Presentatie Open Education bij de OU

50 %
50 %
Information about Presentatie Open Education bij de OU
Education

Published on March 11, 2014

Author: wrubens

Source: slideshare.net

Description

Presentatie over ervaringen met open education en een massive open online course

Hordenloop naar open en online onderwijs Wilfred Rubens Robert Schuwer

36 punts •  28 punts http://www.flickr.com/photos/gowestphoto/3955671300/sizes/o/

http://www.flickr.com/photos/sophistechate/2777266738/sizes/l/

Agenda •  Ervaringen met OpenER •  Ervaringen met een MOOC •  Vervolg

OpenER

Context •  2000 Lissabon overeenkomst: •  Vergroten van aantal mensen met een hogere opleiding –  Verhogen aandeel niet traditionele groepen •  Aanpak: wegnemen drempels –  Financieel

Financiering •  Projectdirectie Leren & Werken (€ 500.000) •  William and Flora Hewlett Foundation ($200.000 (ongeveer €149.000))

Doelen •  Transfer van non-formeel naar formeel leren –  5% van gebruikers •  16 cursussen van 25 SBU (= 1 EC) •  Certificering als startpunt voor opleiding in HBO/WO

Resultaten (1) •  27 cursussen (SBU 4 – 50) •  650.000 unieke bezoekers sinds december 2006 •  > 5500 geregistreerde bezoekers •  10 cursusgerelateerde enqueteformulieren per dag •  Talloze feedbackformulieren

Resultaten (2) •  Gebruik van materiaal –  20% heeft geen cursus bekeken –  37% heeft door een cursus gebladerd –  43% heeft een cursus bestudeerd

Resultaten (3) •  Studieplannen –  75% volgt momenteel geen formeel opleidingstraject –  18% volgt momenteel een vorm van HO –  17% heeft plannen om te starten met een formeel opleidingstraject op HO-niveau –  37% heeft plannen cursussen op niveau HO aan te schaffen –  87% gaf aan dat OpenER effect had op hun studieplannen

Resultaten (4) •  >10% van personen die in de periode februari-april 2008 een reguliere OU-cursus hebben aangeschaft hebben aangegeven dat OpenER die aankoopbeslissing heeft beïnvloed

Curriculum Doelen en resultaten Infrastructuur en systemen Leiderschap en strategie Processen en organisatie Mensen en cultuur Machtsverhouding en en belangen Context Lessons learned: ordening

Processen en organisatie

Proceskarakteristieken Kwaliteitscontrole Via peer review Ervaring van auteurs Zeer ervaren Omvang en activiteiten van ondersteunende staf Klein Mate van standaardisatie / automatisering proces Laag Type OER Veelal tekst (pdf en rtf). Soms video (tailormade) en interactieve elementen. Basis van cursus Van scratch tot extract uit bestaande cursus Kosten per cursus € 9,000 (€3,500 - €30,000) voor een 25 hr cursus (totaal 27 cursussen).

Projectorganisatie •  Twee onderzoekers •  0.2 fte systeemontwikkeling •  Communicatie •  IP expert •  Extern –  Systeemontwikkeling –  Conversie naar webgebaseerd format

Rechten •  Documentatie van rechten is een asset! –  Direct duidelijk wie benaderd moet worden –  Direct duidelijk waarover het gaat •  Rechtenverkrijging relatief eenvoudig –  Veelal toegestaan –  Soms voorwaarden •  Eenmalige afkoop •  Alleen voor deze site, geen hergebruik •  Niet uitprintbaar •  Link naar site van rechthebbende

21

Processen: lessons learned •  Productie van open cursus reguliere taak: –  Hogere leverbetrouwbaarheid –  Niet afhankelijk van een paar enthousiaste docenten •  Vertrouw op kwaliteitsbewustzijn van auteurs

Leiderschap & strategie •  Support van topmanagement is cruciaal –  Toont belang voor instelling –  Opent deuren voor projectleider

Infrastructuur & systemen •  Tijdens project specifiek systeem (EduCommons) –  Ondersteuning extern (open source) –  Meer vrijheid in uitvoering •  Na project naar reguliere omgeving –  Betere zichtbaarheid –  Onderhoud en support geregeld

Curriculum: lessons learned •  Engels wordt ervaren als een barrière •  Cursussen van 4 uur zijn te kort voor het beoogde doel •  Gebruikers vroegen om print bij volledig webgebaseerde cursussen

Curriculum: lessons learned (2) •  Fouten werden door gebruikers gerapporteerd •  Voorleesversies werden nauwelijks gebruikt vanwege gebrekkige voorleessoftware (uitspraak)

Curriculum: certificaat •  Formele toetsing mogelijk bij 5 cursussen –  Kosten €50 –  85 aanmeldingen •  Spanning met formeel curriculum –  CvB-certificaat ipv CvE-certificaat –  Inbrengregeling

Mensen en cultuur •  Weerstand –  Richten op enthousiaste docenten •  Motieven voor meedoen –  Experimenteren (bv. PSY) –  Additioneel achtergrondmateriaal (NW) –  Kapitaliseren (bv. MW)

Hordenloop naar open en online onderwijs Opzet Tevredenheid Participatie Lessons learned

Doelen •  Bij blijven op vakgebied e-learning •  Leren in eigen tijd en tempo •  Ervaring opdoen met MOOC •  Is een MOOC een geschikte manier voor professionele ontwikkeling? •  Betekenisvolle leerervaring met docent-student interactie •  MOOC binnen OpenU?

