Presentatie zoek en vind bijeenkomst 17 november

50 %
50 %
Information about Presentatie zoek en vind bijeenkomst 17 november
Education

Published on November 24, 2011

Author: JeroenVanVuuren

Source: slideshare.net

ECK2 &Zoek en vind bijeenkomstDoor: Edurep, MetaPlus en ECK217 november te Utrecht

Doel Informatie geven over resultaten Review/Feedback vragen op voorstellenGezamenlijk vanuit: Edurep MetaPlus ECK2 programma (SLO, GEU, Kennisnet)24-11-2011

Agenda Inleiding Informatie geven – Behoeften (Jeroen, ECK2) 13.10 – Identifier (Jasper, ECK2) 13.30 – MetaPlus (Yvette, Kennisnet) 14.00 – Edurep (Mariska, Kennisnet) 14.30 – 15.00 Feedback/Review vragen – Feedback (Jeroen, ECK2) 15.10 – Rechten (Jeroen, ECK2) 15.40 – Open discussie24-11-2011

Behoefte analyse ECK2 programma – Project Eigendom en Herkomst Jeroen van Vuuren24-11-2011

Behoefte analyseBelangrijkste behoeften: Sturen op kwaliteit metadata (beter toepassen huidige afspraken belangrijker dan nieuwe maken) Noodzaak moet (geen nieuwe complexiteit introduceren als dat niet echt iets oplost ) Simpel aanvullen van metadata (simpel aanvullen van bronmetadata en zoeken op alle metadata) Feedback mogelijkheid (Hoe kan je een reactie geven op de metadata) Rechten op metadata (Vanuit juridisch oogpunt goed om hier afspraken over te maken) (Nog) Niet hoog: Zoeken op herkomst.24-11-2011

Thema’s en prioriteit middel lange termijn lange termijn Korte termijn (1 jaar) (> jaar) (Simpel) aanvullen Toekomst: Linked data Identifier Zoeken op herkomst Feedback Rechten Prijsdata Gebruiksdata24-11-2011

Er volgde discussie… Deel van de behoeften richten zich op de voorzieningen (m.n. Edurep). Vragen: – Tot waar gaat/bepaald de Educatieve Contentketen (en ECK2)? – Wie gaat er over de voorzieningen in de keten? Stuurgroep besluit: “Ecosysteem gedachte” – Helderheid waar de grens ligt tussen ECK en (centrale gemeenschappelijke) voorzieningen24-11-2011

Ecosysteem-gedachte Het systeem organiseert zich zelf:  Van top (gebruiker) naar bodem (aanbieder) Gebruiker Gebruiker Gebruiker Gebruiker Gebruiker  Partijen bepalen inrichting voor de lagen daaronder  Waar nodig ontstaan aggregaties  Waar nodig past het Portal Portal Portal Portal Portal systeem zich aan  System zorgt zelf voor de benodigde efficiency en effectiviteit (“toegevoegde waarde principe”) aggregatie aggregatie De ECK schept de randvoorwaarden:  De interoperabiliteitsafspraken Aanbieder Aanbieder Aanbieder Aanbieder binnen het systeem (NL- LOM, AOI-PMH, SRU)  Door deze afspraken kan het systeem zich makkelijk aanpassen aan gewijzigde omstandigheden

Roadmap zoekarchitectuur ECK middel lange termijn lange termijn Korte termijn (1 jaar) (> jaar) MetaPlusVoorzieningen Kennisnet Toekomst: Linked data (Simpel) aanvullen Zoeken op herkomst: Bron + aanvulling RDF uitleveren Zoeken op Prijsdata Identifier LOM in RDF - provenance Feedback* - mappingAfspraken Rechten* ECK Prijsdata Gebruiksdata Vocabulaires Begrippenkader *= voor deze afspraken zijn geen aanpassingen nodig in de voorzieningen van Kennisnet = gebaseerd op de vijf stappen van “adoptie” van open linked data van Tim Berners-Lee 24-11-2011

Unieke Persistente Identifier ECK2 programma – Project Identifier Jasper Roes hdl:4263537/4000 urn:isbn:9789034553966 urn:nbn:nl:ui:13-367b24w783 doi:10.1000/18224-11-2011 http://purl.org/dc/elements/1.1/identifier

Wat zijn unieke identifiers?• Codes toegekend aan leerobjecten en metadatarecords die ze uniek identificeerbaar maken• Voorbeelden: – ISBN voor boeken – Streepjescode op producten in de supermarkt

