Presentació Pla Tabac Siso

50 %
50 %
Information about Presentació Pla Tabac Siso
Health & Medicine

Published on November 18, 2008

Author: Newhouses68

Source: slideshare.net

Description

Presentació d'un pla de tabac en abordatge comunitari dins d'un grup de proveïdors de salut

Pla d’abordatge al TABAC a OSONA

Magnitud del problema Prevalença: 45% H 27% D (Enquesta Nacional de Salut 2002)

 

Osona Taula 1. Prevalença per grups d'edat a 2005 (Font: Centelles i Vic Sud) GRUP D’EDAT Prevalença TABAQUISME Cribratge darrers 2à Consell Mínim tabac >15 anys 23,75% 75,02% 56% 12-14à 0,3% 13,24%   15-19à 14,15% 64,73%   20-65à 27,92% 81,2%   Ex-fumadors >15à darr 2à 511 (13,51%)    

Magnitud del problema 8931 morts el 1998 a conseqüència del tabaquisme (24 morts cada dia). 16,5% de la mortalitat global. 26,5% de les morts en homes (sobretot càncer de pulmó). 5,6% de les morts en dones (patologies cardiocirculatòries) Estudi de mortalitat 1998. Dept.Sanitat

8931 morts el 1998 a conseqüència del tabaquisme (24 morts cada dia).

16,5% de la mortalitat global.

26,5% de les morts en homes (sobretot càncer de pulmó).

5,6% de les morts en dones (patologies cardiocirculatòries)

OBJECTIUS del Pla d’abordatge Ex-fumadors Fumadors Futurs fumadors No fumadors Augmentar cesació Reduïr iniciació Reduïr l’exposició al fum POBLACIÓ Recolzar cesació COMUNITAT SISTEMES DE SALUT

Evidències intervenció COMUNITAT * Si es combina amb altres intervencions Augmentar el P.V.P. Campanyes a mitjans de comunicació* Augmentar el P.V.P. Campanyes a mitjans de comunicació * Lleis anti-tabac Lleis anti-tabac. Disminuïnt l’accés als joves www.thecommunityguide.org/tobacco/ Reduïr l’exposició al fum Reduïr la iniciació Augmentar la cesació Intervencions RECOMENADES OBJECTIU

Poca evidència interv. COMUNITAT Concursos per deixar de fumar Programes a la televisió Esforços comunitaris per augmentar la presència de llocs lliures de fum Intervencions basades en l’escola Reduïr l’exposició al fum Reduïr la iniciació Augmentar cesació Intervencions amb POCA EVIDÈNCIA OBJECTIU

Eficàcia d’intervencions en la COMUNITAT (American Task Force) Les mobilitzacions comunitàries combinades amb altres intervencions com: lleis locals penes per a la venda il·legal a menors. Intervencions educatives directament dirigides a la comunitat (campanyes de mitjans de comunicació, formació a les escoles). Intervencions educatives sobre els venedors de tabac. Recomenades (evidència suficient)

Les mobilitzacions comunitàries combinades amb altres intervencions com:

lleis locals

penes per a la venda il·legal a menors.

Intervencions educatives directament dirigides a la comunitat (campanyes de mitjans de comunicació, formació a les escoles).

Intervencions educatives sobre els venedors de tabac.

Activitats comunitàries Aprofitar l’embranzida amb la nova Llei anti-tabac. Valoració i recolzament iniciatives comunitàries (municipals, associacionals, veïnals, etc). Valoració i aplicació si s’escau de campanyes institucionals (Departament de Salut, Entitats proveïdores, Societats Científiques)

Aprofitar l’embranzida amb la nova Llei anti-tabac.

Valoració i recolzament iniciatives comunitàries (municipals, associacionals, veïnals, etc).

