PresentacióXbs

100 %
0 %
Information about PresentacióXbs

Published on December 1, 2007

Author: marcusmedia

Source: slideshare.net

Presentació XBS XBS El web XBS

Estat actual Enguany: ● Ha servit gairebé un milió de planes – Al voltant de 100.000 visites – De les quals, al voltant de 44.000 són úniques – XBS Ha suportat un trànsit de 19,8 Gigabytes – Els blocs inscrits són més de 530 ● La majoria són blogspot i aquest servei no fa ping a la ● XBS La XBS ha de consultar constantment els blocs ● El servei perd eficiència ●

Novetats al web - I Creació en properes setmanes, de servei de ● proveïment de blocs Amb wordpress, senzill, còmode i amb ● moltes funcionalitats XBS Connectat amb la XBS, de manera que al ● crear el bloc s'hi crea la subscripció El ping des del bloc a la XBS està ● preconfigurat

Novetats al web - II A mig termini: ● Renovació del programari – Afegiment de noves funcionalitats – XBS Canvi d'estil, presentació colors, etc. – Àrea d'informació i campanyes – Fòrums per als membres –

Presentació XBS XBS Plans de futur a 6 - 24 mesos

L'alfabetització tecnològica L'activitat més important serà l'alfabetització ● tecnològica Es tracta de fer xerrades, tallers i seminaris ● per a formar en l'ús de les noves tecnologies XBS Orientat a emprar Internet com mitjà ● d'informació i de creació d'opinió Tres eixos bàsics: ● Maquinari – Internet – blocs –

La Xarxa de Voluntaris La creació d'una Xarxa de Voluntaris ● permetrà desplegar l'alfabetització per tot el territori La XBS proveirà de material formatiu, ● XBS indicacions, contactes, ajudes i monitoratge A més mirarà de proveir la infraestructura o, ● almenys, d'ajudar a bastir-la Qualsevol pot ser voluntari i formar altres en ● l'ús de les noves tecnologies, només cal trametre el que ja sabem Un cop encetada aquesta etapa... ●

El simposi ...volem celebrar un simposi virtual sobre ● sobirania Dos elements claus: virtualitat i sobirania ● Podrem demostrar la capacitat de les noves XBS ● tecnologies per a assolir un grau més gran de democràcia per la via de la participació Algunes qüestions tècniques s'han de ● resoldre per tal d'assegurar l'éxit Emplacem a associacions i personalitats ● sobiranistes la seva màxima implicació

L'associació A hores d'ara, la XBS és un col·lectiu de ● persones Els recursos esmerçats són propis i les ● iniciatives són, sempre, a títol individual XBS Properament presentarem comptes i un ● número de compte corrent per a rebre aportacions, però... Si volem presentar-nos davant l'administració ● hem d'esdevenir una associació En dates properes ens constituirem com a tal i ● informarem complidament al web

Presentació XBS XBS Torn obert de preguntes

Add a comment