Presentació del Programa Municipi Lector

50 %
50 %
Information about Presentació del Programa Municipi Lector
Education

Published on March 12, 2014

Author: reporteducacio

Source: slideshare.net

Municipi Lector o com ajudar els nostres fills a ser lectors Joan Portell Rifà Sant Vicenç dels Horts, 2014 Jo sóc allò que he llegit i allò que estic disposat a llegir. Jaume Cabré

Mirem què ens diuen les xifres: - Estudi realitzat a 800 persones: - 400 mestres i professors (amb formació) - 400 alumnes de l’IOC (Institut Obert de Catalunya. Adults en procés d’obtenció de l’ESO) - Enquesta realitzada al llarg del 2010 on s’investiga els factors que poden portar a una persona a ser lector o no.

1 2 3 1 2 3 Mestres i professors Estudiants IOC Et consideres bon lector? SI NO ns/nc Mestres i professors 66% 29% 5% Estudiants IOC 46% 53% 1%

T'explicaven contes? Si; 310; 81% No; 75; 19% NS/NC1; 1; 0% T'explicaven contes? IOC NS/NC; 4; 1% Si; 244; 65% No; 130; 34%

Hi havia lectures a casa? IOC Si; 240; 76% No; 75; 24% NS/NC; 1; 0% Hi havia lectures a casa? NS/NC; 3; 1% No; 34; 9% Si; 349; 90%

Lector literari Lector social

 En l’estudi sobre els Hàbits de lectura dels infants y joves de Catalunya, (Consell Català del Llibre Infantil y Juvenil en 2009), una de les conclusions que es va destacar respecte a l’estudi anterior realitzat el 2004-05 fou que: – Existeix una clara millora de la implicació dels pares en la lectura dels seus fills. Destaca el paper de la família en la recomanació i obsequi de llibres (el 73,6% dels nens enquestats van declarar que les seves famílies els recomanen i regalen llibres)

Finlàndia, el nostre referent?  Els pares finlandesos creuen que la família és més responsable que l’escola de l’educació dels fills (55%) MELGAREJO, J. (2005): El sistema educativo finlandés: la formación del profesorado deprimaria y secundaria obligatoria. Barcelona, Universitat Ramon Llull/Blanquerna.Tesis doctoral, Director: Francesc Pedró; Tutora: Montserrat Castelló.

SUBSISTEMA SOCIOCULTURAL És format por una xarxa d’institucions:  guarderies,  preescolar,  biblioteques,  centres esportius,  centres de formació musical,  corals,  esglésies,  cinemes, teatres, escoles de teatre,  serveis socials, etc.

El lector social s’ha d’apropar a la lectura amb: – Estratègies que animin a llegir, a desenvolupar el denominat gust per la lectura. – Estratègies que amplien la lectura, que la vinculen a tot tipus d'experiències. – Provocar al voltant seu oportunitats lectores, situacions en les quals la lectura sigui un complement. – Motivar-lo perquè la lectura sigui un bé de consum cultural a imatge i semblança de la música, el cinema o la roba. – La lectura ha de ser identificadora de grup: jo llegeixo perquè desitjo ser com el tu i ser dels teus.

Municipi Lector Programa de motivació a la lectura

Què és Municipi Lector?  Una proposta per a la difusió de la lectura a infants i joves de qualsevol municipi. Hi poden estar involucrades entitats de tota mena, ja siguin públiques o privades, familiars o extrafamiliars, etc.

Objectius generals  Aconseguir un major nivell de lectura en els nens i nenes del municipi.  Implicar a totes les entitats del municipi, així com a tots els ciutadans, en l’assoliment de l’objectiu anteriorment citat.  Assolir un compromís ferm per part de tota la societat envers la lectura i el desenvolupament de la mateixa.  Formar ciutadans compromesos i responsables.

Estructura del programa LECTORS / LECTORES SOCIALS PARES I MARES ESCOLA / IES / CRPBIBLIOTECA ClijCAT Consell Català del Llibre Infantil i juvenil Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ADMINISTRACIÓ LOCAL CONSELL DE LECTURA

Què fa la llar/l’escola/l’institut? – Dinamitzar la lectura fora de l’àmbit de l’àrea de llengua (gust per la lectura). – Proposar activitats a l’entorn de la lectura. – Coordinar-se amb la biblioteca a fi i efecte d’optimitzar els recursos de la vila. – Fer la feina coordinadament amb altres entitats com, per exemple:  Lots temàtics  10 minuts de lectura diaris  Visites a la biblioteca  Aniversari lector…

Què fa la biblioteca? – Ser el pal de paller pel que fa a la difusió i gestió del fons de la biblioteca (competència informacional) – Servir de punt de consulta. – Ser punt de difusió i dinamització d’assessorament per a pares i mares. – Optimitzar les hores d’obertura de la biblioteca d’acord amb les necessitats. – Ser punt de trobada a tota persona lectora així com a educadors i pares.

