Presentatie | Strategie Implementatie Agenda

100 %
0 %
Information about Presentatie | Strategie Implementatie Agenda
Business

Published on April 23, 2014

Author: ArnoudvanderMaas1

Source: slideshare.net

Description

In deze presentatie presenteren wij de Strategie Implementatie Agenda met acht succes factoren voor succesvolle strategie executie. De succesfactoren bieden managers handreikingen, inzichten en goede praktijken om hun strategieën succesvol ten uitvoer te brengen.

DE STRATEGIE IMPLEMENTATIE AGENDA Dr. ARNOUD VAN DER MAAS a.vandermaas@strategosconsulting.nl April 2014 STRATEGOS CONSULTING Strategy | Execution | Finance www.strategosconsulting.nl

o Om een duurzaam concurrentievoordeel te realiseren moeten organisaties hun strategie continue aanpassen aan de steeds veranderende omgeving. o In de huidige economische realiteit is een goede strategie niet meer voldoende. o Om succesvol te zijn moet de strategie worden omgezet in uitstekende bedrijfsprestaties. o Zelfs de beste strategieën hebben pas waarde wanneer ze daadwerkelijk worden uitgevoerd. STRATEGOS CONSULTING Strategy | Execution | Finance STRATEGIE IMPLEMENTATIE ALS CONCURRENTIEVOORDEEL STRATEGIE IMPLEMENTATIE SUCCESFACTOREN 2

 Maar liefst 90 % van organisaties slagen er niet in om hun strategieën effectief uit te voeren.  Veel organisaties hebben een fundamentele breuk tussen de ontwikkeling van hun strategie en de uitvoering ervan.  Het zogenoemde implementatie probleem: de maar al te vaak voorkomende mislukking om verandering te realiseren nadat een schijnbaar levensvatbaar strategisch plan is ontwikkeld.  Strategie implementatie is dan ook wereldwijd de belangrijkste prioriteit van topmanagers. 3 STRATEGOS CONSULTING Strategy | Execution | Finance DE MEESTE STRATEGIE IMPLEMENTATIES MISLUKKEN STRATEGIE IMPLEMENTATIE SUCCESFACTOREN 3

Strategie Implementatie Succes 1 Zorg voor competent personeel 2 Train & ontwikkel personeel 3 Beloon prestaties 4 Ontwikkel een Strategische Visie 5 Stimuleer geloof in eigen kunnen 6 Vier zichtbare resultaten 7 Vertaal strategie in executieplan 8 Benoem een executie Leider STRATEGOS CONSULTING Strategy | Execution | Finance SUCCESFACTOREN VOOR STRATEGIE IMPLEMENTATIE STRATEGIE IMPLEMENTATIE SUCCESFACTOREN 4

o Competent management en personeel is de belangrijkste voorwaarde voor succesvolle strategie implementatie. o Effectieve strategie implementatie vereist de continue beoordeling van de competenties van medewerkers. o Zorg voor competent personeel door werving, selectie, promotie en demotie. o Ontslaan van personeel leidt tot bezorgdheid en slechte motivatie van achterblijvers en moet met grote terughoudendheid worden gedaan. o Het aannemen van nieuwe managers en medewerkers is één van de beste manieren om (radicale) verandering te realiseren. STRATEGOS CONSULTING Strategy | Execution | Finance WERF EN BEHOUD COMPETENT PERSONEEL STRATEGIE IMPLEMENTATIE SUCCES FACTOREN 5

 Training en ontwikkeling van organisatieleden is noodzakelijk als de implementatie veel nieuwe activiteiten vereist.  Training en ontwikkeling kan bestaan uit opleidingen, cursussen en training-on-the-job.  Succesvolle organisaties besteden veel aandacht aan training en opleiding van managers en medewerkers.  Training en opleiding kunnen kennis en vaardigheden vergroten, nieuwe denkwijzen, werkwijzen en gedragingen aanleren en zelfvertrouwen, motivatie en prestaties van medewerkers verhogen. STRATEGOS CONSULTING Strategy | Execution | Finance TRAIN EN ONTWIKKEL MANAGERS EN MEDEWERKERS STRATEGIE IMPLEMENTATIE SUCCES FACTOREN 6

