Presentació programa Vull exportar!

100 %
0 %
Information about Presentació programa Vull exportar!
Business & Mgmt

Published on February 24, 2014

Author: dmenini

Source: slideshare.net

Description

programa de formación y mentoring para empresas que quieren empezar a exportar. Este programa está subveniocnado por la diputaión de Barcelona

Activitat TA/IT4: Vull exportar! Adaptar la nostra estratègia comercial al nou entorn competitiu. Recull 2014 bloc 3 línia 2

Presentació d’ARE L’any 2007 va iniciar les seves activitats com a societat que fou constituïda a febrer 2008. Aquestes activitats sempre han estat adreçades a la formació i consultoria tant empresarial com ocupacional, en els camps comercial, d’habilitats i màrqueting principalment. Cursos per BCN Activa, Associacions de Comerciants, Consultoria per agents comercials a través del Col·legi Oficial d’Agents Comercials de Barcelona, Consultoria i Formació a distribuïdors telefonia mòbil Orange i Vodafone, Plans de Consolidació Viver Empreses Ajuntament de Sabadell. Formació per emprenedors Aj. Manresa, Granollers, Foment de Terrassa i Cambres de Comerç. Càpsules de formació i seminaris per emprenedors a BCN Activa.

Informació sobre el Recull El Recull d'activitats de suport al teixit empresarial té l’objectiu de posar a l’abast dels ens locals un conjunt d’activitats d’acompanyament, formatives i informatives per a pimes i persones emprenedores i facilitar la planificació de l’oferta local dels centres de serveis a les empreses. El Recull és de caràcter obert, i es pot actualitzar amb la incorporació de noves empreses o professionals i noves propostes d’activitats, o bé amb la retirada d’activitats en funció dels resultats obtinguts. Des de la seva primera edició, l'any 2008 i fins a finals de l'any 2013, s'han realitzat un total de 1.173 activitats per part de 71 ens locals de la província de Barcelona. Link: http://www.diba.cat/web/promoeco/tecnica/recull

Característiques de l’activitat Adreçat a:  Empreses que vulguin millorar aspectes de la gestió empresarial en les línies de treball de:     Màrqueting i comercialització Internacionalització Innovació empresarial Estratègia i Responsabilitat social empresarial (RSE)  Grups reduïts (entre 5 i 10 empreses)  Objectiu:  Oferir a les empreses participants formació i acompanyament individualitzat en l’elaboració d’un pla de gestió de la seva empresa en l’àmbit de treball corresponent.  Durada:  Tutoria grupal: amb una durada màxima de 7 hores distribuïdes en, com a mínim, dues sessions.  Tutories individualitzades: amb una durada màxima de 6 hores per empresa distribuïdes en com a mínim, 3 sessions.

Característiques de l’activitat  És una activitat que combina formació grupal amb assessorament individualitzat on es treballa el cas particular de cada empresa participant.  El personal expert disposarà, prèvia realització del taller, d’informació de les empreses participants. L’ens local facilitarà la fitxa de cada participant, seguint el model elaborat des del mateix STP.  Els tallers s’estructuren en dues grans etapes:  Tutoria grupal: tracta els principals continguts específics del taller i la metodologia per realitzar un Pla de Gestió en l’àmbit de treball propi del taller.  Tutories individualitzades: es realitzen amb cadascuna de les empreses participants per orientarla a la realització del Pla de Gestió.  El personal expert haurà de tenir en compte el material de suport editat per la Diputació de Barcelona.  El personal expert lliurarà a l’ens local una valoració sobre el seu desenvolupament i propostes de millora.  Es realitzarà una avaluació, tant per part de la persona participant, com de l’expert, com del personal tècnic de l’ens local.  Sempre que l’ens local ho consideri, aquest mateix elaborarà certificats d’assistència als participants.

