advertisement

Presentasjon klimaregnskap 2013 for SpareBank 1 Gruppen

100 %
0 %
advertisement
Information about Presentasjon klimaregnskap 2013 for SpareBank 1 Gruppen
Business & Mgmt

Published on February 17, 2014

Author: SpareBank1

Source: slideshare.net

advertisement

Energi- og klimaregnskap 2013 g g g p SpareBank 1 Gruppen AS

”Det bekreftes at data rapportert fra eksterne leverandører er kvalitetssikret og kontrollert av leverandør. Klimaregnskapet bekreftes utført gj g g p etter beste tilgjengelige praksis.”

Kutt i utslipp på 17,1 % SpareBank 1 Gruppen har for sjette året på rad l S B k G h f j tt å t å d laget klimaregnskap b t kli k basert på det samlede energiforbruket knyttet t åd t l d if b k t k tt t til daglig drift av virksomheten. Klimaregnskapet viser en oversikt over CO2‐utslipp målt i CO2‐ekvivalenter, basert på innrapporterte data fra ulike interne og eksterne systemer. Klimaregnskapet er laget av CO2Focus. Det totale utslippet til SpareBank 1 Gruppen i 2013 er 1 842.9 tonn CO2. Dette er en 842 9 CO2 reduksjon på 17,1 % fra 2012*, mens fra 2011 til 2012 var det en økning på 10,7 %. • Energi- og klimaregnskapet 2013 for SpareBank 1 Gruppen viser en total utslippsreduksjon på 17,1 % tilsvarende 381,2 tonn CO2. Dette er b e t på noe end inge i rapportering, samt en reduksjon på 100 til ende 381 2 CO2 e basert endringer ppo te ing mt ed k jon årsverk fra 2012, og totalt forbruk av elektrisitet i Oslo fordelt på lokalene de benytter. • Klimagassutslipp fra kilometergodtgjørelse redusert med 6,7 tonn CO2, samt en reduksjon fra firmabiler med 18,9 tonn CO2. Totalt en utslippsreduksjon fra transport p 10,1 %. , pp j p på , • Utslipp fra elektrisitets- og fjernvarmeforbruk ble redusert med 28,2 %, som tilsvarer 319,5 tonn CO2. Areal for Hammersborggate 2 og 9 har ikke vært konstant de seneste årene. Det medfører at energiforbruk også varierer som følge av dette. Det totale energiforbruket for lokalene har gått ned med ca 30 %. Energiforbruk per m2 viser en reduksjon på 12 % fra 2012 til 2013. Ved hjemmekontorer og Stavanger er E if b k 2 i d k j å f 2013 V d hj k t St det benyttet samme estimat som foregående år. • Utslipp fra Scope 3 er redusert med 4,3 % tilsvarende 36,2 tonn CO2. Utslipp fra flyreiser er redusert med 11,1 tonn CO2, mens utslipp fra avfall er redusert med 25,1 tonn CO2. • SpareBank 1 Gruppen ble miljøfyrtårnsertifisert i 2012. * Ut li Utslippsfaktoren for restavfall for 2012 er justert i forhold til tidligere publiserte tall fordi tallene nå omfatter transport og f b f kt f t f ll f j t t f h ld tidli bli t t ll f di t ll å f tt t t forbrenning av restavfallet. i t f ll t

Klimaregnskap 2009-2013 2500 2000 1500 Scope 1 Scope 2 Scope 3 1000 Total 500 0 2009 2010 2011 2012 2013 Se neste side for forklaring av begreper.

SpareBank 1 Gruppen rapporterer i henhold il G h h ld til Greenhouse Gas Protocol h G P l • Scope 1 – Transport: Faktisk forbruk av fossilt brensel i selskapet kjøretøy (eiet, leiet, (eiet leiet leaset), samt estimert forbruk fra registrert km-godtgjørelse. • Scope 2 – Elektrisitet: Faktisk forbruk av elektrisitet i Hammerborggaten 2 og 9, inkludert andel av elektrisitetsforbruk til for eksempel oppvarming av fellesarealer. For Stavangerkontoret er elektrisitetsbruken basert på sjablong verdier. – Fjernvarme/-kjøling: : Faktisk forbruk av fjernvarme i Hammerborggaten 2 og 9, inkludert andel til f.eks. oppvarming av fellesarealer. • Scope 3 – Fly og forretningsreiser: Registrert antall personkm (pkm) per transporttyper hentet fra reisebyrå. Rapporteres reiseavstand per region. – Avfall: Rapportert avfall i enten kg eller kubikk fordelt på ulike avfallsfraksjoner, å samt behandlingsmetode (resirkulert, energigjenvunnet, deponert). Informasjon innhentes fra avfallsselskap eller interne kilder (ofte beregnet). beregnet) Informasjonen som benyttes i et klimaregnskap stammer både fra eksterne og interne kilder, og blir omregnet til tonn CO2ekvivalenter. Analysen er basert på den internasjonale standarden "A Corporate Accounting and Reporting Standard", som er utviklet av "the Greenhouse Gas Protocol Initiative" - GHG protokollen. Dette er den mest anvendte metoden verden over for å måle sine utslipp av klimagasser. ISO standard 14064-I er basert på denne. Rapporten omfatter alle virksomheter innen SpareBank 1 Gruppen. Reisevirksomheten (bil + fly), avfallshåndtering og k t R i i k h t fl ) f ll hå dt i kontorene på Hammerborggaten samt i St åH b t t Stavanger er inkludert i regnskapet. i kl d t k t

Bank. Forsikring Bank Forsikring. Og deg. deg

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

Det bekreftes at data rapportert fra eksterne leverandør ...

Det totale utslippet til SpareBank 1 Gruppen i 2013 er 1 842 9 tonn CO2 Dette er en Det totale ... Presentasjon klimaregnskap 2013 for SpareBank 1 ...
Read more

Presentasjon klimaregnskap for SpareBank 1 Gruppen AS 2009 ...

Klimaregnskap 2009 SpareBank 1 Gruppen AS ... utsli f S B k 1 G lipp for SpareBank 1 Gruppen ... Presentasjon klimaregnskap for SpareBank 1 Gruppen AS ...
Read more

SpareBank 1 SR-Bank ASA: Presentation of 2nd Quarter 2013 ...

... SpareBank 1 Nord-Norge and SpareBank 1 Gruppen AS are ... SpareBank 1 Nord-Norge and SpareBank 1 Gruppen AS are presenting 2nd quarter 2013.
Read more

BHG: Presentasjon for ungdomsskoleelever våren 2013 ...

Presentasjon klimaregnskap 2013 for SpareBank 1 Gruppen ... Presentasjon Q4 2013 og foreløpig årsregnskap 2013 for SpareBank 1 Gruppen
Read more

SpareBank 1

SpareBank 1 ny hovedsponsor til skilandslaget; 10 tips for sikker nettbank; BankID på mobil Lyst til å bruke mobilen i stedet for kodebrikke i ...
Read more

SpareBank1 Sentralt | Nyheter

Magasinet fra SpareBank 1 med tips, råd og nyheter om sparing, forsikring, ... Produsert av Plapre for SpareBank 1 Gruppen AS | ...
Read more

Bedriftspresentasjon: Sparebank 1 Gruppen

Velkommen til bedriftspresentasjon med Sparebank 1 Gruppen mandag 28 januar kl 16 15 i Agnar Sandmo ... Monday 28 January 2013, 16:15 till Monday 28 ...
Read more