Presentatie VVB FLevoland 30 jan 2013 Rijschade

50 %
50 %
Information about Presentatie VVB FLevoland 30 jan 2013 Rijschade
Education

Published on February 25, 2014

Author: grasbaal

Source: slideshare.net

Description

Onderzoek rijschade na mestaanwending

2-2-2013 Systemen mestaanwending nieuw ingezaaid grasland Demoproef effecten op opbrengst, klaverbenutting en rijschade. Praktijknetwerk Duurzame Voerproductie Flevoland Herman Krebbers, DLV Plant Louk Hendrix, CAH Vilentum Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. © DLV Plant Aanleiding en doel • Bij uitruil veehouder-akkerbouw veel nieuw ingezaaid grasland met extra gevoeligheid rijschade in voorjaar • Inzicht in mate van rijschade bij verschillende systemen van mestaanwending en effecten op mineralenbalans en rendement © DLV Plant 2/5 1

2-2-2013 Toegepaste systemen mestaanwending Systeem Gewicht leeg (ton) Gewicht vol (ton) Werk Breedte (m) Banden Spanning Spoor Breedte (m) (bar) Tankwagen 7 20,5 7,4 2,6 1,5 Sleepslang 16 16 12 1,80 0,8 Zelfrijder 13 25 7,6 3,60 1,4 © DLV Plant 3/5 © DLV Plant 4/5 Systemen grasoogst 2

2-2-2013 Objecten op demoveld Systemen •Getrokken tankwagen twin onderstel Bosma •Slangaanvoer op trekker •Zelfrijder met meersporig hondegang Behandelingen •Onbereden •Alleen bemestings systeem •Alleen opraapwagen •Zowel bemester als opraapwagen zelfde spoor © DLV Plant 5/5 © DLV Plant 6/5 Plattegrond demoveld Bosma Bemester en opraapwagen Opraapwagen Bemester Onbereden 3

2-2-2013 Bemestings strategie Bosma demoveld Datum 1 maart 10 mei 15 juni 26 juli 25 augustus Totaal • • • Drijfmest geen 30 kuub runderdrijfmest 30 kuub runderdrijfmest 30 kuub runderdrijfmest 30 kuub runderdrijfmest 120 kuub runderdrijfmest kunstmest 350 kg KAS 100 kg KAS 125 kg KAS 125 kg KAS 175 kg KAS 775 kg KAS Gehalte drijfmest: 2,6 kg N, 1,09 kg P2O5 en 6,1 kg K per ton Totaal gegeven meststoffen uit drijfmest 187 kg N (werkzaam), 130 kg P2O5 en 732 kg K Hierbij 210 kg N uit kunstmest KAS © DLV Plant 7/5 Tijdstip bewerkingen en weer Snede Maaidatum Omstandigheden Gevallen neerslag 7 dagen voor oogst Eerste 2 mei Goed berijdbaar 11 mm Tweede 13 juni Redelijk nat 18 mm Derde 23 juli Nat 43 mm Vierde 22 augustus Droog 3 mm Vijfde 9 oktober Nat 38 mm Bemesting 2-3 dagen na kuilen © DLV Plant 8/5 4

2-2-2013 Groeiverloop op veld Voor de eerste snede Begin April Begin mei © DLV Plant 9/5 © DLV Plant 10/5 Uitrijden na eerste snede tankwagen 5

2-2-2013 Uitrijden mest na eerste snede Sleepslang © DLV Plant 11/5 © DLV Plant 12/5 Uitrijden na eerste snede zelfrijder 6

2-2-2013 Groei voor 2e snede Tankwagen bemester onbereden bemester en opraapwagen opraapwagen © DLV Plant 13/5 Groei voor 2e snede Sleepslang Geen berijdingen Alles berijdingen © DLV Plant 14/5 7

2-2-2013 Groei voor 2e snede Zelfrijder Opraapwagen Vredo © DLV Plant 15/5 © DLV Plant 16/5 Groei voor 3e snede Tankwagen Onbereden Injecteur en Opraapwagen Injecteur Opraapwagen 8