Opzet •  Vier OpenU Kennisnet masterclasses (reeds gepland) en studietaken (leertheorieën en e- learning, implementatie e-learning) •  Herbruikbare materialen •  45 opdrachten (gericht op interacties) en zelftoetsen •  Ongeveer 100 bronnen (video’s, artikelen, websites, papers) •  413 uur: ontwikkeltijd en uitvoering

Hordenloop naar open en online onderwijs

Hordenloop naar open en online onderwijs

Hordenloop naar open en online onderwijs

Hordenloop naar open en online onderwijs

Mate waarin MOOC aan redenen is tegemoet gekomen (N=226) Hordenloop naar open en online onderwijs

Tevredenheid •  45 deelnemers: voldoende deelgenomen om feedback te geven op MOOC •  24,5% is (zeer) ontevreden, 44,5% is (zeer) tevreden •  Vooral tevreden over online live sessies, bronnen, live voortgangssessies, zelftoetsen. •  Factoren van invloed op tevredenheid

Behaalde leerdoelen Beter in staat om te beschrijven wat Learning Analytics betekent en wat het gebruik ervan inhoudt (gemiddelde 3,13) Hordenloop naar open en online onderwijs

Participatie •  226 respondenten: 80% is gestart •  Ruim 82%: (helemaal) niet intensief bezig te zijn geweest, 6% (zeer) intensief. •  23 deelnemers na 1 januari ingelogd (10-1-2014)

Tot wanneer deelgenomen? Hordenloop naar open en online onderwijs

Participatie (2) •  Relatief veel content bestudeerd, minder geparticipeerd in interacties •  Ruim 20% geparticipeerd in groepsdiscussies •  Heb ik wat toe te voegen? •  88,5%: minder intensief dan gepland, 9,6% net zo intensief als gepland •  Agendaproblemen grootste belemmering •  Ook leren buiten leeromgeving

Curriculum Doelen en resultaten Infrastructuur en systemen Leiderschap en strategie Processen en organisatie Mensen en cultuur Machtsverhouding en en belangen Context Lessons learned: ordening

Processen en organisatie •  Kwalitatief goede herbruikbare bronnen vinden •  Korte lijnen tussen betrokkenen •  Weinig bureaucratie •  Koppeling met bestaande werkzaamheden •  Koppeling met proces en onderzoek

Curriculum •  Reeds geplande masterclasses: lange doorlooptijd •  Zware studielast •  Veel vrijblijvendheid (‘cherry picking’) •  Notificaties: default uit (social talk) •  Interactie: kwaliteit, minder, hanteerbaar •  Bewust geen formele beoordeling •  Focus op lifelong learning, geen reguliere cursus

Mensen en cultuur •  Durf om te experimenteren •  Hoge motivatie •  Innovatieve cultuur binnen afdeling •  Deelnemers: zelfdiscipline, prioriteit, manier van leren •  Deelnemers: voorkeur voor individueel leren (37,4%: in groepjes leren)?

Leiderschap •  Vrijheid en ruimte •  Passend bij experiment, niet bij brede implementatie

Infrastructuur en systemen •  Gebruik gemaakt van bestaande infrastructuur en systemen •  Onvoldoende facilitering groepswerk (rekening houden met didactisch concept)

Doelen behaald? ü Bij blijven op vakgebied e-learning ü Leren in eigen tijd en tempo ü Ervaring opdoen met MOOC ü Is een MOOC een geschikte manier voor professionele ontwikkeling? ?  Betekenisvolle leerervaring met docent-student interactie ü MOOC binnen OpenU?

Vervolg Open Education •  Continuering open online masterclasses en webinars •  Continuering MOOCs (OpenUpEd) •  10% OER (OW, MW, INF, NW) •  UNESCO leerstoel OER •  Diverse onderzoeksprojecten

Vragen? •  robert.schuwer@ou.nl •  @fagottissimo •  wilfred.rubens@ou.nl •  @wrubens •  http://robertschuwer.nl/blog/ •  http://www.wilfredrubens.com

Add a comment

Related presentations

Related pages

Presentatie Open Education bij de OU - Education

Presentatie over ervaringen met open education en een massive open online course
Read more

Presentaties over onderzoeken naar transgender en ... - ou.nl

Presentaties over onderzoeken naar ... Mark Hommes van de vakgroep Klinische psychologie van de Open Universiteit ... coping en psychische klachten bij ...
Read more

Presentatie Onderwijscolloqium - Blog - Wilfred Rubens

open education (8) openu (14) ... Presentatie Onderwijscolloqium. Blog « Terug ... het onderzoek en innovatie bij de OU. ...
Read more

Presentatie Patrick Petersen bij de PIM 2009 Marketing ...

Presentatie Patrick Petersen bij de PIM 2009 Marketing Literatuurprijs, het Handboek Online Marketing is daar tweede geworden.
Read more

Presentatie sociale media in het onderwijs en de rol van ...

open education (8) openu (14) ... Presentatie sociale media in het onderwijs en de rol ... Wij zorgen er graag voor dat u een goede website ervaring bij ...
Read more

Presentatie geven: online cursus - leren.nl

Succesfactoren bij presentaties. Of een presentatie slaagt, ...
Read more

Digiwijs bij theek5 - Education - documents.mx

Presentatie voor de personeelsbijeenkomst van Bibliotheek Theek5. Hierin worden verschillende nieuwe apparaten en technologieën behandeld welke binnen de ...
Read more

Nieuws - OU - ou.nl

Het onderwijs van de Open Universiteit; Missie; Organisatie; Contactinformatie; Werken bij de OU; Alumni; Samenwerking; Medewerkers; Studiecentra; Webshop ...
Read more