PresentationRus

75 %
25 %
Information about PresentationRus
Travel-Nature

Published on March 27, 2008

Author: BeatRoot

Source: authorstream.com

Slide1:  รายงานการเข้าร่วมส่งเสริมการขายในงาน Leisure 2007, Moscow, on Sep 23-Oct 1’ 07 Slide2:  ข้อมูลทั่วไป เมืองหลวง มอสโก พื้นที่ 173,750,400 ตารางกิโลเมตร ประชากร 142.89 ล้านคน (ปี 2006) นักท่องเที่ยวเดินทางออกทั่วโลก 28.42 ล้านคน (ปี 2005,WTO) ภาษาที่ใช้ รัสเซียน ระบบการปกครอง ประชาธิปไตย ศาสนา คริสต์ GDP Per Capita 12,190 US$ (2006) GDP GROWTH ร้อยละ 6.7 (ปี 2006) ร้อยละ 6.4 (ปี 2005) สกุลเงิน รูเบิ้ล (Ruble) อัตราแลกเปลี่ยน 1.50 บาท = 1 รูเบิ้ล (เฉลี่ยปี 2007) 20 อันดับแรกของบริษัททัวร์ที่มียอดขายในประเทศไทย :  20 อันดับแรกของบริษัททัวร์ที่มียอดขายในประเทศไทย 1. Inna Tour City Moscow 2. Tez Tour Moscow 3. Natalie Tour Moscow 4. Coral Travel / Odean Tours Moscow 5. Neva St. Petersburg 6. Sputnik Moscow 7. Intourist Moscow 8. Pac Group Moscow 9. Primorskaya Aviation Vladivostock 10. Capital Tours Moscow 11. People’s Dialogue – 1 Vladivostock 12. Riviera Moscow 13. Academservice Moscow 14. Lanta Tour Moscow 15. Tourinfo Group RFR Moscow 16. Fond Mira Ekatenrburg 17. Entire Moscow 18. Vodokhod Moscow 19. Biblio Globus Moscow 20. Mondo Tour Moscow2 Slide5:  จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าพักที่เกาะสมุย เกาะพงัน และ เกาะเต่า Year Koh Samui Koh Pha-Ngan Koh Tao 2007 Positive increase at least 30% 2006 22,567 4,218 2,152 2005 12,080 1,043 684  2004 no specific record (include in others due to few number of tourist) 2003 no specific record (include in others due to few number of tourist)   Airline Seat Capacity from Russia to Thailand (Summer Schedule) Airline Thai Airways Int’l Moscow / Bangkok Boeing 777 4 flights / week Aeroflot Moscow / Bangkok Boeing 747 4 flights / week Moscow / U-Thapao Boeing 767 1 flight / week Moscow / Phuket Boeing 767 1 flight / every 10 days St. Petersburg / BKK Boeing 767 1 flight / every 10 days St. Petersberg / Phuket Boeing 767 1 flight / every 10 days Vladivostok Air Vladivostok/Seoul/BKK 4 flights / week ปัจจุบันก็ได้มีการจัดตั้งสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในกรุงมอสโกในกลางปี 2007การท่องเที่ยวฯ ก็ได้แต่งตั้งผู้อำนวยการการท่องเที่ยวรัสเซียโดยมีสำนักงานชั่วคราวณ.สถานทูตไทยประจำกรุงมอสโคซึ่งดูแลการประชามสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยในตลาดในรัสเซีย และเครือรัฐเอกราช (CIS) ซึ่งย่อมาจาก Commonwealth of Independent States หรือ ประเทศที่แตกแยกของการล่มสลายของสหภาพโซเวียด นักท่องเที่ยวรัสเซีย :  นักท่องเที่ยวรัสเซีย นักท่องเที่ยวรัสเซียส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นซึ่งมีความ ต้องการสองสิ่งหลักๆ คือ ธรรมชาติชายทะเล และ แหล่งท่องเที่ยวกลางคืน ทำให้ พัทยา เกาะสมุย ภูเก็ต คือสถานที่ท่องเที่ยวหลักของนักท่องเที่ยวรัสเซีย นอกจากนี้ยังเป็นกลุ่มที่นิยมการผจญภัย ดังนั้นกิจกรรมเช่น การล่องแก่ง การปีนภูเขา และกีฬาทางน้ำต่างๆ ที่ไทยมีให้บริการก็เป็นที่นิยมอย่างมาก นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวรัสเซียถือว่าเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีการ ใช้จ่ายในอันดับต้นๆ คือ 3,200 ถึง 5,000 บาท ต่อวัน และยังพักผ่อนในประเทศเฉลี่ย 12-14 วัน นำรายได้เข้าประเทศไทยกว่า 5 พันล้านบาท  นอกจากนี้ลักษณะเด่นของนักท่องเที่ยวรัสเซียที่ทำให้ตลาดรัสเซีย ซึ่งมีสถิตินักท่องเที่ยวเติบโต 4 ปี ติดต่อกัน (ค.