2-2-2013 Groei voor 3e snede Sleepslang Onbereden Sleepslang Sleepslang en Opraapwagen Opraapwagen© DLV Plant 17/5 Groei voor 3e snede Zelfrijder Onbereden Opraapwagen Zelfrijder en opraapwagen Zelfrijder © DLV Plant 18/5 9

2-2-2013 Groei voor 4 snede Tankwagen Tankwagen Tankwagen en opraapwagen Onbereden grond opraapwagen © DLV Plant 19/5 © DLV Plant 20/5 Groei voor 4e snede sleepslang Sleepslang en opraapwagen Onbereden Sleepslang Opraapwagen 10

2-2-2013 Groei voor 4e snede Zelfrijder Zelfrijder Opraapwagen Zelfrijder en Opraapwagen Onbereden © DLV Plant 21/5 © DLV Plant 26/5 Groei bekeken met Mijnakker 19-25 April Groei redelijk egaal 11

2-2-2013 Groeiverschillen Mijnakker 7-13 Juni © DLV Plant 27/5 Groeiverschillen 12-18 Juli Meer biomassa Slangaanvoer herkenbaar © DLV Plant 28/5 12

2-2-2013 Bodemverdichtingen en vocht meten Meting penetrologger Weerstand tot 80 cm diep © DLV Plant 31/5 Vergelijking bodemweerstand juli na oogst Tankwagen Zelfrijder Sleepslang • Tankwagen vanaf 20 cm • Sleepslang minimaal, ploegzool zichtbaar • Zelfrijder al dichter bovenin © DLV Plant 32/5 13

2-2-2013 Penetrologger metingen aanvang perceel • Al verschillen door grondbewerking inzaai • Basis perceel niet egaal © DLV Plant 33/5 Na de eerste snede en 1e bemesting • Geen verschillen bodemverdichtingen © DLV Plant 34/5 14

2-2-2013 Na de tweede snede en 2e bemesting • Sleepslang minder verdichting © DLV Plant 35/5 Na de derde snede en derde bemesting • • Ondergrond tankwagen losser? Aanzienlijk verschil met onbereden tankwagen © DLV Plant 36/5 15

2-2-2013 Meting opbrengsten • 3 meter zwad achtermaaier • Vers gewicht wegen • Drogestof monster nemen © DLV Plant 37/5 Grasopbrengsten eerste snede (ton ds/ha) Hadden nagenoeg gelijk moeten zijn © DLV Plant 38/5 16

2-2-2013 Opbrengsten tweede snede per behandeling 7,0 2 e snede 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 2 e snede 1,0 opraapwagen injecteur alles vredo sleepslang bosma vredo sleepslang bosma vredo sleepslang bosma vredo sleepslang bosma 0,0 onbereden • Blok tankwagen lager • Weinig verschil sleepslang-zelfrijder © DLV Plant 39/5 Opbrengsten derde snede 3 e snede 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 3 e snede 1,5 1,0 0,5 0,0 bosma sleepslang opraapwagen vredo bosma sleepslang injecteur vredo bosma sleepslang alles vredo bosma sleepslang vredo onbereden • Duidelijk lager tankwagen • Sleepslang hoogste opbrengsten © DLV Plant 40/5 17

2-2-2013 Opbrengsten Vierde snede 4 e snede 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 4 e snede 1,5 1,0 0,5 0,0 bosma sleepslang vredo bosma opraapwagen sleepslang vredo bosma sleepslang injecteur vredo bosma alles sleepslang vredo onbereden • Systemen bemesten beter • Opraapwagen minder opbrengst © DLV Plant 41/5 Opbrengsten Vijfde snede 5 e snede 3,5 3,0 2,5 2,0 5 e snede 1,5 1,0 0,5 0,0 bosma sleepslang opraapwagen vredo bosma sleepslang injecteur vredo bosma sleepslang alles vredo bosma sleepslang vredo onbereden • Tankwagen systeem trekt bij © DLV Plant 42/5 18

