Presentatiembo Parell Hh Rev Kc3

0 %
100 %
Information about Presentatiembo Parell Hh Rev Kc3
Education

Published on February 3, 2009

Author: blogisch

Source: slideshare.net

Description

De presentatie die Hans van Honk, programmamanager MBO2010 Onderwijsbedrijfsvoering, gaf voor Parell.

Stand van zaken bedrijfsvoering MBO2010 Februari 2009 Hans van Honk Procesmanagement MBO 2010

Stand van zaken bedrijfsvoering MBO2010

Streefbeeld Staatssecretaris OCW: De nieuwe opleidingen zijn goed vormgegeven, de kwaliteit ervan is gewaarborgd en de bedrijfsvoering is op orde, waaronder begrepen de toerusting van personeel. Er is sprake van adequate kwaliteitsbewaking. De examens zijn goed vormgegeven en de kwaliteit ervan is gewaarborgd. Resultaat: o.a. beter inzetbare beroepsbeoefenaren, minder voortijdig schoolverlaters, grotere doorstroom naar hoger (beroeps)onderwijs, grotere waardering van docenten.

Streefbeeld Staatssecretaris OCW:

De nieuwe opleidingen zijn goed vormgegeven, de kwaliteit ervan is gewaarborgd en de bedrijfsvoering is op orde, waaronder begrepen de toerusting van personeel.

Er is sprake van adequate kwaliteitsbewaking.

De examens zijn goed vormgegeven en de kwaliteit ervan is gewaarborgd.

Resultaat: o.a. beter inzetbare beroepsbeoefenaren, minder voortijdig schoolverlaters, grotere doorstroom naar hoger (beroeps)onderwijs, grotere waardering van docenten.

 

♦ ROC’s ondersteunen bij modernisering via : Ontwikkelen van modellen Aansluiten bij bestaande initiatieven Gebruik maken van bestaande netwerken Inventariseren en ter beschikking stellen good (en bad) practices instellingen MBO2010 = vraaggericht (o.a. door inventarisatie met CvB’s, inventarisatie door accountmanagers sleutelfiguren instellingen) MBO2010 ≠ belangenbehartiger

♦ ROC’s ondersteunen bij modernisering via :

Ontwikkelen van modellen

Aansluiten bij bestaande initiatieven

Gebruik maken van bestaande netwerken

Inventariseren en ter beschikking stellen good (en bad) practices instellingen

MBO2010 = vraaggericht (o.a. door inventarisatie met CvB’s, inventarisatie door accountmanagers sleutelfiguren instellingen)

MBO2010 ≠ belangenbehartiger

 

 MBO2010 Bedrijfsvoering: Luc Verburgh – 1 dag/week Hans van Honk – 2 dagen/week 

Organiseerbaarheid Betaalbaarheid Effectiviteit Voorspelbaarheid Betrouwbaarheid Efficiency -> afgestemd geheel van mensen, middelen, (support en informatie) systemen t.b.v. realisatie doelstellingen & succesvolle uitvoering processen in het onderwijs

Organiseerbaarheid

Betaalbaarheid

Effectiviteit

Voorspelbaarheid

Betrouwbaarheid

Efficiency

 

Begripsomschrijving: Afgestemd geheel van QQ beschikbaarheid van mensen en middelen t.b.v. succesvolle uitvoering processen in het onderwijs Focus in kader van procesvoering op: Voorspelbaarheid en betrouwbaarheid van de uitvoering van opleidingen. Organiseerbaarheid, betaalbaarheid en effectiviteit

Begripsomschrijving:

Afgestemd geheel van QQ beschikbaarheid van

mensen en middelen t.b.v. succesvolle uitvoering

processen in het onderwijs

Focus in kader van procesvoering op:

Voorspelbaarheid en betrouwbaarheid van de uitvoering van opleidingen.

Organiseerbaarheid, betaalbaarheid en effectiviteit

 

 

PDCA PDCA PDCA Per week tenminste 1 gesprek met PB. Iedere leerling persoonlijke begeleider Doelstelling: persoonlijke begeleiding ↑ O € F ?

