Presentatie Klantenbinding in de zorg Medilex 08042008

88 %
13 %
Information about Presentatie Klantenbinding in de zorg Medilex 08042008

Published on April 10, 2008

Author: ceessterk

Source: slideshare.net

Winstgevend samenwerken met de huisartsen uit de regio – hoe doe je dat? Utrecht, 8 april 2008 Cees Sterk, algemeen directeur Maaslandziekenhuis

 

Maaslandziekenhuis 2007 Specialisten 138 FTE 1.230 Budget (€ mln.) 125 Aantal bedden 667 /450 Aantal opnames 17.543 Dagbehandelingen 22.083 Polikliniekbezoeken 348.872 Verpleegdagen 113.133 Gem. verpleegduur 6,4 Aantal verpleegkundigen 400

Specialisten 138

FTE 1.230

Budget (€ mln.) 125

Aantal bedden 667 /450

Aantal opnames 17.543

Dagbehandelingen 22.083

Polikliniekbezoeken 348.872

Verpleegdagen 113.133

Gem. verpleegduur 6,4

Aantal verpleegkundigen 400

Orbis Medisch en Zorgconcern Orbis netwerkorganisatie in cure, care, wonen, dienstverlening en welzijn Orbis bestaat uit Maaslandziekenhuis, negen zorgcentra, Orbis Hospice Daniken, Orbis Thuiszorg, Orbis Huishoudelijke Hulp en Prins Claus Centrum 17 locaties 5700 medewerkers Omzet van € 250 miljoen

Orbis netwerkorganisatie in cure, care, wonen, dienstverlening en welzijn

Orbis bestaat uit Maaslandziekenhuis, negen zorgcentra, Orbis Hospice Daniken, Orbis Thuiszorg, Orbis Huishoudelijke Hulp en Prins Claus Centrum

17 locaties

5700 medewerkers

Omzet van € 250 miljoen

Demografie Demografische ontwikkelingen in Limburg Sterke vergrijzing (+40%) Aantal jongeren neemt af (-28%) Wegtrekkende bevolking 995.000 1.111.600 1.139.200 Totaal 292.000 217.300 177.200 64 jr e.o. 560.000 731.300 771.000 15-64 jaar 143.000 163.000 191.400 0-14 jaar 2035 2014 2004

Demografische ontwikkelingen

in Limburg

Sterke vergrijzing (+40%)

Aantal jongeren neemt af (-28%)

Wegtrekkende bevolking

Concurrentie Maaslandziekenhuis Hoofdvestiging Academisch ziekenhuis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ontwikkelingen huisartsenzorg 4% zorgkosten in Nederland 40% van de kosten 1 e -lijnszorg Huisartsenzorg wordt versterkt/uitgebouwd In 7/10 praktijken zgn. praktijkondersteuners Schaal praktijken wordt groter Zorg voor chronisch zieken naar 1 e -lijn Meer mogelijkheden diagnostiek/interventie Meer praktijkoverstijgende (niet-vrijblijvende) samenwerkingsverbanden

4% zorgkosten in Nederland

40% van de kosten 1 e -lijnszorg

Huisartsenzorg wordt versterkt/uitgebouwd

In 7/10 praktijken zgn. praktijkondersteuners

Schaal praktijken wordt groter

Zorg voor chronisch zieken naar 1 e -lijn

Meer mogelijkheden diagnostiek/interventie

Meer praktijkoverstijgende (niet-vrijblijvende) samenwerkingsverbanden

 

Beschikbare opties (visie HA) Korte termijn denken: Snel € met externe aanbieders DC in eigendom van huisartsen Eerst de geldstroom dan eventueel inhoud Lange termijn denken: HA alleen redden het niet in de zorgmarkt Partnership zoeken met sterke partner Inhoud EN geldstroom

Korte termijn denken:

Snel € met externe aanbieders

DC in eigendom van huisartsen

Eerst de geldstroom dan eventueel inhoud

Lange termijn denken:

HA alleen redden het niet in de zorgmarkt

Partnership zoeken met sterke partner

Inhoud EN geldstroom

Beschikbare opties (visie ziekenhuis) Korte termijn denken: Niet toestaan verlies marge op diagnostiek Lange termijn denken: Bij starre houding verlies groot deel diagnostiek Uitbreiden adherentie bij goede service Terughalen verliezen aan Belgi ë (Genk) Deel van winst vloeit terug (door first supplier)

Korte termijn denken:

Niet toestaan verlies marge op diagnostiek

Lange termijn denken:

Bij starre houding verlies groot deel diagnostiek

Uitbreiden adherentie bij goede service

Terughalen verliezen aan Belgi ë (Genk)