2-2-2013 Totale opbrengst per systeem totale opbrengst 25,0 20,0 15,0 10,0 totale opbrengst 5,0 opraapwagen injecteur alles vredo sleepslang bosma vredo sleepslang bosma vredo sleepslang bosma vredo sleepslang bosma 0,0 onbereden • Combi tankwagen-opraapwagen schade • Sleepslang minste schade ! Toepassing onder vochtige situaties © DLV Plant 43/5 Totale opbrengst op volgorde op veld • Veldverdeling redelijke gelijkmatig © DLV Plant 44/5 19

2-2-2013 35% 15% 43% 34% 34% 34% 59% 39% 67% 35% 38% 40% 17,0 18,8 18,3 16,6 17,8 17,5 17,5 18,6 18,2 15,1 17,8 17,1 18,3 19,0 18,7 18,2 18,6 18,5 17,5 18,6 18,2 17,6 18,5 18,2 nbere ha 694 30 301 816 408 510 1462 418 781 1365 456 760 o. v o ing t. breng sderv % op kG D S op b rengs tderv in g pe r N DS in TO rengs t hec ta re op b op b r engst type machine Joskin tetrax sleepslangsysteem vredo zelfrijder opraapwagen bosma opraapwagen slang opraapwagen vredo Joskin tetrax en opraapwagen verspreid over het veld* sleepslangsysteem en opraapwagen verspreid over het veld* vredo zelfrijder en opraapwagen verspreid over het veld* Joskin tetrax en opraapwagen over het zelfde spoor sleepslangsysteem en opraapwagen over het zelfde spoor vredo zelfrijder en opraapwagen over het zelfde spoor % be r eden pr oef s poor in TON DS den Bereden oppervlak en schade 96% 100% 98% 96% 98% 97% 92% 98% 96% 93% 98% 96% * - 10% overlap © DLV Plant 46/5 Opbrengstverliezen conclusies • • • • • Grote invloed natte grond bij 2e en 3e snede Verliezen van 300-1400 kg ds bij niveau 18 t ds/ha Sleepslang duidelijk minste verlies, opraapwagen (2%) Zelfrijder meer schade (4%) Getrokken tankwagen en opraapwagen zelfde spoor meeste verlies (8%) • Grotere verschillen in spoor, maar beperkt naar totaal • Alles in zelfde spoor minder verlies dan verspreid rijden bemester en opraapwagen (? Vaste rijsporen?) © DLV Plant 47/5 20

2-2-2013 Balans werkzame stikstof • • KG N afvoer 50 gem opbrenst 167 130 136 188 170 30 totaal ruw eiwit stikstoflevering klaver 95 27 34 34 47 237 mineralisatie bodem 39 39 39 39 156 eerste snede tweede snede derde snede vierde snede vijfde snede Totaal KG N kunstmest afvoer N drijfmest* aanvoer N 3,8 5,2 2,9 2,9 2,9 17,7 102 108 63 87 79 439 473 *Werkingscoofficient drijfmest jaar rond 60% Er is 34 kg N overschot © DLV Plant 48/5 Kringloopwijzer Bodembalans stikstof (kg/ha) KUILGRAS DRIJFMEST 482 312 WEIDEMEST 237 WEIDEGRAS 0 0 BODEM benutting 80% 0 SNIJMAïS KUNSTMEST 50 KLAVER 69% 0 147 OVERIG 128 30 OVERSCHOT DEPOSITIE K&K 2011 nitraat denitrificatie ophoping © DLV Plant 21

2-2-2013 Kringloopwijzer Bodembalans fosfaat (kg/ha) KUILGRAS DRIJFMEST 154 130 WEIDEMEST WEIDEGRAS 0 0 BODEM benutting 115% 0 0 SNIJMAïS KUNSTMEST 98% 0 -24 OVERIG 4 0 OVERSCHOT DEPOSITIE K&K 2011 © DLV Plant Schade aan klaver door berijden Niet bereden / licht bereden delen veel klaver Zwaar bereden delen weinig klaver © DLV Plant 51/5 22