Valoració i aplicació si s’escau de campanyes institucionals (Departament de Salut, Entitats proveïdores, Societats Científiques)

Activitats comunitàries Activitats a l’Escola: Programa Salut i Escola ( valoració individual, xerrades grupals) ArtTabac (Centres educatius / Exposició/ premis) Activitats a les empreses. Tallers teorico-pràctics per a deixar de fumar. (Docència als professionals dels CPRL de Mútues)? Activitats en esdeveniments públics: Estand al Mercat del Ram.

Activitats a l’Escola:

Programa Salut i Escola ( valoració individual, xerrades grupals)

ArtTabac (Centres educatius / Exposició/ premis)

Activitats a les empreses.

Tallers teorico-pràctics per a deixar de fumar.

(Docència als professionals dels CPRL de Mútues)?

Activitats en esdeveniments públics:

Estand al Mercat del Ram.

Evidències interv. SISTEMA de SALUT * Si es combinen amb altres intervencions Sistemes de consell de proveïdors* Subvencionant els tractaments farmacològics per a la deshabituació Lleis antitabac Reduïr l’exposició al fum Reduïr la iniciació Augmentar la cesació Intervencions RECOMENADES OBJECTIU

Poca evidència interv. SISTEMA SANITARI Programes formatius a proveïdors (per si sols) Sistemes de retroalimentació a proveïdors Consells dels proveïdors per reduïr l’exposició al fum dins de la llar. Reduïr l’exposició al fum. Reduïr la iniciació Augmentar la cesació Intervencions amb POCA EVIDÈNCIA OBJECTIU

Eficàcia d’intervencions en el SISTEMA DE SALUT (American Task Force) Programes multi-components que incloguin: Sistema de recordatori dels proveïdors. Programes formatius per als proveïdors. Programes educatius per als fumadors. Molt recomenats (Gran Evidència) Perquè : Augmenten el poder de transmissió dels consells dels sanitaris als fumadors. Augmenten els èxits en la cesació de tabac

Programes multi-components que incloguin:

Sistema de recordatori dels proveïdors.

Programes formatius per als proveïdors.

Programes educatius per als fumadors.

Molt recomenats (Gran Evidència)

Perquè :

Augmenten el poder de transmissió dels consells dels sanitaris als fumadors.

Augmenten els èxits en la cesació de tabac

Sistema de Salut. ATENCIÓ PRIMÀRIA Prevenció primària : activitats PAPPs (cribratge poblacional bianual) Prevenció secundària Suport formatiu / informatiu a totes les ABS (implicant també Farmacèutics i Serveis Preventius Laborals) Guia d’atenció al fumador (GERCO). Seguiment fumador: Consell mínim / any. Valoració estadi. Atenció a la deshabituació.

Prevenció primària : activitats PAPPs (cribratge poblacional bianual)

Prevenció secundària

Suport formatiu / informatiu a totes les ABS (implicant també Farmacèutics i Serveis Preventius Laborals)

Guia d’atenció al fumador (GERCO).

Seguiment fumador: Consell mínim / any. Valoració estadi.

Atenció a la deshabituació.

Sistema de Salut. ATENCIÓ PRIMÀRIA Atenció a la deshabituació : Suport formatiu a les ABS (tallers formatius, Cursos d’Entrevista Motivacional) Assegurar que cada ABS té un model organitzatiu i un professional de referència en el tema. Registre sistemàtic, homogeni i informatitzat de les activitats d’atenció al fumador. Accessibilitat a material per a la deshabituació: Espiròmetres en cada CAP. Cooxímetres en cada ABS.

Atenció a la deshabituació :

Suport formatiu a les ABS (tallers formatius, Cursos d’Entrevista Motivacional)

Assegurar que cada ABS té un model organitzatiu i un professional de referència en el tema.

Registre sistemàtic, homogeni i informatitzat de les activitats d’atenció al fumador.

Accessibilitat a material per a la deshabituació:

Espiròmetres en cada CAP.

Cooxímetres en cada ABS.