Waarom Unieke PersistenteIdentifiers (UPI’s)?• UPI onderdeel essentieel fundament keten• UPI randvoorwaardelijk voor: – oplossen bestaande zoekproblemen – up-to-date houden van locatie en eigenaarschap• De tijd is rijp om het probleem van UPI’s op te pakken• Hergebruik UPI mogelijk door uniciteit• UPI’s voor relaties in semantisch web essentieel

De afspraak (vastgesteld op 3 november)• Unieke persistente identifiers voor leerobjecten en metadatarecords – Uniek – Persistent – Resolvable• 5 identifier types zijn toegestaan• Brede afspraak, meerdere oplossingen implementeren niet nodig

Gebruik• Verplicht voor Leerobject• Aanbevolen voor Metadatarecord• Daarnaast ook toepasbaar voor andere zaken die unieke geïdentificeerd moeten worden

Wie?• Aanmaken en toevoegen UPI’s door aanbieders• Gebruik door afnemers• Kanttekening: UPI’s moeten transparant zijn voor de gebruikers

Wat moet er gebeuren:Aanbieders van leerobjecten Leerobject 1. Content management systeem aanbieder kent Content management leerobject UPI toe systeem aanbieder Database entry + LO-upi Repository aanbieder 2. Record - MD-upi - locatie MD Record - LO-upi - locatie LO Handle-resolver

Wat moet er gebeuren:Aanbieders van metadatarecords Metadatarecord 1. Content management systeem aanbieder kent metadatarecord UPI toe Content management systeem aanbieder Database entry + MD-upi Repository aanbieder + LO-upi + MD-upi 2. Metadatarecord 2. Record - MD-upi - locatie MD Record - LO-upi - locatie LO Edurep Handle-resolver

Wat moet er gebeuren:Aanbieders van leerobjecten en metadatarecords Metadatarecord Leerobject 1. Content management 1. Content management systeem aanbieder kent systeem aanbieder kent metadatarecord UPI toe Content management leerobject UPI toe systeem aanbieder Database entry Database entry + MD-upi + LO-upi Repository aanbieder + LO-upi + MD-upi 2. Metadatarecord 2. Record - MD-upi - locatie MD Record - LO-upi - locatie LO Edurep Handle-resolver

Wat moet er gebeuren:Afnemers Database entry Database entry + MD-upi + LO-upi Repository aanbieder + LO-upi 3b. Redirect + MD-upi 2. 3c. of Metadatarecord 2. Leerobject Metadatarecord Record - MD-upi - locatie MD Record - LO-upi - locatie LO 3A. UPI 3a. UPISysteem 3B. Systeem + technische Handle-resolver Edurepgebruiker locatie gebruiker Metadatarecord

Overzicht van wat er moetgebeuren Metadatarecord Leerobject 1. Content management 1. Content management systeem aanbieder kent systeem aanbieder kent metadatarecord UPI toe Content management leerobject UPI toe systeem aanbieder Database entry Database entry + MD-upi + LO-upi Repository aanbieder + LO-upi 3b. Redirect + MD-upi 2. 3c. of Metadatarecord 2. Leerobject Metadatarecord Record - MD-upi - locatie MD Record - LO-upi - locatie LO 3A. UPI 3a. UPISysteem 3B. Systeem + technische Handle-resolver Edurepgebruiker locatie gebruiker Metadatarecord

MetaPlusYvette EveleensProductmanager MetaPlus

DoelMetaPlus draagt eraan bij dat metadatavan objecten wordt verrijkt door toenamevan aantal metadatatags per veld en detoename van ingevulde doelgroepspecifiekevelden. Hierdoor neemt de vindbaarheidvan objecten in de ECK toe.24-11-2011

Hoe werkt het? Maakt kopie van het record Slaat extra metadata los op Geeft gecombineerd record terug aan Edurep24-11-2011

Ontwikkeling Prototype + evaluatie MetaPlus 1.0 september 2011 MetaPlus 1.1 november 2011Rondleiding:24-11-2011

Toekomst MetaPlus 2.0 start december 2010 release Q1 2011 Inhoud: - verbeterde usability - flexibele aanpassing vocabulaires - toevoegen vocabulaires - spotters functionaliteit Input: https://metadateerfaciliteit.uservoice.com24-11-2011

EdurepMariska Volkmaars / Theo ZijlmansProductmanager / Technisch Productmanager Edurep Edurep, de semantische zoekmachine naar digitaal lesmateriaal voor het onderwijs

