Presentation modules incompany training & workshops

50 %
50 %
Information about Presentation modules incompany training & workshops
Business & Mgmt

Published on January 26, 2014

Author: helenademuynck

Source: slideshare.net

Description

Overview of topics for tailor-made incompany training and workshops focussed on leadership and on enhancement of interactions between individuals, teams and organizations.

INCOMPANY TRAININGEN & WORKSHOPS Modules 2014

Opzet Modulair programma Samenstelling in functie van concrete behoefte van de deelnemers Op maat op basis van intake Kleine groepen (maximum 12 deelnemers) Sessies van 3 uur (avond), 4 uur (dagdeel) of 8 uur (dag) Per sessie wordt 1 module behandeld Konsensus Leadership Coaching & Development www.konsensuslcd.com © Helena Demuynck 2

Benadering Kennisoverdracht Zelf-assessment Groepsdiscussie op basis van concrete cases Actieve oefeningen Tussentijdse opdrachten Permanente evaluatie Persoonlijk ontwikkelingsplan Konsensus Leadership Coaching & Development www.konsensuslcd.com © Helena Demuynck 3

Modules Proactief handelen Assertief optreden Verbindend communiceren Vertrouwen opbouwen Omgaan met weerstand Omgaan met belangentegenstellingen Mensen overtuigen Mensen motiveren Business partnership Persoonlijke effectiviteit Konsensus Leadership Coaching & Development www.konsensuslcd.com © Helena Demuynck Klik op de titel om onmiddellijk naar de module te gaan 4

Proactief handelen Inhoud Pro-activiteit is de belangrijkste effectieve eigenschap voor iedere situatie. Je neemt niet alleen initiatieven, je bent verantwoordelijk voor je eigen leven. Ben je als mens reactief, dan laat je je leven in principe bepalen door je omgeving. Behandelt iedereen je goed, dan voel je je ook goed. Wordt je echter niet goed behandeld, dan ga je in het defensief. Je laat als het ware je gevoelens door andere bepalen en je maakt je daardoor afhankelijk van je tekortkomingen. Proactieve mensen daarentegen laten zich leiden door hun waarden. Prikkels uit omgeving zijn in hun geval niet van doorslaggevend belang. Je leert Hoe je je persoonlijke missie bepaalt Hoe je inzicht krijgt in waarden, talenten en passies Hoe je doelen en dromen concreet en SMART maakt Hoe je inzicht verwerft in je overtuigingen, ook in die overtuigingen die je vaak tegenhouden om te gaan bewegen Hoe je rol en kracht in het samenwerken in teamverband kent Hoe je motivatie en daadkracht verwerft Konsensus Leadership Coaching & Development www.konsensuslcd.com © Helena Demuynck Terug naar modules 5

Assertief optreden Inhoud Soms heb je moeite met het herkennen en aangeven van grenzen. Je vindt het moeilijk om voor jezelf op te komen en om te zeggen dat je iets niet wil doen of juist wel. Je bent bang dat anderen je niet meer aardig vinden, voelt je schuldig als je de ander niet helpt of denkt dat je onprofessioneel overkomt in je werk. Je klapt dicht of reageert onverwachts heel fel. Je vindt het moeilijk om grenzen te stellen aan jezelf en aan je omgeving. Je hebt het gevoel dat anderen controle hebben over jouw tijd en over wat je wel en niet doet. Je leert Hoe je jezelf gemakkelijker en beter presenteert Hoe je invloed uitoefent op gedachten die je belemmeren Hoe je gemakkelijker feedback en kritiek geeft en ontvangt Hoe je bewust je lichaamstaal ter ondersteuning inzet Hoe je assertiever communiceert Konsensus Leadership Coaching & Development www.konsensuslcd.com © Helena Demuynck Terug naar modules 6

Verbindend communiceren Inhoud Verbindend Communiceren gaat over het bewust worden van wat er met en tijdens het communiceren gebeurt en dit te gebruiken om jouw communicatie effectiever te maken. Het gaat hier zowel om spreken als luisteren en het ontwikkelen van empathische vaardigheden. Het richt zich op het tot stand brengen van een harmonieuze band in de communicatie met anderen in de wetenschap dat zo een boodschap het beste overkomt. Hierdoor ontstaan niet alleen waardevolle relaties maar ben je ook in staat om deze in stand te houden en te verdiepen. Je zult met meer plezier samenwerken en samen doelen makkelijker bereiken. Je leert Hoe je duidelijkheid krijgt inzake je eigen waarden Hoe je respect krijgt voor andermans waarden en beleving Hoe je efficiënt doelen bereikt Hoe je omgaat met emoties en veiligheid in communicatie schept Hoe je synergie bouwt in samenwerking, creativiteit, ontwikkeling en persoonlijke groei Hoe je onderlinge verbondenheid creëert Konsensus Leadership Coaching & Development www.konsensuslcd.com © Helena Demuynck Terug naar modules 7