2-2-2013 Netto kosten vergelijking Systeem 3000 m3, 60 ha Opbrengst Kosten Totaal verlies mech. Per verlies jaar Tankwagen EM ex arbeid Sleepslang loonwerk Zelfrijder loonwerk 6000 m3, 120 ha 9000 m3, 150 ha Kosten Totaal verlies Kosten Totaal mech. mech. verlies Per jaar Per jaar 8% 12.000 7200 15.000 14000 22000 21000 0 ,5 % 9.600 1000 18.000 2000 25000 3000 4% 9.000 4000 17.000 8000 26000 12000 • Opbrengstverlies telt zwaar door in rendement mechanisatie • Voorjaar grote kavels sleepslangen aantrekkelijk, minder risico rijschade! • Bij > 5000 m3: EM goedkoper afh. Arbeid, mits rijschade te beperken is!!! © DLV Plant 59/5 Conclusies en discussie • Demoproef als praktijk indicatie mogelijke opbrengsten bij optimale bemesting en opbrengstverliezen door berijding • 2012 relatief veel natte grond bij oogst en bemesting • Opbrengstverliezen van 200-700 kg ds/ha • Sleepslangen 1e en 2e snede aantrekkelijk bij vochtige bodem (loonwerk in netto kosten) • Berijden negatief effect op klaverontwikkeling • Opbrengstniveau 18 ton ds/ha mogelijk, maar hogere mestgift dan norm noodzakelijk © DLV Plant 61/5 23

2-2-2013 Dank voor uw aandacht Vragen/opmerkingen? © DLV Plant 62/5 24

Add a comment

Related presentations

Related pages

Presentatie VVB FLevoland 30 jan 2013 Rijschade - Education

Presentatie Jeugdzorg naar Wmo SBO landelijke studiedagen jeugdbeleid 30 jan 1. JEUGDZORGNAAR WMOLandelijke Studiedagen JeugdbeleidSBO, 30 januari 2013 i.s ...
Read more

Presentatie Jeugdzorg naar Wmo SBO landelijke studiedagen ...

Presentatie VVB FLevoland 30 jan 2013 Rijschade Onderzoek rijschade na mestaanwending Naar fair en effectief toezicht Jan Maas, Maas ...
Read more

Student in Bedrijf van 30-01-2013 - YouTube

Student in Bedrijf van 30-01-2013 ... Published on Jan 31, 2013. ... Student in Bedrijf van 16-01-2013 - Duration: ...
Read more

Robert Jan Knook TV presentatie - YouTube

Robert Jan Knook TV presentatie werkbijtv. ... Published on Jan 6, 2013. ... 30. hortifair 589 views.
Read more

Alle evenementen in Flevoland op een rij - Nieuws uit ...

Omroep Flevoland heeft alle evenementen en exposities ... Een presentatie over de gevolgen van behandeling bij ... 30 uur is zij de inleider van onze ...
Read more

KWPN Flevoland - Facebook

KWPN Flevoland is on Facebook. To connect with KWPN Flevoland, sign up for Facebook today. Sign Up Log In. KWPN Flevoland. Organization. Public Cancel Save ...
Read more

BANT BAN-1228 (30 gäste) Flevoland (Niederlande ...

Niederlande, Flevoland. 30 ... Die fünf Ferienhäuser bieten schlafen insgesamt 30 Personen. Im Hof der Farm sind typische Nutztiere wie Schafe, ...
Read more

Tweede Kamerverkiezingen 2012/Kandidatenlijst/PvdA - Wikipedia

Presentatie van de conceptlijst. vet: ... (Kamer verlaten op 13-06-2013) John Kerstens 3.050; ... Flevoland. 75. Jan Klop 31 76. Nelly den Os 77
Read more