Deel van winst vloeit terug (door first supplier)

Medisch Coördinatie Centrum OMNES Huisartsen Zorg Westelijke Mijnstreek B.V. Holding B.V. Overige vennootschappen Stichting Administratie Kantoor (STAK) Orbis 50% 50% Structuur De gezamenlijke huisartsen houden de certificaten. Overige stichtingen Maaslandziekenhuis/ Orbis Leverancier o.b.v. kostprijs

Directie: Drs. Marc Eyck, huisarts Dr. Mari ë lle Krekels, internist Projectmanager: Drs. Wim Geelen, bedrijfseconoom en RA

Directie:

Drs. Marc Eyck, huisarts

Dr. Mari ë lle Krekels, internist

Projectmanager:

Drs. Wim Geelen, bedrijfseconoom en RA

Organisatie Omnes b.v. opgericht WTZi-aanvraag door VWS goedgekeurd Dienstverlening o.b.v. SLA’s Per 1-1-07 alle 1 e -lijnsaanvragen radiodiag-nostiek en laboratorium geoormerkt in SAP Declareren door Omnes naar zorgverzekeraars Omnes ontvangt rekeningen van o.a. Maaslandziekenhuis en HA BV (afgesproken kostprijzen) Marge  projectgelden zorginnovatie

Omnes b.v. opgericht

WTZi-aanvraag door VWS goedgekeurd

Dienstverlening o.b.v. SLA’s

Per 1-1-07 alle 1 e -lijnsaanvragen radiodiag-nostiek en laboratorium geoormerkt in SAP

Declareren door Omnes naar zorgverzekeraars

Omnes ontvangt rekeningen van o.a. Maaslandziekenhuis en HA BV (afgesproken kostprijzen)

Marge  projectgelden zorginnovatie

De Opdracht Ruim pakket diagnostische faciliteiten aanbieden via Omnes (Module Modernisering en Innovatie leading) Diagnostische faciliteiten hoog kwaliteits- en serviceniveau (SLA’s) Protocollen ontwikkelen chronische zorg (ketenzorg) Eigen identiteit 1 e -lijn vormgeven en “borgen” Brugfunctie 1 e - en 2 e -lijn Op termijn: Hét regionaal expertisecentrum transmurale zorg

Ruim pakket diagnostische faciliteiten aanbieden via Omnes (Module Modernisering en Innovatie leading)

Diagnostische faciliteiten hoog kwaliteits- en serviceniveau (SLA’s)

Protocollen ontwikkelen chronische zorg (ketenzorg)

Eigen identiteit 1 e -lijn vormgeven en “borgen”

Brugfunctie 1 e - en 2 e -lijn

Op termijn: Hét regionaal expertisecentrum transmurale zorg

Kortom Alle diagnostiek via Maaslandziekenhuis o.b.v. Service Level Agreement (niet-vrijbijvend) Tijd Toegangstijden Rapportage tijd Efficiency Bejegening Feedback (bilateraal) Ontwikkelen geïntegreerde zorgprogramma’s Logistiek Rolverdeling zorgaanbieders

Alle diagnostiek via Maaslandziekenhuis

o.b.v. Service Level Agreement (niet-vrijbijvend)

Tijd

Toegangstijden

Rapportage tijd

Efficiency

Bejegening

Feedback (bilateraal)

Ontwikkelen geïntegreerde zorgprogramma’s

Logistiek

Rolverdeling zorgaanbieders

Lange(re) termijn Kwaliteitskeurmerk geïntegreerde zorg Behandeling chronische patiënten steeds meer geïntegreerd Zorgverzekeraars kopen steeds meer geïntegreerde zorg in Mogelijk ook GGZ Meeste zorgprogramma’s voor WM worden in MCC ontwikkeld met de huisarts als regisseur maar met expertise van specialist!

Kwaliteitskeurmerk geïntegreerde zorg

Behandeling chronische patiënten steeds meer geïntegreerd

Zorgverzekeraars kopen steeds meer geïntegreerde zorg in

Mogelijk ook GGZ

Meeste zorgprogramma’s voor WM worden in MCC ontwikkeld met de huisarts als regisseur maar met expertise van specialist!

