Presentació programa Vull exportar!

100 %
0 %
Information about Presentació programa Vull exportar!
Business & Mgmt

Published on February 24, 2014

Author: dmenini

Source: slideshare.net

Description

programa de formación y mentoring para empresas que quieren empezar a exportar. Este programa está subveniocnado por la diputaión de Barcelona

Activitat TA/IT4: Vull exportar! Adaptar la nostra estratègia comercial al nou entorn competitiu. Recull 2014 bloc 3 línia 2

Presentació d’ARE L’any 2007 va iniciar les seves activitats com a societat que fou constituïda a febrer 2008. Aquestes activitats sempre han estat adreçades a la formació i consultoria tant empresarial com ocupacional, en els camps comercial, d’habilitats i màrqueting principalment. Cursos per BCN Activa, Associacions de Comerciants, Consultoria per agents comercials a través del Col·legi Oficial d’Agents Comercials de Barcelona, Consultoria i Formació a distribuïdors telefonia mòbil Orange i Vodafone, Plans de Consolidació Viver Empreses Ajuntament de Sabadell. Formació per emprenedors Aj. Manresa, Granollers, Foment de Terrassa i Cambres de Comerç. Càpsules de formació i seminaris per emprenedors a BCN Activa.

Informació sobre el Recull El Recull d'activitats de suport al teixit empresarial té l’objectiu de posar a l’abast dels ens locals un conjunt d’activitats d’acompanyament, formatives i informatives per a pimes i persones emprenedores i facilitar la planificació de l’oferta local dels centres de serveis a les empreses. El Recull és de caràcter obert, i es pot actualitzar amb la incorporació de noves empreses o professionals i noves propostes d’activitats, o bé amb la retirada d’activitats en funció dels resultats obtinguts. Des de la seva primera edició, l'any 2008 i fins a finals de l'any 2013, s'han realitzat un total de 1.173 activitats per part de 71 ens locals de la província de Barcelona. Link: http://www.diba.cat/web/promoeco/tecnica/recull

Característiques de l’activitat Adreçat a:  Empreses que vulguin millorar aspectes de la gestió empresarial en les línies de treball de:     Màrqueting i comercialització Internacionalització Innovació empresarial Estratègia i Responsabilitat social empresarial (RSE)  Grups reduïts (entre 5 i 10 empreses)  Objectiu:  Oferir a les empreses participants formació i acompanyament individualitzat en l’elaboració d’un pla de gestió de la seva empresa en l’àmbit de treball corresponent.  Durada:  Tutoria grupal: amb una durada màxima de 7 hores distribuïdes en, com a mínim, dues sessions.  Tutories individualitzades: amb una durada màxima de 6 hores per empresa distribuïdes en com a mínim, 3 sessions.

Característiques de l’activitat  És una activitat que combina formació grupal amb assessorament individualitzat on es treballa el cas particular de cada empresa participant.  El personal expert disposarà, prèvia realització del taller, d’informació de les empreses participants. L’ens local facilitarà la fitxa de cada participant, seguint el model elaborat des del mateix STP.  Els tallers s’estructuren en dues grans etapes:  Tutoria grupal: tracta els principals continguts específics del taller i la metodologia per realitzar un Pla de Gestió en l’àmbit de treball propi del taller.  Tutories individualitzades: es realitzen amb cadascuna de les empreses participants per orientarla a la realització del Pla de Gestió.  El personal expert haurà de tenir en compte el material de suport editat per la Diputació de Barcelona.  El personal expert lliurarà a l’ens local una valoració sobre el seu desenvolupament i propostes de millora.  Es realitzarà una avaluació, tant per part de la persona participant, com de l’expert, com del personal tècnic de l’ens local.  Sempre que l’ens local ho consideri, aquest mateix elaborarà certificats d’assistència als participants.