Nieuwe release Verhogen beschikbaarheid CZP- en SMO-verwerking Autocomplete op zoekwoorden Kwaliteitsmaat CZP Dode link checker Ongelijk zoeken op typicalLearningTime >, >=, <, <= Zoeken op lom.relation.<kind.value> Drilldown op lom.educational.difficulty Onderzoek automatische metadata verrijking Rapportage toolZie voor meer info:http://edurepdiensten.wiki.kennisnet.nl/Release_2011.10 Edurep, de semantische zoekmachine naar digitaal lesmateriaal voor het onderwijs

Roadmap Edurep Edurep, de semantische zoekmachine naar digitaal lesmateriaal voor het onderwijs

Objectief bepalen van kwaliteit LOM Expertisecentrum Standaarden voor het Onderwijs

Wensenlijst goo.gl/33bZg

Rapportagetool Edurep, de semantische zoekmachine naar digitaal lesmateriaal voor het onderwijs

Rapportagetool Edurep, de semantische zoekmachine naar digitaal lesmateriaal voor het onderwijs

Review voorstel:Feedback op (metadata)leermateriaalECK2 programma – Project Eigendom en HerkomstExpertgroep EHM Expertgroep bestaande uit - Yvette Eveleens - Mariska Volkmaars - Jeroen Hamers - Frans Berkhof - Theo Zijlmans - Pieter Bruring - Jeroen van Vuuren

Feedback Behoefte: Feedback geven op metadata Expert team Voorwaarde aan voorstel: – Niet complex – Weinig technische impact

Voorstel voor feedback Optionele afspraak Feedback via e-mail Geen vast format voor e-mail, wel verplicht opnemen – Afzender – Identifier van metadatarecord (indien niet bekend: identifier leerobject) E-mail adres voor de feedback dient de aanbieder op te nemen in de metadata Aanvulling: Ook voor feedback op leermateriaal

Voorstel voor feedback technisch Voor feedback op leermateriaal: – Toevoegen van rol “feedback” aan vocabulaire voor /lom/lifecycle/contribute/role – Opnemen van e-mail adres voor rol “feedback” door aanbieder van metadata in vcard in /lom/lifecycle/contribute/entity Voor feedback op metadata: – Toevoegen van rol “feedback” aan vocabulaire voor /lom/metametadata/contribute/role – Opnemen van e-mail adres voor rol “feedback” door aanbieder van leermateriaal in vcard in /lom/metametadata/contribute/entity

Voorbeelden<lifecycle> … <contribute> <role> <source>http://purl.edustandaard.nl/vdex_lifecycle_contribute_role_lomv1p0_xxxxxx.xml</source> <value>feedback</value> </role> <entity> E-mail adres voor BEGIN:VCARD feedback over N:Friday;Joe FN:Joe Friday leerobject EMAIL;TYPE=INTERNET:feedbackleermiddelen@aanbieder.com VERSION:3.0 END: VCARD </entity> <date> <dateTime>1997-07-16T19:20:30+01:00</dateTime> </date> <metametadata> </contribute> … …. <contribute></lifecycle> <role> <source>http://purl.edustandaard.nl/vdex_metametadata_contribute_role_xxxxxx.xml</source> <value>feedback</value> </role> <entity> E-mail adres voor BEGIN:VCARD feedback over N:Sunday;Pete FN:Pete Sunday metadata EMAIL;TYPE=INTERNET:feedbackmetadata@aanbieder.com VERSION:3.0 END: VCARD </entity> <date> <dateTime>1997-07-16T19:20:30+01:00</dateTime> </date> </contribute> …. </metametadata>

Wat betekent dat voor.. Aanbieders – Besluit: feedback ontvangen over metadata/leerobject? Zo ja: – Inrichten processen voor verwerken feedback – Feedback e-mail adres in metadata Portalen – Besluit: Feedback op metadata/leerobject ondersteunen? Zo ja: – Functionaliteit aanbieden voor feedback – NB: Kan per leerobject verschillen! Voorzieningen, w.o. Edurep – E-mail adres wordt automatisch al doorgegeven – Evt. automatisch vullen van feedback adres voor de hele collectie op verzoek van de aanbieder (XSLT)

Vragen: Gaan jullie dit gebruiken? Wat vinden jullie van het optionele karakter? Wat vinden jullie van de gekozen technische oplossing, w.o.: – E-mail? – Format E-mail? – Opname onder contribute met nieuwe rol?