Què fan els pares i mares? – Prendre un compromís ferm a l’entorn de la lectura. – Formar part i participar activament de xerrades i col·loquis a l’entorn de la importància de la lectura. – Establir moments de lectura a casa. – Participar del servei de préstec de la biblioteca i assistir-hi. – Formar part del Consell de Lectura.

I l’administració (Ajuntament i Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya)? – Dotar econòmicament el projecte per a la seva viabilitat. – Es compromet a recolzar el projecte durant un període prou llarg com per veure’n els fruits -5 anys-. – Oferir els mitjans humans i materials de la biblioteca per poder adequar les seves activitats a assolir els objectius marcats en el projecte.

Què fa el Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil (ClijCAT: www.clijcat.cat)? – Ofereix els professionals necessaris per a la gestió i dinamització del projecte -1 persona-. – Ofereix les eines per a l’adquisició del fons bàsic de la biblioteca. – Vetlla pel bon funcionament del projecte Municipi Lector. – Proposa i ofereix la possibilitat d’assistència i participació a les activitats del poble a autors, il·lustradors... – Avalua els progressos de l’aplicació del projecte. – Gestiona els fons que el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya dota per aquest programa, que suposa el 40% del cost total. – Difon més enllà de Catalunya (CERLALC) aquest programa de motivació a la lectura.

I els nens i nenes lectors/es?  Participen activament en les activitats del Programa.  Disposen d’assessorament i dinamització d’activitats a l’entorn de la lectura, ja sigui a dins o a fora del centre escolar.  Disposen d’una carpeta que serà la seva memòria lectora.

El Consell de Lectura  És l’òrgan encarregat del seguiment de Municipi Lector.  És el responsable de gestionar i avaluar les activitats a curt, mitjà i llarg termini, i aplicar els correctius necessaris per assolir els objectius marcats.  Aquest seguiment s’efectua en reunions mensuals en les que hi són presents els representants de totes les entitats que formen part del Municipi Lector.  És format per representants de: – AMPAS – Centres educatius del Municipi – Biblioteca – ClijCAT – Administració municipal – ...

Resultats obtinguts:  Evolució de la puntuació mitjana dels centres a l’avaluació de sisè d’educació primària durant el període 2009-2012 (llengua catalana i llengua castellana) i 2010- 2012 (llengua anglesa). Variació de la puntuació mitjana ((any final-anyinicial)/any inicial)*100 Centres del programa Municipi Lector Centres de nivell de complexitat mitjana (B) Conjunt de Catalunya Competència lingüística en llengua catalana +7% +4,4% +4,4% Competència lingüística en llengua castellana +4,9% +3,8% +3,8% Competència lingüística en llengua anglesa +8,4% +5,7% +6,3%

Publicitat de llibres infantils i juvenils als carrers de Mollerussa (Lleida)

HI ESTEU TOTS CONVIDATS!

Add a comment

Related presentations

Related pages

Presentació del Programa Municipi Lector - Education

Home; Education; Presentació del Programa Municipi Lector; Download. of 25 ×
Read more

La Diada de Sant Jordi i ‘Parets, municipi lector’ s ...

... municipi lector’ s’uneixen enguany en ... l’emissió en directe del programa de ... del CEM Maria Grever i Cordes del Món. Presentació de ...
Read more

Agenda cultural - Setmanari de Súria

Presentació del programa Un cuidador, ... Ajuntament de Súria i programa Súria Municipi Lector amb el suport de la Diputació de Barcelona. ...
Read more

Vídeos | LECXIT

Presentació del programa LECXIT-Lectura per a l'èxit educatiu pels seus protagonistas. ... Què és un Municipi Lector? Entrevista a Joan Portell, ...
Read more

La Marató de lectura en veu alta del Saló del Llibre ...

Presentació del gegantons ... i Juvenil de Catalunya i com a part del programa Mollerussa Municipi Lector que té per objectiu ... Municipi Mollerussa ...
Read more

Presentació de llibres a dojo per Sant Jordi a Súria ...

Presentació del llibre de poesia Sense bitllet de tornada de Josep ... dins del programa Súria Municipi Lector i amb el suport de la Diputació de ...
Read more

Presentació del Pla Lector als alumnes - Education

Pla lector del centre 1. PLA LECTOR DEL CENTRE CEIP L’ASSUMPCIÓ12002579CURS 2011-2012Llegir, tota una aventuraUn llibre obert és un ...
Read more