o Prestatiebeloning tijdens de implementatie verhoogd motivatie, zelfvertrouwen en prestaties van managers en medewerkers. o Zonder feedback over prestaties weten organisatieleden niet of ze goed of slecht presteren en kunnen ze hun prestaties ook niet verbeteren. o Niet-financiële beloning door middel van complimenten verhoogd het zelfvertrouwen en motivatie van medewerkers. o Vaak worden er geen complimenten gegeven bij goede prestaties maar wel kritiek bij fouten. Dit heeft een zeer negatieve invloed op de motivatie, het zelfvertrouwen en prestaties van medewerkers. STRATEGOS CONSULTING Strategy | Execution | Finance BELOON PRESTATIES EN GEEF COMPLIMENTEN STRATEGIE IMPLEMENTATIE SUCCES FACTOREN 7

o Strategie implementatie begint met de ontwikkeling van een duidelijke en aansprekende strategische visie. o De visie beschrijft de gewenste toekomstige staat van de organisatie en geeft richting en doel aan de implementatie. o De visie heeft drie tot vijf concrete speerpunten. o De visie is eenvoudig te communiceren naar de organisatie en externe stakeholders. o De visie is ambitieus maar haalbaar en realistisch. o Een onduidelijke en onhaalbare strategische visie is een belangrijke oorzaak van implementatie falen. ONTWIKKEL EEN AANSPREKENDE STRATEGISCHE VISIE STRATEGOS CONSULTING Strategy | Execution | Finance STRATEGIE IMPLEMENTATIE SUCCES FACTOREN 8

o Wanneer managers en medewerkers niet de overtuiging hebben dat ze de nieuwe implementatietaken succesvol kunnen uitvoeren zullen implementatieprestaties laag zijn. o Een laag geloof in eigen kunnen kan het gevolg zijn van een hiërarchische organisatiestructuur, een autoritaire managementstijl en een omgeving waarin veel mislukt. o Personen met een laag geloof in eigen zijn geneigd om bang te zijn om fouten te maken, initiatief te nemen en deel te nemen aan besluitvorming. o Coaching, counseling, delegeren en rolmodellen verhogen het geloof in eigen kunnen van medewerkers. STRATEGOS CONSULTING Strategy | Execution | Finance STIMULEER GELOOF IN EIGEN KUNNEN VAN MEDEWERKERS STRATEGIE IMPLEMENTATIE SUCCESFACTOREN 9

o Zichtbare resultaten en vooral ‘quick wins’ verhogen zelfvertrouwen, motivatie en toewijding van organisatieleden aan de implementatie. o Mensen zijn meer geneigd om nieuwe dingen te accepteren als ze zien dat deze tot resultaten leiden. o Het behalen van zichtbare resultaten tijdens een crisis kan het vertrouwen van het personeel in de organisatie en strategie herstellen. o Maak veranderingen tastbaar door bijvoorbeeld een nieuwe huisstijl, bedrijfskleding en bedrijfsruimten. o Door verandering zichtbaar te maken kan personeel zien dat de dingen echt aan het veranderen zijn. STRATEGOS CONSULTING Strategy | Execution | Finance BEHAAL EN VIER ZICHTBARE RESULTATEN STRATEGIE IMPLEMENTATIE SUCCESFACTOREN 10

o Het implementatieplan vertaald de strategie in concrete, meetbare en ambitieuze maar haalbare doelen en milestones. o Een implementatieplan dwingt management om de strategie in detail uit te werken. o Het implementatieplan beschrijft de organisatiestructuur, processen en activiteiten die nodig zijn om de strategie te realiseren. o Strategie implementatie kan alleen succesvol zijn als er een duidelijk gezamenlijk begrip is van wie wat doet, wanneer en met welke kosten. STRATEGOS CONSULTING Strategy | Execution | Finance VERTAAL DE STRATEGIE NAAR EEN IMPLEMENTATIEPLAN STRATEGIE IMPLEMENTATIE SUCCESFACTOREN 11