ศ.2002-2005) มีความสำคัญคือ นักท่องเที่ยวรัสเซียมักไม่หวั่นเกรงต่อสถานการณ์ ภัยพิบัติ โรคระบาด การก่อการร้าย ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยระหว่างปี ค.ศ.2002-2003 ซึ่งเกิดสถานการณ์โรคติดต่อ SARS และไข้หวัดนก นักท่องเที่ยวรัสเซียยังเดินทางมาประเทศไทยเพิ่มขึ้น เฉลี่ยร้อยละ 30  ทั้งนี้ ซึ่งอาจจะเป็นเพราะชาวรัสเซียเคยชินกับเหตุการณ์ ก่อการร้าย และอาชญากรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งภายในประเทศตนเอง ดังนั้น ประเทศไทยนอกจากมีความได้เปรียบทางแหล่งท่อง เที่ยว บริการ และผู้คนแล้ว ความปลอดภัยก็ยังเป็นอีกปัจจัยเสริมที่ดึงดูดนักท่อง เที่ยวรัสเซียได้ ตลาดนักท่องเที่ยวรัสเซีย :  ตลาดนักท่องเที่ยวรัสเซีย รัสเซียมีประชากรทั้งหมดจำนวนกว่า 142 ล้านคน โดยมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปต่างประเทศ ปีละ 6.5 ล้านคน (ค.ศ.2005) โดยมีจำนวนเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 10-15 ต่อปี นอกจากเป็นตลาดขนาดใหญ่แล้ว ยังเป็นตลาดที่พึ่งพาได้ในระยะยาว เนื่องจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะทำให้มีชนชั้นกลาง และสูง จำนวนเพิ่มขึ้น ในปัจจุบัน (ค.ศ.2005) แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมสำหรับชาวรัสเซีย ได้แก่ ตุรกี (1.5 ล้านคน) จีน (1.2 ล้านคน) และอียิปต์ (5 แสนคน) โดยไทยอยู่ในอันดับที่ 13 แต่เป็นอันดับที่ 3 รองจากจีน และ สหรัฐอาหรับอิมมิเรสต์ เท่านั้น (ดูรายละเอียดได้ที่ตารางเปรียบเทียบชาวรัสเซียที่ เดินทางออกนอกประเทศ) ทั้งนี้ เนื่องจากรัสเซียเป็นประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น นักท่องเที่ยวรัสเซียส่วนใหญ่จึงเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศที่มีอากาศอบอุ่น และติดทะเล โดยแบ่งการท่องเที่ยวออกเป็นสองช่วงเวลาคือ ในช่วงฤดูหนาว (พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์) ซึ่งนักท่องเที่ยวรัสเซียจะเดินทางไปพักผ่อนยังประ เทศในเขตร้อน เช่น คาลิเบี้ยน มาลดีฟ บาหลี และไทย ส่วนในฤดูร้อน (พฤษภาคม-สิงหาคม) จะเป็นการเดินทางไปท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศยุโรป ที่มีเมืองตากอากาศชายฝั่งทะเล เช่น อียิปต์ ตุรกี สเปน เป็นต้น Slide8:  การยกเว้นการตรวจลงตรา ปัจจุบันนักท่องเที่ยวรัสเซียสามารถเดินทางโดยการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว สามารถพำนักอยู่ในประเทศไทยได้ไม่เกิน 30 วันและปัจจุบันรัฐบาลทั้ง 2 ประเทศได้บรรลุข้อตกลงว่าด้วยยกเว้นการตรวจและไม่ต้องขอวีซ่าอีกต่อไป แล้ว ซึ่งถือว่าเป็นผลดีให้กับนักท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศสามารถพำนักอยู่ในประเทศซึ่งกัน และกัน อันจะมีผลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกันได้การท่องเที่ยวจึงมีการคาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากรัสเซียจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากกว่า 