Presentacio Eprojectes Web

43 %
57 %
Information about Presentacio Eprojectes Web
Business & Mgmt

Published on March 5, 2009

Author: Fundacio_Surt

Source: slideshare.net

Description

presentación de la aplicación eprojectes diseñada para facilitar el control documental de los proyectos y favorecer el conocimiento de los mismos en toda la entidad. Forma parte del sistema de calidad de Surt. Aplicando las TICs en los procesos de trabajo. Iniciativa TICs.

PRESENTACIÓ EPROJECTES iniciativa TICS

Alguna vegada et trobes que.... per trobar informació d’un projecte que tu no coordines sovint necessites fer molts clics fins trobar la carpeta del projecte? per saber quins projectes d’un tema concret et poden servir per dissenyar una nova proposta en la que treballes, necessites fer molts clics fins a trobar-los?

per trobar informació d’un projecte que tu no coordines sovint necessites fer molts clics fins trobar la carpeta del projecte?

per saber quins projectes d’un tema concret et poden servir per dissenyar una nova proposta en la que treballes, necessites fer molts clics fins a trobar-los?

Alguna vegada et trobes que.... per saber si els projectes tenen tota la documentació que forma part del sistema de Qualitat, necessites fer molts clics per a cada projecte? per utilitzar els materials/productes resultants d’altres projectes, sovint et costa força temps trobar-los o fins i tot descobrir que existeixen?

per saber si els projectes tenen tota la documentació que forma part del sistema de Qualitat, necessites fer molts clics per a cada projecte?

per utilitzar els materials/productes resultants d’altres projectes, sovint et costa força temps trobar-los o fins i tot descobrir que existeixen?

doncs des de TICs hem dissenyat una solució per: - reduir temps en saber què tenim i què fem - reduir temps en trobar documentació de projectes

eprojectes és una web realitzada amb WordPress   (gestió semàntica de la informació). Un complert CMS de software lliure i codi lliure .

Amb eprojectes t enim a l’abast  la informació i documentació (registres i documents) bàsica que forma part del sistema de qualitat de Surt per a un projecte determinat. Veure la secció LLISTA DE REGISTRES I DOCS, basat en Control dels registres dels projectes, CD1D04 I alguna informació més com logos entitats finançadores, ...o la ruta dins el server per localitzar la carpeta del projecte.

COM?.... Obrint una fitxa per cada projecte amb: - la informació resum del projecte. Que traiem de l’abstrat del projecte i de dades inici d’accions : COPIAR - PEGAR la documentació bàsica del projecte que forma part del sistema de Qualitat : ADJUNTAR DOCUMENTACIÓ els logos entitats finançadores: ADJUNTAR IMATGES la ruta dins el servidor compartit per localitzar la carpeta del projecte: ESCRIURE RUTA classificant la fitxa amb categories: MARCAR CASELLES CATEGORIES classificant la fitxa amb etiquetes: ESCRIURE PARAULES CLAU

- la informació resum del projecte. Que traiem de l’abstrat del projecte i de dades inici d’accions : COPIAR - PEGAR

la documentació bàsica del projecte que forma part del sistema de Qualitat : ADJUNTAR DOCUMENTACIÓ

els logos entitats finançadores: ADJUNTAR IMATGES

la ruta dins el servidor compartit per localitzar la carpeta del projecte: ESCRIURE RUTA

classificant la fitxa amb categories: MARCAR CASELLES CATEGORIES

classificant la fitxa amb etiquetes: ESCRIURE PARAULES CLAU

EXEMPLE FITXA PROJECTE

Cada Fitxa de projecte = una entrada a eprojectes Una Fitxa de projecte es classifica per: categoria àmbit d’actuació o àrea des d’on s’executa: smi, atenció directa, serveis centrals, recerca i innovació, consultora categoria sobre l’estat del projecte: presentat, denegat, aprovat, iniciat, o tancat etiquetes (tags) o paraules clau, temàtiques, pels col·lectius a qui s’adrecen, pel tipus de productes que generen, pels programes convocatòria...

Una Fitxa de projecte es classifica per:

categoria àmbit d’actuació o àrea des d’on s’executa: smi, atenció directa, serveis centrals, recerca i innovació, consultora

categoria sobre l’estat del projecte: presentat, denegat, aprovat, iniciat, o tancat

etiquetes (tags) o paraules clau, temàtiques, pels col·lectius a qui s’adrecen, pel tipus de productes que generen, pels programes convocatòria...