o Benoem één duidelijke leider op directieniveau die verantwoordelijk is voor de implementatie. o De implementatieleider is in staat om organisatieleden te motiveren en straalt vertrouwen uit over een goede uitkomst van de implementatie. o De implementatieleider is een geloofwaardig voorbeeld voor managers en medewerkers. o De implementatieleider is in staat om moeilijke en pijnlijke beslissingen te nemen. o De implementatieleider is integer en neemt rechtvaardige beslissingen. STRATEGOS CONSULTING Strategy | Execution | Finance BENOEM EEN ZICHTBARE IMPLEMENTATIELEIDER STRATEGIE IMPLEMENTATIE SUCCESFACTOREN 12

o Oprichter Strategos Consulting, een adviesbureau gespecialiseerd in strategieontwikkeling en implementatie. o Ervaren adviseur in strategie & financiën in overheid, gezondheidszorg en non-profit. o Gepromoveerd in Strategisch Management aan Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit. o Deze presentatie is gebaseerd op zijn proefschrift over strategie ontwikkeling en implementatie in publieke en private organisaties: repub.eur.nl/res/pub/12278 STRATEGOS CONSULTING Strategy | Execution | Finance DR. ARNOUD VAN DER MAAS STRATEGIE IMPLEMENTATIE SUCCESFACTOREN 13

Add a comment

Related presentations

Boat chandlery

Boat chandlery

October 26, 2014

http://ecommerce-for-business.com/shackles-boats-theboatonlinestore/ We offer a ...

http://vendere-su-internet.com/shackles-for-boats-from-theboatonlinestore/ Moori...

Silver bar!

Silver bar!

October 21, 2014

Pretty similar to gold bars are these silver slabs. Silver is considered as the mo...

Gold coin prices!

Gold coin prices!

October 21, 2014

If you are an investor of gold bars and coins, one of the major things that you ou...

CyberSecurity's social media stats for one week as of Oct 21st 2014

CyberSecurity's social media stats for one week as of Oct 28th 2014

Related pages

PowerPoint-presentatie

Stylish, functional design. Airbump Compact but spacious. Open, welcoming interior. Useful technologies. Exceptional fuel economy, low emissions. SUMMARY
Read more

PowerPoint-presentatie

Title: PowerPoint-presentatie Author: René Last modified by: René Created Date: 5/3/2013 8:12:58 AM Document presentation format: Diavoorstelling (4:3)
Read more

PowerPoint-presentatie

Merkmale Referenz EAN Barcode VPE Produktabmessungen (in cm) Abmessungen Verkaufsverpackung (in cm) Gewicht Produkt Gewicht Produkt mit Verkaufsve
Read more

Management presentatie Dhr van Gaal - YouTube

Management presentatie Dhr van Gaal ... Presentatie over YouTube op Hogeschool inHolland! - Duration: 24:18. TheKing77nl 9,130 views. 24:18
Read more

Vertalingen voor 'presentatie' - uitmuntend - woordenboek ...

uitmuntend.de - Unser deutsch-niederländisch / niederländisch-deutsch Wörterbuch führt über 500.000 Stichwörter in direkten Treffern, Redewendungen ...
Read more

Presentatie - YouTube

mijn eerste presentatie! Bankrekeningnummer: NL17RABO0143551310 T.n.v. A.L. stunnenberg O.v.v. Anniek naar Malawi.
Read more

Presentatie - Wikipedia

Presentatie kan verwijzen naar: Presentatie (voordracht), een voordracht waarin resultaten worden gepresenteerd; Presentatie (groepentheorie), een begrip ...
Read more

Timeshare beenden oder Timeshare annullieren | Timesharestop

Ihr Timeshare beenden, garantiert und dauerhaft. Wir untersuchen kostenlos Ihre Möglichkeiten Geld zurück zu fordern.Timeshare hat keine Kostenvorteile mehr
Read more

Bundesamt für Verfassungsschutz - Islamistischer ...

Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV), Dr. Hans-Georg Maaßen, hat heute das 12. Symposium des BfV unter dem Titel „Islamistischer ...
Read more