Sistema de Salut. ATENCIÓ PRIMÀRIA Suport a la gestió i sistemes informació : Vetllar pel correcte registre de dades de cribratge, atenció i seguiment al fumador. Adequació del soft informàtic. Bolcatge sistemàtic de dades al SI-SISO per a la seva ordenació i retro-alimentació a les ABS. Institucional: incorporació al “Centre sense Fum”.

Suport a la gestió i sistemes informació :

Vetllar pel correcte registre de dades de cribratge, atenció i seguiment al fumador.

Adequació del soft informàtic.

Bolcatge sistemàtic de dades al SI-SISO per a la seva ordenació i retro-alimentació a les ABS.

Institucional: incorporació al “Centre sense Fum”.

Sistema de Salut. HOSPITAL Valoració de l’hàbit tabàquic. Oferir TRACTAMENT SUBSTITUTIU en malalts ingressats. Informació a l’alta de valoració i tractament realitzats, i adreçar-los per seguiment.

Valoració de l’hàbit tabàquic.

Oferir TRACTAMENT SUBSTITUTIU en malalts ingressats.

Informació a l’alta de valoració i tractament realitzats, i adreçar-los per seguiment.

Sistema de Salut. ALTRES FARMACÈUTICS Serveis de Prevenció Laboral. Contactes per proporsar-los: Cribratge de tabac Consell i informació a fumadors. Informació per als centres de seguiment i deshabituació Informació per al SI-SISO?

FARMACÈUTICS

Serveis de Prevenció Laboral.

Contactes per proporsar-los:

Cribratge de tabac

Consell i informació a fumadors.

Informació per als centres de seguiment i deshabituació

Informació per al SI-SISO?

Elaborar el soft-gestió per a control i objectius Crear estructura de control i feed-back. Executar el soft de comunicació SISO d’estat del tabaquisme SISO (centre coordinador Divulgació a tots els professionals de la Comarca de la Guia del Maneig al Tabaquisme. Anotar en l’informe d’alta: teràpia substitutiva i dades recollides sobre tabaquismes. Coordinar-se amb AP en l’alta i l’assistència ambulatòria Consell mínim en tot contacte amb pacient fumador. Oferir teràpia substitutiva a pacients ingressats ESPECIALITZADA (aguts i S-S) Definir el model organitzatiu de cada ABS. Incorporar els activitats PAPPs al sistema informatic propi de cada proveïdor. Incorporar almenys 1 cooxímetre a cada ABS, accessible a tots els CAPs. Facilitar i garantir la formació de l’equip en el correcte cribratge i abordatge del tabac. Bolcatges al SI-SISO de les variables del tabaquisme Participar en la divulgació de programes de salut pública i campanyes antitabac. Incorporar sistemàtica de cribratge i registres PAPPs Assegurar un abordatge i seguiment de tots els fumadors que demanin deixar de fumar. Registre de les accions del protocol d’abordatge A.P. Situacions concretes Continuïtat Maneig

Elaborar el soft-gestió per a control i objectius

Crear estructura de control i feed-back.

Executar el soft de comunicació SISO d’estat del tabaquisme

Divulgació a tots els professionals de la Comarca de la Guia del Maneig al Tabaquisme.

Anotar en l’informe d’alta: teràpia substitutiva i dades recollides sobre tabaquismes.

Coordinar-se amb AP en l’alta i l’assistència ambulatòria

Consell mínim en tot contacte amb pacient fumador.

Oferir teràpia substitutiva a pacients ingressats

Definir el model organitzatiu de cada ABS.

Incorporar els activitats PAPPs al sistema informatic propi de cada proveïdor.

Incorporar almenys 1 cooxímetre a cada ABS, accessible a tots els CAPs.

Facilitar i garantir la formació de l’equip en el correcte cribratge i abordatge del tabac.

Bolcatges al SI-SISO de les variables del tabaquisme

Participar en la divulgació de programes de salut pública i campanyes antitabac.

Incorporar sistemàtica de cribratge i registres PAPPs

Assegurar un abordatge i seguiment de tots els fumadors que demanin deixar de fumar.

