PresentacióN Curro Slideshare

50 %
50 %
Information about PresentacióN Curro Slideshare

Published on February 7, 2008

Author: jesushn83

Source: slideshare.net

Principals dades econòmiques El curro està fotut

1.-ELS SALARIS Taula 1. Salaris Mínims Interprofesionals a alguns estats de la UE 15

Taula 1. Salaris Mínims Interprofesionals a alguns estats de la UE 15

Gràfic 1. Salaris Mínims Interprofessionals a alguns estats de la UE 15

Gràfic 1. Salaris Mínims Interprofessionals a alguns estats de la UE 15

El Salari Mínim Interprofessional de l’Estat Espanyol és el segon més baix de la UE-15: És més baix que el de Grècia, menys de la meitat que el francès i una tercera part del luxemburguès.

Taula 2. Creixement dels Salaris Mínims a l’Estat Espanyol

Gràfic 2. Creixement dels Salaris Mínims a l’Estat Espanyol

Gràfic 2. Creixement dels Salaris Mínims a l’Estat Espanyol

EL SALARI MÍNIM CREIX, PERÒ NO CREIX PROU! VOLEM SALARI MÍNIM A 1.000€!

Taula 3. Pes dels salaris en el total de l’economia (Estat Espanyol, OCDE i UE-15)

Taula 3. Pes dels salaris en el total de l’economia (Estat Espanyol, OCDE i UE-15)

L’ECONOMIA ANIRÀ BÉ, PERÒ ELS NOSTRES SALARIS NO! ESPANYA ÉS L’ÚNIC ESTAT DE L’OCDE I DE LA UE-15 ON EL PES DELS SALARIS RESPECTE EL TOTAL DE L’ECONOMIA HA DECRESCUT EN EL PERÍODE 2000-2005.

2.- LA TEMPORALITAT Taula 4. Contractes temporals respecte el total de contractes registrats. Comparació dels joves amb el conjunt de la població.

Taula 4. Contractes temporals respecte el total de contractes registrats. Comparació dels joves amb el conjunt de la població.

Gràfic 3. Contractes temporals dels joves i total de contractes registrats.

Gràfic 3. Contractes temporals dels joves i total de contractes registrats.

ELS JOVES PATIM EL DOBLE DE TEMPORALITAT QUE EL CONJUNT DE LA POBLACIÓ!

Gràfic 4. Contractes temporals respecte el total de contractes registrats. Comparació del total català, espanyol, UE-15 i UE-25.

Gràfic 4. Contractes temporals respecte el total de contractes registrats. Comparació del total català, espanyol, UE-15 i UE-25.

LA TEMPORALITAT TOTAL A L’ESTAT ESPANYOL I A CATALUNYA ÉS EL DOBLE DE LA EUROPEA!

Gràfic 5. Percentatge de contractes temporals registrats Catalunya. Sèrie temporal.

Gràfic 5. Percentatge de contractes temporals registrats Catalunya. Sèrie temporal.

GAIREBÉ TOTS ELS NOUS CONTRACTES SÓN TEMPORALS. LLUITEM CONTRA LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL FRAUDULENTA I LA SUBCONTRACTACIÓ. VOLEM CONTRACTES INDEFINITS!

3.- MODEL PRODUCTIU Taula 5. Increment dels beneficis de les empreses en el període 99-06

Taula 5. Increment dels beneficis de les empreses en el període 99-06

Taula 6. Increment dels costos laborals en el període 99-06

Taula 6. Increment dels costos laborals en el període 99-06

Al període 1999-2006 els beneficis de les empreses són el doble de grans a l’Estat Espanyol que a la UE-15. En canvi els costos laborals s’han incrementat menys d’una cinquena part que la UE-15. Aquest model productiu només beneficia als poderosos!

Taula 7. Ranking de l’índex de creixement de competitivitat (1). World Economic Forum. (Seleccionats alguns estats de la UE)

Taula 7. Ranking de l’índex de creixement de competitivitat (1). World Economic Forum. (Seleccionats alguns estats de la UE)

L’ESTAT ESPANYOL CADA VEGADA ÉS MENYS COMPETITIU. JA ÉS MENYS COMPETITIU QUE PORTUGAL I QUE IRLANDA. I AIXÒ QUE ELS IRLANDESOS TENEN UN SALARI MÍNIM DE MÉS DEL DOBLE QUE EL DE L'ESTAT ESPANYOL!