CLASSIFICACIÓ FITXES CATEGORIES: categoria sobre l’estat de l’execució: proj presentat, proj atorgat, proj denegat, proj obert o iniciat, proj tancat categoria àmbit d’actuació de Surt (conegut anteriorment com a àrees treball) exemple: fitxa d’exemple infos: notes informatives sistema Tots els projectes: llista totes les fitxes publicades

CATEGORIES:

categoria sobre l’estat de l’execució: proj presentat, proj atorgat, proj denegat, proj obert o iniciat, proj tancat

categoria àmbit d’actuació de Surt (conegut anteriorment com a àrees treball)

exemple: fitxa d’exemple

infos: notes informatives sistema

CLASSIFICACIÓ FITXES ETIQUETES: paraules clau de temes, col·lectius a qui s’adrecen, tipus de productes finals, programes convocatòries escriure les paraules en català o castellà, és a dir, si 1 paraula està escrita en català no tornis a escriure-la en castellà escriure les paraules sense apostrofar, en minúscules si a la llista d’etiquetes ja existeix una paraula similar o sinónima, aprofitar-la encara que no sigui exactament la paraula que tu utilitzaries

paraules clau de temes, col·lectius a qui s’adrecen, tipus de productes finals, programes convocatòries

escriure les paraules en català o castellà, és a dir, si 1 paraula està escrita en català no tornis a escriure-la en castellà

escriure les paraules sense apostrofar, en minúscules

si a la llista d’etiquetes ja existeix una paraula similar o sinónima, aprofitar-la encara que no sigui exactament la paraula que tu utilitzaries

CLASSIFICACIÓ FITXES DATA PUBLICACIÓ. Indicar la data de presentació del projecte dissenyat QUI PUBLICA. El nom a qui s’adjudica una fitxa es pot canviar. Qui té adjudicada una fitxa és qui la pot modificar DIA, MES I ANY

DATA PUBLICACIÓ. Indicar la data de presentació del projecte dissenyat

QUI PUBLICA. El nom a qui s’adjudica una fitxa es pot canviar. Qui té adjudicada una fitxa és qui la pot modificar

DIA, MES I ANY

 

Estar al dia dels continguts: ENTRADES RECENTS (fitxes recent publicades) COMENTARIS RECENTS DES DE LA PLANA ARXIU: Llista de les últimes 50 últimes fitxes modificades DES DE LA PLANA INICI: Subscriure’s al feed RSS per seguir el fil de les entrades des del teu navegador preferit

ENTRADES RECENTS (fitxes recent publicades)

COMENTARIS RECENTS

DES DE LA PLANA ARXIU:

Llista de les últimes 50 últimes fitxes modificades

DES DE LA PLANA INICI:

Subscriure’s al feed RSS per seguir el fil de les entrades des del teu navegador preferit

LES FITXES DE PROJECTES TENEN COMENTARIS ? ??

QUI ESCRIU COMENTARIS A LES FITXES??? Tothom que treballi a SURT i vulgui escriure comentaris a les fitxes Només cal estar donat/a d’alta = tenir un nom i contrasenya per poder publicar continguts

MÉS CONTINGUTS???

QUI AFEGEIX ENLLAÇOS CONVOCATÒRIES??? Tothom que treballi a SURT i coneixi enllaços per compartir Només cal estar donat/a d’alta = tenir un nom i contrasenya per poder publicar continguts

MÉS CONTINGUTS??? Enllaços directes a continguts bàsics i relacionats amb eprojectes + link a la web corporativa + link web interna Espaisurt

QUIN CONTINGUT TÉ UNA FITXA? Tota la documentació forma part del conjunt de registres i documents bàsics en les diferents fases de vida d’un projecte (segons perspectiva clientela finançadora: disseny, planificació, execució i tancament) que forma part del Sistema de Qualitat de Surt.     CD1D04 control dels registres dels projectes + LOGOS ENTITATS FINANÇADORES I DE PARTNERS (SI ES DÓNA EL CAS) + RUTA CARPETA PROJECTE dins seridor compartit

 

QUI PUBLICA LES FITXES??? Les responsables de projectes són responsables de les fitxes dels seus projectes. Cada coordinador/a de projecte és AUTOR/A a eprojectes i publicarà les fitxes corresponents

CRITERIS PUBLICACIÓ Per optimitzar el sistema i que realment sigui d’utilitat cal que tothom segueixi unes normes per publicar. Sobre la informació a incloure en cada   FITXA PROJECTE Sobre el camp DATA Sobre les CATEGORIES Sobre el camp ETIQUETES o TAGS Sobre l’ABAST del sistema

Per optimitzar el sistema i que realment sigui d’utilitat cal que tothom segueixi unes normes per publicar.

Sobre la informació a incloure en cada   FITXA PROJECTE

Sobre el camp DATA

Sobre les CATEGORIES

Sobre el camp ETIQUETES o TAGS

Sobre l’ABAST del sistema

 

HO SABREM FER ANAR??? SI,SI,SI,SI.... Articles SUPORT PUBLICACIÓ Informació inicial a la plana EPROJECTES Accions formatives sobre WordPress : apunta’t

SI,SI,SI,SI....

