Dio vještina i znanja za ovo zanimanje: znati čitati i primijeniti tehničke podatke o materijalima, komponentama, alatima, strojevima i uređajima znati čitati i primijeniti projektnu dokumentaciju mjeriti električne veličine, izraditi jednostavnije tiskane pločice i elektroničke sklopove ispitati, održavati i popraviti elektroničke sklopove i uređaje PRVA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR:  PRVA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR PRAKTIKUMI I RADIONICE (REMONT): 2 ELEKTRO PRAKTIKUMA: → opremljene sa laboratorijskim stolovima za izvođenje vježbi iz Električnih strojeva, Električnih sklopova i Električnih instalacija → opremljene za radioničke vježbe iz Autoelektrike i za radioničke vježbe za elektrotehničare PRVA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR:  PRVA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR ELEKTRO PRAKTIKUMI PRVA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR:  PRVA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR PODRUČJE RADA: CESTOVNI PROMET TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA (4) AGENCIJSKO – ŠPEDITERSKI TEHNIČAR (4) VOZAČ MOTORNOG VOZILA (3) PRVA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR:  PRVA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA (4) Obrazovni zadaci ovog zanimanja su : istraživanje i proučavanje tržišta prometnih usluga, analiziranje prijevoznog procesa preko količinskih i kvalitativnih pokazatelja obavljanje poslova u otpremničko-špediterskoj djelatnosti, priprema dokumenata za carinjenje, te briga za sigurnost putnika i tereta u transportu, izrada redova vožnje, priprema i ustroj voznog parka, poslovi u funkciji unutrašnjeg nadzora prometa, poslovi u skladištu, vođenje financijsko-komercijalnog poslovanja, poslovi u prometnoj službi na autobusnim i teretnim kolodvorima, poslovi u svezi renta-cara, poslovi u vezi regulacije prometa u kretanju i mirovanju PRVA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR:  PRVA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR AGENCIJSKO-ŠPEDITERSKI TEHNIČAR (4) Obrazovni zadaci ovog zanimanja su : poznavanje dva strana jezika, rad na računalu poznavanje carinskih tarifa, vanjskotrgovinskog i deviznog poslovanja, osnove marketinga poznavanje tehničkih karakteristika prijevoznih sredstava komunikativnost, sposobnost samokontrole, samostalno sastavljanje dopisa i ponuda organizacija prijevoza u špediciji po granama prometa poslove osiguranja robe u prijevozu, obavljanje uvoznih, izvoznih , tranzitnih, konsignacijskih i sajamskih poslova PRVA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR:  PRVA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR VOZAČ MOTORNOG VOZILA (3) Obrazovni zadaci ovog zanimanja su : Dobro upoznati geografiju i pojmove prometne geografije. Kroz ekonomske sadržaje nastavnih predmeta upoznaje se mjesto i uloga cestovnog prometa u gospodarstvu Hrvatske. Učenik kroz praktični dio nastave se upoznaje s etapama pripreme motornog vozila za obavljanje prometne djelatnosti. Na kraju školovanja učenik stječe vozačku dozvolu za teretno vozilo, a s godinama rada stječe uvjete za polaganje vozačkih kategorija za vozila s prikolicom i autobus. Za ovo zanimanje potrebna je liječnička svjedodžba o psihofizičkim sposobnostima koje zahtijeva ovo zanimanje. PRVA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR:  PRVA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR LABORATORIJI I KABINETI: UČIONICA ZA CESTOVNI PROMET SOFTWARE za obuku vozača i tehničara PRVA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR:  PRVA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR IVECO EUROCARGO PRVA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR:  PRVA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR IVECO EUROCARGO PRVA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR:  PRVA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR PODRUČJE RADA: STROJARSTVO VODOINSTALATER (3) PLINOINSTALATER (3) INSTALATER GRIJANJA I KLIMATIZACIJE (3) AUTOMEHANIČAR (3) BRAVAR (3) TOKAR (3) PRVA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR:  PRVA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR VODOINSTALATER, PLINOINSTALATER, INSTALATER GRIJANJA I KLIMATIZACIJE Znanja i vještine struke su: pročitati i izraditi jednostavan tehnički crtež, te znati odabrati i upotrijebiti tehničke materijale upotreba i primjena mjernih i drugih alata, kako u ručnoj tako i strojnoj obradi ovladavanje postupcima spajanja i lijepljenja , upoznati toplinsku obadu materijala postupke prerade i upotrebe plastičnih masa, te sve postupke zaštite materijala od korozije i oštećenja pri naprezanju u radnom procesu upoznati pojam i način funkcioniranja instalacija, elemente prijenosa i snage i gibanja, montirati i demontirati pojedine sklopove. PRVA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR:  PRVA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR BRAVAR, TOKAR (3) Znanja i vještine vezane uz ova zanimanja su: znanje o najvažnijim tehničkim materijalima i njihovoj primjeni u praksi znati pročitati i izraditi jednostavne tehničke crteže, upoznati mjerne alate i koristiti ih, izabrati alate i primijeniti ih u tehnološkim procesima spoznati znanja o zaštiti materijala od korozije, te razne tehnološke postupke u obradi materijala samostalno i u suradnji s drugima izrada metalne konstrukcije, brave, metalne ograde, vrata, prozora, stepenica, metalnih spremnika, te ugradnja dijelova, sklopove i sustave u zanimanju za koje se školuje PRVA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR:  PRVA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR LABORATORIJI I KABINETI: - UČIONICA ZA STROJARSTVO → opremljena sa modelima motora sa unutrašnjim izgaranjem - UČIONICA ZA TEHNIČKO CRTANJE - INFORMATIČKA UČIONICA → za rad u AUTOCAD-u PRVA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR:  PRVA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR RADOVI UČENIKA U AUTOCAD-u UČIONICA ZA STROJARSTVO PRVA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR:  PRVA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR PRAKTIKUMI I RADIONICE (REMONT): PRAKTIKUMI: A i B: opremljeni su za ručnu obradu metala C: strojna obrada metala D: zavarivanje i ručna obrada metala F: autoelektrika G: elektronika PRVA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR:  PRVA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR PRAKTIKUMI A i B: RUČNA OBRADA PRVA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR:  PRVA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR PRAKTIKUMI C i D: strojna obrada: tokarski stroj, blanjalica, glodalica PRVA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR:  PRVA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR PRAKTIKUM F: AUTOELEKTRIKA PRVA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR:  PRVA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR PRAKTIKUM G: ELEKTRONIKA 10 računala: EAGLE, BASCOM (programator PG302)

Add a comment

Related presentations