Taula 8. Creixement percentual dels sectors de la producció a l'Estat Espanyol al període 2003-2006 Taula 9. Població per sectors de producció 2006

LA INDÚSTRIA CADA VEGADA TÉ MENYS PES EN EL CONJUNT DE L’ECONOMIA. CREIXEN ELS LLOCS DE FEINA EN LA CONSTRUCCIÓ I EN SERVEIS (BÀSICAMENT TURISME I HOSTELERIA), QUE SÓN ELS DE SALARIS MÉS BAIXOS, MAJOR TEMPORALITAT I MENOR QUALITAT. ELS LLOCS DE FEINA AL SECOTR INDUSTRIAL SÓN MÉS ESTABLES I TENEN SALARIS MÉS ELEVATS. SI S’APOSTA PER R+D+I, A MÉS, ES GARANTEIXEN UNS LLOCS DE FEINA DE MÉS QUALITAT I UNA MAJOR COMPETITIVITAT DE L’ECONOMIA NECESSITEM POLÍTIQUES SOCIALS PER IMPULSAR LA POLÍTICA INDUSTRIAL I FER QUE L’ESTAT ESPANYOL MILLORI EN COMPETITIVITAT!

4.- ATUR Taula 10. Atur estimat per franjes d'edat a Catalunya (4t trimestre de 2007)

Taula 10. Atur estimat per franjes d'edat a Catalunya (4t trimestre de 2007)

Gràfic 6. Atur dels joves comparat amb el del conjunt de Catalunya (4t trimestre de 2007)

Gràfic 6. Atur dels joves comparat amb el del conjunt de Catalunya (4t trimestre de 2007)

ELS JOVES TENIM EL DOBLE D’ATUR QUE EL CONJUNT DE LA POBLACIÓ!

5.- SINISTRALITAT I SALUT LABORAL Taula 11.Accidents mortals a Catalunya. Índex d’incidencia.

Taula 11.Accidents mortals a Catalunya. Índex d’incidencia.

Taula 12. Total d’accidents de treball en jornada laboral amb baixa Gràfic 7. Increment dels accidents laborals amb baixa

Taula 12. Total d’accidents de treball en jornada laboral amb baixa

Gràfic 7. Increment dels accidents laborals amb baixa

LA SINISTRALITAT ÉS UN GREU PROBLEMA QUE AFECTA A MILERS DE TREBALLADORS I TREBALLADORES. AFECTA MÉS ALS I LES JOVES FRUIT DE L’ELEVADA INESTABILITAT LABORAL QUE PATEIXEN. A MÉS DE LA INSPECCIÓ, CAL QUE EN LA CONTRACTACIÓ I SUBCONTRACTACIÓ PÚBLICA S’INCLOGUIN CLÀUSULES DE SINISTRALITAT.

 

Add a comment

Related pages

Presentación slideshare - Education

PresentacióN Curro Slideshare 1. Principals dades econòmiques El curro està fotut 2. 1.-ELS SALARIS

 • Taula 1. Salaris Mínims Interprofesionals a ...
  Read more

  Presentación para slideshare - Education - documents.tips

  Pasos para subir una presentación a slideshare 1. ... PresentacióN Curro Slideshare 1. Principals dades econòmiques El curro està fotut 2. 1.-ELS ...
  Read more

  Google Apps: Presentación

  Presentación Os presentamos el ... slideshare; Podcast Ivoox; Site Apps IES Ega; ... Curro Chust; José Javier; Plantilla Travel. Con la tecnología de ...
  Read more

  SESIÓN 2. PRESENTACIONES DE DIAPOSITIVAS

  La dirección, que corresponde con mi presentación en Slideshare, es: ... Written by Curro Piñero. Jerez 10 de enero de 2011, 18:30 ...
  Read more

  Social Media – Web 2.0 | tipagrafic

  Como poner un presentación de slideshare en ... para saber que se está diciendo de nosotros en la red o incluso para buscar curro como sería ...
  Read more