Vertrouwen opbouwen Inhoud In ons dagelijks leven speelt vertrouwen een grote rol. Veel groter dan we ons doorgaans realiseren. Het opbouwen van vertrouwen in organisaties is niet eenvoudig. Het is makkelijker om in wantrouwen verzeild te raken. Dit komt omdat de achterliggende dynamische processen van zowel vertrouwen als wantrouwen gebaseerd zijn op versterking van het oorspronkelijke gedrag, maar met een belangrijk verschil. Want vertrouwen wordt geleidelijk opgebouwd, als het gedrag van de ander in de loop der tijd betrouwbaar is gebleken, en wantrouwen is veel explosiever. Je leert Hoe je omgaat met toezeggingen, afspraken, deadlines Hoe je bewijzen aanlevert om te laten zien dat je betrouwbaar bent Hoe je werkt aan jet vergroten van je geloofwaardigheid Hoe je je expertise op gepaste wijze toont, in overleg, in gesprek, in offertes, in presentaties Hoe je omgaat met intimiteit in gesprekken Hoe je het gesprek zo voert, dat je werkt aan het opbouwen van vertrouwen op een ontspannen manier Konsensus Leadership Coaching & Development www.konsensuslcd.com © Helena Demuynck Terug naar modules 8

Omgaan met weerstand Inhoud Mensen houden niet zo van veranderingen. Ze doen er soms alle moeite voor om bij hun oorspronkelijke standpunt te blijven en de dingen bij het oude te laten. Dat gesputter is niet altijd onterecht. Misschien is jouw idee gewoon een slecht idee. Vaker nog hebben mensen niet zozeer weerstand tegen jouw idee, maar voelen ze zich overvallen. In welke situaties kun je weerstand verwachten en hoe ga je ermee om? Je leert Hoe je effectief omgaat met weerstand Hoe je goed anticipeert op onverwachte situaties Hoe je belemmerende denkpatronen doorbreekt Hoe je negatieve overtuigingen herkent en benoemt Hoe je effectief interventies toepast Hoe je constructief feedback geeft en confronteert Hoe je het reflectievermogen van anderen stimuleert Konsensus Leadership Coaching & Development www.konsensuslcd.com © Helena Demuynck Terug naar modules 9

Omgaan met belangentegenstellingen Inhoud Succesvol onderhandelen hangt vooral samen met de mate waarin je creatief en met zelfvertrouwen omgaat met de belangen van de ander en die van jezelf. Dit betekent zowel het bereiken van een optimale uitkomst als het creëren van een goede relatie. Uitgangspunt is het zoeken naar een win-win situatie. Samen wordt gewerkt aan een succesvol onderhandelingsresultaat. Je leert Hoe je onderhandelingen met succes voert Hoe je de factoren onderkent die een onderhandeling beïnvloeden Hoe je oplossingen zoekt in wederzijds belang Hoe je jouw communicatiestijl aanpast aan de gesprekspartner Hoe je omgaat met spanning en emoties Hoe je je doelgericht voorbereidt Konsensus Leadership Coaching & Development www.konsensuslcd.com © Helena Demuynck Terug naar modules 10

Mensen overtuigen Inhoud Zo goed als elke dag proberen we onszelf of anderen te beïnvloeden om iets op een andere manier te doen. We doen ons best om onze collega's of medewerkers te stimuleren om meer belangstelling te tonen voor de winstgevendheid van het bedrijf. We spannen ons in om onze projecten op tijd en binnen het budget te voltooien. Kortom, we zijn aldoor bezig met manieren om te overtuigen. Je leert Hoe je bewust invloed uitoefent binnen de organisatie Hoe je bewust kiest welke beïnvloedingsstijl het meeste succes oplevert Hoe je je (project)doelstellingen realiseert Konsensus Leadership Coaching & Development www.konsensuslcd.com © Helena Demuynck Terug naar modules 11

Mensen motiveren Inhoud Als je manager bent, is het motiveren van je medewerkers misschien wel je belangrijkste taak. Of niet? Het zit zo: jij hoeft niet voor je medewerkers te bedenken wát hen moet motiveren, maar jij helpt hen te ontdekken wat hen drijft. Als jij dat weet kun je met hen samen een stimulerende werkomgeving creëren waarin zij hun doelen kunnen bereiken in lijn met de organisatiedoelen. Je leert Wat de motivatoren van jouw medewerkers zijn Hoe je beter beantwoordt aan de individuele ambities, kwaliteiten en talenten van jouw medewerkers Hoe he het effect onderkent van jouw leiderschapsgedrag op de motivatie van je medewerkers Hoe je je team zodanig inspireert dat zij intrinsiek bewegen in de richting van de organisatiedoelen Konsensus Leadership Coaching & Development www.konsensuslcd.com © Helena Demuynck Terug naar modules 12

