Presentacion pieza de hormigon

64 %
36 %
Information about Presentacion pieza de hormigon
Education

Published on March 12, 2014

Author: jaumebiar

Source: slideshare.net

Description

Ejecución de una pieza de hormigón armado en el IES de Biar en el aula taller de tecnología con alumnas de 3º de la ESO

Peça de formigó armat I.E.S de Biar – 3º ESO AUTOR: Jaime Carlos Henández Mollá. IES de Biar

OBJECTIUS ➔ Desenvolupar un projecte tecnològic complet adaptat al nostre projecte de taller. ➔ Exercitar al visió espacial ➔ Possar en pràctica els coneiximents de dibuix tècnic ➔ Ser creatiu i original en la resolució individual de la proposta de la peça de formigó ➔ Posar en pràctica la teoria tractada en classe referent al formigó, com a conglomerant d'ús generalitzat en la construcció civil ➔ Manejar programes de dibuix com sketchUp ➔ Comprendre i valorar l'importància del formigó com a conglomerant fonamental en el nostre desenrrollament

Passos per la realització del projecte de formigó 1r.- Se'ls entrega els fulls A, i B 2n.- Se'ls expliquen les condicions inicials: a) Han de dissenyar un objecte que entre dins del prisma rectangular de 10x10x15 cm. b) El disseny han de presentar-lo individualment en dièdric i en perspectiva cavallera, c)El gruix de qualsevol part de la peça a de ser major de 2 cm d) l'Angle que formen dos cares adjacents a de ser superior a 45º e) Només podran hi haver cares corbes que es pugen formar a partir de sector de tubs que hi hajen al taller. 3r.- Fet el disseny individual(se'ls puntua), escullen el millor del grup i dibuixen el despece del motle a escala 1:1 o 1:2 i la seua perspectiva en isomètric.

Passos per la realització del projecte de formigó 4t.- En funció de la posició del motle sobre la base de DM de 30 per 40 cm es fabricaran les cares necessàries. 5e.- Fet el despece comencen a tallar les peces del motle. 6e.- Tallades totes les peces comencen a pegar-les amb la pistola térmica (alerta, la cola sempre per fora). 7e. Fet el motle sobre el tauló, han de fabricar la ferralla de dins amb tela de galliner.

Passos per la realització del projecte de formigó 8e. El grup ha de portar el ciment i el plantxé (mescla perfecta d'arena i grava), o és subministrat pel professor. Han de banyar l'interior del motle amb desencofrant i a continuació barrejar el ciment amb el plantxé i l'aigua (ull, no passar-se) per fer el formigó i vessar-lo en el motle. 9e. Passat almenys 15 dies es desencofra la peça, es polix lleugerament amb paper de vidre, es neteja amb aigua i una volta eixuta s'envernissa. Peça acabada

PROCES CONSTRUCTIU

EXEMPLES

EXEMPLES

EXEMPLES

PLA DE TREBALL

PRESUPOST

PECES ACABADES

FIN

Add a comment

Related presentations

Related pages

Bloques y Cubremuros Madoc - Piedra ornamental, balaustres ...

€ Pieza BM-117: Albero Caliza Pirineos: 11 x 7 x 10-bloque: 1.50 kg: 0: 16 kg: Regístrate o accede para ver precios: BM-5914: Albero Caliza Pirineos: 59 ...
Read more

45._CONCURSO_FINALISTA “CONCURSO PIEZA DE HORMIGÓN ...

45._CONCURSO_FINALISTA “CONCURSO PIEZA DE HORMIGÓN VERNIPRENS” 2010 El pasado jueves 30 de mayo tenía lugar la presentación oficial de la que será ...
Read more

Presentación general del Generador de piezas

Seleccione la pieza y haga clic en Suprimir. La pieza se suprime del catálogo y se elimina del árbol del catálogo. Entorno de generación paramétrico
Read more

Copy of Presentacion Estructura metalica by sergio farfan ...

Transcript of Copy of Presentacion Estructura ... Viga de Hormigon Armado ... Combinacion de dos perfiles W10x49 como columnas debajo de la pieza de acero
Read more

Presentacion Estructura metalica by Joan Puerie on Prezi

Presentacion Estructura metalica. ... Viga de Hormigon Armado ... Combinacion de dos perfiles W10x49 como columnas debajo de la pieza de acero
Read more

VIDEOS Y PRESENTACIONES SOBRE LAS PROPIEDADES DE LOS ...

En este video se rompe una pieza de ... bloques bloques de hormigon Cal caños de hormigon Ceramicos compensada Compresión Comunicación contrachapada ...
Read more