1 ล้านคนในปี 2007 และ 2008 Slide9:  อุปสรรค งบประมาณประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว นอกจากการขาดสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในกรุงมอสโก เพื่อดูแลการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยโดยตรงแล้ว   ประเทศไทยใช้งบประมาณจำนวนเพียง 400,000 ดอลลาร์ (รวมค่าจ้างพนักงาน ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายในการร่วมนิทรรศการการท่องเที่ยว) สำหรับการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยในรัสเซีย ซึ่งเป็นตลาดใหญ่และมีศักยภาพเติบโตสูง ซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งเช่นตุรกีและอียิปต์ ซึ่งใช้งบประมาณถึง 3-4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ต่อปี และยังมีข้อได้เปรียบด้านค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่า ระยะทางที่ใกล้กว่า ทั้งนี้ หากต้องการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในเชิงรุกและมีประสิทธิภาพควรเพิ่มงบประมาณประชา สัมพันธ์ในตลาดรัสเซียเป็น 1-2 ล้าน ดอลลาร์  ต่อปี อุปสรรคต่อการเดินทางมาที่เกาะสมุย สายการบินถือว่าเป็นอุปสรรคใหญ่ที่ทำให้ไม่สามารถเพิ่มนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียได้มากกว่าปี ก่อน ๆ จะเห็นได้อัตราการเดินทางมายังเกาะสมุยแค่ปีละ 20,000 คน แต่จำนวนนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียมีจำนวนมากถึง 144,799 คนซึ่งปัจจุบันจำนวนห้องพักของเกาะสมุยนั้นสามารถรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของชาว รัสเซียได้อย่างเพียงพอ Slide10:  มัคคุเทศก์ ปัจจุบันประเทศไทยมีมัคคุเทศก์ภาษารัสเซียไม่เพียงพอสำหรับรองรับนักท่อง เที่ยวรัสเซีย บริษัทท่องเที่ยวจึงจำเป็นต้องจ้างมัคคุเทศก์รัสเซีย แต่โดยที่ไทยได้กำหนดให้มัคคุเทศก์เป็นอาชีพสงวนสำหรับคนไทย หากบริษัทท่องเที่ยวต้องการจะจ้างมัคคุเทศก์รัสเซีย 1 คน จำเป็นต้องจ้างคนงานไทยจำนวน 10 คน จึงทำให้มีมัคคุเทศก์รัสเซียจำนวนน้อยที่ได้รับใบอนุญาตทำงาน และยังทำให้เกิดการจ้างมัคคุเทศก์รัสเซียผิดกฎหมายโดยถือ tourist visa  ซึ่งอาจแก้ปัญหาโดยได้กำหนดให้มี transitional period เป็นเวลา 10 ปี ที่อนุญาตให้มัคคุเทศก์รัสเซียเข้ามาประกอบอาชีพได้ และในเวลาเดียวกันก็ส่งเสริมการเรียนภาษารัสเซียและฝึกบุคลากรควบคู่กันไป เพื่อให้มีมัคคุเทศก์ไทยเพียงพอที่จะรองรับนักท่องเที่ยวรัสเซีย หรืออาจพิจารณาอนุญาตให้มัคคุเทศก์รัสเซียมีใบอนุญาตทำงานชั่วคราวเฉพาะในช่วงฤดู ูท่องเที่ยว Slide11:  การขาดยุทธศาสตร์และนโยบายร่วม ประเทศไทยขาดยุทธศาสตร์และนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยในรัสเซียในเชิงรุก โดยขาดการ บูรณาการระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การบินไทย ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม รวมทั้งบริษัทเอกชนต่างๆ อาทิเช่น Thailand Privilege Card (TPC) หรือ Thai Elite และ Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB) ดังนั้น ทุกฝ่ายควรหารือกันเพื่อกำหนดกลยุทธ์ร่วมสำหรับตลาดนักท่องเที่ยวรัสเซียและ CIS ซึ่งมีศักยภาพสูง อันจะนำไปสู่แนวทางการทำงานและการใช้งบประมาณอย่างที่มีประสิทธิภาพ ป้องกันการทำงานที่ซ้ำซ้อน และตอบสนองผลประโยชน์ได้ Slide12:  ผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมงานส่งเสริมการขายในงาน Leisure 2007 ในระหว่างวันที่ 24 ก.