Prezentácia Banská Bystrica bez bariér

0 %
100 %
Information about Prezentácia Banská Bystrica bez bariér
Travel-Nature

Published on March 28, 2008

Author: yard2004

Source: authorstream.com

Banská Bystrica bez bariér ... : Banská Bystrica bez bariér ... „BBBB“ Via Orbis n.o. aMesto Banská Bystrica : Via Orbis n.o. aMesto Banská Bystrica sa v rámci rozvojového programu mesta dohodli v roku 2007 na začatí projektu „BBBB“ Cieľ projektu: : Cieľ projektu: Zvýšenie kvality života občanov so zdravotným postihnutím (tiež mamičiek s kočíkmi) - postupné odstraňovanie fyzických (architektonických) bariér v našom meste - zvýšenie dostupnosti najmä tých častí mesta a objektov, ktoré poskytujú verejno-prospešné služby Formy na dosiahnutie cieľov projektu: časť „A“ 1. krok: : 1. krok: - vytipovanie bezbariérovej trasy mesta (zohľadnené potreby ŤZP a matiek s kočíkmi pri vybavovaní bežnej legislatívy) 2. krok: fyzické prejdenie trasy s občanom pripútaným na invalidný vozík + fotodokumentácia architektonických bariér (spolu 41 stanovíšť) 3. krok: - vypracovanie študijného materiálu (brožúra s mapami) spracovanie fotodokumentácie podľa stanovíšť (médium CD s „234“ fotografiami) - prezentačný materiál „BBBB“ (médium DVD) s hodnotením obtiažnosti prekážok známkou „1 až 5“. Foto-dokumentácia z trasy : Foto-dokumentácia z trasy Satelitná mapa prejdenej trasy : Satelitná mapa prejdenej trasy Plán na rok 2008 – BBBB časť „B“ : Plán na rok 2008 – BBBB časť „B“ Zmapovanie súčasného stavu bezbariérovosti budov, ktoré občan ŤZP a matky s kočíkmi po prekonaní bariér na mestských komunikáciách musia prekonať v samotných objektoch. Projekt bude obsahovať aj správu o predpokladanom postupe majiteľov, alebo správcov budov pri odstraňovaní architektonických bariér s približným finančným a časovým riešením + fotodokumentáciu.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Zoznam podporených projektov Kultúra bez bariér 2011

Zoznam podporených projektov Kultúra bez bariér 2011 Poradové číslo Číslo ... detstvo je prezentácia horehronského folklóru v ... Banská Bystrica
Read more

WingTsun - škola Banská Bystrica - prezentácia - YouTube

Prezentácia čínskeho bojového umenia Wing Tsun. Zvolen 23.5.2009
Read more

SAMOSPRÁVA A SLOVENSKO BEZ BARIÉR 2005-2006

ÚČET „SLOVENSKO BEZ BARIÉR“, ... mestu Banská Bystrica, ocenenie prevzala v zastúpení primátora . Jána Nosku . pani . Mária Flipov ...
Read more

Aktuality / Slovensko bez bariér

„Slovensko bez bariér“ je projekt, ... mestu Banská Bystrica, ... PREZENTÁCIA KULTÚRNEHO DEDIČSTVA, ...
Read more

SAMOSPRÁVA A SLOVENSKO BEZ BARIÉR 2005-2006

„Samospráva a Slovensko bez bariér 2010 ... Banská Bystrica. ... kategória „Prezentácia kultúrneho dedičstva“:
Read more

Banská Bystrica

Mesto Banská Bystrica nezabúda na najmenších obyvateľov a vybudovalo nové centrálne ihrisko v ... Otvorenie Ihriska bez bariér v Parku pod ...
Read more

Banská Bystrica

Oficiálna stránka mesta Banská Bystrica. ... v súťaži Samospráva a Slovensko bez bariér ... Prezentácia Mesta Banská Bystrica na ...
Read more

Prezentácia produktu AIPTEK air2U. Gigacomputer Banská ...

Prezentácia produktu AIPTEK air2U. Gigacomputer Banská Bystrica Milan Staník. ... Prezentácia produktov DIGIMIO T6HD a AIPTEK H5 EXTREME.
Read more

Banska Bystrica-Novy Belveder najomne byty

Banska Bystrica-Novy ... aby primator prijal pozvanie pred kamery a v živom prenose bez svojich " pomocníkov ... Cela prezentácia bude postupne ...
Read more