Registre de les accions del protocol d’abordatge

Indicadors de seguiment AP % Població atesa amb cribratge sobre tabac. (darr.2à) Prevalença de tabaquisme en la població assignada. Prevalença d’ex-tabaquisme en la població assignada Incidència de nous fumadors població assignada (darr. 2à) Seguiment en fumadors: % Fumadors amb consell mínim anti-tabac (darrer 1à) % Fumadors amb Richmond fet (motivació) (algun cop) % Fumadors amb Fargenstrom fet (dependència) (algun cop) **Tots els indicadors per ABS i grups d’edat (<15, 15-24, 25-64, >65)

% Població atesa amb cribratge sobre tabac. (darr.2à)

Prevalença de tabaquisme en la població assignada.

Prevalença d’ex-tabaquisme en la població assignada

Incidència de nous fumadors població assignada (darr. 2à)

Seguiment en fumadors:

% Fumadors amb consell mínim anti-tabac (darrer 1à)

% Fumadors amb Richmond fet (motivació) (algun cop)

% Fumadors amb Fargenstrom fet (dependència) (algun cop)

Cribratge TABAC a Població

 

 

Prevalença tabaquisme

 

 

INCIDÈNCIA de TABAQUISME darrers 2 anys

 

 

Incidència ex-fumadors darrers 2 anys

 

 

Seguiment del TABAQUISME

 

 

 

 

 

 

Indicadors seguiment HOSPITALARI % Ingressats amb registre tabac. % Ingressats fumadors. % Ingressats fumadors amb proposta de tractament substitutiu. % Ingressats fumadors a qui s’ha fet ttmt substitutiu. % Altes de fumadors a qui s’ha fet ttmt substitutiu amb informe i consells a de seguiment a AP.

% Ingressats amb registre tabac.

% Ingressats fumadors.

% Ingressats fumadors amb proposta de tractament substitutiu.

% Ingressats fumadors a qui s’ha fet ttmt substitutiu.

% Altes de fumadors a qui s’ha fet ttmt substitutiu amb informe i consells a de seguiment a AP.

Pla d’abordatge al TABAC a OSONA

Add a comment

Related presentations

Related pages

Presentació

Presentació. Formació de Grau. Propis. Externs amb participació de Sant Pau. Estades estrangers. Cicles formatius de grau mig i superior. Formació ...
Read more

Presentació Pla Local de Joventut 2012-2015 by Emilia ...

Transcript of Presentació Pla Local de Joventut 2012-2015. El Pla Local de Joventut és el document marc que estableix
Read more

Presentació projecte habitatges socials - YouTube

Presentació audiovisual: Projecte Habitatges Socials del Seminari de Lleida.
Read more

3a Jornada del Pla de Salut de Catalunya –

Tabac; Estudis; Formació; materials ... El Pla de salut de Catalunya aporta el marc de treball, ... Presentació i introducció a la Jornada: 9.15 a 10.15 h:
Read more

Notícies - Ajuntament de Montmeló

Presentació del projecte "Entorn ... educatiu per disminuir la prevalença del tabac en ... una prioritat del Pla de salut de Catalunya i del Pla ...
Read more

Lleida TV Presentació a la Farga de Moles del gos ...

Dijous 15/03/2012 La Subdelegada del Govern a Lleida, Inma Manso, ha assistit aquest matí a La Farga a la presentació de "Roger", un pastor ...
Read more

Única candidatura per renovar la junta d'Òmnium Sant ...

Vocalia 7: Cristina Pla Ferrer; Vocalia 8: Jaume Angerri Auberni; Vocalia 9: Jordi Farrús Trepat; ... Presentació; Nosaltres. Seus territorials; Socis ...
Read more

Allloro | Consells bàsics de salut

Què és el SISO? Entitats SISO ... Tabac; Uncategorized; vacunes; Arxiu . maig 2016; abril 2016; ... Pla d'activitat física, esport i salut; Allloro ...
Read more