4. Organisatie ontwerp en kosten 5. Relatiemanagement; school en bedrijf

 

Flexcollege Netwerkschool 2.0 Leren Organiseren Team Tijd Allure Team Columbus Plus Delta (Six Sigma) Mondriaanplanner Innovator Marktplaats MBO Parell

Flexcollege

Netwerkschool 2.0

Leren Organiseren

Team Tijd

Allure

Team Columbus

Plus Delta (Six Sigma)

Mondriaanplanner

Innovator

Marktplaats MBO

Stuurgroep domeinen en bedrijfsvoering: Samenwerking Triple A, platform BVE, ROC-I partners, Deug Marktplaats MBO Parell

Stuurgroep domeinen en bedrijfsvoering:

Samenwerking Triple A, platform BVE, ROC-I partners, Deug

Marktplaats MBO

Onderwijscalculator Mondriaanplanner ICT-scan Plus Delta Marktplaats MBO Parell

Onderwijscalculator

Mondriaanplanner

ICT-scan

Plus Delta

Marktplaats MBO

Masterclasses ICT ICT-implementator Marktplaats MBO Parell

Masterclasses ICT

ICT-implementator

Marktplaats MBO

Cascomodel Niveaumeter Opbrengsten Delta Plus Scan managementinformatiesystemen Integratie onderwijscalculator en Flexcollege Integratie onderwijscalculator en cascomodel Overzicht Planningsystemen Organiseerbaarheid en betaalbaarheid examinering Organiseerbaarheid en betaalbaarheid werkplekleren

Cascomodel

Niveaumeter

Opbrengsten Delta Plus

Scan managementinformatiesystemen

Integratie onderwijscalculator en Flexcollege

Integratie onderwijscalculator en cascomodel

Overzicht Planningsystemen

Organiseerbaarheid en betaalbaarheid examinering

Organiseerbaarheid en betaalbaarheid werkplekleren

Planningsystemen; bijv ROC Eindhoven In praktijk bewezen modellen m.b.t. organiseerbaarheid en betaalbaarheid examinering In praktijk bewezen modellen m.b.t. organiseerbaarheid en betaalbaarheid werkplekleren Voortgangsmetingsystemen Parell

Planningsystemen; bijv ROC Eindhoven

In praktijk bewezen modellen m.b.t. organiseerbaarheid en betaalbaarheid examinering

In praktijk bewezen modellen m.b.t. organiseerbaarheid en betaalbaarheid werkplekleren

Voortgangsmetingsystemen

Vragen?

Vragen?

www.mbo2010.n l Reacties: [email_address]

www.mbo2010.n l

Add a comment

Related presentations

Related pages

KC Bullpen (KC3) - Fantasy Games - ESPN

... (KC3) h angel wife (aw) ... (aw) Chico's Bail Bonds (CHC) High Heat (HH) Team lesch (LESC) Team acker (ACKE) trick treat (SIMM) REV 1 (REV1) KC Bullpen ...
Read more

Comparative genome analysis of Spiroplasma melliferum ...

The genus Spiroplasma contains a group of helical, ... Ann. Rev. Entomol. 1981, 26: ... Hallin P, Rodland EA, Staerfeldt H-H, Rognes T, Ussery DW ...
Read more

Centimeter Continuum Observations of the Northern Head of ...

centimeter continuum observations of the northern head of the hh 80/81/80n jet: revising the actual dimensions of a parsec-scale jet ...
Read more

Linux Terminfo and Termcap Commands - The Computer ...

Sets CTRL H (^H) to backspace for terminfo only. ... kc3= K5= String sent by lower right key of keypad: ... rev= mr= Turn on reverse ...
Read more

The Molecular Emission of the Irradiated Star-Forming Core ...

Create citation alert [1] Interferometric Observations of Nitrogen-bearing Molecular Species in the Star-forming Core Ahead of HH 80N Josep M. Masqu?
Read more

smd ka2 diode datasheet & application note - Datasheet Archive

smd ka2 diode. Catalog Datasheet ... KA2 Diagram: FLFLFL H H H 0.044(1.10) 0.035(0.90) 0 ... KB3 KC KC1 , 10 KA2, KB2, KC2 11 KA3, KB3, KC3 DETAILS OF ...
Read more

Antimicrobial Prophylaxis - National Center for ...

Hirschmann JV, Inui TS. Antimicrobial prophylaxis: ... Parell GJ. Cefazolin prophylaxis in head and neck cancer surgery. ... Stone HH. Gastric surgery. ...
Read more

Kc-Pan-article (PDF Download Available) - ResearchGate ...

linearly from Kc2 to Kc3 at the end of the season. ... Bosman HH (1990). "Methods to ... Rev. Bras. Agrometeorol., 2: ...
Read more