Articles SUPORT PUBLICACIÓ

Informació inicial a la plana EPROJECTES

Accions formatives sobre WordPress : apunta’t

HO SABREM FER ANAR??? Informació inicial a la plana eprojectes

Ja només queda entrar..... Ho deixem per un altre moment...només apuntar que cal habituar-se a ENTRAR i SORTIR (TANCAR SESSIÓ)

eprojectes  l’espai web creat a la web interna de Surt per: millorar la gestió de la informació dels projectes  que forma part del sistema de qualitat de Surt (procediment CD) facilitar la difusió interna dels projectes, programes i serveis que portem a terme a Surt (procediement CO)

eprojectes  l’espai web creat a la web interna de Surt per:

millorar la gestió de la informació dels projectes  que forma part del sistema de qualitat de Surt (procediment CD)

facilitar la difusió interna dels projectes, programes i serveis que portem a terme a Surt (procediement CO)

més sobre WordPress... Àngels Pujol Giménez TICS. SURT - abril 2008 ...aplicant les TICs als processos de treball...

FASES IMPLEMENTACIÓ 10 – 13 abril 2008: disseny proposta eprojectes 23 abril: presentació proposta direcció Si ok.... recollir possibles canvis i ajustar criteris: maig 6 de maig: presentació proposta comissió qualitat fins 29 maig: presentacions equips treball (1h)

10 – 13 abril 2008: disseny proposta eprojectes

23 abril: presentació proposta direcció

Si ok.... recollir possibles canvis i ajustar criteris: maig

6 de maig: presentació proposta comissió qualitat

fins 29 maig: presentacions equips treball (1h)

FASES IMPLEMENTACIÓ Juny 2008 fins 9 juny: retorn aportacions equips treball 10 – 12 juny: tancament programació eina amb la incorporació dels ajustos que calguin 13 juny: instal·lació al servidor web de la xarxa interna de Surt fins 13 juny: programació dates accions formatives

Juny 2008

fins 9 juny: retorn aportacions equips treball

10 – 12 juny: tancament programació eina amb la incorporació dels ajustos que calguin

13 juny: instal·lació al servidor web de la xarxa interna de Surt

fins 13 juny: programació dates accions formatives

FASES IMPLEMENTACIÓ 2a meitat juny 2008 – Juliol 2008 formació treballadores (presencial i on-line) - ( dates per concretar) -presencial: 8h en 2 sessions treball, de 9:30 a 14h (inclou 30’ esmorzar) formació per a coordinadores projectes (preferible necessari) i formació per a no-coordinadores projectes (optatiu) -on-line: proves funcionament, testejar amb l’ús publicant fitxes a partir accions formació

FASES IMPLEMENTACIÓ Juliol 2008 continuació fase proves funcionament, testejar amb l’ús publicant fitxes a partir accions formació abast fitxes a publicar en aquesta fase: tots projectes dissenyats 2008 tots projectes executats 2008 però disseny 2007 recollir desajustos sistema i programació si es produeixen o detecten

Juliol 2008

continuació fase proves funcionament, testejar amb l’ús publicant fitxes a partir accions formació

abast fitxes a publicar en aquesta fase:

tots projectes dissenyats 2008

tots projectes executats 2008 però disseny 2007

recollir desajustos sistema i programació si es produeixen o detecten

FASES IMPLEMENTACIÓ Setembre 2008 1/09/2008: totes les fitxes han d’estar publicades Implementació finalitzada: tot nou projecte s’incorpora al sistema eprojectes Presentació general entitat per donar a conèixer utilitat del seu ús (data a acordar) Període setembre – novembre 2008: en ús. valorar utilitat per incorporar al Sistema Gestió Qualitat. Qüestionari validació. Desembre 2008: Anàlisi dades qüestionaris per decidir incorporació S. G. Qualitat gener 2009

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

Presentacio Aplicaciones Web - Education - documents.tips

1. Aplicacions WEB (Presentació del crèdit)Elisabet Guix I Parés 1 2. Unitats formatives del present mòdul: UF1: Ofimàtica i eines WEB. …
Read more

Consultoria e-projectes

Mapa web Avís legal i Política de Privacitat Cookies ...
Read more

Els e-projectes i les e-llicències d'obres a Barcelona

Web BCN.CAT, aplicatiu ajuntament. Anàlisis de consulta prèvia. Proves pràctiques a l’aplicatiu de l’Ajuntament. Informe d’Idoneïtat Tècnica.
Read more

ADMINISTRACIÓ LOCAL Ajuntament de Barcelona

... el document podrà consultar-se en el lloc web: www.bcn.cat/urbanisme. Ordenança reguladora dels Procediments d’Intervenció Municipal en les Obres ...
Read more

CONVOCATÒRIA 99/731 AJUT FPI-UPC RECERCA PER A LA ...

Treball en entorns multidisciplinars vinculats a l'enginyeria i el desenvolupament d eprojectes d'innovació Competències tècniques:
Read more

Serveis legals anàlisis websites Espintime hosting dominis ...

eProjectes: Analitzem, participem, desenvolupem i gestionem ...
Read more

versió actualitzada 2014.Octubre - arquitectes.cat

•PAS 1 Consulta prèvia al web de l'Ajuntament de ... //w110.bcn.cat/Urbanisme/Continguts/Documents/Serveis_Urbanistics/Tramits/eprojectes/fitxers ...
Read more

Memoria del CAATEEB de l'any 2012 by CAATEEB Col·legi ...

Memòria d'activitats del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona (CAATEEB) corresponent a l'any 2012 ...
Read more