Business partnership Inhoud In tijden van crisis is snel schakelen de boodschap. Ook de rol van een interne of externe adviseur evolueert sterk. Je moet in staat zijn als adviseur naar de business te stappen, projectmatig te werk kunnen gaan, een effectieve bijdrage en toegevoegde waarde te leveren, ... Daarbij vragen thema's als leiderschap en verantwoordelijkheid, moeilijke beslissingen nemen, mensen overtuigen, … meer en meer aandacht. Een goede verstandhouding met de directie en de lijnmanagers is daarbij essentieel. De grootste uitdaging is de taal van de business leren begrijpen, spreken en de lijnmanager helpen bij het realiseren van de organisatiedoelstellingen. Je leert Hoe je inzicht krijgt in strategisch management en wat daarin de rol is van de adviseur (business partner) Hoe je vertrouwen opbouwt en de ‘taal van de business’ leert spreken Hoe je op een professionele manier in dialoog gaat met lijnmanagers en directie Konsensus Leadership Coaching & Development www.konsensuslcd.com © Helena Demuynck Terug naar modules 13

Persoonlijke effectiviteit Inhoud Elk project of initiatief vraagt tijd, ruimte en aandacht in agenda’s die meestal al helemaal potdicht gepland zijn. Toch is die tijd en aandacht wel degelijk te creëren. Persoonlijke effectiviteit helpt je om de belangrijkste shift van je leven te maken: van Tijdmanagement naar Activiteitenmanagement! Je leert Hoe je je hoofd leeg maakt zodat je je kunt concentreren op de echt belangrijke dingen Waarom bureaus altijd vol met stapels liggen en wat je daaraan kunt doen Hoe je snel en efficiënt alle informatie die binnenkomt verwerkt Hoe je van een wirwar aan taken en projecten een overzichtelijke lijst maakt Hoe je prioriteiten aanbrengt in je werkzaamheden Hoe je een productiviteitssysteem maakt dat past bij jouw wensen en situatie Hoe je het systeem volhoudt zodat het een vast onderdeel wordt van je dagelijkse leven Konsensus Leadership Coaching & Development www.konsensuslcd.com © Helena Demuynck Terug naar modules 14

Contact & Info Konsensus Leadership Coaching & Development Helena Demuynck Managing Partner – Certified Coach & Trainer +32 475 64 58 08 helena@konsensuslcd.com www.konsensuslcd.com Konsensus Leadership Coaching & Development www.konsensuslcd.com © Helena Demuynck 15

Add a comment

Related presentations

Related pages

Presentation "Module: Leadership Training Workshop for ...

Presentation on theme: "Module: Leadership Training Workshop for Health Professionals Organization: ... Presentation transcript: 1 Module: ...
Read more

Module I : Preparing for Training and Facilitating

Module I Preparing for Training and ... To plan and facilitate training workshops in the context of participatory ... e.g. real life presentation with ...
Read more

Presentation Skills Training: Impactful Public Speaking ...

Join Dale Carnegie Training for this interactive presentation skills training workshop today! ... Module 2. Increasing Credibility . Module 3.
Read more

Presentation Skills Training Class in Lagos - LiveSpeech ...

  Effective Presentation Skills Training ... Preparing for Your Next Presentation • Module ... 3 presentations each week. The Open Workshop gave me ...
Read more

Presentation Skills Training Courses Directory

Presentation Skills Training Courses Directory. ... This presentation skill workshop is designed for engineers, technology professionals, scientists, ...
Read more

Training Module Facilitator's Handbook - un.org

Programme of the training workshop ... PowerPoint presentations ... This training module is one of the key ...
Read more

Presentation Skills Training: Impactful Public Speaking ...

Join Dale Carnegie Training for this interactive presentation skills training workshop ... Our Dale Carnegie High-Impact Training Presentations ... Module ...
Read more

Training Guide: Preparation - Correlation

Training guide 3 In this document: ... training manual by reading the module plans, corresponding presentations and ... workshops or training modules the ...
Read more

Demonstrate Executive Presence | Wilder Presentations

Executive Presence Intensive Workshop. ... After every presentation, participants watch themselves on DVD. The workshop can include practice for webinars.
Read more