Pressupostos 2008 TriasBCN

50 %
50 %
Information about Pressupostos 2008 TriasBCN

Published on December 27, 2007

Author: xtomas

Source: slideshare.net

Description

Presentació dels Pressupostos Alternatius per a Barcelona-2008 d'en Xavier Trias

Barcelona necessita un canvi Pressupost 2008

Barcelona necessita un canvi Per què necessita un canvi? 1 Barcelona ja no és el motor del creixement de Catalunya Mentre l’increment mig de Catalunya és de 3,71%, Barcelona només augmenta el seu PIB un 3,36%! Font: anuari econòmic comarcal 2007 (La Caixa de Catalunya) 2 La població activa de Barcelona ha disminuït en 15.400 persones Al 2006 hi ha 761.000 persones ocupades, 7.000 menys que l’any anterior. Segons l’EPA “s’observa un context de reducció del nombre d’ocupats a la cituat per primera vegada en els darrers anys”. Font: Informe 2006 del Consell Econòmic i Social de Barcelona 2006 3 Hi ha “tres grans noves realitats sociodemogràfiques”: a) Pèrdua de població b) Envelliment de la població c) Presència d’un important contingent de residents estrangers “Lògicament, aquests fenòmens generen noves necessitats en matèries com els serveis socials, l’educació o l’habitatge i requereixen, per part de les administracions, la definició de noves prioritats i nous programes”. Font: Informe 2006 del Consell Econòmic i Social de Barcelona 2006

Barcelona necessita un canvi Quina eina té l’Ajuntament El pressupost per a fer el canvi? Pressupost Hereu 3 eixos: El govern no utilitza el pressupost per a 1 Serveis a les persones: atenció social, educació i cultura canviar la situació 2 Creixement econòmic: ciutat competitiva i ocupació de qualitat actual! 3 Seguretat i mobilitat: Guàrdia urbana i millora del transport públic I és per això que presentem un pressupost alternatiu

Barcelona necessita un canvi Els tres eixos “destacats” per Jordi Hereu no augmenten el seu pes en el pressupost 2008! 2007 2008 Variació SERVEIS A LES PERSONES 20,9 21,8 < 1% Acció social i ciutadania 5,3 5,9 < 1% Educació, cultura i benestar 15,6 15,9 < 0,5% PREVENCIÓ, SEGURETAT 19,5 19,4 - 0,1 I MOBILITAT PROMOCIÓ ECONÒMICA 2,0 1,9 -0,1 (Dades facilitades a la premsa per l’Equip de Govern el 10-10-2007)

Barcelona necessita un canvi Més socialment justa Barcelona en el món Una ciutat per conviure-hi 1 10 2 Més culta i més preparada Guàrdia de barri 3 9 Més competitiva 8 i innovadora Pressupost 4 Més família Trias 2008 7 5 Més i millor 6 Més atenció a la transport públic gent dependent Habitatge per a tothom Equivalència 3 eixos pressupost municipal Hereu: Serveis a les persones Creixement econòmic Seguretat i mobilitat

Barcelona necessita un canvi Pressupost Pressupost Exemples dels canvis: Hereu: Trias: Serveis a les persones: Nous barris del Morrot i la Zona Franca atenció social, educació i cultura Llars d’infants: concertació fins al 100% 347 516 de les necessitats Gent gran: concertació de places residencials i centres de dia fins al 100% milions d’€ milions d’€ +48% Universalització atenció domiciliària Creixement econòmic: ciutat competitiva i ocupació de qualitat Capital risc per a projectes innovadors Barcelona, centre neuràlgic en societat 31 61 de la informació Impuls comerç urbà i mercats municipals milions d’€ milions d’€ +100% Seguretat i mobilitat: Guàrdia de barri: 250 agents més el 2008 Guàrdia urbana i millora del transport públic Àrea Verda gratuïta pels veïns 309,5 346,5 Pla d’aparcaments per a residents milions d’€ milions d’€ Pla Municipal de Seguretat Viària +12%

Barcelona necessita un canvi 2.352,2 2.488,7 + 136 milions d’€ milions d’€ milions d’€ Pressupost Pressupost Hereu Trias Àrea verda, impostos Carta i venda Municipal de sòl Nous Àrea Metrop. -39 ingressos Generalitat +5 +170 milions d’€ milions d’€ milions d’€ D’on provenen els recursos?

Barcelona necessita un canvi 2.352,2 2.488,7 + 136 milions d’€ milions d’€ milions d’€ + 100 milions d’€ Redistribució de la despesa: disminuïm despeses publicitat Quantificació i contenció de la despesa corrent, del canvi: + 236 que es destinen al programa de serveis a les persones. milions d’€ D’on provenen els recursos?

Barcelona necessita un canvi Pressupost 2008

Add a comment

Related pages

Pressupostos 2008 TriasBCN - Hubslide

Transcripts - Pressupostos 2008 TriasBCN. 1. Barcelona necessita un canvi Pressupost 2008; 2. Barcelona necessita un canvi Per què necessita un canvi? 1 ...
Read more