ย - 1 ต.ค 2550 นับเป็นปี่ที่ 2 ที่สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุยได้เดินทางเข้าร่วมงานส่งเสริมการขายในงาน Leisure 2007 ปีนี้ทางสมาคมได้มีความพร้อมมากขึ้นโดยนำข้อมูลและประสพการณ์ที่เข้าร่วมในคร้งแรกนำมาแก้ไขปรับปรุงอาทิการตกแต่ง booth ที่มีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้น เอกสารสิ่งพิมพ์ที่เป็นภาษารัสเซีย ,DVD promote , DVD directory members of TAKS Interactive email , websites การให้ข้อมูลด้านการตลาดโดยการส่งจดหมายเชิญล่วงหน้าให้แก่เอเยนต์ทั้งใน MoscowCISและตัวแทนขายในประเทศไทยจึงทำให้ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการส่งเสริม การขายในครั้งนี้น่าได้ผลตอบรับจากเอเยนซี่และผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากซึง แตกต่างจากปีแรกที่เข้าร่วมที่มักจะมีคำถามว่าเกาะสมุยอยู่ไหนหาก แต่ปีนี้กับมีบริษัททัวร์ขนาดใหญ่มีความสนใจที่จะเข้าร่วมเจรจาการค้าทั้งนี้ทางส มาคมจะแนบนามบัตรของเอเยนซี่ที่มาเยี่ยมชม Samui Booth แจกจ่ายให้กับสมาชิกสมาคมต่อไป Slide13:  แนวทางการตลาดที่สมาคมจะสานต่อเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อธุรกิจแก่ตลาดรัสเซียมีดังนี้ สมาคมจะพยายามผลักดันให้เกิดมีเครื่องบินเช่าเหมาลำจากรัสเซียมายังสนามบินสุราษฏร์ธานีโดยจะประสานกับ ผู้ประกอบการเดินเรือเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเพราะอุปนิสัยของนักท่องเที่ยวรัสซีย นั้นรักความสะดวกสบายไม่ชอบการเดินทางแบบผจญภัยจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่สมาคมต้องยื่นมือเข้าไปประสานเพื่อหา ข้อยุติที่ เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายต่อไป เนื่องจากเกิดภาวะโลกร้อนทำให้อุณหภูมิในประเทศรัสเซียลดลงจึงเป็นผลทำให้ฤดูหนาวสั้นลงไปด้วยซึ่งอาจทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาประเทศไทยน้อยลงดังนั้นทางสมาคมจึงจำเป็นต้องขอความร่วมมือจากสมาชิกช่วยพิจารณาทำแคมเปญในช่วงก่อนฤดูหนาวและกลางปีทั้งนี้สมาคมก็จะช่วยประชาสัมพันธ์ให้เอเยนซี่ผ่านไปยังนักท่องเที่ยวรัส เซียว่าเกาะสมุยนั้นจะยังไม่มีฝนตกชุกในช่วงเดือน พฤษภาคม ถึงเดือน กรกฎาคมซึ่งจะตรงข้ามกับแนวชายฝั่งอันดามันซึ่งมีฝนหนาแน่นในช่วงนี้จึงน่าจะเป็นผลดีกับสมาชิกในช่วงที่เป็น Low Season สมาคมจะประสานงานให้มีการอบรมภาษารัสเซียสำหรับไกด์ซึ่งถือว่าเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับตลาดรัสเซีย จะประสานงานกับตัวแทนขายในประเทศไทยอย่างใกล้ชิดเพื่อร่วมกันทำแคมเปญโปรโมตสมุยโดยทางสมาคมจะแนบรายชื่อเอเยนซี่ที่เป็นตัวแทนขายในสมุยเพื่อเป็น ข้อมูลเจรจาการค้าในโอกาสต่อไป Slide14:  รายชื่อบริษัททัวร์ที่เป็นตัวแทนขายในตลาดรัสเซียที่ขายเกาะสมุยตามลำดับมีดังนี้ TZE Tours Exotic Voyage Discovery Holidays IYO Big Holidays T. Traveller 2000 Sunny Sunflower Neo Siam ITC Bangkok Siam Destination Antil Grand Pac Asian Flight Centre 13. Utima Travel รายชื่อทั้งหมดนี้ส่วนใหญ่เป็นตัวแทนการขายของ 20 บริษัททัวร์ยักษ์ใหญ่ที่ได้แนบเอกสารไว้แล้วข้างต้น จัดทำโดย วรสิทธิ์ ผ่องคำพันธุ์ เเละ กรรมการที่ปรึกษา ฝ่ายการตลาดสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุุุุย 5 ตุลาคม 2550