Estructura Tallers Acompanyament 7 hores Tutoria individualitzada Tutoria individualitzada 2 hores 3 hores Tutoria individualitzada de 1 hora Començar a exportar

Objectius Generals Si l'entorn canvia no tenim més remei que adaptar-nos-hi. Per adaptar-se no sempre cal fer grans canvis. Els canvis però han de ser sostenibles, continus, verificables i donar resultats. Necessites fer alguna cosa però no saps que? Has provat coses però no han funcionat com esperaves? Aprendre a planificar l'estratègia i l'activitat internacional Aprendre a identificar i aprofitar les oportunitats en el comerç internacional Aprendre a crear la cartera de clients internacional Desenvolupar un sistema de gestió comercial eficaç Implementar un sistema d'avaluació continu

Contingut del taller Sessió 1 Objectiu: Com puc canviar al meva estratègia per exportar amb èxit? Entendre i interpretar la situació competitiva actual de l’empresa Aprendre a implementar sistemes d’avaluació contínua (quadres de comandaments comercials) Realitzar una anàlisi DAFO des d'un punt de vista de comerç internacional i una matriu d’ANSOF per comprendre on som i on anar Continguts Identificar els mercats internacionals i clients potencials Segmentació efectiva de clients potencials (Quins són els que realment ens compraran?) Avaluar la nostra proposta de valor, els seus punts forts i els punts febles en relació als clients potencials

Contingut del taller Sessió 2 Objectius Aprendre a identificar noves oportunitats comercials i nínxols de mercats Aprendre a establir noves estratègies comercials Aprendre com desenvolupar un pla comercial internacional Continguts Avaluar i entendre la demanda potencial Identificar oportunitats comercials reals Establir estratègies de comercialització per aprofitar les oportunitats comercials Establir la nostra estratègia comercial

Contingut tutoria Sessió 1 (2 hores) Objectiu: Aprendre a detectar els punts febles i els punts forts de l’empresa i com afrontar-ho. Continguts: Anàlisis de l’empresa i punts de millora, disseny matriu d’ANSOFF Sessió 2 (3 hores) Objectiu: Aprendre a detectar les amenaces i les oportunitats que hi puguin haver en els mercats i com fer un pla d’acció. Continguts: Anàlisi d’oportunitats comercials i mercats objectius. Presentació i explicació del model pla de internacionalització (per a que el desenvolupin) Sessió 3 (1 hora) Objectius: Aprendre a concretar un pla d’acció i un full de ruta concret i clar per poder aplicar el pla estratègic que s’ha decidit. Continguts: Presentació per part de l’empresa de les conclusions i pla de treball per a la implementació de les millores.

Pressupost nombre d’hores: 7 * 120 €/hora = 840 euros (impostos indirectes inclosos) nombre d’hores: 6 * 90 €/hora = 540 euros per empresa (impostos indirectes inclosos) Les condicions del Recull d’activitats publicades al BOPB de 6 d’agost de 2013.

Contacte Albert Llarena a.llarena@altorendimientoempresarial.com Tel: 663 883 691 Davide Menini d.menini@altorendimientoempresarial.com Tel: 605 881 858 ARE Tel: 932 455 801

Add a comment

Related presentations

Related pages

Programa de formación y mentoring “Vull exportar!”

Presentació programa Vull exportar! from Davide Menini ... Introduce tu dirección de correo electrónico para seguir este Blog y recibir las ...
Read more

Vull exportar, per on començo? - cambrasabadell.org

Vull exportar, per on començo? Codi 03120814 ... En aquesta sessió, s’aprofitarà la presentació de l’esmentat programa per assenyalar
Read more

Sessió presentació programa Empresa Exporta - Cambra de ...

Sessió informativa per microempreses. Vull exportar, per on començo? Programa Empresa Exporta
Read more

empezar a exportar - comosevende.net

Posts about empezar a exportar written by Davide Menini. ... Presentació programa Vull exportar! from Davide Menini. Tu voto: Buscar: Sigue el blog por Email.
Read more

Jo Vull Ser Astronauta - Documents

Presentació programa Vull exportar! programa de formación y mentoring para empresas que quieren empezar a exportar. Este programa está subveniocnado por ...
Read more

Sóc una empresa petita del món rural i vull exportar. Per ...

Presentació La ... Programa 19.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació ... del món rural i vull exportar. Per on començo?
Read more

Vull exportar, per on començo? Gestió duanera i Incoterms ...

Vull exportar, per on començo? Gestió duanera i Incoterms 2010. Preu: 320€ (236€ bonificables) ... PROGRAMA; MÒDUL I: VULL EXPORTAR PER ON COMENÇO?
Read more

0019 mai jun jul'14 (web) by Cambra de Comerç de Sabadell ...

Programa de Formaci贸 2014. Cambra de Comer莽 de Sabadell. Maig, Juny i Juliol. Formació i coneixement La formació és clau avui dia per qualsevol ...
Read more