Review voorstel:Rechten op metadataECK2 programma – Project Eigendom en HerkomstExpertgroep EHM Expertgroep bestaande uit - Yvette Eveleens - Mariska Volkmaars - Jeroen Hamers - Frans Berkhof - Theo Zijlmans - Pieter Bruring - Jeroen van Vuuren

Juridisch onderzoek rechten “Feiten zijn geen creatieve werken”Op veel metadata ligt geen auteursrecht: Geen auteursrecht op “feitelijke” metadata Wel auteursrecht op “creatieve” metadata (bv. beschrijving,samenvatting) Wellicht ook andere rechten van toepassing: – Databankrecht – Merkenrecht Aanbeveling: Contractuele afspraken zijn verstandig – Partijen weten waar ze aan toe zijn – Recht is niet dwingend

Aanbeveling: Rechten op metadata Aanbeveling 1: Maak contractuele afspraken – Bij uitwisselen van metadata – Over het toegestane gebruik – Partijen weten waar ze aan toe zijn Aanbeveling 1a: Neem in contractuele afspraken bij voorkeur op dat deze metadata vrij van rechten is – Bevestiging: Metadata vaak auteursrechten vrij – Voorkom veel complexiteit – contractuele afspraken gelden alleen voor aangesloten partijen A B C

Aanbeveling: Rechten op metadata Alternatief 1b: Mocht vrij van rechten niet kunnen, neem algemeen bekende licentie vorm als basis voor contractuele afspraken – Bv. Creative Commons – Gemakkelijker in de keten • Iedereen kan verwijzen naar deze licentie vorm – contractuele afspraken gelden alleen voor aangesloten partijen • Mocht een partij rechtmatig via een andere weg aan de metadata komen gelden deze afspraken niet!

Rechten in de praktijk Controleer rechten bij beschikbaar stellen – Beschik je over de juiste rechten om de metadata op de afgesproken manier beschikbaar te stellen. Controleer de gebruikersvoorwaarden – Neem in de voorwaarden de gewenste licentie van de metadata op. Gebruiker Repository Edurep Portal Gebruiker Gebruiks Gebruiks Gebruiks voorwaarden voorwaarden voorwaarden repository repository Edurep Portal “De door Edurep geharveste Metadata wordt vrij beschikbaar gesteld ten behoeve van het onderwijs. “

Vragen: Zijn deze aanbevelingen verstandig? Zien jullie aanvullingen / problemen?

Add a comment

Related presentations

Related pages

Presentatie zoek en vind bijeenkomst 17 november - Education

1. ECK2 &Zoek en vind bijeenkomstDoor: Edurep, MetaPlus en ECK217 november te Utrecht. 2. Doel Informatie geven over resultaten Review/Feedback vragen op ...
Read more

Bijeenkomst Overlegtafel Leidse Regio 17 november 2015 ...

Bijeenkomst Overlegtafel Leidse Regio 17 november 2015 Inhoud presentatie beschermd wonen voortgang ... Presentatie zoek en vind bijeenkomst 17 ...
Read more

verslag bijeenkomst 17 november in Raerd - doarpswurk.frl

Verslag bijeenkomst 17 november ... zoek het ongemak op. Dat is waar het om draait want daar vind je de waarheid en ... Na een enthousiaste presentatie ...
Read more

Bijeenkomst: HSMAI Educational november 2016

... HSMAI Educational november 2016 ... 17.00: Presentatie, deel 2: 17.00: ... Wat zijn hun expertises en interesses? Zoek en vind jouw vakgenoten in het ...
Read more

Eerste bijeenkomst MVO platform. - Ik onderneem het!

Zoek en vind; Agenda . Evenementen ... voor een interessante presentatie/workshop. Datum: 19 november 2014 ... nl/nieuws/19-november-eerste-bijeenkomst-mvo ...
Read more

Kennissessie met en bij Philips Healthcare - 25 november 2014

... 25 november 2014. dinsdag 25 november 2014 van 17:30 uur tot 22:00 uur. ... voor de bijeenkomst. ... Zoek en vind; Opleidingen. Vind jouw ...
Read more

Cursus Rekenspecialist Amarantis derde bijeenkomst 1 ...

Cursus Rekenspecialist Amarantis derde bijeenkomst 1 november 2011. ... op zoek naar voorbeelden van of ... Flexibel rekenonderwijs in groep 3 en 4 ...
Read more

De prezi van de VOG-bijeenkomst – VOG Verenigde ...

U bent ondernemer en mag soms een presentatie doen: ... Zoek op: Home; ... In de VOG-vergadering van 24 maart werd de bijeenkomst geopend middels een prezi ...
Read more

Bijeenkomst: Eventplatform bijeenkomst tijdens Event17

ORGANISEER JE EIGEN BIJEENKOMST VIA 'SPECIAL ... Wat zijn hun expertises en interesses? Zoek en vind jouw vakgenoten in ... HSMAI Educational november 2016 ...
Read more