Add a comment

Related presentations

Related pages

VIVALDI Bro Presentation-RUS

Title: VIVALDI_Bro_Presentation-RUS Created Date: 3/25/2013 11:31:53 AM
Read more

Presentation-RUS - Bulmarket - Office center

BUC AREST RUSE SOFIA BULGARIA CENTER . BULMARKET . Title: Presentation-RUS Author: Diana Nasteva Created Date
Read more

Due 2013 15-presentation_rus_ - Documents

1 2 стр_2 стр_4(содержание) стр_5(принципы_обучения) стр_6(принципы_обучения) стр_7 ...
Read more

Punutud kate polürotangist "Zebra 3D" rullis - Kingitused ...

Инструкция по монтажу (presentationRus.pdf, 916 Kb) Montaaž ja hooldus (presentationEst2.pdf, 912 Kb) Sinu nimi: Sinu e-post ...
Read more

Polürotang 1m x 20 m rull beež - Kingitused, dekoor ...

Инструкция по монтажу (presentationRus.pdf, 916 Kb) Montaaž ja hooldus (presentationEst2.pdf, 912 Kb) Sinu nimi: Sinu e-post ...
Read more

Index of /angelolightus - geocities.ws

... 1k pic.html 08-Mar-2004 14:26 1k pic.jpg 08-Mar-2004 14:21 16k presentation.html 29-Feb-2004 15:03 3k presentationrus.html 03-Mar -2004 14:21 ...
Read more

Автоматизация бильярда - bsh-bg.net

Автоматизация бильярда система управления клубом автоматизация бильярдной зала
Read more

Presentation-rus

Размер: 445 b.; ... База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
Read more