Voorwaarden Zorgverzekeraars Protocollen / formularia Samenwerkingsafspraken huisarts - specialist over inhoud en SLA's Voorkomen dubbel en overdiagnostiek Feedback en feedforward SLA's over kwaliteit, toegankelijkheid en beschikbaarheid Balans tussen samenwerken en concurreren

Protocollen / formularia

Samenwerkingsafspraken huisarts - specialist over inhoud en SLA's

Voorkomen dubbel en overdiagnostiek

Feedback en feedforward

SLA's over kwaliteit, toegankelijkheid en beschikbaarheid

Balans tussen samenwerken en concurreren

Voordelen zorgverzekeraar Door protocollen en formularia minder overdiagnostiek Door SLA’s betere kwaliteit en tevredenheid klanten Voorkomen dubbeldiagnostiek (ondersteund door ICT) Zorginnovatieve projecten die via Omnes bekostigd worden Inzicht in cijfers CZ bereid om hiervoor 100% van CTG-tarief te betalen

Door protocollen en formularia minder overdiagnostiek

Door SLA’s betere kwaliteit en tevredenheid klanten

Voorkomen dubbeldiagnostiek (ondersteund door ICT)

Zorginnovatieve projecten die via Omnes bekostigd worden

Inzicht in cijfers

CZ bereid om hiervoor 100% van CTG-tarief te betalen

Voordelen huisartsen Regie over eigen diagnostiek Versterking/profilering 1 e -lijn Evt. marge kan uitgekeerd worden in diensten (ondersteuning ICT) Bij verlenen van diensten (prikken in HA- praktijk) wordt dit ook betaald Tevreden patiënten Korte lijn met specialist

Regie over eigen diagnostiek

Versterking/profilering 1 e -lijn

Evt. marge kan uitgekeerd worden in diensten (ondersteuning ICT)

Bij verlenen van diensten (prikken in HA- praktijk) wordt dit ook betaald

Tevreden patiënten

Korte lijn met specialist

Voordelen Maaslandziekenhuis Omzetting van een bedreiging in een kans Binden van huisarts en patiënt Deel van winst sowieso behouden omdat Maaslandziekenhuis diensten verleent (analyse lab, r ö ntgendiagnostiek) Marge van OMNES vloeit weer voor 50% terug (niet in CASH maar diensten/projecten) Adherentie uitbreiding?

Omzetting van een bedreiging in een kans

Binden van huisarts en patiënt

Deel van winst sowieso behouden omdat Maaslandziekenhuis diensten verleent (analyse lab, r ö ntgendiagnostiek)

Marge van OMNES vloeit weer voor 50% terug (niet in CASH maar diensten/projecten)

Adherentie uitbreiding?

Voordelen patiënten Diagnostiek sneller (nu reeds nauwelijks meer wachttijden voor echografie) One stop shopping Kwaliteitsverbetering (door feedback en evaluatie en betere communicatie 1 e - en 2 e -lijn) Bejegening (gecontroleerd door tevredenheids-onderzoek) Door ontwikkelen van ketenzorg: korter verblijf 2 e -lijn en meer zorg dichter bij huis

Diagnostiek sneller (nu reeds nauwelijks meer wachttijden voor echografie)

One stop shopping

Kwaliteitsverbetering (door feedback en evaluatie en betere communicatie 1 e - en 2 e -lijn)

Bejegening (gecontroleerd door tevredenheids-onderzoek)

Door ontwikkelen van ketenzorg: korter verblijf 2 e -lijn en meer zorg dichter bij huis

Toegangstijden radiodiagnostiek

Toegangstijden radiodiagnostiek

Korte termijn (innovatie) Ontwikkelen programma telebegeleiding chronisch zieken (i.s.m. Orbis Thuiszorg) ICT-ondersteuning / ontwikkeling (financiering o.a. OMNES) Ontwikkelen van één ge ï ntegreerd keten zorg-programma (COPD)

Ontwikkelen programma telebegeleiding chronisch zieken (i.s.m. Orbis Thuiszorg)

ICT-ondersteuning / ontwikkeling (financiering o.a. OMNES)

Ontwikkelen van één ge ï ntegreerd keten zorg-programma (COPD)

Korte termijn (uitbreiding diagnostiek) Aanbieden cardiovasculaire diagnostiek Aanbieden longfunctieonderzoek Aanbieden neurofysiologisch onderzoek Aanbieden vaatonderzoek Aanbieden 24-uurs RR-metingen Aanbieden scopie ë n

Aanbieden cardiovasculaire diagnostiek

Aanbieden longfunctieonderzoek

Aanbieden neurofysiologisch onderzoek

Aanbieden vaatonderzoek

Aanbieden 24-uurs RR-metingen

Aanbieden scopie ë n

Productportfolio/rendement (DBC’s) Grip op renderende diagnostiekmarkt Geen dubbeldiagnostiek (2 e -lijn benut diagnostiek verricht in 1 e -lijn) Uitstroom naar België teruggebracht Grip op verschuivingen chronische zorg Spin-off naar andere Orbis onderdelen (Thuiszorg en GGZ) Effect exploitatie ziekenhuis reeds in 1 e -jaar ruimschoots gecompenseerd Marge beschikbaar voor innovatie/ontwikkeling Concurrentiepositie in regio versterkt

