Presentació del projecte Gvei

50 %
50 %
Information about Presentació del projecte Gvei
Education

Published on October 7, 2008

Author: Fundacio_Surt

Source: slideshare.net

Description

presentació del projecte de recerca que Surt coordina: GVEI, Proponiendo nuevos indicadores: midiendo los efectos de la violencia. Projecte DAPHNE, 28/02/07 al 27/02/09.

BREU PRESENTACIÓ DEL PROJECTE GVEI

BREU PRESENTACIÓ DEL PROJECTE GVEI

Projecte coordinat per SURT. Finançat en el marc del Segon Programa Daphne de la CE (2004-2008). Entitats participants: Gender Studies Unit , University of Tartu (Tartu, Estonia) Women’s Studies Centre Milly Villa, University of Calabria (Arcavacata di Rende Italia) Women’s Studies and Gender , University of Oulu (Oulu, Finlandia) PRESENTACIÓ DEL PROJECTE

Projecte coordinat per SURT.

Finançat en el marc del Segon Programa Daphne de la CE (2004-2008).

Entitats participants:

Gender Studies Unit , University of Tartu (Tartu, Estonia)

Women’s Studies Centre Milly Villa, University of Calabria (Arcavacata di Rende Italia)

Women’s Studies and Gender , University of Oulu (Oulu, Finlandia)

Objectius PRESENTACIÓ DEL PROJECTE Dissenyar indicadors socials per a mesurar i visibilitzar els efectes multidimensionals de la violència de gènere (VG) sobre la vida de les dones, amb la finalitat de millorar les polítiques socials que aborden el fenòmen de la violència de gènere.

Objectius

Tècniques qualitatives i participatives. Anàlisi de fonts secundàries. Recuperar les veus i experiències de les dones que han patit VG per tal de recollir informació qualitativa sobre el efectes de la VG. Determinar, a partir d’aquesta informació, variables qualitatives. Transformar les variables qualitatives dels efectes en indicadors quantitatius. Formular propostes polítiques per a millorar les polítiques socials en relació a la VG, per tal que siguin respostes integrals. METODOLOGIA

Tècniques qualitatives i participatives.

Anàlisi de fonts secundàries.

Recuperar les veus i experiències de les dones que han patit VG per tal de recollir informació qualitativa sobre el efectes de la VG.

Determinar, a partir d’aquesta informació, variables qualitatives.

Transformar les variables qualitatives dels efectes en indicadors quantitatius.

Formular propostes polítiques per a millorar les polítiques socials en relació a la VG, per tal que siguin respostes integrals.

Anàlisi documental : Informes estatals de l’estat de la qüestió, marc legal i principals estudis en relació al fenonem de la violència de gènere i els seus efectes als diferents països. Juliol 07. Treball de camp amb dones que hagin patit VG a l’àmbit de la parella o laboral i grups de discussió amb persones expertes : Entrevistes amb 15 dones a cada país i 2-3 grups de discussió. Informes anàlisi del treball de camp. Informe comparatiu europeu. Març – Abril 2008 FASES I RESULTATS ESPERATS

Anàlisi documental : Informes estatals de l’estat de la qüestió, marc legal i principals estudis en relació al fenonem de la violència de gènere i els seus efectes als diferents països. Juliol 07.

Treball de camp amb dones que hagin patit VG a l’àmbit de la parella o laboral i grups de discussió amb persones expertes : Entrevistes amb 15 dones a cada país i 2-3 grups de discussió. Informes anàlisi del treball de camp. Informe comparatiu europeu. Març – Abril 2008

Anàlisi i discussió. Llistat transnacional de variables qualitatives explicatives dels efectes de la VG per la vida de les dones. Juliol 2008. Elaborar una proposta d’indicadors quantitatius sobre els efectes de la VG sobre la vida de les dones . Novembre 2008. Debat i discussió sobre els buits i les àrees que requereixen intervenció. Document de propostes polítiques . Gener 2009. 4 conferències finals a cada país per presentar els resultats del projecte. Febrer 2009. FASES I RESULTATS ESPERATS

Anàlisi i discussió. Llistat transnacional de variables qualitatives explicatives dels efectes de la VG per la vida de les dones. Juliol 2008.

Elaborar una proposta d’indicadors quantitatius sobre els efectes de la VG sobre la vida de les dones . Novembre 2008.

Debat i discussió sobre els buits i les àrees que requereixen intervenció. Document de propostes polítiques . Gener 2009.

4 conferències finals a cada país per presentar els resultats del projecte. Febrer 2009.

SURT C/Guàrdia 14, baixos 08001 Barcelona Tel. +34 93 3428380 http ://www.surt.org http ://www.surt.org/gvei/ coordinació projecte GVEI: [email_address]

SURT

C/Guàrdia 14, baixos

08001 Barcelona

Tel. +34 93 3428380

http ://www.surt.org

http ://www.surt.org/gvei/

coordinació projecte GVEI:

[email_address]

Add a comment

Related presentations

Related pages

Quinsefectestélaviolència degèneresobrelavida delesdones ...

9.50h Ponènciamarc:Presentació del projecte GVEI i de la proposta d’indicadors, construïda a partir de la veu de les dones.MarCamarasa.
Read more

Memoria Fundació Surt 2009 by Fundacio Surt - issuu

Índex 1.Presentació de SURT - pàg.1 Surt, una iniciativa per a la inserció de les dones Les xifres del 2009 Noves necessitats, nous perfils
Read more

La prevalença de la violència contra la dona. El debat ...

La implicació del sistema de les Nacions Unides en aquest projecte ... del Departament d'Interior. La presentació dels ... org/gvei/docs /national_report ...
Read more

Guies - Fundació Surt

Resultat del projecte GVEI “Proponiendo nuevos indicadores: midiendo los efectos de la violencia ... Es pot veure una presentació del projecte aqu ...
Read more

Memòria anual Fundació Surt 2008 by Fundacio Surt - issuu

Per primer cop presentem la memòria anual d’activitats de la Fundació SURT. Durant aquest any les activitats de SURT, associació de Dones i SURT ...
Read more