Estructura Tallers Acompanyament 7 hores Tutoria individualitzada Tutoria individualitzada 2 hores 3 hores Tutoria individualitzada de 1 hora Començar a exportar

Objectius Generals Si l'entorn canvia no tenim més remei que adaptar-nos-hi. Per adaptar-se no sempre cal fer grans canvis. Els canvis però han de ser sostenibles, continus, verificables i donar resultats. Necessites fer alguna cosa però no saps que? Has provat coses però no han funcionat com esperaves? Aprendre a planificar l'estratègia i l'activitat internacional Aprendre a identificar i aprofitar les oportunitats en el comerç internacional Aprendre a crear la cartera de clients internacional Desenvolupar un sistema de gestió comercial eficaç Implementar un sistema d'avaluació continu

Contingut del taller Sessió 1 Objectiu: Com puc canviar al meva estratègia per exportar amb èxit? Entendre i interpretar la situació competitiva actual de l’empresa Aprendre a implementar sistemes d’avaluació contínua (quadres de comandaments comercials) Realitzar una anàlisi DAFO des d'un punt de vista de comerç internacional i una matriu d’ANSOF per comprendre on som i on anar Continguts Identificar els mercats internacionals i clients potencials Segmentació efectiva de clients potencials (Quins són els que realment ens compraran?) Avaluar la nostra proposta de valor, els seus punts forts i els punts febles en relació als clients potencials

Contingut del taller Sessió 2 Objectius Aprendre a identificar noves oportunitats comercials i nínxols de mercats Aprendre a establir noves estratègies comercials Aprendre com desenvolupar un pla comercial internacional Continguts Avaluar i entendre la demanda potencial Identificar oportunitats comercials reals Establir estratègies de comercialització per aprofitar les oportunitats comercials Establir la nostra estratègia comercial

Contingut tutoria Sessió 1 (2 hores) Objectiu: Aprendre a detectar els punts febles i els punts forts de l’empresa i com afrontar-ho. Continguts: Anàlisis de l’empresa i punts de millora, disseny matriu d’ANSOFF Sessió 2 (3 hores) Objectiu: Aprendre a detectar les amenaces i les oportunitats que hi puguin haver en els mercats i com fer un pla d’acció. Continguts: Anàlisi d’oportunitats comercials i mercats objectius. Presentació i explicació del model pla de internacionalització (per a que el desenvolupin) Sessió 3 (1 hora) Objectius: Aprendre a concretar un pla d’acció i un full de ruta concret i clar per poder aplicar el pla estratègic que s’ha decidit. Continguts: Presentació per part de l’empresa de les conclusions i pla de treball per a la implementació de les millores.

Pressupost nombre d’hores: 7 * 120 €/hora = 840 euros (impostos indirectes inclosos) nombre d’hores: 6 * 90 €/hora = 540 euros per empresa (impostos indirectes inclosos) Les condicions del Recull d’activitats publicades al BOPB de 6 d’agost de 2013.

Contacte Albert Llarena a.llarena@altorendimientoempresarial.com Tel: 663 883 691 Davide Menini d.menini@altorendimientoempresarial.com Tel: 605 881 858 ARE Tel: 932 455 801

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

Programa de formación y mentoring “Vull exportar!”

Presentació programa Vull exportar! from Davide Menini ... Introduce tu dirección de correo electrónico para seguir este Blog y recibir las ...
Read more

Vull exportar, per on començo? - cambrasabadell.org

Vull exportar, per on començo? Codi 03120814 ... En aquesta sessió, s’aprofitarà la presentació de l’esmentat programa per assenyalar
Read more

Sessió presentació programa Empresa Exporta - Cambra de ...

Sessió informativa per microempreses. Vull exportar, per on començo? Programa Empresa Exporta
Read more

empezar a exportar - comosevende.net

Posts about empezar a exportar written by Davide Menini. ... Presentació programa Vull exportar! from Davide Menini. Tu voto: Buscar: Sigue el blog por Email.
Read more

Jo Vull Ser Astronauta - Documents

Presentació programa Vull exportar! programa de formación y mentoring para empresas que quieren empezar a exportar. Este programa está subveniocnado por ...
Read more

Sóc una empresa petita del món rural i vull exportar. Per ...

Presentació La ... Programa 19.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació ... del món rural i vull exportar. Per on començo?
Read more

Vull exportar, per on començo? Gestió duanera i Incoterms ...

Vull exportar, per on començo? Gestió duanera i Incoterms 2010. Preu: 320€ (236€ bonificables) ... PROGRAMA; MÒDUL I: VULL EXPORTAR PER ON COMENÇO?
Read more

0019 mai jun jul'14 (web) by Cambra de Comerç de Sabadell ...

Programa de Formaci贸 2014. Cambra de Comer莽 de Sabadell. Maig, Juny i Juliol. Formació i coneixement La formació és clau avui dia per qualsevol ...
Read more