Grip op renderende diagnostiekmarkt

Geen dubbeldiagnostiek (2 e -lijn benut diagnostiek verricht in 1 e -lijn)

Uitstroom naar België teruggebracht

Grip op verschuivingen chronische zorg

Spin-off naar andere Orbis onderdelen (Thuiszorg en GGZ)

Effect exploitatie ziekenhuis reeds in 1 e -jaar ruimschoots gecompenseerd

Marge beschikbaar voor innovatie/ontwikkeling

Concurrentiepositie in regio versterkt

Evaluatie MCC Omnes

Evaluatie MCC Omnes: Vraag 1 Vraag 1. Hoe waardeert u als huisarts dit samenwerkingsverband waarin huisartsen en Orbis in gelijke mate vertegenwoordigd zijn en evenveel zeggenschap hebben? Resultaat: Gemiddelde score (op schaal 1-10): 7.7

Vraag 1. Hoe waardeert u als huisarts dit samenwerkingsverband waarin huisartsen en Orbis in gelijke mate vertegenwoordigd zijn en evenveel zeggenschap hebben?

Resultaat: Gemiddelde score (op schaal 1-10): 7.7

Evaluatie MCC Omnes: Vraag 2 & 3

Evaluatie MCC Omnes: Vraag 4 In 2007 en 2008 worden de diagnostische faciliteiten voor de huisarts verder uitgebreid. Welke zaken hebben voor u prioriteit?

Evaluatie MCC Omnes: Vraag 5 Het MCC Omnes zoekt ook samenwerking tussen huisartsen en specialisten op nieuwe terreinen. Welke vormen van samenwerking vindt u interessant?

Evaluatie MCC Omnes: samenvattend De implementatie van het samenwerkingsverband vormt voor de meeste huisartsen in meer of mindere mate een belasting; Desondanks wordt e.e.a. wel als een verbetering ervaren en wordt gemiddeld met een 7.7 gewaardeerd; Uitbreiding medische beeldvorming en cardiologische diagnostiek hebben voor huisartsen de hoogste prioriteit; Samenwerking door integratie medische gegevens huisarts, specialist, apotheek en ICT-afstemming tussen HIS en SAP voor huisartsen meest interessant.

De implementatie van het samenwerkingsverband vormt voor de meeste huisartsen in meer of mindere mate een belasting;

Desondanks wordt e.e.a. wel als een verbetering ervaren en wordt gemiddeld met een 7.7 gewaardeerd;

Uitbreiding medische beeldvorming en cardiologische diagnostiek hebben voor huisartsen de hoogste prioriteit;

Samenwerking door integratie medische gegevens huisarts, specialist, apotheek en ICT-afstemming tussen HIS en SAP voor huisartsen meest interessant.

Samenwerking: samen sneller, beter en verder

Add a comment

Related pages

Ziekenhuizen & ZBC's - Medilex.nl - Congressen voor zorg ...

Medilex heeft een zorgbreed aanbod van congressen en studiedagen voor de zorg. ... klantenbinding en ... De congressen en studiedagen van Medilex zijn ...
Read more

Familieparticipatie on Twitter: "Aftrap #congres # ...

Have an account? Log in New to Twitter? Join Today » Log in. Phone, email or username Password
Read more

Medilex-congres ‘Zelfsturende teams in de zorg’ - In ...

... Zelfsturende teams in de zorg ... weer een symposium georganiseerd door Medilex waar Anja Senhorst haar verhaal zal vertellen. Prezi-presentatie ...
Read more

Klantenbinding in de zorg - Het rendement van ...

... maar ook de concurrentie maken het belang van klantenbinding steeds groter. Zorg dat u weet wat belangrijk is op ... g.overbeek@medilex.nl. ...
Read more

Klantenbinding in de zorg - Zorginstellingen ...

Klantenbinding in de zorg . Terug naar evenementen ; Aanvangsdatum: 23-11-2010. Website: www.medilex.nl . Producten/ Diensten ...
Read more

Loek Winter - Biografie

... Symposium “Van alle markten thuis” van Medilex. ... Presentatie: “hoe gaat het tot ... Symposium “marktwerking in der verloskundige zorg”, ...
Read more

Congres - Medilex.nl - Congressen voor zorg, welzijn en ...

Op donderdag 17 maart organiseert Medilex een college over hoe u als verpleegkundige doelmatiger en ... de zorg voor uw ... Presentatie Gwenda ...
Read more